Sunteți pe pagina 1din 6

Referat regulile INCOTERMS

Student: Niţă David-Sorin


Facultatea: Drept si Stiinte Administrative
Specializarea: Drept
Grupa: IV
INCOTERMS

Termenul Incoterms reprezinta o abreviere a sintagmei International Commercial Terms


(termeni de comert international). Incoterms reprezinta un ansamblu de reguli si principii acceptate
in plan international, care guverneaza modul in care se desfasoara comertul international de marfuri
sub aspectul transportului de marfuri de la exportator/vanzator la importator/cumparator si al
formalitatilor vamale specifice. Incoterms explica totodata si modul in care sunt divizate costurile si
riscurile partilor implicate.
În orice contract de vânzare se pune problema stabilirii modalităţilor de livrare, a
transferului riscurilor şi a repartizării între vânzător şi cumpărător a cheltuielilor aferente
transportului mărfurilor (cheltuieli privind asigurarea mărfii, contravaloarea transportului).
Este anevoioasă rezolvarea acestor formalități de fiecare dată prin inserarea în contract a
clauzelor detaliate cuprinzând reglementarea tuturor acestor aspecte. De aceea practica a imaginat o
metodă de a scurta drumul până la încheierea contractului, recurgând la termeni comerciali ce
condensează într-o formă cat mai simplificată posibil, situaţiile cele mai uzuale.

Istoric
Pentru a contribui la simplificarea operatiunilor de negociere a vanzarii marfurilor si de
incheiere a contractului comercial, inca din 1928 Camera Internationala de Comert de la Paris a
elaborat un numar de sase conditii de livrare sau termeni comerciali..
In 1936, C.I.C.-Paris (Camera Internationala de Comert de la Paris organizatie
neguvernamentala, infiintata in 1919, care isi desfasoara activitatea prin Comitete Nationale in 66
de tari, Comisii de lucru si Birouri de legatura – pe langa ONU si alte organizatii internationale din
Geneva, New-York, Hong Kong) publica primele “Reguli INCOTERMS“ (International Comercial
Termes) cuprinzand patru clauze de livrare. “Comisia de lucru pentru practici comerciale” din
cadrul C.I.C.-Paris, a revizuit, completat si sistematizat aceste conditii in mai multe randuri : 1953,
1967, 1976, 1980, 1990 si ultima editie INCOTERMS-2000 elaborata de un grup de lucru de 40 de
membri printe care si reprezentanti din SUA si Japonia (SUA si Japonia isi au propriile uzante
comerciale) ceea ce a contribuit foarte mult la “universalizarea” “Regulilor INCOTERMS”.
Noile reguli (INCOTERMS 2000) au fost validate de Comitetul Executiv al C.I.C. – Paris si
prezentate in “Publicatia 560” a C.I.C.- Paris la 1 ianuarie 2000.
Intentia principala a fost ca “Regulile INCOTERMS”sa clarifice unele aspecte din faza
negocierii si incheierii contractului de vanzare internationala, si anume: ambalarea,
individualizarea, transportul, asigurare, vamuirea, circuitul documentelor, plata, incasarea etc.
Conform “Regulilor INCOTERMS – 2000” comerciantii din toata lumea au la dispozitie un
numar de 13 variante dintre care sa-si aleaga una care sa le convina si pe care sa o scrie in contract,
urmand sa o respecte intocmai.

Structura INCOTERMS

În anul 1990, conditiile au fost grupate în patru categorii distincte, grupare care s-a pastrat si
dupa modificarile si completarile din 2000:

• Grupa E - plecare – cuprinde o singura conditie:


• EXV - Ex Works - à l'usine - Franco fabrică

• Grupa F – Transportul principal neplatit – cuprinde 3 conditii:


• FCA - Free Carrier - franco transporteur - Franco transportator
• FAS - Free Along Ship - franco le long du navire - Franco de-a lungul vasului
• FOB - Free on Board - franco à bord - Franco la bord
• Grupa C – Transportul principal platit – cuprinde 4 conditii:
• CFR - Cost and Freight - coût et fret - Cost şi navlu
• CIF - Cost, Insurance, and Freigt - coût, assurance et fret - Cost, asigurare şi navlu
• CPT - Carriage paid to - port payé jusqu'à - Transport plătit până la
• CIP - Carriage and Insurance paid to - port payé, assurance comprise, jusqu'à -
Transport şi asigurare plătite până la
• Grupa D – Sosire – cuprinde 5 conditii:
• DAF - Delivered at Frontier - rendu frontière - Franco frontieră
• DES - Delivered ex Ship - rendu ex ship - Franco navă nedescărcat (numai pe căi
navigabile)
• DEQ - Delivered ex Quay - rendu à quai - Franco Chei (numai pe căi nevigabile)
• DDU - Delivered Duty Unpaid - rendu droits non acquittés - Franco destinaţie
nevămuit
DDP - Delivered Duty Paid - rendu droits acquittés Franco destinaţie vămuit

