Sunteți pe pagina 1din 93

MINISTERUL CULTURII

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2015


- județul Argeș -

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare
1 AG-I-s-B-13352 Tabăra lui Mihai Viteazul sat BĂDENI; comuna "Mălăişte”, la 1 km faţă de DC 25 1595
STOENEŞTI Valea Bădenilor
2 AG-I-m-A-13353 Brazda lui Novac, fortificaţie sat BÂRLA; comuna BÂRLA "Brazda lui Novac”, la N de sat, sec. III p. Chr., Epoca
cu val de pământ către Mozăceni romană
3 AG-I-s-A-13354 Ruinele bisericii Berevoieşti sat BEREVOIEŞTI; comuna Str. Valea Satului 744, în incinta sec. XVI
BEREVOIEŞTI bisericii „Intrarea în Biserică”
4 AG-I-m-A-13493.01 Ruinele caselor boierilor sat BUCŞENEŞTI; comuna În partea de SE a satului, la 100 m sec. XV
Bucşeneşti CORBENI de biserică
5 AG-I-s-B-13355 Aşezare sat BUCŞENEŞTI-LOTAŞI; "Dealul Solovanului”, în vatra Epoca bronzului,
comuna ŢIŢEŞTI satului, pe terasa mijlocie a Râului Cultura Tei
Târgului
6 AG-I-s-B-13356 Necropola de la "Apa Sărată" municipiul CÂMPULUNG Cartier „Apa Sărată” Epoca bronzului

7 AG-I-s-A-13357 Sectorul nordic al Limesului municipiul CÂMPULUNG "Limes Transalutanus”, cartier


Transalutan „Pescăreasa”, de-a lungul DN
8 AG-I-m-A-13357.01 Castrul de pământ Jidava municipiul CÂMPULUNG "Limes Transalutanus”, cartier Epoca romană
„Pescăreasa”, în dreptul Grupului
Şcolar Minier, la 6 km S de centrul
municipiului, la 300 m de castrul de
piatră

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

100
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


9 AG-I-m-A-13357.02 Castrul de piatră Jidava municipiul CÂMPULUNG "Limes Transalutanus”, cartier sf. sec. II - prima jum.
„Pescăreasa”, în dreptul Grupului a sec. III p. Chr., Epoca
Şcolar Minier, la 6 km S de centrul romană
municipiului, la 300 m de castrul de
pământ

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


10 AG-I-m-A-13357.03 Fortificaţie de pământ municipiul CÂMPULUNG "Limes Transalutanus”, cartier sf. sec. II - prima jum.
„Pescăreasa”, în dreptul Grupului a sec. III p. Chr., Epoca
Şcolar Minier, la 6 km S de centrul romană
municipiului
11 AG-I-s-B-13358 Necropolă tumulară de sat CEPARI; comuna POIANA "Topliţa”, la N de sat, pe terasa Hallstatt, Cultura
incineraţie LACULUI mijlocie a Topologului Ferigile - Bârseşti
12 AG-I-s-B-13360 Cetatea de pământ sat CETĂŢENI; comuna "Grigoroaia”, la V de sat Hallstatt târziu
hallstattiană de la Cetăţeni CETĂŢENI
13 AG-I-s-A-13361 Aşezare sat CORBŞORI; comuna CORBI "Coasta Frumoasă-Cârstieneşti”, la sec. XV, Epoca
400 m N de sat şi 500 m E de Râul medievală
Doamnei
14 AG-I-s-A-13362 Situl arheologic de la sat DOBREŞTI; comuna "La Movile”, pe islazul din Dealul
Dobreşti, punct "La Movile” DOBREŞTI Satului, la E de sat, la hotarul dintre
Dobreşti şi Fureşti
15 AG-I-s-A-13362.01 Tumul sat DOBREŞTI; comuna "La Movile”, pe islazul din Dealul Epoca bronzului,
DOBREŞTI Satului, la E de sat, la hotarul dintre Cultura Tei
Dobreşti şi Fureşti
16 AG-I-s-A-13362.02 Aşezare sat DOBREŞTI; comuna "La Movile”, pe islazul din Dealul Epoca bronzului,
DOBREŞTI Satului, la E de sat, la hotarul dintre Cultura Tei
Dobreşti şi Fureşti
17 AG-I-a-A-13363 Ansamblul curţilor boiereşti sat DOMNEŞTI; comuna "Silişte”, la N de şoseaua spre sec. XVI
de la Domneşti DOMNEŞTI Câmpulung

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

101
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


18 AG-I-m-A-13363.01 Ruine biserică sat DOMNEŞTI; comuna "Silişte”, la N de şoseaua spre sec. XVI
DOMNEŞTI Câmpulung, suprapusă de
mormântul lui Ioan Iancu Negulici
19 AG-I-m-A-13363.02 Ruine zid de incintă sat DOMNEŞTI; comuna "Silişte”, la N de şoseaua spre sec. XVI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


DOMNEŞTI Câmpulung
20 AG-I-s-B-13364 Ruinele bisericii de lemn sat GORGANU; comuna În fostul sat Gorganu de Jos, la sec. XVII-XVIII
"Adormirea Maicii Domnului” CĂLINEŞTI marginea de V a localităţii
21 AG-I-s-B-13365 Ruinele bisericii din Ioneşti sat IONEŞTI; comuna BUZOEŞTI "Dealul Ioneştilor”, lângă şoseaua sec. XVIII
Piteşti-Alexandria, în curtea
bisericii noi
22 AG-I-s-A-13366 Ruinele bisericii din Lereşti sat LEREŞTI; comuna LEREŞTI În fostul sat Lereştii de Sus sec. XV

23 AG-I-a-A-13368 Curtea boierească a marelui sat PISCANI; comuna "Dealul Iudei” sec. XVI
logofăt Vlaicu de la Piscani DĂRMĂNEŞTI
24 AG-I-m-A-13368.01 Ruinele conacului marelui sat PISCANI; comuna "Dealul Iudei” sec. XVI
logofăt Vlaicu Piscanul DĂRMĂNEŞTI
25 AG-I-m-A-13368.02 Incinta conacului marelui sat PISCANI; comuna "Dealul Iudei” sec. XVI
logofăt Vlaicu Piscanul DĂRMĂNEŞTI
26 AG-I-s-A-13369 Aşezarea romană de la Podu sat PODU DÂMBOVIŢEI; 1,5 km N de sat, pe platoul din faţa sec. II - III p. Chr.,
Dâmboviţei comuna DÂMBOVICIOARA Cetăţii Oratea Epoca romană
27 AG-I-s-B-13370 Aşezare sat POPEŞTI; comuna POPEŞTI "Vârful Măgura” (cota 130), la cca. Eneolitic, Cultura
860 m de albia actuală a râului Gumelniţa
Teleorman, la cca. 400 m V de DJ
504 (km 113)
28 AG-I-s-A-13371 Castrul şi Limesul de la sat PURCĂRENI; comuna "Limes Transalutanus”, în „Poiana sec. II-III p. Chr.,
Purcăreni MICEŞTI Leana lui Nica”, pe malul drept al Epoca romană

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

102
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


Râului Doamnei, la intersecţia
şoselei Piteşti-Câmpulung cu
şoseaua spre Purcăreni
29 AG-I-m-A-13371.01 Castru sat PURCĂRENI; comuna "Limes Transalutanus”, în „Poiana sec. II-III p. Chr.,

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


MICEŞTI Leana lui Nica”, pe malul drept al Epoca romană
Râului Doamnei, la intersecţia
şoselei Piteşti-Câmpulung cu
şoseaua spre Purcăreni
30 AG-I-m-A-13371.02 Sectorul Limesului sat PURCĂRENI; comuna "Limes Transalutanus”, în „Poiana sec. II-III p. Chr.,
Transalutan MICEŞTI Leana lui Nica”, pe malul drept al Epoca romană
Râului Doamnei, la intersecţia
şoselei Piteşti-Câmpulung cu
şoseaua spre Purcăreni
31 AG-I-s-A-13372 Situl arheologic de la sat RÂNCĂCIOV; comuna "Dealul Olarului”, la cca. 500 m V
Râncăciov CĂLINEŞTI de şcoala din Râncăciov
32 AG-I-m-A-13372.01 Aşezare sat RÂNCĂCIOV; comuna "Dealul Olarului”, la cca. 500 m V sec. XIV, Epoca
CĂLINEŞTI de şcoala din Râncăciov medievală
33 AG-I-m-A-13372.02 Aşezare sat RÂNCĂCIOV; comuna "Dealul Olarului”, la cca. 500 m V Hallstatt
CĂLINEŞTI de şcoala din Râncăciov
34 AG-I-m-A-13372.03 Aşezare sat RÂNCĂCIOV; comuna "Dealul Olarului”, la cca. 500 m V Latène
CĂLINEŞTI de şcoala din Râncăciov
35 AG-I-m-A-13372.04 Aşezare sat RÂNCĂCIOV; comuna "Dealul Olarului”, la cca. 500 m V Epoca bronzului
CĂLINEŞTI de şcoala din Râncăciov
36 AG-I-m-A-13372.05 Aşezare sat RÂNCĂCIOV; comuna "Dealul Olarului”, la cca. 500 m V Eneolitic, Cultura
CĂLINEŞTI de şcoala din Râncăciov Gumelniţa

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

103
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


37 AG-I-a-A-13373 Ansamblul curţilor boiereşti sat RETEVOIEŞTI; comuna "Silişte”, pe partea dreaptă a sec. XV-XVI, Epoca
de la Retevoieşti, punct PIETROŞANI Râului Doamnei, pe proprietatea medievală
"Silişte” Stoicescu Miron
38 AG-I-m-A-13373.01 Biserică sat RETEVOIEŞTI; comuna "Silişte”, pe partea dreaptă a sec. XV-XVI, Epoca

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


PIETROŞANI Râului Doamnei, pe proprietatea medievală
Stoicescu Miron
39 AG-I-m-A-13373.02 Incintă sat RETEVOIEŞTI; comuna "Silişte”, pe partea dreaptă a sec. XV-XVI, Epoca
PIETROŞANI Râului Doamnei, pe proprietatea medievală
Stoicescu Miron
40 AG-I-s-A-13374 Situl arheologic de la sat RETEVOIEŞTI; comuna "Cotul Mătuşii”, la E de sat, pe
Retevoieşti, punct "Cotul PIETROŞANI terasa Văii Diaconului şi Văii Crucii
Mătuşii"
41 AG-I-m-A-13374.01 Aşezare sat RETEVOIEŞTI; comuna "Cotul Mătuşii”, la E de sat, pe Epoca bronzului,
PIETROŞANI terasa Văii Diaconului şi Văii Crucii Cultura Tei
42 AG-I-m-A-13374.02 Aşezare sat RETEVOIEŞTI; comuna "Cotul Mătuşii”, la E de sat, pe Eneolitic, Cultura
PIETROŞANI terasa Văii Diaconului şi Văii Crucii Sălcuţa
43 AG-I-s-A-13375 Castellum sat RUCĂR; comuna RUCĂR Str. Scărişoara 34, "Scărişoara” sau înc. sec. II p. Chr.,
"Câmpul Rucărului”, la NE de satul Epoca romană
Rucăr, în lunca pârâului Râuşor
44 AG-I-s-A-13376 Situl arheologic de la Săpata sat SĂPATA DE JOS; comuna "Limes Transalutanus", pe dealul
de Jos SĂPATA aflat între râurile Cotmeana şi
Cetăţuia, între Bumbuieni şi Săpata
de Jos
45 AG-I-m-A-13376.01 Castru sat SĂPATA DE JOS; comuna "Limes Transalutanus”, pe dealul sec. II-III p. Chr.,
SĂPATA aflat între râurile Cotmeana şi Epoca romană
Cetăţuia, între Bumbuieni şi Săpata
de Jos

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

104
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


46 AG-I-m-A-13376.02 Canabae sat SĂPATA DE JOS; comuna "Limes Transalutanus”, pe dealul sec. II-III p. Chr.,
SĂPATA aflat între râurile Cotmeana şi Epoca romană
Cetăţuia, între Bumbuieni şi Săpata
de Jos

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


47 AG-I-m-A-13376.03 Terme sat SĂPATA DE JOS; comuna "Limes Transalutanus”, pe dealul sec. II-III p. Chr.,
SĂPATA aflat între râurile Cotmeana şi Epoca romană
Cetăţuia, între Bumbuieni şi Săpata
de Jos
48 AG-I-m-A-13376.04 Castru de pământ sat SĂPATA DE JOS; comuna "Limes Transalutanus”, pe dealul sec. II p. Chr., Epoca
SĂPATA aflat între râurile Cotmeana şi romană
Cetăţuia, între Bumbuieni şi Săpata
de Jos
49 AG-I-m-A-13376.05 Sectorul Limesului sat SĂPATA DE JOS; comuna "Limes Transalutanus”, pe dealul sec. II-III p. Chr.,
Transalutan SĂPATA aflat între râurile Cotmeana şi Epoca romană
Cetăţuia, între Bumbuieni şi Săpata
de Jos
50 AG-I-s-A-13377 Aşezarea şi necropola de la sat STOENEŞTI; comuna "Valea Miriuţei”, la vest de DN 72 A
Stoeneşti STOENEŞTI Câmpulung-Târgovişte
51 AG-I-m-A-13377.01 Aşezare sat STOENEŞTI; comuna "Valea Miriuţei”, la vest de DN 72 A Hallstatt, Cultura
STOENEŞTI Câmpulung-Târgovişte Ferigile-Bârseşti
52 AG-I-m-A-13377.02 Necropolă sat STOENEŞTI; comuna "Valea Miriuţei”, la vest de DN 72 A Hallstatt, Cultura
STOENEŞTI Câmpulung-Târgovişte Ferigile-Bârseşti
53 AG-I-s-A-13378 Situl arheologic de la sat SURDULEŞTI; comuna "Valea Bălăcelului", la 6 km SV de sec. X-XI, Epoca
Surduleşti, punct "Valea MIROŞI sat medievală
Bălăcelului"
54 AG-I-a-A-13379 Ansamblul curţilor boiereşti sat SUSLĂNEŞTI; comuna "Hobaia”, la 200 m S faţă de sec. X-XI, Epoca
de la Suslăneşti, punct MIOARELE extremitatea E a satului medievală

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

105
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


"Hobaia”

55 AG-I-m-A-13379.01 Biserică sat SUSLĂNEŞTI; comuna "Hobaia”, la 200 m S faţă de sec. X-XI, Epoca
MIOARELE extremitatea E a satului medievală

