Sunteți pe pagina 1din 36

MINISTERUL CULTURII

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2015


- Județul Vrancea -

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


1 VN-I-s-B-06339 Aşezarea de la Focşani, municipiul FOCŞANI Zona de S a oraşului, la 500 m de Neolitic timpuriu, Cultura
punct "Bariera Coteşti" calea ferată, în pct. Bariera Coteşti Starcevo - Criş
2 VN-I-s-B-06340 Aşezarea de la Adjud, punct oraş ADJUD "Moviliţa”, zona de N-V a oraşului, în Epoca bronzului, Cultura
„Moviliţa” dreapta drumului spre Urecheşti Monteoru, faza Ic 3
3 VN-I-s-B-06341 Aşezarea de la Adjud, punct oraş ADJUD "Lutărie”, fostul sat Adjudu Vechi, Epoca bronzului, Cultura
„Lutărie” actual cartier al oraşului, la E Monteoru, faza Ic 3
4 VN-I-s-B-06342 Aşezarea medievală de la oraş ADJUD "Lutărie”, fostul sat Adjudu Vechi, sec. XVII, Epoca medievală
Adjud, punct „Lutărie” actual cartier al oraşului, la S
5 VN-I-s-B-06343 Situl arheologic de la Adjud, oraş ADJUD "Islaz”, fostul sat Adjudu Vechi,
punct „Islaz” actual cartier al oraşului, la 1,5 km S
de fosta vatră a satului
6 VN-I-s-B-06344 Situl arheologic de la Adjud oraş ADJUD Str. Cuza Alexandru Ioan Epoca bronzului

7 VN-I-m-B-06344.01 Aşezare oraş ADJUD Str. Cuza Alexandru Ioan Epoca medievală

8 VN-I-m-B-06344.02 Aşezare oraş ADJUD Str. Cuza Alexandru Ioan Epoca bronzului, Cultura
Monteoru, faza II b
9 VN-I-m-B-06344.03 Aşezare oraş ADJUD Str. Cuza Alexandru Ioan Epoca bronzului, Cultura
Monteoru, faza II a
10 VN-I-s-B-06345 Aşezare oraş ADJUD Str. Islaz, pe direcţia şoselei spre Epoca bronzului, Cultura
Copăceşti Monteoru

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2668
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


11 VN-I-s-B-06346 Situl arheologic de la sat ANDREIAŞU DE La 500 m SV de sat
Andreiaşu JOS; comuna
ANDREIAŞU
12 VN-I-m-B-06346.01 Aşezare sat ANDREIAŞU DE La 500 m SV de sat Epoca bronzului, Cultura
JOS; comuna Monteoru
ANDREIAŞU

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


13 VN-I-m-B-06346.02 Aşezare sat ANDREIAŞU DE La 500 m SV de sat Eneolitic, Cultura Cucuteni
JOS; comuna
ANDREIAŞU
14 VN-I-s-A-06347 Situl arheologic de la sat ANGHELEŞTI; ”Cetăţuia”, la N de sat
Angheleşti comuna RUGINEŞTI
15 VN-I-m-A-06347.01 Aşezare sat ANGHELEŞTI; ”Cetăţuia”, la N de sat Epoca bronzului
comuna RUGINEŞTI
16 VN-I-m-A-06347.02 Aşezare fortificată sat ANGHELEŞTI; ”Cetăţuia”, la N de sat Eneolitic
comuna RUGINEŞTI
17 VN-I-s-B-06348 Situl arheologic de la Băleşti sat BĂLEŞTI; comuna La SE de sat, punct "Movila”
BĂLEŞTI
18 VN-I-m-B-06348.01 Aşezare sat BĂLEŞTI; comuna La SE de sat, punct "Movila” Hallstatt, Cultura Basarabi
BĂLEŞTI
19 VN-I-m-B-06348.02 Aşezare sat BĂLEŞTI; comuna La SE de sat, punct "Movila” Epoca bronzului
BĂLEŞTI
20 VN-I-s-B-06349 Aşezarea de la Bătineşti, sat BĂTINEŞTI; "Igeşti”, la intrare în satul Igeşti sec. XIV - XVIII, Epoca
punct "Igeşti" comuna ŢIFEŞTI medievală
21 VN-I-s-B-06350 Cimitir sat BĂTINEŞTI; "Magazin sătesc” sec. XIV - XVIII, Epoca
comuna ŢIFEŞTI medievală
22 VN-I-s-A-06351 Necropolă tumulară de sat BÂRSEŞTI; comuna "Lacul Dumbrăvii”, la 2 km S-E de sat sec. VI - V a. Chr., Hallstatt
incineraţie BÂRSEŞTI târziu, Cultura Ferigile -

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2669
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


Bârseşti

23 VN-I-s-B-06352 Aşezarea de la Bârseşti, sat BÂRSEŞTI; comuna "Gogoi”, la 1 km de sat Neolitic timpuriu, Cultura
punct „Gogoi” BÂRSEŞTI Starcevo - Criş
24 VN-I-s-B-06353 Aşezarea de la Bârseşti, sat BÂRSEŞTI; comuna "Podul Vâlcelei”, la 200 m V de sat sec. II - III p. Chr., Cultura
punct „Podul Vâlcelei” BÂRSEŞTI carpică

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


25 VN-I-s-B-06354 Aşezarea de la Bârseşti, sat BÂRSEŞTI; comuna "Varniţa”, la 600-700 m spre sud sec. II - III p. Chr., Latène,
punct „Varniţa” BÂRSEŞTI Cultura carpică
26 VN-I-s-B-06355 Situl arheologic de la Beciu sat BECIU; comuna Zona de NE a satului, în dreapta
VÂRTEŞCOIU râului Milcov
27 VN-I-m-B-06355.01 Aşezare sat BECIU; comuna Zona de NE a satului, în dreapta Epoca bronzului, Cultura
VÂRTEŞCOIU râului Milcov Monteoru, fazele Ic 4, Ic 3, II b
28 VN-I-m-B-06355.02 Aşezare sat BECIU; comuna Zona de NE a satului, în dreapta Eneolitic, Cultura Cucuteni
VÂRTEŞCOIU râului Milcov
29 VN-I-s-B-06356 Aşezare sat BICHEŞTI; comuna "Dealul Pietroasa”, la V de sat Eneolitic, Cultura Cucuteni
BOGHEŞTI
30 VN-I-s-B-06357 Necropolă tumulară sat BOLOTEŞTI; Pe terasa superioară a râului Putna, Epoca bronzului timpuriu,
comuna BOLOTEŞTI de o parte şi de alta a şoşelei Cultura de stepă nord-vest
Focşani-Vidra, km. 13 pontică
31 VN-I-s-B-06358 Situl arheologic de la sat BONTEŞTI; "La Fântâni”, pe malul stâng al râului
Bonteşti comuna CÂRLIGELE Mera
32 VN-I-m-B-06358.01 Aşezare sat BONTEŞTI; "La Fântâni”, pe malul stâng al râului sec. II - III p. Chr., Latène,
comuna CÂRLIGELE Mera Cultura carpică
33 VN-I-m-B-06358.02 Aşezare sat BONTEŞTI; "La Fântâni”, pe malul stâng al râului Eneolitic, Cultura Cucuteni
comuna CÂRLIGELE Mera
34 VN-I-s-B-06359 Aşezarea de la Bordeşti, sat BORDEŞTI; "Gh. Asanache”, în vatra satului, Eneolitic, Cultura Cucuteni
punct "Gh. Asanache" comuna BORDEŞTI lângă Primărie
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2670
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


35 VN-I-s-B-06360 Aşezare sat BORDEŞTI; Terasa râului Recea, la 500 m S de Epoca bronzului, Cultura
comuna BORDEŞTI sat Monteoru
36 VN-I-s-B-06361 Aşezarea de la Căiata, punct sat CĂIATA; comuna "Movila Mică” Eneolitic, Cultura Cucuteni
„Movila Mică” SIHLEA
37 VN-I-s-B-06362 Situl arheologic de la Căiata, sat CĂIATA; comuna La S de sat, punct "Movila Mare”
punct „Movila Mare” SIHLEA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


38 VN-I-m-B-06362.01 Aşezare sat CĂIATA; comuna La S de sat, punct "Movila Mare” sec. XVI, Epoca medievală
SIHLEA
39 VN-I-m-B-06362.02 Aşezare fortificată sat CĂIATA; comuna La S de sat, punct "Movila Mare” Hallstatt
SIHLEA
40 VN-I-s-A-06363 Aşezarea de la Cândeşti, sat CÂNDEŞTI; "Coasta Rublei”, la intrarea în sat Neolitic timpuriu, Cultura
punct "Coasta Rublei” comuna dinspre SV, în dreptul şoselei Starcevo - Criş
DUMBRĂVENI
41 VN-I-s-A-06364 Aşezarea de la Cândeşti, sat CÂNDEŞTI; "Curături”, la S de sat, în stânga Eneolitic, Cultura Boian, faza
punct „Curături” comuna şoselei Cândeşti-Bordeşti Giuleşti
DUMBRĂVENI
42 VN-I-s-A-06365 Aşezarea de la Cândeşti sat CÂNDEŞTI; În vatra satului, în dreapta şoselei Eneolitic, Cultura Cucuteni,
comuna Dumbrăveni-Bordeşti, la 1 km de faza A
DUMBRĂVENI şosea
43 VN-I-s-A-06366 Situl arheologic de la sat CÂNDEŞTI; "Cetăţuia” pe coasta Nacului, la V de
Cândeşti, punct „Cetăţuia” comuna sat
DUMBRĂVENI
44 VN-I-m-A-06366.01 Aşezare sat CÂNDEŞTI; "Cetăţuia” pe coasta Nacului, la V de sec. II a. Chr. - sec. I p. Chr.,
comuna sat Latène, Cultura geto - dacică
DUMBRĂVENI
45 VN-I-m-A-06366.02 Fortificaţie sat CÂNDEŞTI; "Cetăţuia” pe coasta Nacului, la V de Epoca bronzului, Cultura
comuna sat Monteoru

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2671
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


DUMBRĂVENI

46 VN-I-s-A-06367 Situl arheologic de la sat CÂNDEŞTI; la N de vatra satului, pe terasa Epoca bronzului, Cultura
Cândeşti, punct „Corbu” comuna superioară dreaptă a pârâului Recea, Monteoru
DUMBRĂVENI în zona "Corbu”
47 VN-I-m-A-06367.01 Aşezare sat CÂNDEŞTI; la N de vatra satului, pe terasa Epoca bronzului, Cultura