Structura cuprinde 4 familii (grupe) de conditii: grupa E, grupa F, grupa C si grupa D, aceasta
clasificare avand in vedere in special utilitatea lor.
Grupa E
Litera e provine de la cuvantul “ex”. Grupa prevede obligatii minime pentru
vanzator, in sensul ca acesta are doar obligatia producerii si punerii mafurilor
contractate (individualizate) la dispozitia cumparatorului.
Grupa F
Litera F provine de la cuvantul “free”(engleza) sau “franco”(franceza). Grupa
prevede (in general) ca vanzatorul nu isi asuma nici riscul nici costurile pentru
transportul principal, insa e obligat sa predea (incredinteze) marfurile unui caraus
(transportator) nominat de cumparator.
Termenul de transport principal inseamna acea parte sau fractiune din transportul
international al marfurilor in care transportul nu a fost intrerupt desi a strabatut cel
putin o frontiera de stat si a fost efectuat pe baza aceluiasi contract de transport.
Privind dinspre expediatia multimodala (containerizata) « transport principal « al
marfurilor poate fi considerat intregul transport de la incarcare (expediere) si pana
la descarcare (livrare) fara intreruperi la vreo frontiera sau vreun port, respectiv
intregul parcurs sa fie acoperit de acelasi document de expeditie multimodala
(document de transport multimodal) indiferent cate modalitati sau mijloace (de
transport) sunt utilizate la miscarea containerelor.
Grupa C
Litera C provine de la cuvintele “cost or carriage” (engleza)sau “cout ou
port”(franceza).
Grupa prevede in general ca vanzatorul isi asuma numai tarifele (costurile) pentru
transportul principal, fara a-si asuma insa riscurile inclusiv daunele produse
marfurilor, si nic costurile suplimentare generate de evenimentele produse ulterior,
dupa incarcarea si expeditia marfurilor.
Grupa D
Litera D provine de la cuvantul “delivered”(engleza), in franceza cuvantul sinonim
fiind “rendu”.
Grupa prevede(in general) obligatia vanzatorul de a-si asuma riscul si tarifele
transportului principal.
DETALIEREA REGULILOR INCOTERMS

GRUPA E:
EXW - Presupune obligaţii minime pentru vânzător care trebuie să pună marfa la dispoziţia
cumpărătorului la sediul său fără a răspunde de încarcarea mărfii în mijlocul de transport al
cumpărătorului. Cumpărătorul suportă toate riscurile pe care le comportă preluarea mărfii şi
transportarea acestora la destinaţie. Produsul si riscurile se transfera cumparatorului, incusiv plata
transportului si costul asigurarii de la poarta fabricii vanzatorului .

GRUPA F:
FCA - Franco caraus inseamna ca vanzatorul isi indeplineste obligatia de livrare in
momentul in care a predat marfa vamuita pentru export , in grija carausului desemnat de cumparator
la locul sau punctul convenit . In cazul in care cumparatorul nu indica un punct precis, vanzatorul
poate sa aleaga punctul de la locul sau raza teritoriala mentionata unde carausul urmeaza sa preia
marfa in custodia sa. In cazul in care potrivit practicii comerciale este necesar sprijinul vanzatorului
pentru incheierea contractului cu carausul (cum este cazul in transportul CFR sau aerian).
Vanzatorul actioneaza pe riscul si cheltuiala cumparatorului .
FAS - Vanzatorul isi indeplineste obligatia de livrare in momentul in care marfa a fost pusa
de-a lungul vasului, pe chei sau pe slepuri, barje sau pe bac, in portul de incarcare convenit. Aceasta
inseamna ca toate costurile si riscurile de pierdere sau deteriorare a marfii sunt suportate din acel
moment de cumparator. Termenul FAS implica obligatia cumparatorului de vamuire a marfii pentru
export si nu trebuie folosita in cazul in care cumparatorul nu poate sa indeplineasca direct sau
indirect formalitatile de export Acest termen poate fi folosit numai pentru transportul maritim sau
pe apele interioare .
FOB - Vanzatorul isi indeplineste obligatia de livrare in momentul in care marfa a trecut
balustrada vasului , in portul de incarcare convenit .Costurile si riscurile de pierdere si de teriorare a
marfii sunt suportate din acel moment de cumparator. Termenul FOB implica obligatia vanzatorului
de vamuire a marfii pentru export . Acest termen poate fi folosit numai pentru transportul maritim
sau pe apele interioare . In cazul in care balustrada vasului nu prezinta relevanta, cum ar fi in cazul
traficului roll-on/roll-off sau containerizat este mai potrivit sa se foloseasca termenul FCA .