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


56 AG-I-m-A-13379.02 Incintă sat SUSLĂNEŞTI; comuna "Hobaia”, la 200 m S faţă de sec. X-XI, Epoca
MIOARELE extremitatea E a satului medievală
57 AG-I-s-B-13380 Aşezare sat ŞERBĂNEŞTI; comuna La cca. 2 km S de satul Rociu, la 1 Epoca bronzului
ROCIU km S de DJ Piteşti-Ştefan cel Mare timpuriu, Cultura
Glina
58 AG-I-a-A-13381 Ansamblul curţilor boiereşti oraş ŞTEFĂNEŞTI Str. Oteleşti, la cca. 120 m N de sec. XVII, Epoca
ale slugerului Muşat biserica "Tăierea Capului Sf. Ioan medievală
Botezătorul", sub o casă
ţărănească
59 AG-I-m-A-13806.04 Ruinele culei lui Ioniţă sat ŞUICI; comuna ŞUICI Lângă biserica „Intrarea în biserică 1847
Brătianu a Sf. Ioan Botezătorul“
60 AG-I-s-B-13382 Aşezarea de tip tell cu val şi sat TEIU; comuna TEIU "Silişte - Măgura”, la E de Eneolitic, Cultura
şanţ de la Teiu, punct "Silişte- localitate, în lunca inundabilă a Gumelniţa
Măgura” râului Mozacu
61 AG-I-s-A-13383 Necropolă tumulară de sat TIGVENI; comuna TIGVENI "Babe”, "Bălteni", lângă fostul CAP Hallstatt târziu
incineraţie
62 AG-I-s-B-13384 Necropolă tumulară sat ŢIŢEŞTI; comuna ŢIŢEŞTI Lângă şcoală şi în vecinătate, în Hallstatt, Cultura
vatra satului Ferigile-Bârseşti
63 AG-I-s-A-13385 Situl arheologic de la Urlueni, sat URLUENI; comuna BÂRLA "La Urloaie”, pe Dealul Cotmenii, la
punct "La Urloaie” cca. 2 km S de sat
64 AG-I-m-A-13385.01 Castrul Mare sat URLUENI; comuna BÂRLA "La Urloaie”, pe Dealul Cotmenii, la sf. sec. II-înc. sec. III p.
cca. 2 km S de sat Chr., Epoca romană

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

106
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


65 AG-I-m-A-13385.02 Castrul Mic sat URLUENI; comuna BÂRLA "La Urloaie”, pe Dealul Cotmenii, la înc. sec. II p. Chr.,
cca. 2 km S de sat Epoca romană
66 AG-I-m-A-13385.03 Traseul Brazdei lui Novac sat URLUENI; comuna BÂRLA "La Urloaie”, pe Dealul Cotmenii, la sec. III p. Chr., Epoca
cca. 2 km S de sat romană

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


67 AG-I-m-A-13385.04 Sectorul Limesului sat URLUENI; comuna BÂRLA "La Urloaie”, pe Dealul Cotmenii, la Epoca romană
Transalutan cca. 2 km S de sat
68 AG-I-s-A-13386 Aşezare sat VALEA CALULUI; comuna "Valea Calului” Epoca bronzului
ŞUICI timpuriu, Cultura
Glina
69 AG-I-a-A-13359 Ansamblul fortificaţiilor şi sat VALEA CETĂŢUIA; comuna Platoul de pe malul stâng al
aşezărilor dacice şi medievale CETĂŢENI Dâmboviţei, între Valea lui Coman
de la Cetăţeni şi Valea Chiliilor (Chitului) şi
monticolul „Cetăţuia”
70 AG-I-m-A-13359.01 Ruinele Bisericilor de la sat VALEA CETĂŢUIA; comuna Platoul de pe malul stâng al sec. XIII-XIV, Epoca
Cetăţeni - platoul de lângă CETĂŢENI Dâmboviţei, între Valea lui Coman medievală
râu şi Valea Chiliilor (Chitului) şi
monticolul „Cetăţuia”
71 AG-I-m-A-13359.02 Aşezarea medievală de la sat VALEA CETĂŢUIA; comuna Platoul de pe malul stâng al sec. XIII-XIV, Epoca
Cetăţeni - platoul de lângă CETĂŢENI Dâmboviţei, între Valea lui Coman medievală
râu şi Valea Chiliilor (Chitului) şi
monticolul „Cetăţuia”
72 AG-I-m-A-13359.03 Fortificaţia medievală de la sat VALEA CETĂŢUIA; comuna Platoul de pe malul stâng al sec. XIII-XIV, Epoca
Cetăţeni - monticolul CETĂŢENI Dâmboviţei, între Valea lui Coman medievală
"Cetăţuia” şi Valea Chiliilor (Chitului) şi
monticolul „Cetăţuia”
73 AG-I-m-A-13359.04 Cimitirul de la Cetăţeni - sat VALEA CETĂŢUIA; comuna Platoul de pe malul stâng al sec. XIII-XIV, Epoca
platoul de lângă râu CETĂŢENI Dâmboviţei, între Valea lui Coman medievală

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

107
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


şi Valea Chiliilor (Chitului) şi
monticolul „Cetăţuia”
74 AG-I-m-A-13359.05 Aşezarea dacică de la sat VALEA CETĂŢUIA; comuna Platoul de pe malul stâng al sec. III-I a. Chr.,
Cetăţeni pe platoul de lângă CETĂŢENI Dâmboviţei, între Valea lui Coman Latène, Cultura geto-

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


râu şi Valea Chiliilor (Chitului) şi dacică
monticolul „Cetăţuia”
75 AG-I-m-A-13359.06 Fortificaţia dacică de la sat VALEA CETĂŢUIA; comuna Platoul de pe malul stâng al sec. III-I a. Chr.,
Cetăţeni cu locuinţă turn pe CETĂŢENI Dâmboviţei, între Valea lui Coman Latène, Cultura geto-
monticolul "Cetăţuia” şi Valea Chiliilor (Chitului) şi dacică
monticolul „Cetăţuia”
76 AG-I-s-A-13387 Situl arheologic de la sat VOINEŞTI; comuna LEREŞTI "Măilătoaia" pe "Malul lui Cocoş",
Voineşti, punct "Măilătoaia" pe câmpul de la E de sat
77 AG-I-m-A-13387.01 Castru de pământ sat VOINEŞTI; comuna LEREŞTI "Măilătoaia” pe "Malul lui Cocoş”, sec. II p. Chr., Epoca
pe câmpul de la E de sat romană
78 AG-I-m-A-13387.02 Terme sat VOINEŞTI; comuna LEREŞTI "Măilătoaia” pe "Malul lui Cocoş”, sec. II p. Chr., Epoca
pe câmpul de la E de sat romană
79 AG-I-s-B-13388 Aşezare tip tell sat ZIDURI; comuna MOZĂCENI "Măgura”, la cca. 500 m N de satul Eneolitic, Cultura
Ziduri Gumelniţa
80 AG-I-s-B-13389 Ruinele bisericii de la "Ziduri" sat ZIDURI; comuna MOZĂCENI "Ziduri”, la N de sat sec. XVI, Epoca
medievală
81 AG-II-m-A-13390 Biserica Domnească "Sf. municipiul PITEŞTI Str. Bălaşa Doamna 2 1656
Gheorghe”
82 AG-II-m-B-13391 Casa Mărtoiu municipiul PITEŞTI Str. Brătianu I.C. 27 sf. sec. XIX

83 AG-II-m-B-13392 Casa Panţurescu municipiul PITEŞTI Str. Brătianu I.C. 29 sec. XVIII-XIX

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

108
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


84 AG-II-m-B-13393 Casa Sattler municipiul PITEŞTI Str. Brătianu I.C. 38B înc. sec. XX

85 AG-II-m-B-13395 Casa Păiş Bobancu municipiul PITEŞTI Str. Brătianu I.C. 38E sf. sec. XVIII

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


86 AG-II-m-B-13394 Vila Coandă municipiul PITEŞTI Str. Brătianu I.C. 39 sf. sec. XIX

87 AG-II-m-B-20973 Casa Bobancu municipiul PITEŞTI Str. Brătianu I.C. 51 1914-1915

88 AG-II-m-B-13396 Casa Racoviceanu, ulterior municipiul PITEŞTI Str. Călinescu Armand 3 ante 1848
Dumitrescu
89 AG-II-m-B-13397 Casa Vasiliu municipiul PITEŞTI Str. Călinescu Armand 11 înc. sec. XIX

90 AG-II-m-B-13398 Liceul "I.C. Brătianu” municipiul PITEŞTI Str. Călinescu Armand 14 1897-1899

91 AG-II-m-B-13399 Casa Poenăreanu municipiul PITEŞTI Str. Călinescu Armand 28 sf. sec. XVIII

92 AG-II-m-B-13400 Casa Coculescu municipiul PITEŞTI Str. Călinescu Armand 34 înc. sec. XIX

93 AG-II-a-A-13401 Ansamblul vechii Prefecturi municipiul PITEŞTI Str. Călinescu Armand 44 1898-1899

94 AG-II-m-A-13401.01 Vechea Prefectură, azi municipiul PITEŞTI Str. Călinescu Armand 44 1898-1899
Muzeul Judeţean Argeş
95 AG-II-m-A-13401.02 Parc municipiul PITEŞTI Str. Călinescu Armand 44 1898-1899

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

109
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


96 AG-II-m-A-13401.03 Grădina Publică municipiul PITEŞTI Str. Călinescu Armand 44 1898-1899

97 AG-II-a-B-13402 Vilele "Prefect" municipiul PITEŞTI Str. Călinescu Armand 44 înc. sec. XX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


98 AG-II-m-B-13402.01 Vila "Prefect I" municipiul PITEŞTI Str. Călinescu Armand 44 1915

99 AG-II-m-B-13402.02 Vila "Prefect II" municipiul PITEŞTI Str. Călinescu Armand 44 1920

100 AG-II-s-B-13403 Situl urban "Strada Crinului" municipiul PITEŞTI Str. Crinului, ambele fronturi, de la sec. XVI-XX
nr. 1B, resp. nr. 4, până la blocuri,,
str. Mihail Kogălniceanu, nr. 2-20
resp. nr. 1-23, str. Gh. Lazăr
integral, str. Griviţei nr.11-19, resp.
nr. 10-12, până la limita
posterioară a loturilor. Delimitare
cf. PUG avizat.
101 AG-II-m-B-13404 Casa Filipescu municipiul PITEŞTI Str. Crinului 6 1900

102 AG-II-m-B-13405 Casa Ion Trivale municipiul PITEŞTI Str. Crinului 13 înc. sec. XIX

103 AG-II-m-B-13406 Casa Teodorescu municipiul PITEŞTI Str. Crinului 21 sf. sec. XIX

104 AG-II-m-B-13407 Fabrica de butoaie "Ateneul” municipiul PITEŞTI Str. Crinului 26 înc. sec. XX

105 AG-II-m-A-13408 Biserica "Sf. Voievozi” a municipiul PITEŞTI Str. Dobrogeanu Gherea 1752
fostului schit Meculeşti Constantin 91

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

110
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


106 AG-II-m-B-13409 Institutul Pedagogic municipiul PITEŞTI Str. Doja Gheorghe 41 înc. sec. XX

107 AG-II-m-A-13410 Biserica de lemn "Cuvioasa municipiul PITEŞTI Str. Doja Gheorghe 41, în incinta înc. sec. XIX
Paraschiva” Universităţii Piteşti

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


108 AG-II-m-B-13411 Casa Mărculescu municipiul PITEŞTI Str. Egalităţii 11 1900

109 AG-II-m-B-13412 Liceul "Zinca Golescu” municipiul PITEŞTI Str. Egalităţii 34 1925-1928

110 AG-II-m-B-20922 Casa Pretorian-Tudosescu municipiul PITEŞTI Str. Egalităţii 40 înc. sec. XX

111 AG-II-a-B-13413 Ansamblul bisericii armeneşti municipiul PITEŞTI Str. Egalităţii 43 1852
"Sf. Ioan Botezătorul”
112 AG-II-m-B-13413.01 Biserica armenească "Sf. Ioan municipiul PITEŞTI Str. Egalităţii 43 1852
Botezătorul”
113 AG-II-m-B-13413.02 Casa cancelarie municipiul PITEŞTI Str. Egalităţii 43 1852

114 AG-II-m-B-13414 Sinagoga din Piteşti municipiul PITEŞTI Bd. Eroilor 1 cca. 1900

115 AG-II-m-B-13415 Fosta şcoală a comunităţii municipiul PITEŞTI Bd. Eroilor 3 1900
evreieşti
116 AG-II-m-B-13416 Biserica "Sf. Ilie”, a municipiul PITEŞTI Str. Fraţii Goleşti 1 1828
Cojocarilor
117 AG-II-m-B-13417 Biserica "Maica Precista” municipiul PITEŞTI Str. Griviţei 10 sec. XVIII

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

111
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


118 AG-II-a-A-13418 Ansamblul bisericii „Buna municipiul PITEŞTI Str. Justiţiei 5 1564, transf. sec. XVIII
Vestire”, „Sf. Mina”, „Sf.
Constantin şi Elena” - Greci
119 AG-II-m-A-13418.01 Biserica „Buna Vestire”, „Sf. municipiul PITEŞTI Str. Justiţiei 5 1564, transf. sec. XVIII

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Mina” şi „Sf. Constantin şi
Elena” - Greci
120 AG-II-m-A-13418.02 Chilii municipiul PITEŞTI Str. Justiţiei 5 sec. XIX

121 AG-II-a-B-13419 Ansamblul casei Balotă municipiul PITEŞTI Str. Kogălniceanu Mihail 16 sec. XVII-XX

122 AG-II-m-B-13419.01 Casa Balotă municipiul PITEŞTI Str. Kogălniceanu Mihail 16 sec. XVII-XIX

123 AG-II-m-B-13419.02 Anexă, azi locuinţă municipiul PITEŞTI Str. Kogălniceanu Mihail 16B-C sec. XIX, transf.
cca.1915
124 AG-II-m-B-13420 Casa Armatei municipiul PITEŞTI Piaţa Muntenia 2 1938

125 AG-II-a-A-13421 Ansamblul bisericii "Sf. municipiul PITEŞTI Str. Primăverii 7 1654
Treime” - Beştelei
126 AG-II-m-A-13421.01 Biserica "Sf. Treime” - municipiul PITEŞTI Str. Primăverii 7 1654
Beştelei
127 AG-II-m-A-13421.02 Casa cancelarie municipiul PITEŞTI Str. Primăverii 7 cca. 1800

128 AG-II-m-A-13421.03 Zid de incintă municipiul PITEŞTI Str. Primăverii 7 1654

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

112
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


129 AG-II-m-B-13423 Casa Trandafil municipiul PITEŞTI Str. Rahovei 18 înc. sec. XIX

130 AG-II-s-B-13432 Situl urban "B-dul Republicii" municipiul PITEŞTI Bd. Republicii, de la intersecţia cu sec. XVI-XX
str. Aurora, până la Şcoala

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Nicolopol (nr. 114) şi respectiv de
la nr. 3 până la nr. 65 inclusiv,
cuprinde şi imobilele Teatrului de
păpuşi (str. Doamna Bălaşa) şi Casa
Armatei (Piaţa Muntenia) – până la
limita posterioară a loturilor.
Strada Armand Călinescu şi în
continuare, str. Egalităţii, între
intersecţiile cu str. Aurora (la N) şi
cu str. Vasile Lupu (la S). În
prelungire, spre NV: strada
Smeurei, până la str. Exerciţiului şi
str.Trivale pâna la schitul Trivale
(inclusiv ) - cu loturile de pe ambele
părţi ale străzilor.
Strada Victoriei de la nr. 16
(Restaurantul "Argeşul”) – până la
nr.66, respectiv de la limita sudică
a parcului Muzeului de artă până la
fostul Havuz (nr. 59) - până la limita
posterioară a loturilor.
Strada I.C. Brătianu front vest (nr.
27-39 şi nr. 49-55), resp. nr. 32-
38bis şi 54-62 (front est) - până la
limita posterioară a loturilor.
Strada Ana Ipătescu nr. 1-5, str.