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


comuna superioară dreaptă a pârâului Recea, Monteoru
DUMBRĂVENI în zona "Corbu”
48 VN-I-m-A-06367.02 Necropolă sat CÂNDEŞTI; la N de vatra satului, pe terasa Epoca bronzului, Cultura
comuna superioară dreaptă a pârâului Recea, Monteoru
DUMBRĂVENI în zona "Corbu”
49 VN-I-s-A-06368 Situl arheologic de la sat COROTENI; Fostul sediu al C.A.P., în spate, de-a
Coroteni comuna SLOBOZIA lungul râului Vărzaru
BRADULUI
50 VN-I-m-A-06368.01 Aşezare sat COROTENI; Fostul sediu al C.A.P., în spate, de-a Epoca medievală
comuna SLOBOZIA lungul râului Vărzaru
BRADULUI
51 VN-I-m-A-06368.02 Aşezare sat COROTENI; Fostul sediu al C.A.P., în spate, de-a Epoca medievală timpurie
comuna SLOBOZIA lungul râului Vărzaru
BRADULUI
52 VN-I-m-A-06368.03 Aşezare sat COROTENI; Fostul sediu al C.A.P., în spate, de-a Hallstatt
comuna SLOBOZIA lungul râului Vărzaru
BRADULUI
53 VN-I-m-A-06368.04 Aşezare sat COROTENI; Fostul sediu al C.A.P., în spate, de-a Epoca bronzului târziu, Cultura
comuna SLOBOZIA lungul râului Vărzaru Noua
BRADULUI
54 VN-I-m-A-06368.05 Aşezare sat COROTENI; Fostul sediu al C.A.P., în spate, de-a Epoca bronzului, Cultura
comuna SLOBOZIA lungul râului Vărzaru Monteoru, fazele Ic 4, II a, II b

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2672
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


BRADULUI

55 VN-I-m-A-06368.06 Necropolă sat COROTENI; Fostul sediu al C.A.P., în spate, de-a Epoca bronzului, Cultura
comuna SLOBOZIA lungul râului Vărzaru Monteoru, fazele Ic 4, II a, II b
BRADULUI
56 VN-I-m-A-06368.07 Aşezare sat COROTENI; Fostul sediu al C.A.P., în spate, de-a Eneolitic, Cultura Boian

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


comuna SLOBOZIA lungul râului Vărzaru
BRADULUI
57 VN-I-s-B-06369 Situl arheologic de la sat COROTENI; "Cetăţuia”, la NV de sat
Coroteni, punct „Cetăţuia” comuna SLOBOZIA
BRADULUI
58 VN-I-m-B-06369.01 Aşezare sat COROTENI; "Cetăţuia”, la NV de sat Epoca bronzului, Cultura
comuna SLOBOZIA Monteoru
BRADULUI
59 VN-I-m-B-06369.02 Aşezare sat COROTENI; "Cetăţuia”, la NV de sat Eneolitic, Cultura Boian
comuna SLOBOZIA
BRADULUI
60 VN-I-s-B-06370 Aşezarea de la Domneşti, sat DOMNEŞTI; "Cetăţuia”, pe malul Siretului Eneolitic, Cultura Cucuteni,
punct „Cetăţuia” comuna PUFEŞTI faza A
61 VN-I-s-B-06371 Aşezarea de la Domneşti, sat DOMNEŞTI; "La Brazi”, la 7 km de şoseaua Eneolitic, Cultura Cucuteni
punct „la Brazi” comuna PUFEŞTI Focşani-Adjud-Lunca Domneşti
62 VN-I-s-B-06372 Situl arheologic de la sat DRAGOSLOVENI; "Plainos”, la extremitatea sudică a
Dragosloveni, punct comuna satului, pe malul drept al râului
„Plainos” DUMBRĂVENI Râmna
63 VN-I-m-B-06372.01 Aşezare sat DRAGOSLOVENI; "Plainos”, la extremitatea sudică a Epoca bronzului, Cultura
comuna satului, pe malul drept al râului Monteoru
DUMBRĂVENI Râmna

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2673
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


64 VN-I-m-B-06372.02 Aşezare sat DRAGOSLOVENI; "Plainos”, la extremitatea sudică a Eneolitic, Cultura Cucuteni,
comuna satului, pe malul drept al râului faza A
DUMBRĂVENI Râmna
65 VN-I-s-B-06392 Situl arheologic de la Soveja sat DRAGOSLOVENI; La SE de sat, lângă albia râului Şuşiţa
comuna SOVEJA
66 VN-I-m-B-06392.01 Aşezare sat DRAGOSLOVENI; La SE de sat, lângă albia râului Şuşiţa Latène, Cultura geto - dacică

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


comuna SOVEJA
67 VN-I-m-B-06392.02 Aşezare sat DRAGOSLOVENI; La SE de sat, lângă albia râului Şuşiţa Epoca bronzului
comuna SOVEJA
68 VN-I-m-B-06392.03 Aşezare sat DRAGOSLOVENI; La SE de sat, lângă albia râului Şuşiţa Eneolitic, Cultura Cucuteni,
comuna SOVEJA faza A
69 VN-I-s-B-06373 Situl arheologic de la sat DUMBRĂVENI; punct "Movila Mare”, reper
Dumbrăveni, punct „Movila comuna amplasamentul iniţial al Statuii lui
Mare” DUMBRĂVENI Suvorov, aflat pe terasa superioară
dreaptă a râului Râmna
70 VN-I-m-B-06373.01 Aşezare sat DUMBRĂVENI; punct "Movila Mare”, reper Epoca bronzului, Cultura
comuna amplasamentul iniţial al Statuii lui Monteoru
DUMBRĂVENI Suvorov, aflat pe terasa superioară
dreaptă a râului Râmna
71 VN-I-m-B-06373.02 Aşezare sat DUMBRĂVENI; punct "Movila Mare”, reper Eneolitic, Cultura Cucuteni
comuna amplasamentul iniţial al Statuii lui
DUMBRĂVENI Suvorov, aflat pe terasa superioară
dreaptă a râului Râmna
72 VN-I-s-B-06374 Situl arheologic de la sat FARAOANELE; La SV de sat, între pârâul satului şi
Faraoanele comuna VÂRTEŞCOIU "Valea Oalelor”
73 VN-I-m-B-06374.01 Aşezare sat FARAOANELE; La SV de sat, între pârâul satului şi Epoca bronzului timpuriu,
comuna VÂRTEŞCOIU "Valea Oalelor” Cultura Horodiştea - Folteşti

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2674
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


74 VN-I-m-B-06374.02 Aşezare sat FARAOANELE; La SV de sat, între pârâul satului şi Eneolitic, Cultura Cucuteni,
comuna VÂRTEŞCOIU "Valea Oalelor” faza A
75 VN-I-s-B-06375 Aşezarea de la Faraoanele, sat FARAOANELE; "Curături”, la 1 km S de sat Eneolitic, Cultura Cucuteni
punct „Curături” comuna VÂRTEŞCOIU
76 VN-I-s-B-06376 Situl arheologic de la sat FITIONEŞTI; "Măriuţa Petre”, la 2 km de sat, pe
Fitioneşti, punct „Măriuţa comuna FITIONEŞTI malul drept al pârâului Zăbrăuţi

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Petre”
77 VN-I-m-B-06376.01 Aşezare sat FITIONEŞTI; "Măriuţa Petre”, la 2 km de sat, pe Epoca bronzului târziu, Cultura
comuna FITIONEŞTI malul drept al pârâului Zăbrăuţi Noua
78 VN-I-m-B-06376.02 Aşezare sat FITIONEŞTI; "Măriuţa Petre”, la 2 km de sat, pe Epoca bronzului, Cultura
comuna FITIONEŞTI malul drept al pârâului Zăbrăuţi Monteoru
79 VN-I-m-B-06376.03 Aşezare sat FITIONEŞTI; "Măriuţa Petre”, la 2 km de sat, pe Eneolitic, Cultura Cucuteni,
comuna FITIONEŞTI malul drept al pârâului Zăbrăuţi fazele A, B
80 VN-I-s-B-06377 Situl arheologic de la sat GUGEŞTI; comuna la E de sat, pe malul drept al Râmnei,
Gugeşti GUGEŞTI în punctul "La Cruce"
81 VN-I-m-B-06377.01 Aşezare sat GUGEŞTI; comuna la E de sat, pe malul drept al Râmnei, sec. X, Epoca medievală
GUGEŞTI în punctul "La Cruce" timpurie
82 VN-I-m-B-06377.02 Aşezare sat GUGEŞTI; comuna la E de sat, pe malul drept al Râmnei, sec. IV p. Chr., Epoca romană
GUGEŞTI în punctul "La Cruce"
83 VN-I-m-B-06377.03 Aşezare sat GUGEŞTI; comuna la E de sat, pe malul drept al Râmnei, Epoca bronzului, Cultura
GUGEŞTI în punctul "La Cruce" Monteoru
84 VN-I-s-B-06378 Situl arheologic de la Iugani sat IUGANI; comuna Pe malul stâng al pârâului Pereşchiv, sec. IV p. Chr., Epoca
BOGHEŞTI la 3 km E de sat migraţiilor, Cultura Sântana de
Mureş-Cerneahov
85 VN-I-m-B-06378.01 Aşezare sat IUGANI; comuna Pe malul stâng al pârâului Pereşchiv, sec. IV p. Chr., Epoca
BOGHEŞTI la 3 km E de sat migraţiilor, Cultura Sântana de
Mureş - Cerneahov

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2675
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


86 VN-I-m-B-06378.02 Necropolă sat IUGANI; comuna Pe malul stâng al pârâului Pereşchiv, sec. IV p. Chr., Epoca
BOGHEŞTI la 3 km E de sat migraţiilor, Cultura Sântana de
Mureş - Cerneahov
87 VN-I-s-B-06379 Situl arheologic de la sat LESPEZI; comuna "Dealul Bisericii”, la N de Biserica
Lespezi, punct „Dealul HOMOCEA "Naşterea Maicii Domnului”
Bisericii”