GRUPA C:
CFR - Inseamna ca vanzatorul trebuie sa plateasca navlu-ul si costurile necesare pentru
aducerea marfii in portul de destinatie convenit, dar riscul de pierdere sau deteriora re a marfii,
precum si orice costuri suplimentare cauzate de evenimente care au avut loc dupa ce marfa a fost
livrata la bordul navei se transfera de la vanzator la cumparator in momentul in care marfa trece de
balustrada vasului in portul de incarcare. Termenul C.F.R implica obligatia vanzatorului de vamuire
a marfii pentru export In cazul in care balustrada vasului nu prezinta relevanta cum ar fi in cazul
traficului roll-on/roll-off sau containerizat este mai potrivit sa se foloseasca termenul CPT .
CIF - Inseamna ca vanzatorul are aceleasi obligatii ca in cazul termenului CFR dar
suplimentar, el trebuie sa efectueze asigurarea maritima care sa acopere riscul cumparatorului de
pirdere sau deteriorare a marfii in timpul transportului maritim. Vanzatorul incheie si plateste
contractele de asigurare si plateste prima de asigurare. Cumparatorul ia nota ca in cazul termenului
CIF, vanzatorul este obligat sa obtina asigurarea pentru acoperirea minima. Termenul CIF implica
obligatia vanzatorului de vamuire a marfii pentru export In cazul in care balustrada vasului nu
prezinta relevanta cum ar fi in cazul traficului roll-on/roll-off sau containerizat este mai potrivit sa
se foloseasca termenul CIP.
CPT - Inseamna ca vanzatorul plateste fracht-ul pentru transportul marfii la destinatia
convenita. Riscurile de pierdere sau de deteriorare a marfii, precum si orice alte cheltuieli
suplimentare cauzate de evenimente care au avut loc dupa ce marfa a fost predata carausului trec de
la vanzator la cumparator in momentul in care marfa a fost predata carausului. In cazul in care
pentru transportul marfii se folosesc carausi succesivi, riscurile trec de la vanzator la cumparator in
momentul in care marfa a fost predata primului caraus. Termenul CPT implica obligatia
vanzatorului de vamuire a marfii pentru export. Acest termen poate fi folosit pentru toate modurile
de transport, inclusiv pentru transportul multimodal.
CIP - Inseamna ca vanzatorul are aceleasi obligatii ca la termenul CPT dar suplimentar el
trebuie sa efectueze si asigurarea pentru acoperirea riscului de pierdere sau deteriorar e a marfii pe
timpul transportului. Vanzatorul incheie contractul si plateste prima de asigurare. Cumparatorul
trebuie sa ia nota ca in cazul CIP vanzatorul este obligat sa obtina prima de asigurarea pentru
acoperire minima. Termenul CIP implica obligatia vanzatorului de vamuire a marfii pentru export
Acest termen poate fi folosit pentru toate modurile de transport , inclusiv pentru transportul
multimodal.