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

113
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


Florăriei integral (ambele fronturi),
str. Justiţiei (ambele fronturi), până
la intersecţia cu str. M. Eminescu -
până la limita posterioară a
loturilor. Zonele de protecţie ale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


tuturor monumentelor istorice
clasate, respectiv biserica "Sf.
Gheorghe”, şi biserica
"Mavrodolu”, cele din zona B-dului
Republicii, de la Gară la Centru şi
apoi până la Spitalul Militar şi de
Oftalmologie, pe str. Teilor şi str.
Rahovei. Delimitare cf. PUG avizat.
131 AG-II-a-A-13424 Ansamblul Primăriei vechi municipiul PITEŞTI Bd. Republicii 33 1886

132 AG-II-m-A-13424.01 Primăria veche, azi Muzeul municipiul PITEŞTI Bd. Republicii 33 1886
de Artă
133 AG-II-m-A-13424.02 Parc municipiul PITEŞTI Bd. Republicii 33 1886-1980

134 AG-II-m-B-13425 Casa Nae Dumitrescu municipiul PITEŞTI Bd. Republicii 58 1925

135 AG-II-m-B-13426 Casa Fostiropol municipiul PITEŞTI Bd. Republicii 66 1890

136 AG-II-m-B-13427 Casa Dr. Florescu municipiul PITEŞTI Bd. Republicii 84 ante 1916

137 AG-II-m-B-13428 Casa Drujan municipiul PITEŞTI Bd. Republicii 94 sec. XIX

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

114
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


138 AG-II-m-B-13429 Casa Mamulea municipiul PITEŞTI Bd. Republicii 104 sf. sec. XIX

139 AG-II-m-B-13430 Şcoala "Nicolopol” municipiul PITEŞTI Bd. Republicii 114 1874

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


140 AG-II-m-B-13431 Casa Ion Băiulescu municipiul PITEŞTI Bd. Republicii 123 1902

141 AG-II-m-B-13433 Casa Ghimpa municipiul PITEŞTI Str. Rosetti C.A. 1 1902

142 AG-II-m-B-13434 Casa negustorului Agate municipiul PITEŞTI Str. Sfânta Vineri 18, Str. Vlad 1892
Raiciu Vasiliu Ţepeş 1
143 AG-II-m-B-13435 Casa Dogaru municipiul PITEŞTI Str. Sfânta Vineri 22 1896

144 AG-II-m-B-13436 Hanul Gabroveni municipiul PITEŞTI Str. Sfânta Vineri 23 1877

145 AG-II-m-B-13437 Casă cu spaţii comerciale municipiul PITEŞTI Str. Sfânta Vineri 25 sec. XIX

146 AG-II-m-B-13438 Casă cu atelier de tăbăcar municipiul PITEŞTI Str. Sfânta Vineri 27 sf. sec. XIX

147 AG-II-m-B-13439 Casa Vulcan municipiul PITEŞTI Str. Sfânta Vineri 28 înc. sec. XX

148 AG-II-a-B-13440 Ansamblul bisericii "Sf. municipiul PITEŞTI Str. Sfânta Vineri 44 1827, 1912
Vineri”
149 AG-II-m-B-13440.01 Biserica "Sf. Vineri” municipiul PITEŞTI Str. Sfânta Vineri 44 1827, ref. 1912

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

115
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


150 AG-II-m-B-13440.02 Casă parohială municipiul PITEŞTI Str. Sfânta Vineri 44 1912

151 AG-II-m-B-13440.03 Parc municipiul PITEŞTI Str. Sfânta Vineri 44 1912

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


152 AG-II-m-B-13440.04 Gard municipiul PITEŞTI Str. Sfânta Vineri 44 1912

153 AG-II-m-B-13441 Casa Dimitrie Gh. Dima municipiul PITEŞTI Str. Sfânta Vineri 49 1901

154 AG-II-m-B-13442 Foişorul de Foc municipiul PITEŞTI Str. Smeurei 21 1897

155 AG-II-m-B-13443 Casa Popescu municipiul PITEŞTI Str. Târgu din Vale 2 1898

156 AG-II-m-B-13444 Casa Zeiller-Keller municipiul PITEŞTI Str. Târgu din Vale 6 mijl. sec. XIX

157 AG-II-m-B-13445 Casa Aron Băiulescu municipiul PITEŞTI Str. Târgu din Vale 20 1875

158 AG-II-m-B-13446 Casa Ovidiu Constantinescu municipiul PITEŞTI Str. Teilor 9 1923

159 AG-II-m-B-13447 Casele Marinescu municipiul PITEŞTI Str. Teilor 13-15 1883

160 AG-II-a-B-13448 Ansamblul bisericii municipiul PITEŞTI Str. Teiuleanu 20 1818


"Adormirea Maicii Domnului”
- Mavrodolu
161 AG-II-m-B-13448.01 Biserica "Adormirea Maicii municipiul PITEŞTI Str. Teiuleanu 20 1818, ref. 1890
Domnului” - Mavrodolu

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

116
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


162 AG-II-m-B-13448.02 Casa parohială, azi biserica municipiul PITEŞTI Str. Teiuleanu 20 1890, reconstruită
“Sf. Grigore Palama - a 2008
orbilor”
163 AG-II-m-B-13448.03 Zid de incintă municipiul PITEŞTI Str. Teiuleanu 20 1818, ref. sec. XX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


164 AG-II-a-B-13449 Schitul Trivale municipiul PITEŞTI Str. Trivale 71 sec. XVII-XIX

165 AG-II-m-B-13449.01 Biserica "Sf. Gheorghe” municipiul PITEŞTI Str. Trivale 71 sec. XVII-XIX

166 AG-II-m-B-13449.02 Chilii municipiul PITEŞTI Str. Trivale 71 sec. XVII-XIX

167 AG-II-m-B-13449.03 Turn municipiul PITEŞTI Str. Trivale 71 sec. XVII-XIX

168 AG-II-m-B-13449.04 Parc municipiul PITEŞTI Str. Trivale 71 sec. XIX

169 AG-II-m-B-13452 Biserica catolică "Sf. Petru şi municipiul PITEŞTI Str. Victoriei 11 1896
Pavel”
170 AG-II-m-B-13453 Casa I. I. Purcăreanu, ulterior municipiul PITEŞTI Str. Victoriei 16-16A 1874, ref. 1900, 1930
Ateneul Popular
171 AG-II-m-B-13454 Banca Populară municipiul PITEŞTI Str. Victoriei 20 1910

172 AG-II-m-B-13455 Tribunalul, azi Curtea de Apel municipiul PITEŞTI Str. Victoriei 22 1904

173 AG-II-a-B-13456 Ansamblul Primăriei municipiul PITEŞTI Str. Victoriei 24 1934

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

117
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


174 AG-II-m-B-13456.01 Primăria, iniţial Palatul municipiul PITEŞTI Str. Victoriei 24 1934
Finanţelor Publice
175 AG-II-m-B-13456.02 Parc municipiul PITEŞTI Str. Victoriei 24 1970
176 AG-II-m-B-13457 Casa prof. Al. Nanu municipiul PITEŞTI Str. Victoriei 25 sf. sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


177 AG-II-m-B-13459 Casa Saitescu municipiul PITEŞTI Str. Victoriei 36 sec. XIX
178 AG-II-m-B-13460 Casa Tâmpeanu municipiul PITEŞTI Str. Victoriei 38 mijl. sec. XIX
179 AG-II-m-B-13461 Casa cu prăvălie Nicolae municipiul PITEŞTI Str. Victoriei 39 1921
Ciuculescu
180 AG-II-m-B-13462 Casa Gheorghe Niţulescu municipiul PITEŞTI Str. Victoriei 52 1911-1914
181 AG-II-m-B-13463 Casa Căpitan Iov municipiul PITEŞTI Str. Victoriei 56 - 58 1913, 1916

182 AG-II-m-B-13464 Casa Cioflan municipiul PITEŞTI Str. Victoriei 62 1898


183 AG-II-m-B-13465 Biserica "Adormirea Maicii sat ALBEŞTI; comuna ALBEŞTII Str. Moisescu Sorin, magistrat 283 1877
Domnului” DE MUSCEL
184 AG-II-m-B-13466 Biserica „Adormirea Maicii sat ALBEŞTI; comuna ALBOTA Str. Moşteni 492 1800
Domnului”
185 AG-II-a-A-13467 Mănăstirea Aninoasa sat ANINOASA; comuna Str. Teilor 265 1677-1729, 1773
ANINOASA
186 AG-II-m-A-13467.01 Biserica "Sf. Nicolae” sat ANINOASA; comuna Str. Teilor 265 1677-1729
ANINOASA
187 AG-II-m-A-13467.02 Paraclis "Sf. Gheorghe" şi "Sf. sat ANINOASA; comuna Str. Teilor 265 1773
Dumitru” ANINOASA
188 AG-II-m-A-13467.03 Pivniţele caselor de la sat ANINOASA; comuna Str. Teilor 265 1677
Tudoran Vlădescu ANINOASA

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

118
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


189 AG-II-m-A-13467.04 Case egumeneşti sat ANINOASA; comuna Str. Teilor 265 1722-1729
ANINOASA
190 AG-II-m-A-13467.05 Chilii sat ANINOASA; comuna Str. Teilor 265 1722-1729
ANINOASA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


191 AG-II-m-A-13467.06 Turn clopotniţă sat ANINOASA; comuna Str. Teilor 265 1722-1729
ANINOASA
192 AG-II-m-A-13467.07 Zid de incintă sat ANINOASA; comuna Str. Teilor 265 1722-1729
ANINOASA
193 AG-II-a-B-13469 Ansamblul conacului Istrate sat ARGEŞELU; comuna 373 înc. sec. XX
Micescu MĂRĂCINENI
194 AG-II-m-B-13469.01 Conac sat ARGEŞELU; comuna 373 înc. sec. XX
MĂRĂCINENI
195 AG-II-m-B-13469.02 Pavilioane în parc sat ARGEŞELU; comuna 373 înc. sec. XX
MĂRĂCINENI
196 AG-II-m-B-13469.03 Clădiri - anexă sat ARGEŞELU; comuna 373 înc. sec. XX
MĂRĂCINENI
197 AG-II-m-B-13469.04 Parc sat ARGEŞELU; comuna 373 înc. sec. XX
MĂRĂCINENI
198 AG-II-m-B-13470 Casa de vânătoare sat ARGEŞELU; comuna 373 1875
MĂRĂCINENI
199 AG-II-m-B-13468 Biserica "Adormirea Maicii sat ARGEŞELU; comuna 375A 1785
Domnului” MĂRĂCINENI
200 AG-II-m-B-13472 Gara Bascov sat BASCOV; comuna BASCOV 16 1880

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

119
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


201 AG-II-m-A-13471 Biserica de lemn "Sf. sat BASCOV; comuna BASCOV 168A prima jum. a sec. XVIII
Gheorghe”
202 AG-II-m-B-13824 Biserica "Adormirea Maicii sat BASCOVELE; comuna 29A 1795
Domnului” COTMEANA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


203 AG-II-m-B-13473 Biserica "Sf. Nicolae”, sat BĂDEŞTI; comuna 549 1896-1902
"Cuvioasa Paraschiva", "Sf. PIETROŞANI
Filofteia”
204 AG-II-m-B-13771 Biserica "Sf. Paraschiva” sat BĂDULEŞTI; comuna UDA 10 1824

205 AG-II-m-B-13474 Gara Băiculeşti sat BĂICULEŞTI; comuna 167 1880


BĂICULEŞTI
206 AG-II-a-A-13475 Curtea lui Mareş Băjescu sat BĂJEŞTI; comuna BĂLILEŞTI 143 sec. XVII

207 AG-II-m-A-13475.01 Biserica "Adormirea Maicii sat BĂJEŞTI; comuna BĂLILEŞTI 143 1666
Domnului”
208 AG-II-m-A-13475.02 Ruine casă sat BĂJEŞTI; comuna BĂLILEŞTI 143 sec. XVII

209 AG-II-m-A-13475.03 Ruine povarnă sat BĂJEŞTI; comuna BĂLILEŞTI 143 sec. XVII

210 AG-II-m-A-13475.04 Grajd sat BĂJEŞTI; comuna BĂLILEŞTI 143 sec. XVII

211 AG-II-m-A-13475.05 Zid de incintă cu turnuri sat BĂJEŞTI; comuna BĂLILEŞTI 143 sec. XVII
212 AG-II-m-B-13476 Biserica "Adormirea Maicii sat BĂLILEŞTI; comuna Cartier Româneşti 1824
Domnului”, “Duminica BĂLILEŞTI
Tuturor Sfinţilor” - Româneşti

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

120
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


213 AG-II-m-B-13478 Biserica "Sf. Voievozi” sat BĂLTENI; comuna TIGVENI Str. Bălteni 15 1816
(Capela Băltenilor)
214 AG-II-m-A-13479 Biserica de lemn "Adormirea sat BĂRBĂLANI; comuna CUCA 38 1790
Maicii Domnului”