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


88 VN-I-m-B-06379.01 Aşezare sat LESPEZI; comuna "Dealul Bisericii”, la N de Biserica sec. VIII - IX, Epoca medievală
HOMOCEA "Naşterea Maicii Domnului” timpurie
89 VN-I-m-B-06379.02 Aşezare sat LESPEZI; comuna "Dealul Bisericii”, la N de Biserica Eneolitic, Cultura Cucuteni,
HOMOCEA "Naşterea Maicii Domnului” faza A
90 VN-I-s-A-06380 Situl arheologic de la sat MĂNĂSTIOARA; "Cetăţuia”, la 800 m SV de sat Eneolitic
Mănăstioara, punct comuna FITIONEŞTI
„Cetăţuia”
91 VN-I-m-A-06380.01 Aşezare sat MĂNĂSTIOARA; "Cetăţuia”, la 800 m SV de sat Eneolitic, Cultura Cucuteni
comuna FITIONEŞTI
92 VN-I-m-A-06380.02 Aşezare sat MĂNĂSTIOARA; "Cetăţuia”, la 800 m SV de sat Eneolitic, Cultura Gumelniţa,
comuna FITIONEŞTI faza A1
93 VN-I-s-B-06381 Situl arheologic de la sat MĂRTINEŞTI; "Staţia de filtrare a apei”, la S de sat
Mărtineşti comuna TĂTĂRANU
94 VN-I-m-B-06381.01 Aşezare sat MĂRTINEŞTI; "Staţia de filtrare a apei”, la S de sat sec. X, Epoca medievală
comuna TĂTĂRANU timpurie
95 VN-I-m-B-06381.02 Aşezare sat MĂRTINEŞTI; "Staţia de filtrare a apei”, la S de sat sec. IV p. Chr., Epoca
comuna TĂTĂRANU migraţiilor, Cultura Sântana de
Mureş - Cerneahov
96 VN-I-m-B-06381.03 Necropolă sat MĂRTINEŞTI; "Staţia de filtrare a apei”, la S de sat sec. IV p. Chr., Epoca
comuna TĂTĂRANU migraţiilor, Cultura Sântana de
Mureş - Cerneahov

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2676
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


97 VN-I-s-B-06382 Situl arheologic de la sat MUNCELU; "Cetăţuie”, la NE de sat
Muncelu, punct „Cetăţuie” comuna STRĂOANE
98 VN-I-m-B-06382.01 Aşezare sat MUNCELU; "Cetăţuie”, la NE de sat Epoca bronzului, Cultura
comuna STRĂOANE Monteoru
99 VN-I-m-B-06382.02 Aşezare sat MUNCELU; "Cetăţuie”, la NE de sat Eneolitic, Cultura Cucuteni,
comuna STRĂOANE faza B

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


100 VN-I-s-B-06383 Situl arheologic de la sat MUNCELU; "Fântâna din Vale”, la E de sat, pe Neolitic timpuriu, Cultura
Muncelu, punct „Fântâna comuna STRĂOANE malul drept al pârâului Zăbrăuţi Starcevo - Criş
din Vale"
101 VN-I-s-B-06384 Situl arheologic de la sat NĂNEŞTI; comuna "Gorgan”, la 1 km N de sat, pe malul
Năneşti, punct „Gorgan” NĂNEŞTI drept al râului Siret, la 2 km de
confluenţa lui cu râul Putna
102 VN-I-m-B-06384.01 Aşezare sat NĂNEŞTI; comuna "Gorgan”, la 1 km N de sat, pe malul Epoca medievală
NĂNEŞTI drept al râului Siret, la 2 km de
confluenţa lui cu râul Putna
103 VN-I-m-B-06384.02 Aşezare sat NĂNEŞTI; comuna "Gorgan”, la 1 km N de sat, pe malul Epoca medievală timpurie
NĂNEŞTI drept al râului Siret, la 2 km de
confluenţa lui cu râul Putna
104 VN-I-m-B-06384.03 Aşezare sat NĂNEŞTI; comuna "Gorgan”, la 1 km N de sat, pe malul Hallstatt
NĂNEŞTI drept al râului Siret, la 2 km de
confluenţa lui cu râul Putna
105 VN-I-m-B-06384.04 Aşezare sat NĂNEŞTI; comuna "Gorgan”, la 1 km N de sat, pe malul Eneolitic, Cultura Cucuteni,
NĂNEŞTI drept al râului Siret, la 2 km de fazele A, B
confluenţa lui cu râul Putna
106 VN-I-s-B-06385 Situl arheologic de la sat NEGRILEŞTI; "Pe Creastă”, pe stânga şoselei
Negrileşti comuna NEGRILEŞTI Negrileşti-Bârseşti, la 1 km de sat

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2677
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


107 VN-I-m-B-06385.01 Aşezare sat NEGRILEŞTI; "Pe Creastă”, pe stânga şoselei Epoca bronzului, Cultura
comuna NEGRILEŞTI Negrileşti-Bârseşti, la 1 km de sat Monteoru
108 VN-I-m-B-06385.02 Aşezare sat NEGRILEŞTI; "Pe Creastă”, pe stânga şoselei Neolitic, Cultura Boian, faza
comuna NEGRILEŞTI Negrileşti-Bârseşti, la 1 km de sat Giuleşti
109 VN-I-s-B-06386 Situl arheologic de la oraş ODOBEŞTI "Cetăţuia” şi "Antoniu”, pe malul
Odobeşti, punctele stâng al râului Milcov, la NV de oraş

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


„Cetăţuia” şi „Antoniu”
110 VN-I-m-B-06386.01 Necropolă oraş ODOBEŞTI "Cetăţuia” şi "Antoniu”, pe malul sec. XIII - XVI, Epoca medievală
stâng al râului Milcov, la NV de oraş
111 VN-I-m-B-06386.02 Necropolă oraş ODOBEŞTI "Cetăţuia” şi "Antoniu”, pe malul Hallstatt
stâng al râului Milcov, la NV de oraş
112 VN-I-m-B-06386.03 Aşezare fortificată oraş ODOBEŞTI "Cetăţuia” şi "Antoniu”, pe malul Epoca bronzului, Cultura
stâng al râului Milcov, la NV de oraş Monteoru
113 VN-I-m-B-06386.04 Necropolă oraş ODOBEŞTI "Cetăţuia” şi "Antoniu”, pe malul Epoca bronzului, Cultura
stâng al râului Milcov, la NV de oraş Monteoru
114 VN-I-s-B-06387 Situl arheologic de la sat OREAVU; comuna "La Cuptor”, la S de sat, pe malul
Oreavu GUGEŞTI stâng al pârâului Oreavu, la circa 500
m E de podul C.F.R.
115 VN-I-m-B-06387.01 Aşezare sat OREAVU; comuna "La Cuptor”, la S de sat, pe malul Neolitic, Cultura Boian
GUGEŞTI stâng al pârâului Oreavu, la circa 500
m E de podul C.F.R.
116 VN-I-m-B-06387.02 Aşezare sat OREAVU; comuna "La Cuptor”, la S de sat, pe malul Neolitic, Cultura ceramicii
GUGEŞTI stâng al pârâului Oreavu, la circa 500 liniare
m E de podul C.F.R.
117 VN-I-s-B-06388 Situl arheologic de la sat PALANCA; comuna "Titila Câţa”, la V de sat
Palanca, punct „Titila-Câţa” URECHEŞTI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2678
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


118 VN-I-m-B-06388.01 Aşezare sat PALANCA; comuna "Titila Câţa”, la V de sat Latène, Cultura geto - dacică
URECHEŞTI
119 VN-I-m-B-06388.02 Aşezare sat PALANCA; comuna "Titila Câţa”, la V de sat Epoca bronzului
URECHEŞTI
120 VN-I-m-B-06388.03 Aşezare sat PALANCA; comuna "Titila Câţa”, la V de sat Eneolitic, Cultura Cucuteni,
URECHEŞTI faza A

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


121 VN-I-s-B-06389 Situl arheologic de la sat aparţinător În dreptul şoselei naţionale Focşani-
Pădureni PĂDURENI; oraş Adjud, la km 209
MĂRĂŞEŞTI
122 VN-I-m-B-06389.01 Aşezare sat aparţinător În dreptul şoselei naţionale Focşani- Latène, Cultura carpică
PĂDURENI; oraş Adjud, la km 209
MĂRĂŞEŞTI
123 VN-I-m-B-06389.02 Aşezare sat aparţinător În dreptul şoselei naţionale Focşani- Hallstatt
PĂDURENI; oraş Adjud, la km 209
MĂRĂŞEŞTI
124 VN-I-m-B-06389.03 Aşezare sat aparţinător În dreptul şoselei naţionale Focşani- Epoca bronzului, Cultura
PĂDURENI; oraş Adjud, la km 209 Monteoru
MĂRĂŞEŞTI
125 VN-I-m-B-06389.04 Necropolă sat aparţinător În dreptul şoselei naţionale Focşani- Epoca bronzului, Cultura
PĂDURENI; oraş Adjud, la km 209 Monteoru
MĂRĂŞEŞTI
126 VN-I-s-B-06390 Aşezare sat PĂDURENI; "Piţigoi”, în vatra satului, spre NV Latène III, Cultura geto - dacică
comuna JARIŞTEA
127 VN-I-s-B-06391 Aşezare sat PIETROASA; "Dealul Înalt”, la SV de sat Eneolitic, Cultura Cucuteni
comuna BOLOTEŞTI
128 VN-I-s-B-06393 Aşezare sat TICHIRIŞ; comuna În vatra satului, pe terasa râului Paleolitic superior
VIDRA Putna

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2679
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


129 VN-I-s-B-06394 Aşezare sat TOPEŞTI; comuna "Bahana”, în apropierea satului Eneolitic, Cultura Cucuteni,
BÂRSEŞTI faza AB
130 VN-I-s-A-06395 Aşezare sat VĂLENI; comuna "Gorgan”, pe terasa superioară Eneolitic, Cultura Cucuteni
RUGINEŞTI dreaptă a râului Trotuş
131 VN-I-s-A-06396 Situl arheologic de la Văleni, sat VĂLENI; comuna "Popa Cloşcă”, la 700-800 m NV de
punct „Popa Cloşcă” RUGINEŞTI punct "Gorgan”, pe terasa

