Sunteți pe pagina 1din 2

Criterii de evaluare a portofoliilor educaționale

Portofoliile de progres ale elevilor cuprinde/ Lista de verificare portofolii:

 Teste inițiale, semestriale, finale


 Fișe de evaluare
 Fișe de lucru
 Proiecte
 Portofolii tematice
 Desene
 Lucrări practice

Evaluarea portofoliului:
Pentru evaluarea portofoliului trebuie avute în vedere următoarele criterii generale:
- conţinutul portofoliului
- stabilirea elementelor minimale şi maximale incluse în standardul curricular
- acordarea punctajului funcție de importanța categoriilor portofoliului
- evaluarea echilibrată a elementelor calitative și cantitative ale conținutului portofoliului.
 
Modalitățile de evaluare a portofoliilor:

 Observare sistematică
 Autoevaluare
 Evaluare făcută de către elevi
 Evaluare orală

Monitorizarea și intervenția pentru realizarea corespunzătoare a portofoliilor:

- Monitorizarea portofoliilor se face lunar


- Intervenția pentru realizarea corespunzătoare a portofoliilor se face la nevoie
- Completarea portofoliilor cu documente se face săptămânal