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


215 AG-II-m-A-13480 Biserica de lemn "Sf. Ioan sat BĂRBĂLĂTEŞTI; comuna 41 1801
Botezătorul” VALEA IAŞULUI
216 AG-II-m-B-13481 Biserica "Cuvioasa sat BÂRLOGU; comuna 309 1815
Paraschiva” NEGRAŞI
217 AG-II-m-B-13482 Biserica "Sf. Nicolae” şi “Sf. sat BÂRSEŞTII DE SUS; comuna Str. Bisericii 12 1884
Dumitru” TIGVENI
218 AG-II-m-B-13483 Biserica "Adormirea Maicii sat BEREVOEŞTI PĂMÂNTENI; 1704
Domnului" - Pământeni comuna BEREVOEŞTI
219 AG-II-m-B-13484 Casa Gabriel Iordăchescu sat BEREVOIEŞTI; comuna Lângă primărie sec. XIX
BEREVOIEŞTI
220 AG-II-a-B-13485 Ansamblul conacului sat BILCEŞTI; comuna VALEA 1938
Alimănişteanu MARE-PRAVĂŢ, municipiul
CÂMPULUNG
221 AG-II-m-B-13485.01 Conac sat BILCEŞTI; comuna VALEA 1938
MARE-PRAVĂŢ, municipiul
CÂMPULUNG
222 AG-II-m-B-13485.02 Biserică sat BILCEŞTI; comuna VALEA 1938
MARE-PRAVĂŢ
223 AG-II-m-B-13485.03 Anexe conac sat BILCEŞTI; comuna VALEA 1900
MARE-PRAVĂŢ, municipiul
CÂMPULUNG

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

121
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


224 AG-II-m-B-13485.04 Parc sat BILCEŞTI; comuna VALEA 1938
MARE-PRAVĂŢ, municipiul
CÂMPULUNG
225 AG-II-m-A-13487 Biserica "Sf. Nicolae” sat BORLEŞTI; comuna 49 1753

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


MERIŞANI
226 AG-II-a-A-13488 Ansamblul conacului Stătescu sat BORLEŞTI; comuna 183-185 1753, ref. 1870, 1928
MERIŞANI
227 AG-II-m-A-13488.01 Conac sat BORLEŞTI; comuna 183-185 1753, ref. 1870, 1928
MERIŞANI
228 AG-II-m-A-13488.02 Parc sat BORLEŞTI; comuna 183-185 sec. XIX
MERIŞANI
229 AG-II-m-A-13488.03 Anexe sat BORLEŞTI; comuna 183-185 1870
MERIŞANI
230 AG-II-m-B-13489 Casa Gheorghe (Ghică) sat BOTENI; comuna BOTENI 333 înc. sec. XX
Duţescu
231 AG-II-m-B-13492 Vila Dianu sat BRATIA; comuna sf. sec. XIX
CIOMĂGEŞTI
232 AG-II-a-A-13490 Fostul schit Brădetu sat BRĂDETU; comuna 41 sec. XV
BRĂDULEŢ
233 AG-II-m-A-13490.01 Biserica "Înălţarea Domnului” sat BRĂDETU; comuna 41 sec. XV
BRĂDULEŢ
234 AG-II-m-A-13490.02 Turn-clopotniţă sat BRĂDETU; comuna 41 sec. XVIII
BRĂDULEŢ
235 AG-II-m-A-13490.03 Zid de incintă sat BRĂDETU; comuna 41 sec. XV
BRĂDULEŢ

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

122
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


236 AG-II-m-B-13608 Biserica "Duminica Tuturor sat aparţinător BROŞTENI; oraş Cartier Broşteni 1788
Sfinţilor” COSTEŞTI
237 AG-II-a-A-13493 Curtea boierilor Bucşeneşti sat BUCŞENEŞTI; comuna În partea de SE a satului, la 100 m sec. XV, 1748
CORBENI de biserică

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


238 AG-II-m-A-13493.02 Biserica "Adormirea Maicii sat BUCŞENEŞTI; comuna 1748
Domnului” CORBENI
239 AG-II-m-B-13494 Casa Maria Prunaru sat BUCŞENEŞTI; comuna 121 1912
CORBENI
240 AG-II-a-A-13495 Ansamblul curţii lui Iane sat BUCŞENEŞTI-LOTAŞI; sec. XVI-XVII
Vistiernicul comuna ŢIŢEŞTI
241 AG-II-m-A-13495.01 Biserica "Sf. Nicolae"- sat BUCŞENEŞTI-LOTAŞI; 1532
Hârteşti comuna ŢIŢEŞTI
242 AG-II-m-A-13495.02 Ruinele casei lui Iane sat BUCŞENEŞTI-LOTAŞI; sec. XVII
Vistiernicul comuna ŢIŢEŞTI
243 AG-II-a-A-13497 Ansamblul casei Hagi sat BUDEASA MARE; comuna ante 1762
Tudorache BUDEASA
244 AG-II-m-A-13497.01 Casa Hagi Tudorache sat BUDEASA MARE; comuna ante 1762
BUDEASA
245 AG-II-m-A-13497.02 Zid de incintă sat BUDEASA MARE; comuna ante 1762
BUDEASA
246 AG-II-a-A-13498 Curtea boierilor Budişteanu sat BUDEASA MARE; comuna Str. Bisericii 56, 59 sec. XVI-XIX
BUDEASA
247 AG-II-m-A-13498.01 Conacul Budişteanu sat BUDEASA MARE; comuna Str. Bisericii 56, 59 1762, ref. 1870
BUDEASA

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

123
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


248 AG-II-m-A-13498.02 Ruinele conacului vechi sat BUDEASA MARE; comuna Str. Bisericii 56, 59 1598
BUDEASA
249 AG-II-m-A-13498.03 Parc sat BUDEASA MARE; comuna Str. Bisericii 56, 59 sec. XIX
BUDEASA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


250 AG-II-m-A-13498.04 Anexe sat BUDEASA MARE; comuna Str. Bisericii 56, 59 sec. XIX
BUDEASA
251 AG-II-a-A-13496 Ansamblul bisericii sat BUDEASA MARE; comuna Str. Bisericii 58 1796
"Adormirea Maicii Domnului” BUDEASA
252 AG-II-m-A-13496.01 Biserica "Adormirea Maicii sat BUDEASA MARE; comuna Str. Bisericii 58 1796
Domnului” BUDEASA
253 AG-II-m-A-13496.02 Două porţi sat BUDEASA MARE; comuna Str. Bisericii 58 sec. XVIII
BUDEASA
254 AG-II-m-A-13496.03 Zid de incintă sat BUDEASA MARE; comuna Str. Bisericii 58 sec. XVIII
BUDEASA
255 AG-II-m-B-13499 Biserica "Adormirea Maicii sat BUDIŞTENI; comuna 33 1837
Domnului” LEORDENI
256 AG-II-a-A-13500 Schitul Ciocanu sat BUGHEA DE JOS; comuna 396A sec. XVII, ref. 1825
BUGHEA DE JOS
257 AG-II-m-A-13500.01 Biserica de lemn "Intrarea în sat BUGHEA DE JOS; comuna 396A 1825
Biserică” BUGHEA DE JOS
258 AG-II-m-A-13500.02 Zid de incintă sat BUGHEA DE JOS; comuna 396A sec. XVII, ref. 1825
BUGHEA DE JOS
259 AG-II-m-B-13501 Biserica "Schimbarea la Faţă” sat BUGHEA DE SUS; comuna 1894
BUGHEA DE SUS

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

124
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


260 AG-II-m-B-13502 Biserica "Adormirea Maicii sat CALOTEŞTI; comuna 1819
Domnului” BUDEASA
261 AG-II-m-B-13503 Biserica "Sf. Nicolae” sat CAPU PISCULUI; comuna Str. Bisericii 230 1911
GODENI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


262 AG-II-m-B-13504 Biserica de lemn "Adormirea sat CATANE; comuna LUNCA 118 înc. sec. XIX
Maicii Domnului” CORBULUI
263 AG-II-m-B-13506 Biserica "Sf. Voievozi” sat CĂLINEŞTI; comuna 330 1848, pisanie 1734
CĂLINEŞTI
264 AG-II-m-A-13505 Biserica de lemn "Sf. Apostoli sat CĂLINEŞTI; comuna 362 1744, strămutată
Petru şi Pavel"- Drăghiceşti, CĂLINEŞTI 1988
azi a mănăstirii ”Sf. Calinic”
265 AG-II-a-A-13507 Ansamblul Cetăţii Poenari sat CĂPĂŢÂNENII UNGURENI; sec. XIV-XV
comuna AREFU
266 AG-II-m-A-13507.01 Cetatea Poenari sat CĂPĂŢÂNENII UNGURENI; sec. XIV-XV
comuna AREFU
267 AG-II-m-A-13507.02 Donjon sat CĂPĂŢÂNENII UNGURENI; sec. XIV-XV
comuna AREFU
268 AG-II-m-A-13507.03 Amenajări defensive pe sat CĂPĂŢÂNENII UNGURENI; sec. XIV-XV
monticol comuna AREFU
269 AG-II-m-A-13507.04 Anexă sat CĂPĂŢÂNENII UNGURENI; sec. XIV-XV
comuna AREFU
270 AG-II-a-B-13508 Ansamblul vilei Minovici sat CĂRPENIŞ; comuna CEPARI 90 înc. sec. XX

271 AG-II-m-B-13508.01 Vilă sat CĂRPENIŞ; comuna CEPARI 90 înc. sec. XX

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

125
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


272 AG-II-m-B-13508.02 Anexe sat CĂRPENIŞ; comuna CEPARI 90 înc. sec. XX

273 AG-II-m-B-13508.03 Parc sat CĂRPENIŞ; comuna CEPARI 90 înc. sec. XX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


274 AG-II-m-B-13509 Casa Eremia municipiul CÂMPULUNG Str. Alexandru Voevod 10 1928

275 AG-II-m-A-13573 Biserica "Sf. Împăraţi" - municipiul CÂMPULUNG Str. Alexandru Voevod 49 1779
Şubeşti
276 AG-II-m-B-13524 Fosta clădire a Poliţiei, azi municipiul CÂMPULUNG Str. Aricescu C. D. 2 sec. XIX
căminul Liceului economic
277 AG-II-m-B-13511 Casa Apostolescu municipiul CÂMPULUNG Str. Brâncoveanu Constantin 2 sf. sec. XIX

278 AG-II-m-B-13512 Casa Constantin Enescu municipiul CÂMPULUNG Str. Brâncoveanu Constantin 7 1930

279 AG-II-m-B-13513 Moara Grigorescu municipiul CÂMPULUNG Str. Brâncoveanu Constantin 12 cca. 1930

280 AG-II-m-B-13514 Casa Bănăţeanu municipiul CÂMPULUNG Str. Brâncoveanu Constantin 23 1923

281 AG-II-m-B-13515 Casa Galigan municipiul CÂMPULUNG Str. Brâncoveanu Constantin 51 sf. sec. XIX

282 AG-II-m-B-13516 Casa Şerb municipiul CÂMPULUNG Str. Brâncoveanu Constantin 55 înc. sec. XX

283 AG-II-m-B-13517 Casa Dinulescu municipiul CÂMPULUNG Str. Brâncoveanu Constantin 62 sec. XIX

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

126
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


284 AG-II-m-B-13518 Casa Stoicescu municipiul CÂMPULUNG Str. Brâncoveanu Constantin 74 înc. sec. XX

285 AG-II-m-A-13519 Biserica „Sf. Nicolae”, „Sf. municipiul CÂMPULUNG Str. Catargiu Lascăr 31 1708
Mc. Mina” - Nicuţ

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


286 AG-II-m-B-13520 Vila Grant municipiul CÂMPULUNG Str. Catargiu Lascăr 40 ante 1897

287 AG-II-m-B-13521 Vila Stătescu municipiul CÂMPULUNG Str. Catargiu Lascăr 43 înc. sec. XX

288 AG-II-m-A-13522 Biserica "Sf. Gheorghe", "Sf. municipiul CÂMPULUNG Str. Cuza Vodă 94 1774
Apostoli” - Vişoi
289 AG-II-m-B-13523 Vila Prager municipiul CÂMPULUNG Str. Dragalina Ioan General 1 1930

290 AG-II-m-B-13525 Casa Miloş şi Stoica municipiul CÂMPULUNG Str. Elena Doamna 8 1930

291 AG-II-m-B-13526 Casa Purnichescu municipiul CÂMPULUNG Str. Elena Doamna 9 înc. sec. XX

292 AG-II-m-A-13527 Biserica "Adormirea Maicii municipiul CÂMPULUNG Str. Flămânda 1940
Domnului” - Flamânda
293 AG-II-m-B-13532 Casa dr. C. I. Parhon municipiul CÂMPULUNG Str. Fraţii Goleşti 3 sf. sec. XIX

294 AG-II-m-B-13528 Casa De Nicollo municipiul CÂMPULUNG Str. Giurăscu, maior 3 1930

295 AG-II-m-B-13529 Casa Bratu municipiul CÂMPULUNG Str. Giurăscu, maior 5 înc. sec. XX

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

127
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


296 AG-II-a-B-13530 Ansamblul vilei Golescu municipiul CÂMPULUNG Str. Golescu, soldat 3 1909

297 AG-II-m-B-13530.01 Vila Golescu municipiul CÂMPULUNG Str. Golescu, soldat 3 1909

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


298 AG-II-m-B-13530.02 Parc municipiul CÂMPULUNG Str. Golescu, soldat 3 1909

299 AG-II-m-B-13530.03 Zid de incintă cu poartă municipiul CÂMPULUNG Str. Golescu, soldat 3 1909

300 AG-II-a-B-13533 Ansamblul băilor Kreţulescu municipiul CÂMPULUNG Str. Leonard Nicu, tenor 2 1905

301 AG-II-m-B-13533.01 Băi, azi magazine municipiul CÂMPULUNG Str. Leonard Nicu, tenor 2 1905

302 AG-II-m-B-13533.02 Pavilioane balneare municipiul CÂMPULUNG Str. Leonard Nicu, tenor 2 1905

303 AG-II-m-B-13533.03 Anexe municipiul CÂMPULUNG Str. Leonard Nicu, tenor 2 1905

304 AG-II-m-B-13533.04 Parc municipiul CÂMPULUNG Str. Leonard Nicu, tenor 2 1905

305 AG-II-m-B-20915 Casa Dragoş Băjan municipiul CÂMPULUNG Str. Matei Basarab 2 1937

306 AG-II-m-B-13535 Casa Muşetescu municipiul CÂMPULUNG Str. Matei Basarab 14 înc. sec. XX

307 AG-II-m-B-13536 Casa Duţan municipiul CÂMPULUNG Str. Matei Basarab 20 sec. XIX

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

128
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


308 AG-II-m-B-13537 Casa Robescu municipiul CÂMPULUNG Str. Matei Basarab 28 înc. sec. XX

309 AG-II-m-B-13538 Casa Viforeanu municipiul CÂMPULUNG Str. Matei Basarab 36 sf. sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