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


superioară dreaptă a râului Trotuş
132 VN-I-m-A-06396.01 Aşezare sat VĂLENI; comuna "Popa Cloşcă”, la 700-800 m NV de Epoca bronzului, Cultura
RUGINEŞTI punct "Gorgan”, pe terasa Monteoru
superioară dreaptă a râului Trotuş
133 VN-I-m-A-06396.02 Aşezare sat VĂLENI; comuna "Popa Cloşcă”, la 700-800 m NV de Eneolitic, Cultura Cucuteni
RUGINEŞTI punct "Gorgan”, pe terasa
superioară dreaptă a râului Trotuş
134 VN-I-s-A-06397 Situl arheologic de la Văleni, sat VĂLENI; comuna "Atanasiu”, la 600 m S de punct
punct „Atanasiu” RUGINEŞTI "Popa Cloşcă”
135 VN-I-m-A-06397.01 Aşezare sat VĂLENI; comuna "Atanasiu”, la 600 m S de punct Epoca bronzului, Cultura
RUGINEŞTI "Popa Cloşcă” Monteoru
136 VN-I-m-A-06397.02 Aşezare sat VĂLENI; comuna "Atanasiu”, la 600 m S de punct Eneolitic, Cultura Cucuteni
RUGINEŞTI "Popa Cloşcă”
137 VN-I-s-B-06398 Situl arheologic de la sat VÂRTEŞCOIU; "Cariera de argilă”, pe malul drept al
Vârteşcoiu, punct „Cariera comuna VÂRTEŞCOIU râului Milcov
de argilă”
138 VN-I-m-B-06398.01 Aşezare sat VÂRTEŞCOIU; "Cariera de argilă”, pe malul drept al sec. XII - XIII, Epoca medievală
comuna VÂRTEŞCOIU râului Milcov
139 VN-I-m-B-06398.02 Necropolă sat VÂRTEŞCOIU; "Cariera de argilă”, pe malul drept al sec. XII - XIII, Epoca medievală
comuna VÂRTEŞCOIU râului Milcov

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2680
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


140 VN-I-m-B-06398.03 Aşezare sat VÂRTEŞCOIU; "Cariera de argilă”, pe malul drept al Epoca bronzului, Cultura
comuna VÂRTEŞCOIU râului Milcov Monteoru, fazele Ic 4, I c 2, II a
- II b
141 VN-I-m-B-06398.04 Necropolă sat VÂRTEŞCOIU; "Cariera de argilă”, pe malul drept al Epoca bronzului, Cultura
comuna VÂRTEŞCOIU râului Milcov Monteoru
142 VN-I-s-B-06399 Situl arheologic de la sat VÂRTEŞCOIU; "Dealul Titila”, pe malul drept al

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Vârteşcoiu, punct „Dealul comuna VÂRTEŞCOIU râului Milcov
Titila”
143 VN-I-m-B-06399.01 Aşezare sat VÂRTEŞCOIU; "Dealul Titila”, pe malul drept al sec. IV p. Chr., Epoca
comuna VÂRTEŞCOIU râului Milcov migraţiilor, Cultura Sântana de
Mureş - Cerneahov
144 VN-I-m-B-06399.02 Aşezare sat VÂRTEŞCOIU; "Dealul Titila”, pe malul drept al sec. II - III p. Chr., Cultura
comuna VÂRTEŞCOIU râului Milcov carpică
145 VN-I-m-B-06399.03 Necropolă sat VÂRTEŞCOIU; "Dealul Titila”, pe malul drept al sec. II - III p. Chr., Cultura
comuna VÂRTEŞCOIU râului Milcov carpică
146 VN-II-m-B-06405 Casă de rugăciune municipiul FOCŞANI Str. Argeş 42 sec. XIX

147 VN-II-m-B-06400 Casă municipiul FOCŞANI Str. Avântului 11 1928

148 VN-II-m-B-06401 Casă municipiul FOCŞANI Str. Bălcescu Nicolae 22 sf. sec. XIX

149 VN-II-m-A-06402 Biserica „Naşterea Maicii municipiul FOCŞANI Str. Bărnuţiu Simion 1 1783
Domnului” - Săpunaru
150 VN-II-m-B-06403 Casa Zaharia municipiul FOCŞANI Str. Bărnuţiu Simion 13 sec. XIX

151 VN-II-m-B-06404 Colegiul Unirea - corp A şi municipiul FOCŞANI Str. Bolliac Cezar 15 mijl. sec. XIX
corp B Casa Directorului

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2681
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


152 VN-II-m-B-06406 Casa Sclavone municipiul FOCŞANI Str. Cernei 10 sec. XIX

153 VN-II-m-B-06407 Casa colonel Albu municipiul FOCŞANI Str. Cernei 22 1894

154 VN-II-m-B-06408 Casă municipiul FOCŞANI Str. Cernei 27-29 înc. sec. XX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


155 VN-II-m-B-06409 Casă municipiul FOCŞANI Str. Cernei 35 înc. sec. XX

156 VN-II-m-B-06410 Casa Huianu municipiul FOCŞANI Str. Comisia Centrală 11 1914

157 VN-II-m-A-06411 Biserica „Sf. Nicolae” - Vechi municipiul FOCŞANI Str. Coteşti 1 1713 - 1716

158 VN-II-m-B-06412 Şcoala comercială municipiul FOCŞANI Str. Coteşti 17 înc. sec. XX

159 VN-II-m-B-06413 Biserica armenească „Sf. municipiul FOCŞANI Str. Coteşti 22 1789
Gheorghe”
160 VN-II-m-B-06414 Casa Gr. Giurgea municipiul FOCŞANI Str. Coteşti 25 1904

161 VN-II-m-B-06415 Casa Macridescu municipiul FOCŞANI Str. Cuza Vodă 4 1892

162 VN-II-m-B-06416 Casa Macridescu municipiul FOCŞANI Str. Cuza Vodă 6 sf. sec. XIX

163 VN-II-m-A-06417 Tribunalul judeţean municipiul FOCŞANI Str. Cuza Vodă 8 1909

164 VN-II-m-B-06418 Casa Gorciu municipiul FOCŞANI Str. Cuza Vodă 18 sf. sec. XIX

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2682
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


165 VN-II-m-A-06419 Pichetul de Graniţă nr. 45 şi municipiul FOCŞANI Str. Cuza Vodă 21 sec. XVIII
Vama Veche
166 VN-II-m-B-06420 Casa Tatovici municipiul FOCŞANI Str. Cuza Vodă 35 sf. sec. XIX

167 VN-II-m-B-06421 Casa Leon Cracalia municipiul FOCŞANI Str. Cuza Vodă 41 sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


168 VN-II-m-B-06422 Casa Stănescu municipiul FOCŞANI Str. Cuza Vodă 43 1893

169 VN-II-m-B-06423 Şcoala Rarincescu municipiul FOCŞANI Str. Cuza Vodă 46 1838 - 1845

170 VN-II-m-B-06424 Liceul „Alexandru Ioan municipiul FOCŞANI Str. Cuza Vodă 47 1930 - 1931
Cuza” corp A
171 VN-II-m-B-06425 Casă municipiul FOCŞANI Str. Cuza Vodă 49 înc. sec. XX

172 VN-II-m-B-06426 Casa Apostoleanu municipiul FOCŞANI Str. Cuza Vodă 50 1873

173 VN-II-m-B-06427 Biserica „Sf. Dumitru” municipiul FOCŞANI Str. Eroilor 4 1696 - 1700

174 VN-II-m-B-06428 Biserica „Intrarea Maicii municipiul FOCŞANI Str. Făgăraş 3 sf. sec. XVIII
Domnului în Biserică”,
„Ovidenia”
175 VN-II-m-B-06429 Biserica „Sf. Voievozi” municipiul FOCŞANI Str. Garofiţei 7 1744 - 1746

176 VN-II-m-B-06430 Casa Alaci (fost pension) municipiul FOCŞANI Bd. Gării 1 sec. XIX

177 VN-II-m-B-06431 Casa Ştefănescu municipiul FOCŞANI Bd. Gării 5 1930

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2683
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


178 VN-II-m-B-06432 Casa Ibrăileanu, corp C1a municipiul FOCŞANI Bd. Gării 6 sec. XIX

179 VN-II-m-B-06433 Casa Damian municipiul FOCŞANI Bd. Gării 8 1904

180 VN-II-m-B-06434 Casa Longinescu municipiul FOCŞANI Bd. Gării 10 sec. XVIII

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


181 VN-II-m-B-06435 Casa Cristoff Garabet municipiul FOCŞANI Bd. Gării 12 1880
(Tănăsescu)
182 VN-II-m-B-06436 Casa Cristache Solomon municipiul FOCŞANI Bd. Gării 22 înc. sec. XX

183 VN-II-m-B-06437 Biserica „Sf. Nicolae” municipiul FOCŞANI Str. Ghioceilor 9 sf. sec. XVIII

184 VN-II-m-B-06438 Casă municipiul FOCŞANI Str. Greva de la Griviţa 24 înc. sec. XX

185 VN-II-a-B-06439 Ansamblul bisericii „Sf. municipiul FOCŞANI Bd. Independenţei 20 sec. XIX
Gheorghe” - Nord
186 VN-II-m-B- Biserica „Sf. Gheorghe” - municipiul FOCŞANI Bd. Independenţei 20 1819
06439.01 Nord
187 VN-II-m-B- Clopotniţă municipiul FOCŞANI Bd. Independenţei 20 1839
06439.02
188 VN-II-m-B-06440 Biserica „Sf. Apostoli" de la municipiul FOCŞANI Bd. Independenţei 46 1850
Ocol
189 VN-II-m-B-06442 Casa Gheorghe Botez municipiul FOCŞANI Str. Ipătescu Ana 12 sec. XIX

190 VN-II-m-A-06443 Banca Naţională municipiul FOCŞANI Str. Kogălniceanu Mihail 1 1926

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2684
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


191 VN-II-m-B-06444 Casa Blum municipiul FOCŞANI Str. Kogălniceanu Mihail 7 sec. XIX

192 VN-II-m-B-06445 Fosta Cameră de comerţ municipiul FOCŞANI Str. Kogălniceanu Mihail 12 sec. XIX

193 VN-II-m-B-06446 Casa dr. Blum municipiul FOCŞANI Str. Kogălniceanu Mihail 13 sf. sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