GRUPA D:
DAF - Inseamna ca vanzatorul isi indeplineste obligatia de livrare in momentul in care
marfa a fost pusa la dispozitia cumparatorului, vamuita pentru export, la punctul si locul convenit,
la frontiera dar inainte de punctul vamal de frontiera al tarii limitrofe. Termenul FRONTIERA poate
fi folosit pentru orice frontiera, inclusiv cea a tarii exportatoare. De aceea este deosebit de important
ca frontiera respectiva sa fie definita in mod precis, indicand in toate cazurile, dupa termenul DAF,
punctul si locul. Acest termen va fi folosit in primul rand pentru cazul in care marfa este
transportata pe calea ferata sau rutier, dar poate fi folosit pentru orice alta modalitate de transport .
DES - Vanzatorul isi indeplineste obligatia de livrare in momentul in care marfa a fost pusa
la dispozitia cumparatorului, la bordul navei, nevamuita pentru import, in portul de destinatie
convenit. Vanzatorul trebuie sa suporte toate cheltuielile si riscurile legate de aducerea marfii in
portul de destinatie convenit. Acest termen poate fi folosit numai pentru transportul maritim sau pe
apele interioare.
DEQ - Inseamna ca vânzatorul îsi îndeplineste obligatia de livrare atunci când bunurile sunt
puse la dispozitia cumparatorului, fara îndeplinirea formalitatilor de import, pe cheiul din portul de
destinatie numit. Vânzatorul trebuie sa suporte costurile si riscurile pe care le implica aducerea
marfurilor în portul de destinatie numit si descarcarea marfurilor pe chei (ponton). Conditia DEQ
obliga cumparatorul sa îndeplineasca formalitatile vamale pentru importul marfurilor si sa plateasca
toate formalitatile, impozitele si taxele si alte cheltuieli legate de importul marfurilor. Aceasta
conditie poate fi folosita numai în cazul în care marfurile urmeaza a fi livrate pe mare sau pe cale
navigabila interna sau prin transport multimodal prin descarcarea de pe vas pe chei în portul de
destinatie.
DDU - Vanzatorul isi indeplineste obligatia de livrare in momentul in care marfa a fost pusa
la dispozitia cumparatorului, la locul convenit din tara importatoare. Vanzatorul trebuie sa suporte
toate cheltuielile si riscurile legate de aducerea marfii in acest loc (cu exceptia taxelor vamale, a
altor taxe si speze oficiale care se platesc la import, precum si a costurilor si riscurilor de indeplinire
a formalitatilor vamale). Cumparatorul trebuie sa plateasca toate costurile suplimentare si sa suporte
toate riscurile pentru nevauirea la timp a marfii pentru import. In situatia in care partile convin ca
vanzatorul sa indeplineasca formalitatile vamale si sa suporte costurile si riscurile aferente, aceasta
trebuie mentionata in mod expres in contarct. Acest termen poate fi folosit indiferent de modalitatea
de transport.
DDP - Vanzatorul isi indeplineste obligatia de livrare in momentul in care marfa a fost pusa
la dispozitia cumparatorului, la locul convenit din tara importatoare. Vanzatorul trebuie sa suporte
toate cheltuielile si riscurile legate de aducerea marfii in acest loc inclusiv a taxelor vamale, a altor
taxe si speze oficiale care se platesc la import, precum si a costurilor si riscurilor de indeplinire a
formalitatilor vamale. Acest termen poate fi folosit indiferent de modalitatea de transport

Scopul si sfera de actiune a regulilor Incoterms

Incoterms reprezinta o codificare sau culegere de uzante in materia vanzarii internationale


de marfuri, uzante ce sunt aplicabile pe teritoriul european.
Ca forta juridica, aceste reguli au un caracter facultativ, aplicandu-se numai daca partile au facut
trimitere expres in contractul lor la o regula Incoterms. Regulile Incoterms au fost create in scopul
evitarii eventualelor litigii, ce pot sa apara ca urmare a faptului ca partile contractante nu cunosc
diferitele practici comerciale in vigoare in tarile partenerilor.

Sfera de actiune a Incoterms este limitata la probleme legate de drepturile si obligatiile


partilor la contractul de vanzare-cumparare, cu privire la livrarea marfurilor vandute. Astfel,
Incoterms se refera la o serie de obligatii precise impuse partilor.

Avantajul utilizarii lor:


− permit o economie de timp si spatiu contractual – partile, in loc sa negocieze continutul
contractului de vanzare-cumparare, obligatiile vanzatorului si cele ale cumparatorului, negociaza
numai tipul de vanzare, adica regula Incoterms pe care inteleg sa o aplice;
− siguranta, securitatea tranzactiei, intrucat oricat de bine ar negocia partile un asemenea contract,
nu pot inlatura riscul unor inadvertente intre diferite clauze. Regulile Incoterms, fiind opera unor
specialisti, elimina total aceste riscuri.

BIBLIOGRAFIE

www.wikipedia.com
www.dreptonline.ro
www.euroavocatura.ro
www.conditii-incoterms.com
www.sova-avocati.ro
www.unicredit-tiriac.ro
www.ccip.fr
www.clermont-fd.cci.fr