310 AG-II-m-B-13539 Vila Nae Manolescu municipiul CÂMPULUNG Str. Matei Basarab 123 1898

311 AG-II-m-B-13540 Casa Taraş municipiul CÂMPULUNG Str. Matei Basarab 125 sf. sec. XIX

312 AG-II-a-A-13541 Ansamblul vilei Elie Mirea municipiul CÂMPULUNG Str. Matei Basarab 135 înc. sec. XX

313 AG-II-m-A-13541.01 Vila Elie Mirea municipiul CÂMPULUNG Str. Matei Basarab 135 înc. sec. XX

314 AG-II-m-A-13541.02 Parcul municipiul CÂMPULUNG Str. Matei Basarab 135 înc. sec. XX

315 AG-II-m-A-13534 Şcoala Normală "Carol I”, azi municipiul CÂMPULUNG Str. Mărăşeşti 15 1895
Liceul pedagogic
316 AG-II-m-B-13542 Casa Rosetti municipiul CÂMPULUNG Str. Mihai Bravu 17 1910

317 AG-II-m-A-13543 Biserica "Adormirea Maicii municipiul CÂMPULUNG Str. Muzeul Fundeni 11 sec. XVIII
Domnului”- Fundeni
318 AG-II-m-A-13544 Biserica "Sf. Gheorghe” - municipiul CÂMPULUNG Str. Muzeul Fundeni 27 prima jum. a sec. XVII
Olari
319 AG-II-m-B-13510 Biserica "Tuturor Sfinţilor” municipiul CÂMPULUNG Şos. Naţională 73, cartier „Apa 1833
Sărată”

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

129
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


320 AG-II-s-A-13545 Situl urban "Oraşul istoric municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă, Str. Gării, cu piaţa sec. XIII-XX
Câmpulung" şi Gara de călători, Str. Alexandru
Voevod. Str. Mărcuş, de la nr. 1,
până la Str. Democraţiei. Str.
Muzeul Fundeni. Str. Sf. Gheorghe.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Str. Vasile Alecsandri. Str. col.
Zlătian, cu fundătura spre calea
ferată. Str. Negulici. Str. Gen. Iosif
Teodorescu. Str. Şubeşti. Str. Maior
Giurăscu, până la nr. 19, resp. 20.
Str. Sculptor C. Baraschi. Str. Ana
Doamna. Străzile Minerului, pe
locul vechiului Cloaşter. Str. Dr.
Costea. Str. Elena Doamna. Str. I.L.
Caragiale. Str. Constantin
Brâncoveanu. Str. N. Bălcescu. Str.
M. Eminescu. Str. Fraţii Goleşti
(Râului), până la calea ferată. Str.
N. Leonard, cu Parcul Kretzulescu.
B-dul Republicii, cu Grădina
Publică, Str. Matei Basarab. Str.
Mihai Tican-Rumano. Str. C. D.
Aricescu. Str. Sf. Ilie. Str. N.
Rizeanu. Str. Ct. Popescu. Str.
Decebal. Str. Richard. Str. P.
Zamfirescu. P-ţa Jurământului. Str.
Primăverii. Str. Dan Barbilian. Str.
Mihai Bravu, cu intrările. Str. Tudor
Muşatescu. Str. Soldat Golescu. Str.
Parcul Mirea. Str. Maior
Braşoveanu. Str. Nicole Iorga. Str.
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

130
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


General Poşoiu. Str. Istrate
Rizeanu. Str. Lascăr Catargiu. Str.
Poenaru Bordea. Str. Spiru Haret.
Str. Lt. Col. N. Popp. Str. Revoluţiei.
Parcul Ştefănescu. Parcul Mirea.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Parcul şi Vila Drăghiceanu. Str.
Eremia Grigorescu. Str. Arh. I.
Săvulescu. Str. Lt. Baloleanu. Str.
Gh. Lazăr. Str. 1 Mai. Str. Tudor
Vladimirescu. Str. Lt. Oncica. Str.
Col. Stănescu. Str. G-ral Dragalina,
cu toate intrările ce înconjoară
colina bisericii "Schei”. Str.
Bucovinei. Str. Plevnei. Str. Traian,
cu toate intrările şi stradelele până
la Podul ARO, peste Râul Târgului.
Incinta Şcolii Normale "Carol I” şi
Dealul Flămânda cu cimitirele şi
biserica. Zona Bisericii şi Şcolii de la
Apa Sărată cu casele de pe şosea şi
în jurul insulei formate de Biserică
şi Şcoală. "Necropola de la Apa
Sărată”. Biserica din Valea
Rumâneştilor cu zona ei de
protecţie. Şcoala din Vişoi cu casele
limitrofe. Perimetrul protejat
urmează limita posterioară a
loturilor de pe străzile enumerate.
Delimitare cf. PUG avizat.

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

131
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


321 AG-II-m-B-13546 Casa Baştea municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 56 înc. sec. XX

322 AG-II-a-A-13547 Mănăstirea Negru Vodă municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 64, pe locul vechii sec. XIV-XIX
Curţi Domneşti

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


323 AG-II-m-A-13547.01 Biserica domnească municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 64 sec. XIV, ref. sec. XVII
"Adormirea Maicii Domnului”
324 AG-II-m-A-13547.02 Biserica bolniţei, "Naşterea municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 64 1718
Sf. Ioan Botezătorul”
325 AG-II-m-A-13547.03 Casa egumenească municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 64 1635

326 AG-II-m-A-13547.04 Casa domnească/arhierească municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 64 1301-1900

327 AG-II-m-A-13547.05 Turn clopotniţă municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 64 1647

328 AG-II-m-A-13547.06 Chilii municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 64 sec. XIV-XIX

329 AG-II-m-A-13547.07 Fântână municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 64 înc. sec. XX

330 AG-II-m-A-13547.08 Zidul de incintă al bisericii municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 64 sec. XIV-XIX

331 AG-II-m-A-13547.09 Zidul de incintă al mănăstirii municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 64 1712

332 AG-II-m-B-13548 Ateneul, azi Protoieria municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 64 1923

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

132
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


333 AG-II-m-B-13549 Liceul "Dinicu Golescu” municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 66 1942

334 AG-II-m-B-13550 Casa General Viciu municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 74 sf. sec XIX
Teodorescu

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


335 AG-II-m-B-13551 Vila Paul municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 84 1910

336 AG-II-m-B-13552 Casă, azi Serviciul Tehnic de municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 89 1925
Drumuri
337 AG-II-m-B-13553 Casa Oprea Iorgulescu municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 93 1912

338 AG-II-a-A-13554 Ansamblul bisericii catolice municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 116 sec. XIII-XVIII
"Sf. Iacob" - Bărăţia
339 AG-II-m-A-13554.01 Biserica catolică "Sf. Iacob cel municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 116 sec. XIII-XVIII
Mare" (corul primei biserici
gotice)
340 AG-II-m-A-13554.02 Ruinele navei primei biserici municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 116 sec. XIII
gotice
341 AG-II-m-A-13554.03 Casă parohială municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 116, în colţul NV al sec. XVII
incintei
342 AG-II-m-A-13554.04 Clădiri - anexă municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 116 sec. XVII-XIX

343 AG-II-m-A-13554.05 Turn clopotniţă municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 116 1730

344 AG-II-m-A-13554.06 Zid de incintă municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 116 sec. XIII-XVIII

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

133
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


345 AG-II-m-B-13555 Clădirea Administraţiei municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 119 1930
Financiare, azi Muzeul
municipal
346 AG-II-m-B-13556 Clădirea Prefecturii, azi municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 127 1934

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Primăria
347 AG-II-m-B-13557 Casa Olaru municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 137 1928

348 AG-II-m-B-13558 Vila Gr. (Gote) Iorgulescu municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 139 înc. sec. XX

349 AG-II-m-B-13559 Liceul de fete, azi Colegiul municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 145 bis cca. 1920
Tehnic
350 AG-II-m-B-13560 Biserica „Sf. Nicolae”, ”Buna municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 154 1860-1861
Vestire” - Popa Savu
351 AG-II-m-B-13561 Casa Iacomin municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 158 1925

352 AG-II-m-B-13562 Casa Crasan municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 161 1910

353 AG-II-m-B-13563 Vila Iancu Gh. Anastase municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 162 1928

354 AG-II-m-A-13564 Biserica "Sf. Marina” municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 167, Fdt. Biserica sec. XIV-XVII
Marina
355 AG-II-m-B-13565 Clădirea Ocolului Silvic, azi municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 178 înc. sec. XX
Casa Pensionarilor
356 AG-II-m-B-13566 Casa Nanu - Muscel municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 184 sec. XIX

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

134
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


357 AG-II-m-B-13567 Casa Voiculescu municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 200 sec. XIX

358 AG-II-m-B-13568 Casa "Piatra Vie” municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 206 sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


359 AG-II-m-B-13569 Casa Ţincu municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 215 sf. sec. XIX

360 AG-II-m-B-13570 Casa Diaconescu municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 226 1925

361 AG-II-m-B-13571 Casa Armeanu municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 234 1930

362 AG-II-m-B-13572 Casa Edu municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 264 1857

363 AG-II-a-B-13531 Vila Apostol Mirea, azi Vila municipiul CÂMPULUNG Str. Parcul Mirea 15 1904
Negulici
364 AG-II-m-B-13574 Tribunalul orăşenesc municipiul CÂMPULUNG Str. Paveliu Emilian 2 1900

365 AG-II-m-B-13575 Şcoala generală nr. 1 "Oprea municipiul CÂMPULUNG Str. Poşoiu General 1 1938
Iorgulescu”
366 AG-II-m-B-13576 Casa Şuţa municipiul CÂMPULUNG Str. Poşoiu General 5 1930

367 AG-II-m-B-13577 Casa Poşoiu municipiul CÂMPULUNG Str. Poşoiu General 7 1930

368 AG-II-m-A-13578 Vila Ghiţă Ştefănescu, azi municipiul CÂMPULUNG Str. Republicii 5 1735, ref. 1928
Muzeul de etnografie

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

135
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


369 AG-II-a-A-13579 Ansamblul bisericii "Sf. municipiul CÂMPULUNG Str. Republicii 12 sec. XVI, ref. 1860-
Nicolae" - Domnească 1861
370 AG-II-m-A-13579.01 Biserica "Sf. Nicolae" - municipiul CÂMPULUNG Str. Republicii 12 sec. XVI, ref. 1860-
Domnească 1861

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


371 AG-II-m-A-13579.02 Casă parohială municipiul CÂMPULUNG Str. Republicii 12 sf. sec. XIX

372 AG-II-m-A-13579.03 Incintă municipiul CÂMPULUNG Str. Republicii 12 sec. XVI, ref. 1860-
1861
373 AG-II-m-B-13580 Casa Rizeanu municipiul CÂMPULUNG Str. Republicii 15 1877

374 AG-II-m-B-13581 Casa Chiriţă municipiul CÂMPULUNG Str. Republicii 59 înc. sec. XX

375 AG-II-m-B-13582 Clădirea Primăriei, azi Palatul municipiul CÂMPULUNG Str. Republicii 61 1907
Culturii
376 AG-II-a-B-13583 Ansamblul vilei Drăghiceanu municipiul CÂMPULUNG Str. Revoluţiei 5 1906

377 AG-II-m-B-13583.01 Vila Drăghiceanu municipiul CÂMPULUNG Str. Revoluţiei 5 1906

378 AG-II-m-B-13583.02 Parc municipiul CÂMPULUNG Str. Revoluţiei 5 1906

379 AG-II-m-B-13584 Vila Rahivan municipiul CÂMPULUNG Str. Revoluţiei 14 înc. sec. XX

380 AG-II-a-A-13585 Ansamblul bisericii "Sf. Ilie” municipiul CÂMPULUNG Str. Sf. Ilie 12 1626

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

136
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


381 AG-II-m-A-13585.01 Biserica "Sf. Ilie” municipiul CÂMPULUNG Str. Sf. Ilie 12 1626

382 AG-II-m-A-13585.03 Incinta fostului cimitir municipiul CÂMPULUNG Str. Sf. Ilie 12 sec. XVII-XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


383 AG-II-m-B-13586 Casa Izbăşescu municipiul CÂMPULUNG Str. Sf. Ilie 14 înc. sec. XX

384 AG-II-a-B-13587 Ansamblul bisericii "Intrarea municipiul CÂMPULUNG Str. Stănescu Colonel 13 ante 1779
în Biserică” - Scheiu
385 AG-II-m-B-13587.01 Biserica "Intrarea în Biserică” municipiul CÂMPULUNG Str. Stănescu Colonel 13 ante 1779
- Scheiu
386 AG-II-m-B-13587.02 Incinta cu vechiul cimitir municipiul CÂMPULUNG Str. Stănescu Colonel 13 sec. XVIII

387 AG-II-m-B-13588 Casă municipiul CÂMPULUNG Str. Zamfirescu Petre 11 sf. sec. XIX

388 AG-II-m-A-13589 Biserica de lemn "Sf. sat CÂRCEŞTI; comuna CUCA 48 1828-1832
Voievozi”
389 AG-II-m-A-13590 Biserica de lemn “Sf. Apostol sat CÂRSTIENI; comuna 191 1758 - 1759
Toma” şi “Sf. Voievozi”, zisă CĂLINEŞTI
„a Turcului”
390 AG-II-m-B-13591 Biserica "Sf. Dumitru” sat CEAUREŞTI; comuna 88 1801
POIENARII DE ARGEŞ
391 AG-II-m-B-13592 Biserica "Sf. Nicolae", sat CEPARI; comuna POIANA 1789
"Cuvioasa Paraschiva", "Sf. LACULUI
Teodor Tiron”

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

137
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


392 AG-II-a-A-13593 Curtea boierilor din Cepari sat CEPARII PĂMÂNTENI; 48 1752
comuna CEPARI
393 AG-II-m-A-13593.01 Ruine case sat CEPARII PĂMÂNTENI; 48 1752
comuna CEPARI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