194 VN-II-a-A-06447 Ansamblul bisericii municipiul FOCŞANI Str. Mare a Unirii 28 1756 - 1789
„Proorocul Samuil”, fosta
mănăstire "Roman"
195 VN-II-m-A- Biserica „Proorocul Samuil” municipiul FOCŞANI Str. Mare a Unirii 28 1756
06447.01
196 VN-II-m-A- Zid de incintă municipiul FOCŞANI Str. Mare a Unirii 28 1789
06447.02
197 VN-II-a-B-06449 Ansamblul bisericii „Sf. municipiul FOCŞANI Str. Moldova 5 sec. XVIII
Voievozi” - Stamatineşti
198 VN-II-m-B- Biserica „Sf. Voievozi” - municipiul FOCŞANI Str. Moldova 5 1789 - 1798
06449.01 Stamatineşti
199 VN-II-m-B- Zid de incintă municipiul FOCŞANI Str. Moldova 5 sec. XVIII
06449.02
200 VN-II-m-B-06450 Casă municipiul FOCŞANI Str. Muntenescu, aviator 30 sf. sec. XIX

201 VN-II-m-B-06451 Casa I. Brătilă municipiul FOCŞANI Str. Oituz 62 1901

202 VN-II-m-B-06452 Biserica „Intrarea Maicii municipiul FOCŞANI Str. Ovidenia 11 1687
Domnului în Biserică”
203 VN-II-m-B-06453 Biserica „Adormirea Maicii municipiul FOCŞANI Str. Pastia Gheorghe Maior 6 1708 - 1712
Domnului” - Donie
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2685
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


204 VN-II-m-A-06454 Biserica „Sf. Nicolae” - Nou municipiul FOCŞANI Str. Popa Şapcă 7 1732

205 VN-II-m-B-06455 Casa baron Capri municipiul FOCŞANI Bd. Republicii 8 sf. sec. XIX

206 VN-II-m-B-06456 Şcolile Armeneşti municipiul FOCŞANI Str. Republicii 3A-3B sf. sec. XVIII

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


207 VN-II-m-B-06457 Casa Ferhat municipiul FOCŞANI Str. Republicii 9 sec. XIX

208 VN-II-m-B-06463 Casa dr. Boiu municipiul FOCŞANI Str. Republicii 11 sf. sec. XIX

209 VN-II-m-B-06458 Casa Honig Moritz - municipiul FOCŞANI Str. Republicii 12 1895
Georgescu
210 VN-II-m-B-06459 Casă municipiul FOCŞANI Str. Republicii 14 sec. XIX

211 VN-II-m-B-06460 Casă municipiul FOCŞANI Str. Republicii 16 înc. sec. XX

212 VN-II-m-A-06461 Clădirea Prefecturii municipiul FOCŞANI Str. Republicii 71 1913 - 1926

213 VN-II-m-A-06462 Teatru „Maior Gh. Pastia” municipiul FOCŞANI Str. Republicii 73 1909 - 1913

214 VN-II-m-B-06464 Biserica „Adormirea Maicii municipiul FOCŞANI Str. Rodnei 3 1760 - 1770
Domnului”
215 VN-II-m-B-06465 Tăbăcăria Tăchiţă Nistor municipiul FOCŞANI Str. Rodnei 12 1896

216 VN-II-m-B-06466 Casă municipiul FOCŞANI Str. Sava Maior 4B sec. XIX

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2686
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


217 VN-II-m-B-06467 Casa Găgiulescu municipiul FOCŞANI Str. Sava Maior 10 1889

218 VN-II-m-B-06468 Casa colonel Patriciu municipiul FOCŞANI Str. Sava Maior 17 sf. sec. XIX

219 VN-II-m-B-06469 Casa Puşcă municipiul FOCŞANI Str. Şonţu Maior 25

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


220 VN-II-m-B-06470 Casa Tomescu (Schmoll) municipiul FOCŞANI Str. Ştefan cel Mare 18 sec. XIX

221 VN-II-m-B-06471 Casa Brăileanu municipiul FOCŞANI Str. Ştefan cel Mare 21 1889

222 VN-II-m-B-06472 Casa Chiriţescu municipiul FOCŞANI Str. Ştefan cel Mare 27 sec. XIX

223 VN-II-m-B-06473 Casa Eliade Holban municipiul FOCŞANI Str. Ştefan cel Mare 35 1928

224 VN-II-m-B-06474 Casă municipiul FOCŞANI Str. Ştefan cel Mare 37 înc. sec. XX

225 VN-II-m-B-06477 Casa Giurgea municipiul FOCŞANI Str. Tăbăcari 3 înc. sec. XX

226 VN-II-m-B-06478 Casă municipiul FOCŞANI Str. Tăbăcari 9 sec. XIX

227 VN-II-m-B-06476 Pivnița casei Nistor municipiul FOCŞANI Str. Tăbăcari 40 sec. XIX

228 VN-II-m-B-06479 Biserica „Sf. Spiridon” municipiul FOCŞANI Str. Tăbăcari 41 1820 - 1826

229 VN-II-m-B-06480 Casă municipiul FOCŞANI Str. Tătulescu 15 înc. sec. XX

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2687
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


230 VN-II-m-B-06481 Casă municipiul FOCŞANI Str. Timiş 4 sec. XIX

231 VN-II-m-B-06482 Casa dr. Saideman municipiul FOCŞANI Str. Titulescu Nicolae 1 sec. XIX

232 VN-II-m-B-06483 Casă municipiul FOCŞANI Str. Titulescu Nicolae 6 înc. sec. XX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


233 VN-II-m-B-06484 Casă municipiul FOCŞANI Str. Titulescu Nicolae 12 sf. sec. XIX

234 VN-II-a-A-06485 Ansamblul bisericii „Sf. municipiul FOCŞANI Bd. Unirii 22


Împăraţi Constantin şi
Elena”
235 VN-II-m-A- Biserica „Sf. Împăraţi municipiul FOCŞANI Bd. Unirii 22 1815
06485.01 Constantin şi Elena”
236 VN-II-m-A- Zid de incintă municipiul FOCŞANI Bd. Unirii 22 sec. XVIII
06485.02
237 VN-II-m-B-06486 Biserica „Adormirea Maicii municipiul FOCŞANI Bd. Unirii 42 1709 - 1716
Domnului” - Precista
238 VN-II-a-B-06487 Ansamblul "Piaţa Unirii" municipiul FOCŞANI Piaţa Unirii

239 VN-II-m-B-06488 Ateneul Popular municipiul FOCŞANI Piaţa Unirii 3 1927

240 VN-II-m-A-06489 Biserica "Naşterea Sf. Ioan municipiul FOCŞANI Piaţa Unirii 5 1660 -1664
Botezătorul"
241 VN-II-m-B-06490 Biserica „Sf. Gheorghe” - municipiul FOCŞANI Str. Vâlcele 17, în incinta Cimitirului sec. XVIII
Sud Sudic
242 VN-II-m-B-06492 Vila Cicinetta municipiul FOCŞANI Str. Zamfirescu Duiliu 6 înc. sec. XX

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2688
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


243 VN-II-m-B-06491 Biserica „Sf. Nicolae” - Stroe municipiul FOCŞANI Str. Zamfirescu Duiliu 13 1839

244 VN-II-m-B-06493 Primăria oraş ADJUD Str. Alecsandri Vasile 7 înc.sec. XX

245 VN-II-m-B-06495 Biserica de lemn „Sf. sat ANGHELEŞTI; În centrul satului, şosea E 85 1757-1758
Nicolae” comuna RUGINEŞTI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


246 VN-II-m-B-06498 Biserica „Sf. Voievozi” sat BONTEŞTI; La intersecţia drumului comunal sf. sec. XVII - înc. sec. XVIII
comuna CÂRLIGELE Cârligele-Dălhăuţi
247 VN-II-m-A-06499 Biserica „Adormirea Maicii sat BORDEŞTI; Spre sud, la intrarea în sat 1698 - 1699
Domnului” comuna BORDEŞTI
248 VN-II-m-B-06500 Biserica de lemn „Cuvioasa sat CÂMPURI; comuna DJ Panciu - Soveja, la intrarea în sat 1663
Paraschiva” - Tei CÂMPURI
249 VN-II-m-B-06501 Biserica „Naşterea Maicii sat CÂNDEŞTI; Str. Mănăstirea Recea 4 1802 - 1804
Domnului” a fostului Schit comuna
Recea DUMBRĂVENI
250 VN-II-m-B-06502 Biserica Sf. Arhangheli sat CHIOJDENI; sec. XVIII
Mihail şi Gavril comuna CHIOJDENI
251 VN-II-m-A-06503 Biserica de lemn „Sf. Ioan sat CHIŢCANI; comuna În centrul satului, pe DJ Panciu - sec. XVII
Botezătorul” MOVILIŢA Adjud
252 VN-II-a-A-06504 Mănăstirea Coteşti sat COTEŞTI; comuna Incintă mănăstire Coteşti, la N de sat 1720
COTEŞTI
253 VN-II-m-A- Biserica „Sf. Treime” sat COTEŞTI; comuna Incintă mănăstire Coteşti, la N de sat 1720
06504.01 COTEŞTI
254 VN-II-m-A- Turn clopotniţă sat COTEŞTI; comuna Incintă mănăstire Coteşti, la N de sat 1720
06504.02 COTEŞTI
255 VN-II-m-B-06506 Biserica „Sf. Ioan sat COZA; comuna Pe malul drept al râului Coza, la 1 km 1873
Botezătorul” TULNICI de DN Focşani - Greşu - Braşov
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2689
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


256 VN-II-a-B-20832 Schitul Dălhăuţi sat DĂLHĂUŢI; La 1 km N de sat pe drum forestier, sec. XIX
comuna CÂRLIGELE pe doi pinteni de deal
257 VN-II-m-B- Biserica de lemn "Sf. sat DĂLHĂUŢI; La 1 km N de sat pe drum forestier, 1810
20832.01 Arhangheli” comuna CÂRLIGELE pe doi pinteni de deal
258 VN-II-m-B- Biserica "Izvorul Tămăduirii” sat DĂLHĂUŢI; La 1 km N de sat pe drum forestier, 1828
20832.02 comuna CÂRLIGELE pe doi pinteni de deal