394 AG-II-m-A-13593.02 Biserica "Înălţarea Domnului” sat CEPARII PĂMÂNTENI; 48 1752
comuna CEPARI
395 AG-II-m-A-13593.03 Zid de incintă sat CEPARII PĂMÂNTENI; 48 1752
comuna CEPARI
396 AG-II-m-B-13750 Biserica "Intrarea în Biserică a sat CEPARII UNGURENI; 32A, în fostul sat Neagoş 1820
Maicii Domnului” comuna CEPARI
397 AG-II-a-A-13594 Schitul Negru Vodă sat CETĂŢENI; comuna sec. XIV-XIX
CETĂŢENI
398 AG-II-m-A-13594.01 Biserică rupestră sat CETĂŢENI; comuna sec. XIV-XIX
CETĂŢENI
399 AG-II-m-A-13594.02 Ruine chilii rupestre sat CETĂŢENI; comuna sec. XIV-XIX
CETĂŢENI
400 AG-II-m-A-13594.03 Incintă sat CETĂŢENI; comuna sec. XIV-XIX
CETĂŢENI
401 AG-II-m-A-13595 Biserica "Sf. Nicolae” sat CIOCĂNĂI; comuna 1840
MOŞOAIA
402 AG-II-m-A-13596 Biserica "Sf. Nicolae” sat CIOFRÂNGENI; comuna 73 1816
CIOFRÂNGENI
403 AG-II-m-A-13597 Biserica "Cuvioasa sat CIULNIŢA; comuna 43 1750
Paraschiva” LEORDENI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

138
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


404 AG-II-a-B-13598 Ansamblul casei Armand sat CIUPA-MĂNCIULESCU; Str. Călinescu Armand 1 1925
Călinescu comuna RĂTEŞTI
405 AG-II-m-B-13598.01 Casa sat CIUPA-MĂNCIULESCU; Str. Călinescu Armand 1 1925
comuna RĂTEŞTI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


406 AG-II-m-B-13598.02 Anexe sat CIUPA-MĂNCIULESCU; Str. Călinescu Armand 1 1925
comuna RĂTEŞTI
407 AG-II-m-B-13598.03 Parc sat CIUPA-MĂNCIULESCU; Str. Călinescu Armand 1 1925
comuna RĂTEŞTI
408 AG-II-m-A-13599 Biserica "Cuvioasa sat COCHINEŞTI; comuna Str. Barajului 160, în fostul sat 1797
Paraschiva" şi "Sf. Nicolae” STOLNICI Cochineştii de Jos
409 AG-II-m-A-13600 Biserica "Adormirea Maicii sat COCHINEŞTI; comuna Str. Uruci 109, în fostul sat 1787
Domnului” STOLNICI Cochineştii de Sus
410 AG-II-a-B-13601 Ansamblul conacului sat CONŢEŞTI; comuna 376 1869, ref. 1939
Perieţeanu DAVIDEŞTI
411 AG-II-m-B-13601.01 Conac sat CONŢEŞTI; comuna 376 1869, ref. 1939
DAVIDEŞTI
412 AG-II-m-B-13601.02 Anexe sat CONŢEŞTI; comuna 376 1869, ref. 1939
DAVIDEŞTI
413 AG-II-m-B-13601.03 Zid de incintă sat CONŢEŞTI; comuna 376 1869, ref. 1939
DAVIDEŞTI
414 AG-II-m-B-13603 Vila Bordenache sat CORBENI; comuna 1930
CORBENI
415 AG-II-a-A-13602 Curtea boierilor Corbeanu sat CORBENI; comuna 37 1743
CORBENI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

139
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


416 AG-II-m-A-13602.01 Ruine case sat CORBENI; comuna 37 sec. XVIII
CORBENI
417 AG-II-m-A-13602.02 Biserica "Sf. Dumitru", "Sf. sat CORBENI; comuna 37 1743
Gheorghe" şi " Sf. Teodor CORBENI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Tiron”
418 AG-II-m-B-13605 Biserica "Sf. Treime” sat CORBI; comuna CORBI Str. Voicu Corvin 282 1830

419 AG-II-m-B-13606 Casa Petria Georgescu sat CORNĂŢEL; comuna D.J. 504 Piteşti-Alexandria, lângă 1910
BUZOEŞTI casa nr. 106
420 AG-II-m-B-13607 Casa Gheorghiţa Sandu sat CORNĂŢEL; comuna D.J. 504 Piteşti-Alexandria 190 1937
BUZOEŞTI
421 AG-II-m-A-13609 Biserica de lemn "Înălţarea oraş COSTEŞTI Cartier Teleşti 1773
Domnului” - Teleşti
422 AG-II-m-B-13610 Biserica memorial "Sf. oraş COSTEŞTI Cartier Zorile, în cimitir 1933
Nicolae”
423 AG-II-m-A-13611 Biserica de lemn "Cuvioasa oraş COSTEŞTI Cartier Zorile 1807
Paraschiva” – Zorile
424 AG-II-m-B-13616 Fosta Judecătorie oraş COSTEŞTI Str. Piteşti 1A 1890

425 AG-II-m-B-13612 Fosta Primărie Costeşti oraş COSTEŞTI Str. Victoriei 1 înc. sec. XX

426 AG-II-m-B-13613 Biserica "Adormirea Maicii oraş COSTEŞTI Str. Victoriei 29 1933
Domnului", "Sf. Prooroc Ilie”
427 AG-II-m-B-13615 Protoieria, azi casă parohială oraş COSTEŞTI Str. Victoriei 29A 1933

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

140
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


428 AG-II-m-B-13614 Casa Bădescu oraş COSTEŞTI Str. Victoriei 40 sec. XIX

429 AG-II-m-B-13618 Casa Nicolau oraş COSTEŞTI Str. Victoriei 105 înc. sec. XX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


430 AG-II-m-B-13617 Casa Echinescu oraş COSTEŞTI Str. Victoriei 110 sf. sec. XIX

431 AG-II-m-B-13619 Biserica "Sf. Nicolae” sat COSTEŞTI-VÂSLAN; comuna 1804


MUŞĂTEŞTI
432 AG-II-m-A-13620 Biserica "Sf. Voievozi” sat COTENEŞTI; comuna 271, în fostul cătun Valea 1781
STOENEŞTI Coteneştilor
433 AG-II-m-B-13621 Biserica "Naşterea Maicii sat COTEŞTI; comuna GODENI Str. Bisericii 123 1880
Domnului”
434 AG-II-m-B-13623 Biserica de lemn "Cuvioasa sat COTMEANA; comuna Str. Popîrţeşti 50 sec. XIX
Paraschiva” STOLNICI
435 AG-II-a-A-13622 Mănăstirea Cotmeana sat COTMEANA; comuna Str. Principală 214B sec. XIV-XVII
COTMEANA
436 AG-II-m-A-13622.01 Biserica "Buna Vestire” sat COTMEANA; comuna Str. Principală 214B 1389, ref. şi adăugiri
COTMEANA sec. XVII
437 AG-II-m-A-13622.02 Fundaţii stăreţie sat COTMEANA; comuna Str. Principală 214B, pe latura N a sec. XIV-XVII,
COTMEANA incintei reconstruită 2004
438 AG-II-m-A-13622.03 Ruine chilii sat COTMEANA; comuna Str. Principală 214B, pe laturile E, N sec. XIV-XVII,
COTMEANA şi S ale incintei reconstruite pe
laturile E şi N 2004
439 AG-II-m-A-13622.04 Ruine grajduri sat COTMEANA; comuna Str. Principală 214B, în colţul sud- sec. XVII
COTMEANA vest al incintei

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

141
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


440 AG-II-m-A-13622.05 Turn clopotniţă sat COTMEANA; comuna Str. Principală 214B, în colţul SV al sec. XIV-XVII
COTMEANA incintei
441 AG-II-m-A-13622.06 Zid de incintă, cu urmele sat COTMEANA; comuna Str. Principală 214B sec. XIV-XVII
drumului de strajă pe latura COTMEANA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


de vest
442 AG-II-m-A-13624 Biserica de lemn "Adormirea sat COTMENIŢA; comuna Str. Monumentului 1 înc. sec. XIX
Maicii Domnului” BĂBANA
443 AG-II-m-A-13625 Biserica "Adormirea Maicii sat COTU; comuna UDA 42 1820
Domnului”
444 AG-II-m-A-13627 Gara municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. 1 Mai 4 1880

445 AG-II-a-A-13628 Mănăstirea Argeşului municipiul CURTEA DE ARGEŞ Bd. Basarabilor 1 sec. XVI-XIX

446 AG-II-m-A-13628.01 Biserica Episcopală municipiul CURTEA DE ARGEŞ Bd. Basarabilor 1 1512-1517
"Adormirea Maicii Domnului"
447 AG-II-m-A-13628.02 Paraclis municipiul CURTEA DE ARGEŞ Bd. Basarabilor 1 1885

448 AG-II-m-A-13628.03 Palat Episcopal municipiul CURTEA DE ARGEŞ Bd. Basarabilor 1 1885

449 AG-II-m-A-13628.04 Clădiri anexă municipiul CURTEA DE ARGEŞ Bd. Basarabilor 1 1885

450 AG-II-m-A-13628.05 Parc municipiul CURTEA DE ARGEŞ Bd. Basarabilor 1 1885

451 AG-II-m-A-13628.06 Biserica de lemn „Intrarea în municipiul CURTEA DE ARGEŞ Bd. Basarabilor 1 1847
biserică" strămutată din satul
Palanga, com. Amărăşti, jud.
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

142
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


Vâlcea

452 AG-II-a-B-13629 Ansamblul Seminarului municipiul CURTEA DE ARGEŞ Bd. Basarabilor 15 1867
Teologic Ortodox "Neagoe

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Vodă"
453 AG-II-m-B-13629.01 Seminarul Teologic Ortodox municipiul CURTEA DE ARGEŞ Bd. Basarabilor 15 1867
"Neagoe Vodă", azi Liceul
Agricol "C. Dobrescu Argeş”
454 AG-II-m-B-13629.02 Incintă cu anexe municipiul CURTEA DE ARGEŞ Bd. Basarabilor 15 1867

455 AG-II-m-B-13630 Fostul Seminar Teologic, azi municipiul CURTEA DE ARGEŞ Bd. Basarabilor 21 1928
Grup şcolar forestier
456 AG-II-m-B-13631 Protoieria oraşului Curtea de municipiul CURTEA DE ARGEŞ Bd. Basarabilor 23 1880
Argeş
457 AG-II-m-B-13632 Vila Rozelor municipiul CURTEA DE ARGEŞ Bd. Basarabilor 47 1930

458 AG-II-m-B-13633 Casa Chiriţă municipiul CURTEA DE ARGEŞ Bd. Basarabilor 55 mijl. sec. XX

459 AG-II-m-B-13634 Biserica "Sf. Gheorghe” municipiul CURTEA DE ARGEŞ Bd. Basarabilor 91 1936

460 AG-II-m-B-13635 Casa Vâlsănescu municipiul CURTEA DE ARGEŞ Bd. Basarabilor 106 sf. sec. XIX

461 AG-II-m-B-13636 Casa Tică municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Castanilor 3 sf. sec. XIX

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

143
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


462 AG-II-m-B-13637 Casa Achim municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Castanilor 5 sf. sec. XIX

463 AG-II-m-B-13638 Casă, fost sediu CLF municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Castanilor 14

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


464 AG-II-m-A-20194 Casa Cioculeştilor municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Călinescu Armand 3 1851

465 AG-II-m-B-20195 Casa Călinescu municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Călinescu Armand 5 cca. 1850

466 AG-II-m-B-20196 Şcoala generală "Carol I” municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Călinescu Armand 6 sf. sec. XIX

467 AG-II-a-A-13639 Ansamblul bisericii municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Cuza Vodă 134 sec. XVII-XVIII
"Adormirea Maicii Domnului”
- Olari
468 AG-II-m-A-13639.01 Biserica "Adormirea Maicii municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Cuza Vodă 134 ante 1687
Domnului” - Olari
469 AG-II-m-A-13639.02 Zid de incintă municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Cuza Vodă 134 sec. XVII-XVIII

470 AG-II-m-B-13640 Casă cu prăvălie municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Decebal 3 sf. sec. XIX

471 AG-II-m-B-13642 Hala de alimente municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Decebal 8-10 1930

472 AG-II-m-B-13643 Casă cu parter comercial municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Decebal 9, 16 1880, ref. 1909

473 AG-II-m-A-13644 Biserica "Sf. Voievozi” - municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Eroilor 36 sec. XVII
Flămânzeşti

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

144
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


474 AG-II-s-A-13645 Situl urban "Oraşul istoric municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă, nr. 1-149, resp. nr. sec. XIII-XX
Curtea de Argeş" 2-92. Fundătura Negru Vodă. Str.
Alexandru cel Bun. Str. Vlaicu
Vodă. Str. Tudor Vladimirescu. Str.
Dumitru Norocea, numerele fără

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


soţ. Str. Oituz, de la intersecţia cu
str. Mărăşeşti, excluzând nr. 1-5.
Str. Mărăşeşti. Str. Dumbravei. Str.
Castanilor. Str. Viorelelor. Str.
Decebal. Str. Cimitirului şi Cimitirul
oraşului. Str. Eliade Rădulescu. Str.
Zorilor. Str. Alexandru Lahovary,
până dincolo de Bis. "Sf. Îngeri".
Str. Sân Nicoară. Str. Plopiş, până la
nr. 3 inclusiv. Str. Cuza Vodă, nr.
143 H - 203, resp. nr. 120-126. Str.
Despina Doamna, de la blocurile E
18 şi E 16, la piaţa din faţa Curţii
Domneşti. Str. Matei Basarab, fără
blocuri. Str. Victor Ştefănescu nr. 3
şi nr. 2 - 18. Str. Mitropolit
Ghenadie. Str. Lascăr Catargiu nr.
1-41, resp. nr. 6-26. Str. Mircea cel
Mare. Str. Traian, de la bariera CF
până la str. Negru Vodă.
Zona căii ferate şi a Gării Curtea de
Argeş, de la bariera de pe Str.
Traian şi Str. 1 Mai, pe o fâşie de
110m, până la 170 m sud de
autogară.
Zona bisericii "Sf. Gheorghe", între
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

145
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


blocul E15, Complexul Comercial,
B-dul Basarabilor şi str. Mihai
Bravu.
B-dul Basarabilor nr. 1-17, resp. nr.
21-25, Casa Armatei, nr. 55, 61,

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


resp. nr. 28, 38-42 şi nr. 56-60.
Str. Eroilor, cu biserica şi cimitirul
Flămânzeşti. Cimitirul Eroilor,
fântânile Episcopului Ghenadie şi a
Meşterului Manole, cu zona
podului şi parcurile, până la nr. 36
inclusiv. Perimetrul protejat
urmează limita posterioară a
loturilor de pe străzile enumerate.
Delimitare cf. PUG avizat.
475 AG-II-a-B-13646 Ansamblul spitalului municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 2 1897

476 AG-II-m-B-13646.01 Spitalul, azi Muzeul municipal municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 2 1897

477 AG-II-m-B-13646.02 Corpuri - anexă, azi cabinele municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 2 1897
medicale
478 AG-II-m-B-13646.03 Parc municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 2 sec. XIX-XX

479 AG-II-a-A-13647 Curtea Domnească municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 2 sec. XIV-XVI

480 AG-II-m-A-13647.01 Biserica "Sf. Nicolae” - municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 2 1351-1370,
Domnesc înglobează fundaţiile
bisericii din sec. XIII
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

146
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


481 AG-II-m-A-13647.02 Ruinele caselor domneşti municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 2, pe latura de S a cca. 1345
Basarab I incintei
482 AG-II-m-A-13647.03 Ruinele caselor domneşti municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 2, pe latura de N a sec. XVI
Neagoe Basarab incintei

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


483 AG-II-m-A-13647.04 Turnul de poartă al incintei municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 2 1837
bisericii (fostă clopotniţă)
484 AG-II-m-A-13647.05 Turnul de poartă al Curţii municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 2 sec. XIV-XVII
Domneşti
485 AG-II-m-A-13647.06 Ruine zid de incintă al primei municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 2 sec. XIII
biserici
486 AG-II-m-A-13647.07 Zid de incintă al bisericii municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 2 sec. XVIII-XIX

487 AG-II-m-A-13647.08 Zid de incintă al Curţii municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 2 sec. XIV-XVII
Domneşti
488 AG-II-m-A-13647.09 Casă tradiţională municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 2, iniţial pe ruinele 1867
turnului de poartă al Curţii
Domneşti, strămutată pe latura de
S
489 AG-II-m-B-13648 Fosta primărie municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 3 1902

490 AG-II-m-B-13649 Fostul Hotel municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 6- 8 sf. sec. XIX

491 AG-II-m-A-13650 Biserica "Adormirea Maicii municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 48 1793-1795
Domnului” - Drujeşti

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

147
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


492 AG-II-m-B-13651 Casa Gheorghe Niţulescu municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 135 1911-1914

493 AG-II-m-B-13652 Casa Florian Constantinescu municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Plopiş 1 sf. sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


494 AG-II-m-B-13653 Casă, azi anexă a pensiunii municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Plopiş 3 mijl. sec. XIX
"Casa Domnească"
495 AG-II-m-B-13654 Casa Deleanu municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Rădulescu Ion Heliade 1 1830

496 AG-II-a-A-13655 Ansamblul bisericii "Sân municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Sân Nicoară 1 sec. XIV
Nicoară”
497 AG-II-m-A-13655.01 Ruinele bisericii "Sân municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Sân Nicoară 1 sec. XIV
Nicoară”
498 AG-II-m-A-13655.02 Parc municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Sân Nicoară 1 sec. XIX

499 AG-II-m-B-13656 Casa Dumitru Norocea municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Ştefănescu Victor 8 1913

500 AG-II-m-B-13657 Casa Teodorescu municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Ştefănescu Victor 10 înc. sec. XX

501 AG-II-m-A-13658 Biserica "Sf. Îngeri” municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Valea Doamnei 1 1717

502 AG-II-m-A-13659 Casa Goangă municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Viorelelor 1 înc. sec. XIX

503 AG-II-m-B-13660 Casa Feri municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Vladimirescu Tudor 13 înc. sec. XIX

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

148
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


504 AG-II-m-B-13661 Casa Gogulescu municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Vladimirescu Tudor 24 înc. sec. XIX

505 AG-II-m-A-13663 Biserica "Intrarea în Biserică” municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Vlaicu Vodă 8 1583
- Brad-Bătuşari

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


506 AG-II-m-B-13666 Casa cu prăvălie Mircea sat DAVIDEŞTI; comuna 98 înc. sec. XX
Victor DAVIDEŞTI
507 AG-II-m-B-13665 Casa Ion Matei sat DAVIDEŞTI; comuna 100 înc. sec. XX
DAVIDEŞTI
508 AG-II-m-B-13664 Biserica "Înălţarea Maicii sat DAVIDEŞTI; comuna 255, în cimitir 1794
Domnului” DAVIDEŞTI
509 AG-II-m-A-13667 Biserica "Adormirea Maicii sat DEAGU DE SUS; comuna 237 1765
Domnului” RECEA
510 AG-II-m-B-13668 Casa Minel Cristescu sat DINCULEŞTI; comuna mijl. sec. XIX
POIANA LACULUI
511 AG-II-m-B-13669 Casa Gheorghe Marinescu sat DOBREŞTI; comuna sf. sec. XIX
DOBREŞTI
512 AG-II-m-B-13670 Casa Stancu Badea sat DOBREŞTI; comuna înc. sec. XIX
DOBREŞTI
513 AG-II-m-B-13671 Casa memorială "Ion sat DOBREŞTI; comuna 295 1880
Mihalache” DOBREŞTI
514 AG-II-m-B-13672 Biserica "Sf. Mihail şi Gavril” sat DOBROGOSTEA; comuna 470 1810
MERIŞANI
515 AG-II-m-B-13674 Casa Şuţu, fostă primărie sat DOMNEŞTI; comuna Str. Alexandru cel Bun 15 1930
DOMNEŞTI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

149
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


516 AG-II-m-B-13676 Casa Ion Hirică sat DOMNEŞTI; comuna Str. Fraţii Andreiaş 16 1806
DOMNEŞTI
517 AG-II-a-B-13675 Ansamblul bisericii "Intrarea sat DOMNEŞTI; comuna Bd. Neagoe Basarab 80 1826-1831
în Biserică a Maicii DOMNEŞTI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Domnului” - Domneştii de
Sus
518 AG-II-m-B-13675.01 Biserica "Intrarea în Biserică a sat DOMNEŞTI; comuna Bd. Neagoe Basarab 80 1826-1831
Maicii Domnului” - Domneştii DOMNEŞTI
de Sus
519 AG-II-m-B-13675.02 Poartă de zid cu pictură sat DOMNEŞTI; comuna Bd. Neagoe Basarab 80 1826-1831
murală DOMNEŞTI
520 AG-II-m-B-13675.03 Zid de incintă sat DOMNEŞTI; comuna Bd. Neagoe Basarab 80 1826-1831
DOMNEŞTI
521 AG-II-m-B-13673 Casa Felicia Proca sat DOMNEŞTI; comuna Bd. Neagoe Basarab 117, în fostul sf. sec. XIX
DOMNEŞTI sat Domneştii de Sus
522 AG-II-m-A-13679 Biserica de lemn "Sf. sat DRAGOSLAVELE; comuna 731B, lângă reşedinţa patriarhală, sf. sec. XVII,
Gheorghe” a schitului DRAGOSLAVELE strămutată de la Borşa, jud. strămutată 1949
Dragoslavele Maramureş
523 AG-II-m-B-13680 Ansamblul reşedinţei sat DRAGOSLAVELE; comuna 731A 1930
patriarhale DRAGOSLAVELE
524 AG-II-m-B-13680.01 Reşedinţa patriarhală - casă sat DRAGOSLAVELE; comuna 731A 1930
veche DRAGOSLAVELE
525 AG-II-m-B-13680.02 Reşedinţa patriarhală - casă sat DRAGOSLAVELE; comuna 731A 1935
nouă DRAGOSLAVELE
526 AG-II-m-B-13680.03 Anexe sat DRAGOSLAVELE; comuna 731A 1930
DRAGOSLAVELE

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

150
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


527 AG-II-m-B-13680.04 Parc sat DRAGOSLAVELE; comuna 731A 1930
DRAGOSLAVELE
528 AG-II-m-B-13683 Şcoală sat DRAGOSLAVELE; comuna Şos. Braşovului 221 1886
DRAGOSLAVELE

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


529 AG-II-m-A-13677 Biserica "Adormirea Maicii sat DRAGOSLAVELE; comuna Şos. Braşovului 587 1661
Domnului” - Joseni DRAGOSLAVELE
530 AG-II-m-B-13682 Casa Ologel sat DRAGOSLAVELE; comuna Str. Valea Caselor 299 1880
DRAGOSLAVELE
531 AG-II-m-A-13678 Biserica "Înălţarea Domnului” sat DRAGOSLAVELE; comuna Str. Valea Caselor 557 1745
- Suseni DRAGOSLAVELE
532 AG-II-m-B-13681 Casa Catrinescu sat DRAGOSLAVELE; comuna Str. Valea Caselor 572 1848
DRAGOSLAVELE
533 AG-II-m-B-13684 Casa Iorgulescu sat DRĂGHICI; comuna sec. XIX
MIHĂEŞTI
534 AG-II-m-B-13685 Casa Ioana Porojan sat FATA; comuna VEDEA 131 cca. 1850

535 AG-II-a-A-13686 Mănăstirea Vieroşi sat aparţinător FĂGETU; oraş Str. Mănăstirii 115, în fostul sat 1571-1573, ref. 1824-
MIOVENI Vieroşi 1827
536 AG-II-m-A-13686.01 Biserica "Intrarea în Biserică” sat aparţinător FĂGETU; oraş Str. Mănăstirii 115, în fostul sat 1827-1834, pe locul
MIOVENI Vieroşi bisericii construite
între 1571-1573 şi
refăcută în 1645
537 AG-II-m-A-13686.02 Biserica "Adormirea Maicii sat aparţinător FĂGETU; oraş Str. Mănăstirii 115, în fostul sat sec. XVI-XIX
Domnului” - din cimitir MIOVENI Vieroşi

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

151
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


538 AG-II-m-A-13686.03 Ruinele stăreţiei sat aparţinător FĂGETU; oraş Str. Mănăstirii 115, în fostul sat sec. XVI-XIX
MIOVENI Vieroşi
539 AG-II-m-A-13686.04 Ruinele chiliilor sat aparţinător FĂGETU; oraş Str. Mănăstirii 115, în fostul sat sec. XVI-XIX
MIOVENI Vieroşi

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


540 AG-II-m-A-13686.05 Ruinele turnului porţii sat aparţinător FĂGETU; oraş Str. Mănăstirii 115, în fostul sat sec. XVI-XIX
MIOVENI Vieroşi
541 AG-II-m-A-13686.06 Ruinele clădirilor anexă sat aparţinător FĂGETU; oraş Str. Mănăstirii 115, în fostul sat sec. XVI-XIX
MIOVENI Vieroşi
542 AG-II-m-A-13686.07 Ruinele zidului de incintă sat aparţinător FĂGETU; oraş Str. Mănăstirii 115, în fostul sat sec. XVI-XIX
MIOVENI Vieroşi
543 AG-II-m-A-13491 Biserica "Naşterea Sf. Ioan sat FLORIENI; comuna ALBEŞTII 1 1735-1795
Botezătorul” a fostului Schit DE ARGEŞ
Brătăşeşti
544 AG-II-m-A-13687 Biserica "Sf. Ioan sat FURNICOŞI; comuna 1810
Botezătorul” MIHĂEŞTI
545 AG-II-m-B-13688 Biserica "Sf. Nicolae” sat GĂINUŞA; comuna SĂPATA 1802

546 AG-II-m-A-13689 Biserica "Sf. Nicolae” sat GĂLĂŞEŞTI; comuna 1751


BUDEASA
547 AG-II-m-A-13690 Biserica "Înălţarea Domnului” sat GĂLEŞEŞTI; comuna SUSENI 148A 1753

548 AG-II-m-B-13691 Biserica de lemn "Naşterea sat GĂNEŞTI; comuna 114 mijl. sec. XIX
Maicii Domnului” PIETROŞANI
549 AG-II-m-B-13692 Biserica "Sf. Voievozi” sat GĂUJANI; comuna 1792
UNGHENI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

152
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


550 AG-II-a-A-13695 Mănăstirea Glavacioc sat GLAVACIOC; comuna Str. Mănăstirii 17 sec. XIV-XV, ref. sec.
ŞTEFAN CEL MARE XVII-XVIII, 1841-1844
551 AG-II-m-A-13695.01 Biserica "Buna Vestire” sat GLAVACIOC; comuna Str. Mănăstirii 17 sec. XIV-XV, ref. sec.
ŞTEFAN CEL MARE XVII-XVIII, 1841-1844

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


552 AG-II-m-A-13695.02 Casa Domnească sat GLAVACIOC; comuna Str. Mănăstirii 17 sec. XIV-XV, ref. sec.
ŞTEFAN CEL MARE XVII-XVIII, 1841-1844
553 AG-II-m-A-13695.03 Chilii sat GLAVACIOC; comuna Str. Mănăstirii 17 mijl. sec. XVI
ŞTEFAN CEL MARE
554 AG-II-m-A-13695.04 Chilii dispuse în hemiciclu sat GLAVACIOC; comuna Str. Mănăstirii 17, pe latura de E a 1841-1844
ŞTEFAN CEL MARE incintei
555 AG-II-m-A-13695.05 Clădiri monastice sat GLAVACIOC; comuna Str. Mănăstirii 17, pe laturile N şi S 1841-1844
ŞTEFAN CEL MARE ale incintei
556 AG-II-m-A-13695.06 Turn clopotniţă sat GLAVACIOC; comuna Str. Mănăstirii 17 mijl. sec. XVI, ref.
ŞTEFAN CEL MARE 1829
557 AG-II-m-A-13695.07 Zid de incintă sat GLAVACIOC; comuna Str. Mănăstirii 17 sec. XIV-XV, ref. sec.
ŞTEFAN CEL MARE XIX
558 AG-II-m-A-13693 Biserica de lemn "Naşterea sat GLÂMBOCATA DEAL; 198 1781
Domnului” - Călugăriţa comuna LEORDENI
559 AG-II-m-A-13694 Biserica de lemn "Adormirea sat GLÂMBOCU; comuna 8A ante 1808
Maicii Domnului” BASCOV
560 AG-II-m-A-13696 Biserica "Sf. Nicolae” sat GOIA; comuna UNGHENI 1770

561 AG-II-a-A-13697 Curtea Goleştilor sat aparţinător GOLEŞTI; oraş Str. Golescu Radu 27 sec. XVII-XIX
ŞTEFĂNEŞTI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

153
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


562 AG-II-m-A-13697.01 Conac sat aparţinător GOLEŞTI; oraş Str. Golescu Radu 27 1640
ŞTEFĂNEŞTI
563 AG-II-m-A-13697.02 Baia turcească sat aparţinător GOLEŞTI; oraş Str. Golescu Radu 27 sec. XVIII
ŞTEFĂNEŞTI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