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


259 VN-II-m-B- Biserica "Sf. Împăraţi” sat DĂLHĂUŢI; La 1 km N de sat pe drum forestier, 1840 - 1850
20832.03 comuna CÂRLIGELE pe doi pinteni de deal
260 VN-II-m-A-06508 Biserica „Adormirea Maicii sat DOMNEŞTI; La N de sat, 1 km dreapta din E 85 1661 - 1667
Domnului” comuna PUFEŞTI Focşani-Adjud
261 VN-II-a-A-06509 Fosta mănăstire Soveja sat DRAGOSLOVENI; La intrarea în staţiunea Soveja 1645
comuna SOVEJA
262 VN-II-m-A- Biserica „Naşterea sat DRAGOSLOVENI; La intrarea în staţiunea Soveja 1645
06509.01 Domnului” comuna SOVEJA
263 VN-II-m-A- Turn clopotniţă sat DRAGOSLOVENI; La intrarea în staţiunea Soveja 1645
06509.02 comuna SOVEJA
264 VN-II-m-A- Fragmente zid incintă sat DRAGOSLOVENI; La intrarea în staţiunea Soveja 1645
06509.03 comuna SOVEJA
265 VN-II-m-B-06510 Biserica „Sf. Voievozi” sat FLOREŞTI; comuna Pe DJ Focşani - Câmpineanca prin sec. XVII
CÂMPINEANCA Vâlcele, la intrarea în sat
266 VN-II-m-B-06511 Biserica de lemn „Sf. sat GUGEŞTI; comuna Str. Unirii 116 1879
Voievozi” GUGEŞTI
267 VN-II-m-B-06512 Zidul lui Donie sat HÂNGULEŞTI; La ieşirea de V a satului, pct. 1800
comuna VULTURU "Sonda”
268 VN-II-m-B-21099 Biserica de lemn ”Sfânta comuna JARIȘTEA
Treime”, Schitul Buluc

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2690
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


269 VN-II-a-A-06513 Ansamblul bisericii sat LĂRGĂŞENI; 1760
„Adormirea Maicii comuna CORBIŢA
Domnului”
270 VN-II-m-A- Biserica de lemn sat LĂRGĂŞENI; La intersecţia DJ Adjud-Podu 1760
06513.01 „Adormirea Maicii comuna CORBIŢA Turcului-Lărgăşeni
Domnului”

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


271 VN-II-m-A- Turn clopotniţă sat LĂRGĂŞENI; La intersecţia DJ Adjud-Podu 1760
06513.02 comuna CORBIŢA Turcului-Lărgăşeni
272 VN-II-m-B-06514 Biserica de lemn sat LEPŞA; comuna În incinta Mănăstirii Lepşa, la 1 km 1930 - 1936
„Adormirea Maicii TULNICI de şoseaua Tulnici - Ojdula
Domnului”
273 VN-II-m-B-06515 Biserica „Naşterea Maicii sat LESPEZI; comuna În centrul satului, pe stânga DJ 1809
Domnului” HOMOCEA Adjud-Tecuci
274 VN-II-m-B-06516 Biserica „Sf. Nicolae” sat MALURI; comuna În centrul satului, pe DC Vulturu- 1819
VULTURU Mălureni
275 VN-II-m-A-06517 Biserica de lemn sat MĂNĂSTIOARA; Drum comunal, la 500 m de şoseaua sec. XVIII
„Adormirea Maicii comuna FITIONEŞTI Mănăstioara - Fitioneşti
Domnului”
276 VN-II-m-B-06518 Gara Mărăşeşti oraş MĂRĂŞEŞTI Str. Doinei 1 mijl.sec. XIX

277 VN-II-a-A-06519 Fosta mănăstire Mera sat MERA; comuna Pe dealul Merei, drum comunal, la 1 1685
MERA km de DJ Focşani-Andreiaşu
278 VN-II-m-A- Biserica „Sf. Împăraţi” sat MERA; comuna Pe dealul Merei, drum comunal, la 1 1685
06519.01 MERA km de DJ Focşani-Andreiaşu
279 VN-II-m-A- Clădiri anexe sat MERA; comuna Pe dealul Merei, drum comunal, la 1 1685
06519.02 MERA km de DJ Focşani-Andreiaşu

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2691
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


280 VN-II-m-A- Turn clopotniţă sat MERA; comuna Pe dealul Merei, drum comunal, la 1 1685
06519.03 MERA km de DJ Focşani-Andreiaşu
281 VN-II-m-A- Zid de incintă sat MERA; comuna Pe dealul Merei, drum comunal, la 1 1685
06519.04 MERA km de DJ Focşani-Andreiaşu
282 VN-II-m-B-06520 Biserica „Sf. Ecaterina” sat MILCOVUL; În centrul satului pe DJ Focşani- mijl.sec. XIX
comuna MILCOVUL Milcovul

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


283 VN-II-m-B-06521 Biserica „Sf. Voievozi” sat MIRCEŞTII VECHI; Pe malul râului Putna, DJ Focşani- sec. XVIII
comuna VÂNĂTORI Doaga
284 VN-II-m-B-06522 Biserica de lemn „Intrarea sat NĂNEŞTI; comuna În centrul satului, DN Focşani-Brăila 1776
în Biserică” TĂNĂSOAIA
285 VN-II-m-B-06523 Biserica „Cuvioasa sat NĂRUJA; comuna În centrul satului, pe DJ Vidra-Nereju 1788
Paraschiva” NĂRUJA
286 VN-II-m-B-06524 Biserica de lemn „Sf. sat NISTOREŞTI; În centrul satului, pe DC Năruja- sec. XVIII
Nicolae” comuna NISTOREŞTI Herăstrău
287 VN-II-m-B-06505 Biserica de lemn sat ODOBASCA; În incinta cimitirului Coteşti sec. XVII
„Adormirea Maicii comuna COTEŞTI
Domnului”
288 VN-II-m-A-06525 Beciul domnesc oraş ODOBEŞTI Str. Beciul Domnesc 8 sec. XVI

289 VN-II-m-B-06530 Gara Odobeşti oraş ODOBEŞTI Str. Caporal Diea 15 1893

290 VN-II-m-A-20956 Biserica „Sf. Apostoli Petru oraş ODOBEŞTI Str. Cazaclii 37 1777
şi Pavel” - Cazaclii
291 VN-II-m-B-06527 Şcoală cu două corpuri oraş ODOBEŞTI Str. Dobrogeanu Gherea Constantin sf. sec. XIX
1
292 VN-II-m-B-06529 Beciurile Bahamat oraş ODOBEŞTI Str. Fundătura Cetăţuia 5 sec. XIX

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2692
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


293 VN-II-m-B-06531 Casa Gaicu oraş ODOBEŞTI Str. Iorga Nicolae 11A, în incinta înc. sec. XX
fostei ferme IAS
294 VN-II-m-B-06532 Casa Apostu oraş ODOBEŞTI Str. Libertăţii 51 1901

295 VN-II-m-B-06533 Primăria Odobeşti oraş ODOBEŞTI Str. Libertăţii 113 1900

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


296 VN-II-m-B-06534 Casa dr. Georgescu oraş ODOBEŞTI Str. Libertăţii 124 sf. sec. XIX

297 VN-II-m-B-06535 Casa Cureţeanu oraş ODOBEŞTI Str. Smârdan 87 sf. sec. XIX

298 VN-II-a-A-06537 Ansamblul bisericii „Sfânta oraş ODOBEŞTI Str. Ştefan cel Mare 38 sec. XVIII
Cruce”
299 VN-II-m-A- Biserica „Sfânta Cruce” oraş ODOBEŞTI Str. Ştefan cel Mare 38 sec. XVIII
06537.01
300 VN-II-m-A- Turn clopotniţă oraş ODOBEŞTI Str. Ştefan cel Mare 38 sec. XVIII
06537.02
301 VN-II-m-A- Zid de incintă oraş ODOBEŞTI Str. Ştefan cel Mare 38 sec. XVIII
06537.03
302 VN-II-m-B-06536 Casa Pogorevici oraş ODOBEŞTI Str. Ştefan cel Mare 59A înc.sec. XX

303 VN-II-m-B-06539 Casa Vianu oraş ODOBEŞTI Str. Ştefan cel Mare 65 înc.sec. XX

304 VN-II-m-A-06540 Biserica „Naşterea Maicii oraş ODOBEŞTI Str. Vladimirescu Tudor 5 1732
Domnului”
305 VN-II-m-B-06541 Biserica „Ovidenia” oraş ODOBEŞTI Str. Vlahuţă Alexandru 3 1670-1680, rep. 1820

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2693
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


306 VN-II-a-B-06542 Mănăstirea Vărzăreşti sat PALANCA; comuna Drum forestier, 3 km către 1644
URECHEŞTI Urecheşti-Vărzăreşti
307 VN-II-m-B- Biserica „Sf. Gheorghe” sat PALANCA; comuna Drum forestier, 3 km către 1644
06542.01 URECHEŞTI Urecheşti-Vărzăreşti
308 VN-II-m-B- Biserica „Adormirea Maicii sat PALANCA; comuna Drum forestier, 3 km către 1644
06542.02 Domnului” URECHEŞTI Urecheşti-Vărzăreşti

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


309 VN-II-m-B-06543 Beciul Vlădoianu oraş PANCIU În marginea de S a oraşului, pe sec. XIX
drumul spre Schitul Brazi
310 VN-II-m-B-06544 Beciul Marin Ştefan oraş PANCIU În N de oraş, pe drumul spre sec. XIX
Moviliţa
311 VN-II-m-A-06545 Beciul Domnesc oraş PANCIU Pe Valea Cerbului, la 5 km de oraşul sec. XVIII
Panciu
312 VN-II-m-B-06546 Paraclisul schitului Brazi oraş PANCIU La S de oraş, pe partea dreaptă a sec. XVIII
pârâului Hăulita
313 VN-II-m-B-06547 Casa Nicolae Milea oraş PANCIU Str. Cuza Vodă 15 înc. sec. XX

314 VN-II-m-B-06548 Gard de fier (casa Gâtză) oraş PANCIU Str. Nicolae Titulescu sec. XIX - XX

315 VN-II-m-B-06549 Casa Sergiu Seferovici oraş PANCIU Str. Porumbescu Ciprian 22 1936

316 VN-II-m-B-06550 Biserica de lemn „Sf. sat PĂULEŞTI; comuna La N de sat, în fostul cimitir 1791
Nicolae” PĂULEŞTI
317 VN-II-s-B-06551 Crângul Petreşti - sat PETREŞTI; comuna Pe DJ Focşani - Petreşti - Vânători 1977
Rezervaţie de arhitectură şi VÂNĂTORI
tehnică populară
318 VN-II-m-B-06553 Biserica „Sf. Apostoli Petru sat PLOSCUŢENI; În coasta dealului Nicoreşti, pe DJ 1882 - 1891
şi Pavel” a mănăstirii comuna PLOSCUŢENI Adjud-Tecuci
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2694
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


Sihastru

319 VN-II-m-A-06554 Biserica de lemn „Sf. sat PRISACA; comuna La ieşirea din sat, DJ Vidra-Nereju sec. XVIII
Nicolae” VALEA SĂRII
320 VN-II-m-B-06555 Biserica de lemn „Sf. sat RĂCOASA; comuna La N de sat, la 500 m, pe şoseaua 1807
Voievozi” RĂCOASA spre Mărăşeşti

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


321 VN-II-m-A-06556 Biserica de lemn „Cuvioasa sat RUGINEŞTI; La intrarea în sat, pe partea dreaptă sec. XVII
Paraschiva” comuna RUGINEŞTI a şoselei E 85
322 VN-II-m-B-06557 Biserica „Naşterea Sf. Ioan sat SLOBOZIA Pct. "Rogozu”, la 3 km pe DC înc.sec. XIX
Botezătorul” a schitului BRADULUI; comuna Slobozia Bradului-Rogozu, în Poiana
Rogozu SLOBOZIA BRADULUI Rusului
323 VN-II-m-B-06558 Biserica „Sf. Nicolae” sat SLOBOZIA La N de sat, lângă fostul IAS 1808
BRADULUI; comuna
SLOBOZIA BRADULUI
324 VN-II-m-A-06559 Biserica de lemn „Sf. sat desfiinţat În centrul satului, la 500 m de sec. XVII
Nicolae” STRĂOANE DE SUS; centrul judeţean Panciu Soveja, în
comuna STRĂOANE incinta cimitirului
325 VN-II-m-B-06560 Casa Sclavone cu anexe sat ŢIFEŞTI; comuna În centrul satului, punct "Oleşeşti” 1860
ŢIFEŞTI
326 VN-II-m-B-06561 Casa Duţă sat ŢIFEŞTI; comuna 24, "Sârbi” sf. sec. XIX
ŢIFEŞTI
327 VN-II-a-A-06562 Schitul Valea Neagră sat VALEA NEAGRĂ; Schit Valea Neagră, la 1,5 km spre 1755 - 1757
comuna NISTOREŞTI Herăstrău
328 VN-II-m-A- Biserica „Adormirea Maicii sat VALEA NEAGRĂ; Schit Valea Neagră, la 1,5 km spre 1755 - 1757
06562.01 Domnului” comuna NISTOREŞTI Herăstrău
329 VN-II-m-A- Turn clopotniţă sat VALEA NEAGRĂ; Schit Valea Neagră, la 1,5 km spre 1755 - 1757
06562.02 comuna NISTOREŞTI Herăstrău

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2695
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


330 VN-II-m-A-06563 Biserica de lemn „Cuvioasa sat VALEA SĂRII; În centrul satului, la 200 m de DJ 1772 - 1773
Paraschiva” comuna VALEA SĂRII Vidra - Tulnici
331 VN-II-m-B-06552 Biserica de lemn „Sf. sat VETREŞTI; comuna La ieşirea din sat, pe drumul Năruja- sec. XVIII
Voievozi” NISTOREŞTI Herăstrău
332 VN-II-m-B-06565 Şcoală sat VIDRA; comuna La intrarea în sat sf. sec. XIX
VIDRA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


333 VN-II-m-B-06566 Spitalul comunal sat VIDRA; comuna La intrarea în sat, pe drumul către sf. sec. XIX
VIDRA Burca
334 VN-II-m-B-06567 Casa Cincu sat VITĂNEŞTI; La intrarea în sat, în faţa morii, pe sec. XIX
comuna ŢIFEŞTI DC Sârbi-Clipiceşti
335 VN-II-m-B-06568 Moară de apă sat VITĂNEŞTI; În marginea satului, pe DC Sârbi- 1615
comuna ŢIFEŞTI Clipiceşti
336 VN-II-a-A-06569 Fosta mănăstire Vizantea sat VIZANTEA; Pe DJ Câmpuri-Vidra, în incinta fostei sec. XVII
comuna VIZANTEA mănăstiri Vizantea
337 VN-II-m-A- Biserica nouă „Sf. Cruce” sat VIZANTEA; Pe DJ Câmpuri-Vidra, în incinta fostei 1850 - 1854
06569.01 comuna VIZANTEA mănăstiri Vizantea
338 VN-II-m-A- Turn clopotniţă sat VIZANTEA; Pe DJ Câmpuri-Vidra, în incinta fostei sec. XVII
06569.02 comuna VIZANTEA mănăstiri Vizantea
339 VN-II-m-A- Zid de incintă sat VIZANTEA; Pe DJ Câmpuri-Vidra, în incinta fostei sec. XVII
06569.03 comuna VIZANTEA mănăstiri Vizantea
340 VN-II-m-B-06570 Biserica „Adormirea Maicii sat VOETIN; comuna În centrul satului, pe DJ Focşani-Rm.- 1808
Domnului” SIHLEA Sărat
341 VN-II-m-A-06571 Biserica de lemn „Sf. sat VRÂNCIOAIA; În centrul satului, pe DC Năruja- 1783
Nicolae” comuna VRÂNCIOAIA Muncei
342 VN-III-m-B-06572 Placă comemorativă municipiul FOCŞANI Str. Bolliac Cezar 15, în incinta 1921
Societatea Studenţilor Liceului Unirea
Putneni
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2696
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


343 VN-III-m-B-06573 Monumentul Eroilor municipiul FOCŞANI Bd. Bucureşti, în faţa UM 01270 1914
Regimentului 10 Dorobanţi
344 VN-III-m-B-06574 Monumentul Eroilor municipiul FOCŞANI Bd. Bucureşti, în incinta MOPAF S.A. 1927
Regimentului 11 Artilerie Vrancea
345 VN-III-m-B-06577 Statuia Independenţei municipiul FOCŞANI Bd. Cantemir Dimitrie 15, în faţa 1916
Tribunalului

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


346 VN-III-m-B-06575 Bustul lui Nicolae Filipescu municipiul FOCŞANI Str. Cuza Vodă 35 1928

347 VN-III-m-B-06576 Bustul lui Gh.Rarincescu municipiul FOCŞANI Str. Cuza Vodă 46 1911

348 VN-III-m-B-06578 Bustul lui Petre Liciu municipiul FOCŞANI Str. Republicii 77, Parcul Teatrului 1913

349 VN-III-m-B-06579 Monumentul Unirii municipiul FOCŞANI Piaţa Unirii 1974

350 VN-III-m-B-06580 Placă comemorativă (1916- oraş ADJUD Str. Libertăţii 15 1921
1918)
351 VN-III-m-B-06581 Monumentul comemorativ sat BÂRSEŞTI; comuna "Dumbrava” 1904
Ştefan cel Mare BÂRSEŞTI
352 VN-III-m-B-06582 Statuia generalissimului sat DUMBRĂVENI; Str. Zamfirescu Duiliu 95, La înc. sec. XX
Alexandr Suvorov comuna intersecţia E85 cu DJ Dumbrăveni -
DUMBRĂVENI Vintileasca
353 VN-III-m-B-06583 Bustul lui Alexandru Ioan oraş MĂRĂŞEŞTI Str. Republicii, Parcul Al. I. Cuza 1908
Cuza
354 VN-III-m-B-06584 Monumentul Eroilor oraş MĂRĂŞEŞTI Str. Republicii 74, în curtea Liceului 1909
Regimentului 10 Dorobanţi Mărăşeşti
355 VN-III-m-B-06585 Bustul generalului sat MĂRĂŞTI; comuna În incinta Mausoleului 1928
Alexandru Averescu RĂCOASA
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2697
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


356 VN-III-m-A-06586 Statuia Victoriei localitate "Tişiţa”, E85, km 282 1934
componentă TIŞIŢA;
oraş MĂRĂŞEŞTI
357 VN-III-m-B-06587 Monumentul frăţiei de sat VARNIŢA; comuna În incinta şcolii generale 1930
arme româno-franceze RĂCOASA
(1916 - 1919)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


358 VN-III-m-B-06588 Monumentul Eroilor sat VIDRA; comuna La intrarea în comună, DJ Focşani- 1936
vrânceni din primul război VIDRA Vidra
mondial (1916-1919)
359 VN-IV-s-B-06589 Cimitir evreiesc municipiul FOCŞANI DJ Focşani-Petreşti sec. XIX

360 VN-IV-s-B-06590 Cimitir evreiesc municipiul FOCŞANI Str. Bălcescu Nicolae 18 sec. XIX

361 VN-IV-m-B-06591 Casa lui Anghel Saligny municipiul FOCŞANI Str. Bărnuţiu Simion 9 sf. sec. XIX

362 VN-IV-m-B-06592 Mausoleul Eroilor (1916 - municipiul FOCŞANI Bd. Bucureşti 1926
1919)
363 VN-IV-m-B-06595 Basorelief municipiul FOCŞANI Str. Mărăşeşti 70, Cimitirul Nordic 1939

364 VN-IV-m-B-06596 Basorelief Gh. C. Longinescu municipiul FOCŞANI Str. Mărăşeşti 70, Cimitirul Nordic 1934

365 VN-IV-m-B-06597 Basorelief Zamfir I. municipiul FOCŞANI Str. Mărăşeşti 70, Cimitirul Nordic 1900
Gheorghiu
366 VN-IV-m-B-06598 Basorelief maior Lazăr municipiul FOCŞANI Str. Mărăşeşti 70, Cimitirul Nordic 1905
Nicolescu - Voitineanu
367 VN-IV-m-B-06599 Basorelief Elena Cardaş municipiul FOCŞANI Str. Mărăşeşti 70, Cimitirul Nordic 1903

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2698
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


368 VN-IV-m-B-06600 Bustul lui D. Nicolaidi municipiul FOCŞANI Str. Mărăşeşti 70, Cimitirul Nordic 1909

369 VN-IV-m-B-06602 Bustul inspectorului de municipiul FOCŞANI Str. Mărăşeşti 70, Cimitirul Nordic sf. sec. XIX
artilerie Mihai Pastia
370 VN-IV-m-B-06603 Basorelief Zoe şi Dumitru municipiul FOCŞANI Str. Mărăşeşti 70, Cimitirul Nordic 1915
Bengescu

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


371 VN-IV-m-B-06604 Basorelief general Raşcu municipiul FOCŞANI Str. Mărăşeşti 70, Cimitirul Nordic înc. sec. XX

372 VN-IV-s-B-06605 Cimitirul Eroilor români municipiul FOCŞANI Str. Mărăşeşti 70, Cimitirul Nordic 1901
(1916 - 1919)
373 VN-IV-s-B-06606 Cimitirul ostaşilor români, municipiul FOCŞANI Str. Răsăritului 37, Cimitirul Mina - 1931 - 1932
ruşi, germani, austrieci şi Bahne
unguri (1916 - 1919)
374 VN-IV-m-B-06594 Bornă de hotar municipiul FOCŞANI Piața Unirii 1931

375 VN-IV-m-B-06607 Bustul dr. N. Eliean municipiul FOCŞANI Str. Vâlcele 17, Cimitirul Sudic 1918

376 VN-IV-m-B-06608 Bustul Mariei Georgescu municipiul FOCŞANI Str. Vâlcele 17, Cimitirul Sudic 1921

377 VN-IV-m-B-06609 Cavoul Perieţeanu municipiul FOCŞANI Str. Vâlcele 17, Cimitirul Sudic sec. XIX

378 VN-IV-m-B-06610 Cavoul Simionescu- municipiul FOCŞANI Str. Vâlcele 17, Cimitirul Sudic 1899
Râmniceanu
379 VN-IV-m-B-06611 Monumentul Eroilor români oraş ADJUD Str. Republicii 2, în cimitirul oraşului sec. XX
şi ruşi (1916 - 1918)
380 VN-IV-m-B-06612 Monumentul Eroilor (1877 - sat BĂLEŞTI; comuna În centrul satului, în faţa sec. XX
1878 şi 1916 - 1919) BĂLEŞTI dispensarului
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2699
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


381 VN-IV-m-B-06613 Monumentul Eroilor (1877 - sat BÂRSEŞTI; comuna În incinta bisericii 1934
1878 şi 1916 - 1919) BÂRSEŞTI
382 VN-IV-s-A-06653 Cimitirul ostaşilor germani sat BĂTINEȘTI, "Frunzoaia”, pe DJ Focşani-Panciu 1924
(1916 - 1919) comuna ȚIFEȘTI
383 VN-IV-s-A-06614 Cimitirul ostaşilor români şi sat BORDEŞTI; DJ Focşani-Bordeşti 1930 - 1932
germani (1916-1919) comuna BORDEŞTI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


384 VN-IV-m-B-06615 Monumentul Eroilor (1916 - sat CÂMPINEANCA; în centrul satului, pe DJ Focşani - 1927
1918) comuna Odobeşti, lângă grădiniţa de copii
CÂMPINEANCA
385 VN-IV-m-B-06616 Troiţa Eroilor (1916 - 1918) sat CÂRLIGELE; La intrarea în sat, punctul 1933
comuna CÂRLIGELE "Răspântie"
386 VN-IV-m-B-06617 Monumentul Eroilor (1916 - sat DOMNEŞTI; Lângă Biserica Domnească 1928
1918) comuna PUFEŞTI
387 VN-IV-m-A-06619 Mausoleul Eroilor (1916 - sat DRAGOSLOVENI; La intrarea în staţiunea Soveja 1929
1919) comuna SOVEJA
388 VN-IV-s-B-06620 Cimitirul ostaşilor germani sat DRAGOSLOVENI; În staţiunea Soveja, la limita incintei înc. sec. XX
(1916 - 1919) comuna SOVEJA Mănăstirii Soveja
389 VN-IV-m-B-06618 Casa lui Alexandru Vlahuţă sat DRAGOSLOVENI; Str. Vlahuță Alexandru 3 sec. XIX
comuna
DUMBRĂVENI
390 VN-IV-m-B-06621 Monumentul Eroilor (1877 - sat DUMITREŞTI; la intersecţia DJ Focşani - Dumitreşti 1909
1878) comuna DUMITREŞTI şi Rm. Sărat - Dumitreşti
391 VN-IV-m-B-06622 Monumentul Eroilor (1916 - sat FLOREŞTI; comuna În faţa primăriei 1927
1918) CÂMPINEANCA
392 VN-IV-m-B-06623 Monumentul Eroilor (1916 - sat GUGEŞTI; comuna Str. Unirii, în faţa bisericii 1930
1918) GUGEŞTI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2700
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


393 VN-IV-m-B-06624 Casa lui Moş Ion Roată sat GURA VĂII; În centrul satului, pe DJ Focşani- sec. XIX
comuna CÂMPURI Soveja
394 VN-IV-m-B-06625 Troiţa Eroilor (1916 - 1918) sat HĂULIŞCA; În incinta bisericii 1937
comuna PĂULEŞTI
395 VN-IV-m-B-06626 Monumentul Eroilor (1916 - sat JITIA; comuna "Jitia de Sus” 1934
1918) JITIA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


396 VN-IV-m-B-06627 Monumentul Eroilor (1916 - sat JORĂŞTI; comuna În incinta bisericii 1921
1918) VÂNĂTORI
397 VN-IV-m-B-06628 Monumentul Eroilor (1916 - sat LESPEZI; comuna Str. Artera Principală, DC Homocea - 1932
1918) HOMOCEA Lespezi
398 VN-IV-m-B-06629 Monumentul Eroilor (1877 - sat MĂICĂNEŞTI; În faţa primăriei 1912
1878) comuna MĂICĂNEŞTI
399 VN-IV-m-B-06630 Bustul subl. Gabriel Pruncu oraş MĂRĂŞEŞTI Str. Doina, în spatele gării 1927

400 VN-IV-m-A-06631 Mausoleul Eroilor (1916 - oraş MĂRĂŞEŞTI Şos. Naţională 223 1923 - 1938
1919)
401 VN-IV-m-A-06632 Mausoleul Eroilor (1916 - sat MĂRĂŞTI; comuna Câmpul Istoric Mărăşti 1928
1919) RĂCOASA
402 VN-IV-m-B-06633 Monumentul Eroilor (1916 - sat NEREJU; comuna În incinta bisericii 1940
1918) NEREJU
403 VN-IV-m-B-06634 Monumentul Eroilor (1916 - sat OBREJIŢA; comuna Str. Bisericii 562, În incinta bisericii 1938
1918) OBREJIŢA Sf. Dumitru
404 VN-IV-m-B-06636 Monumentul Eroilor (1916 - oraş ODOBEŞTI Parcul Civic 1921
1918)
405 VN-IV-m-B-06635 Monumentul Eroilor (1916 - oraş ODOBEŞTI Str. Libertății 340 1934
1918)

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2701
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


406 VN-IV-s-B-06637 Cimitir evreiesc oraş ODOBEŞTI Str. Ştefan cel Mare 8 sec. XIX

407 VN-IV-m-B-06638 Monumentul Eroilor oraş ODOBEŞTI Str. Ştefan cel Mare 44 1914
Regimentului 10 Putna
căzuţi în 1913
408 VN-IV-s-B-06639 Cimitir evreiesc oraş PANCIU La ieşirea din oraş, spre E, către satul sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Haret
409 VN-IV-m-B-06640 Monumentul Eroilor (1916 - oraş PANCIU Str. Titulescu Nicolae 1928
1918)
410 VN-IV-m-B-06641 Monumentul Eroilor (1877 - sat PĂULEŞTI; comuna Incinta cimitirului bisericii Sfânta 1927
1878) PĂULEŞTI Maria
411 VN-IV-m-B-06642 Monumentul Eroilor (1877 - sat PĂUNEŞTI; La V de biserică 1909
1878) comuna PĂUNEŞTI
412 VN-IV-m-B-06643 Bustul N. Ifrim sat PLOSCUŢENI; În incinta schitului Sihastru 1920
comuna PLOSCUŢENI
413 VN-IV-m-B-06644 Troiţa Eroilor (1916 - 1919) sat POIENIŢA; comuna DC Poieniţa-Lăstuni 1936
DUMITREŞTI
414 VN-IV-m-B-06645 Monumentul Eroilor (1916 - sat POPEŞTI; comuna În incinta bisericii 1938
1918) POPEŞTI
415 VN-IV-m-B-06646 Troiţa Eroilor (1877 - 1878 sat PRISACA; comuna În incinta bisericii 1941
şi 1916 - 1918) VALEA SĂRII
416 VN-IV-m-B-06647 Monumentul Eroilor sat RĂCOASA; comuna În incinta Căminului Cultural 1916
Regimentului 2 Grăniceri RĂCOASA
(1877 - 1878)
417 VN-IV-m-B-06648 Monumentul Eroilor (1916 - sat RĂDĂCINEŞTI; În centrul satului, pe DN 11A 1926
1919) comuna CORBIŢA

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2702
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


418 VN-IV-m-B-06649 Monumentul Eroilor (1877 - sat RĂSTOACA; Str. Brăilei 1927
1878 şi 1916 - 1919) comuna RĂSTOACA
419 VN-IV-m-B-06650 Monumentul Eroilor (1877 - sat RUGINEŞTI; În incinta Grădiniţei de copii 1936
1878 şi 1916 - 1919) comuna RUGINEŞTI
420 VN-IV-a-B-20944 Ansamblul memorial şi de sat SIHLEA; comuna sec. XIX
arhitectură Sihleanu- SIHLEA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Grădişteanu-Ghica
421 VN-IV-m-B- Biserica Sfinţii Împăraţi sat SIHLEA; comuna Str. Sihleanu Alexandru 22 1860 - 1866
20944.02 Constantin şi Elena SIHLEA
422 VN-IV-m-B- Bustul poetului Alexandru sat SIHLEA; comuna Str. Sihleanu Alexandru 22 1914
20944.03 Sihleanu SIHLEA
423 VN-IV-m-B- Castelul Sihleanu- sat SIHLEA; comuna Str. Sihleanu Alexandru 33 1830
20944.01 Grădişteanu-Ghica SIHLEA
424 VN-IV-m-B-06651 Monumentul Eroilor (1877 - sat SURAIA; comuna În centrul satului, la 1 km în partea 1909
1878) SURAIA de N a drumului comunal
425 VN-IV-m-B-06652 Monumentul Eroilor (1916 - sat TĂNĂSOAIA; În faţa Primăriei 1929
1919) comuna TĂNĂSOAIA
426 VN-IV-m-B-06654 Monumentul Eroilor (1877 - sat VÂRTEŞCOIU; În incinta şcolii 1909
1878) comuna VÂRTEŞCOIU
427 VN-IV-m-B-06655 Monumentul Eroilor (1916 - sat VOETIN; comuna În curtea şcolii generale 1937
1919) SIHLEA

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2703