564 AG-II-m-A-13697.03 Clădiri-anexă sat aparţinător GOLEŞTI; oraş Str. Golescu Radu 27 sec. XVII-XIX
ŞTEFĂNEŞTI
565 AG-II-m-A-13697.04 Clădirea şcolii şi a sat aparţinător GOLEŞTI; oraş Str. Golescu Radu 27 înc. sec. XIX
administraţiei ŞTEFĂNEŞTI
566 AG-II-m-A-13697.05 Fântâna Goleştilor sat aparţinător GOLEŞTI; oraş Str. Golescu Radu 27 mijl. sec. XVII
ŞTEFĂNEŞTI
567 AG-II-m-A-13697.06 Parcul din jurul conacului sat aparţinător GOLEŞTI; oraş Str. Golescu Radu 27 sec. XVII-XIX
ŞTEFĂNEŞTI
568 AG-II-m-A-13697.08 Turnul porţii sat aparţinător GOLEŞTI; oraş Str. Golescu Radu 27 mijl. sec. XVII, ref. înc.
ŞTEFĂNEŞTI sec. XIX
569 AG-II-m-A-13697.09 Zid de incintă cu 4 turnuri de sat aparţinător GOLEŞTI; oraş Str. Golescu Radu 27 mijl. sec. XVII
colţ ŞTEFĂNEŞTI
570 AG-II-m-A-13697.10 Chioşc sat aparţinător GOLEŞTI; oraş Str. Golescu Radu 27, în parcul sec. XIX
ŞTEFĂNEŞTI alăturat incintei
571 AG-II-m-A-13697.11 Parcul alăturat incintei sat aparţinător GOLEŞTI; oraş Str. Golescu Radu 27 sec. XVII-XIX
ŞTEFĂNEŞTI
572 AG-II-a-A-13698 Ansamblul bisericii "Sf. sat aparţinător GOLEŞTI; oraş Str. Golescu Radu 27 1646
Treime" - a curţii Goleştilor ŞTEFĂNEŞTI
573 AG-II-m-A-13698.01 Biserica "Sf. Treime” sat aparţinător GOLEŞTI; oraş Str. Golescu Radu 27 1646
ŞTEFĂNEŞTI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

154
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


574 AG-II-m-A-13698.02 Turn clopotniţă sat aparţinător GOLEŞTI; oraş Str. Golescu Radu 27 sec. XIX
ŞTEFĂNEŞTI
575 AG-II-m-A-13698.03 Zid de incintă sat aparţinător GOLEŞTI; oraş Str. Golescu Radu 27 sec. XIX
ŞTEFĂNEŞTI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


576 AG-II-s-A-13699 Muzeul Pomiculturii şi sat aparţinător GOLEŞTI; oraş Str. Golescu Radu 27 sec. XVIII - înc. sec. XX
Viticulturii din România ŞTEFĂNEŞTI
577 AG-II-m-B-13700 Biserica "Buna Vestire” sat GORANI; comuna UDA 22 1808

578 AG-II-m-B-13701 Biserica "Adormirea Maicii sat HÂRSEŞTI; comuna Str. Dispensarului 427, în fostul sat 1834
Domnului” - Hârseştii de Jos HÂRSEŞTI Hârseştii de Jos
579 AG-II-m-B-13702 Biserica "Adormirea Maicii sat HÂRSEŞTI; comuna Str. Ghebăreşti 238, în fostul sat 1865
Domnului” HÂRSEŞTI Hârseşti-Popeşti
580 AG-II-m-B-13703 Biserica "Sf. Nicolae” sat HÂRTIEŞTI; comuna 1833
HÂRTIEŞTI
581 AG-II-m-B-13704 Biserica "Sf. Nicolae”, sat IOANICEŞTI; comuna 66 1874
"Înălţarea Domnului” POIENARII DE ARGEŞ
582 AG-II-m-A-13705 Biserica de lemn "Sf. sat IOANICEŞTI; comuna 71 1849
Voievozi"- Gabrieni POIENARII DE ARGEŞ
583 AG-II-m-B-13706 Biserica "Sf. Voievozi” sat IZBĂŞEŞTI; comuna Str. Bisericii 51 1780
STOLNICI
584 AG-II-m-B-13707 Crama Golescu sat aparţinător IZVORANI; oraş Str. Goleasca 1850
ŞTEFĂNEŞTI
585 AG-II-a-B-13709 Ansamblul conacului sat IZVORU; comuna IZVORU 156, în fostul sat Izvoru de Sus sec. XVII-XX
Perticari-Davila

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

155
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


586 AG-II-m-B-13709.01 Conacul mare sat IZVORU; comuna IZVORU 156, în fostul sat Izvoru de Sus ante 1919

587 AG-II-m-B-13709.02 Conacul mic sat IZVORU; comuna IZVORU 156, în fostul sat Izvoru de Sus sec. XVII, ref. ante
1919

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


588 AG-II-m-B-13709.03 Parc sat IZVORU; comuna IZVORU 156, în fostul sat Izvoru de Sus sec. XIX

589 AG-II-m-A-13708 Biserica "Sf. Nicolae” sat IZVORU; comuna IZVORU 157, în fostul sat Izvoru de Sus 1701

590 AG-II-a-A-13710 Schitul rupestru "Sf. Apostoli” sat JGHEABURI; comuna CORBI Str. Mănăstirii 110 sec. XIV - XV, ref.
- Jgheaburi 1512, sec. XVIII, 1814
591 AG-II-m-A-13710.01 Biserica rupestră "Sf. sat JGHEABURI; comuna CORBI Str. Mănăstirii 110 sec. XIV - XV, ref.
Apostoli” 1512, sec. XVIII, 1814
592 AG-II-m-A-13710.02 Ruinele chiliilor rupestre sat JGHEABURI; comuna CORBI Str. Mănăstirii 110 sec. XIV - XV, ref.
1512, sec. XVIII
593 AG-II-m-A-13710.03 Stânca schitului "Sf. Apostoli” sat JGHEABURI; comuna CORBI Str. Mănăstirii 110
- Jgheaburi
594 AG-II-m-A-13710.05 Bisericuţă de lemn sat JGHEABURI; comuna CORBI Str. Mănăstirii 110 sec. XIX

595 AG-II-m-B-13712 Casa Ion N. Chiţu sat JUGUR; comuna POIENARII 368 1925
DE MUSCEL
596 AG-II-m-B-13713 Casa Iepure sat JUGUR; comuna POIENARII 425 1890
DE MUSCEL
597 AG-II-m-B-13711 Biserica "Sf. Nicolae", "Sf. sat JUGUR; comuna POIENARII 449 1854
Voievozi", "Sf. Ioan” DE MUSCEL

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

156
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


598 AG-II-m-A-13714 Biserica de lemn "Înălţarea sat JUPÂNEŞTI; comuna 1742
Domnului” COŞEŞTI
599 AG-II-m-B-13715 Biserica "Sf. Voievozi”, "Sf. sat JUPÂNEŞTI; comuna 1839
Ioan Botezătorul” COŞEŞTI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


600 AG-II-m-B-13716 Biserica "Cuvioasa sat LĂICĂI; comuna CETĂŢENI 1793-1796
Paraschiva”
601 AG-II-m-B-13717 Biserica "Sf. Voievozi” sat LĂPUŞANI; comuna 1775
COŞEŞTI
602 AG-II-m-B-13718 Biserica "Sf. Mucenici sat LEORDENI; comuna 595 1864
Gheorghe şi Ecaterina” LEORDENI
603 AG-II-a-B-13719 Ansamblul conacului Gussi- sat LEORDENI; comuna Calea Bucureşti 627 sec. XVII-XIX
Lavovary LEORDENI
604 AG-II-m-B-13719.01 Conac sat LEORDENI; comuna Calea Bucureşti 627 sec. XVIII-XIX
LEORDENI
605 AG-II-m-B-13719.02 Parc sat LEORDENI; comuna Calea Bucureşti 627 sec. XIX
LEORDENI
606 AG-II-m-B-13719.03 Anexe sat LEORDENI; comuna Calea Bucureşti 627 sec. XIX
LEORDENI
607 AG-II-m-B-13719.04 Zid de incintă sat LEORDENI; comuna Calea Bucureşti 627 sec. XVII-XIX
LEORDENI
608 AG-II-m-B-13720 Biserica "Înălţarea Domnului” sat LEREŞTI; comuna LEREŞTI În fostul sat Lereştii de Jos 1929

609 AG-II-m-B-13721 Biserica "Sf. Îngeri” sat LEREŞTI; comuna LEREŞTI În fostul sat Lereştii de Sus 1860

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

157
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


610 AG-II-m-A-13722 Biserica de lemn sat LIPIA; comuna SĂPATA În Lunca Lipiei înc. sec. XVIII

611 AG-II-m-B-13723 Biserica "Naşterea Maicii sat LIVEZENI; comuna 410 1894-1896
Domnului” STÂLPENI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


612 AG-II-m-B-13724 Biserica "Sf. Ioan sat LUCIENI; comuna 1852
Botezătorul” HÂRTIEŞTI
613 AG-II-a-B-13726 Ansamblul conacului Jean sat LUCIENI; comuna 20 1926
Vlădescu HÂRTIEŞTI
614 AG-II-m-B-13726.01 Conac sat LUCIENI; comuna 20 1926
HÂRTIEŞTI
615 AG-II-m-B-13726.02 Parc sat LUCIENI; comuna 20 1926
HÂRTIEŞTI
616 AG-II-m-B-13726.03 Anexe sat LUCIENI; comuna 20 1926
HÂRTIEŞTI
617 AG-II-m-B-13726.04 Incintă sat LUCIENI; comuna 20 1926
HÂRTIEŞTI
618 AG-II-a-B-13725 Ansamblul conacului C. A. sat LUCIENI; comuna 32 1936
Vlădescu HÂRTIEŞTI
619 AG-II-m-B-13725.01 Conac sat LUCIENI; comuna 32 1936
HÂRTIEŞTI
620 AG-II-m-B-13725.02 Parc sat LUCIENI; comuna 32 1936
HÂRTIEŞTI
621 AG-II-m-B-13725.03 Împrejmuire cu poartă sat LUCIENI; comuna 32 1936
HÂRTIEŞTI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

158
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


622 AG-II-m-B-13727 Biserica "Cuvioasa sat LUMINILE; comuna 1873
Paraschiva” MORĂREŞTI
623 AG-II-m-B-13729 Casa Tudor Călin sat LUNCA CORBULUI; comuna 354 1897-1898
LUNCA CORBULUI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


624 AG-II-m-B-13730 Biserica "Intrarea în Biserică” sat MĂLURENI; comuna Uliţa Bisericii 114, în cătunul 1800
MĂLURENI Bădiceni
625 AG-II-m-B-13731 Biserica "Sf. Nicolae”, sat MĂLURENI; comuna Uliţa Bisericii 377 1724
"Duminica Tuturor Sfinţilor” MĂLURENI
626 AG-II-m-B-13732 Biserica "Cuvioasa sat MĂRCEŞTI; comuna 55 1862
Paraschiva” BOGAŢI
627 AG-II-m-B-13734 Casa Boambeş sat MĂŢĂU; comuna 73 1930
MIOARELE
628 AG-II-m-B-13733 Biserica "Sf. Apostoli Petru şi sat MĂŢĂU; comuna 331 1883
Pavel” MIOARELE
629 AG-II-m-B-13735 Casa Ştefănescu-Măţău sat MĂŢĂU; comuna 332 1918
MIOARELE
630 AG-II-m-B-13738 Gara sat MERIŞANI; comuna 632 1880
MERIŞANI
631 AG-II-a-B-13737 Curtea boierilor din Merişani sat MERIŞANI; comuna 691 sec. XVIII-XIX
MERIŞANI
632 AG-II-m-B-13737.01 Conac sat MERIŞANI; comuna 691 sec. XVIII-XIX
MERIŞANI
633 AG-II-m-B-13737.02 Pavilioane sat MERIŞANI; comuna 691 înc. sec. XX
MERIŞANI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

159
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


634 AG-II-m-B-13737.03 Anexă sat MERIŞANI; comuna 691 sec. XIX
MERIŞANI
635 AG-II-m-B-13737.04 Grajduri sat MERIŞANI; comuna 691 sec. XIX
MERIŞANI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


636 AG-II-m-B-13737.05 Parc sat MERIŞANI; comuna 691 sec. XIX
MERIŞANI
637 AG-II-m-B-13737.06 Zid de incintă cu poartă sat MERIŞANI; comuna 691 sec. XIX
MERIŞANI
638 AG-II-m-B-13736 Biserica "Adormirea Maicii sat MERIŞANI; comuna 692 1808
Domnului” MERIŞANI
639 AG-II-m-B-13739 Biserica "Adormirea Maicii sat MIERCANI; comuna UDA 109 1820
Domnului”
640 AG-II-m-B-13740 Şcoala veche sat MIHĂEŞTI; comuna înc. sec. XX
MIHĂEŞTI
641 AG-II-m-B-13741 Biserica "Sf. Gheorghe” oraş MIOVENI Str. Bisericii 7B 1840

642 AG-II-m-B-13744 Biserica "Sf. Nicolae", "Sf. sat MIROŞI; comuna MIROŞI 1908
Constantin şi Elena”
643 AG-II-m-A-13745 Biserica de lemn "Sf. Treime” sat MORĂREŞTI; comuna 137 1715
MORĂREŞTI
644 AG-II-m-B-13746 Biserica "Cuvioasa sat MOŞOAIA; comuna 1806
Paraschiva” MOŞOAIA
645 AG-II-m-B-13747 Ateneul Popular sat MUŞĂTEŞTI; comuna 1920
MUŞĂTEŞTI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

160
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


646 AG-II-a-A-13748 Schitul rupestru Nămăeşti sat NĂMĂEŞTI; comuna VALEA sec. XIX
MARE-PRAVĂŢ
647 AG-II-m-A-13748.01 Biserica rupestră "Izvorul sat NĂMĂEŞTI; comuna VALEA sec. XIX
Tămăduirii” MARE-PRAVĂŢ

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


648 AG-II-m-A-13748.02 Case monastice (14 clădiri) sat NĂMĂEŞTI; comuna VALEA sec. XIX
MARE-PRAVĂŢ
649 AG-II-m-A-13748.03 Clopotniţă sat NĂMĂEŞTI; comuna VALEA sec. XIX
MARE-PRAVĂŢ
650 AG-II-m-A-13748.04 Incintă sat NĂMĂEŞTI; comuna VALEA sec. XIX
MARE-PRAVĂŢ
651 AG-II-m-A-13749 Biserica "Sf. Nicolae” sat NĂMĂEŞTI; comuna VALEA 1788
MARE-PRAVĂŢ
652 AG-II-a-B-13751 Ansamblul bisericii "Sf. sat NEGRENI; comuna 1798
Voievozi” DĂRMĂNEŞTI
653 AG-II-m-B-13751.01 Biserica "Sf. Voievozi” sat NEGRENI; comuna 1798
DĂRMĂNEŞTI
654 AG-II-m-B-13751.02 Ruinele zidului de incintă sat NEGRENI; comuna 1798
DĂRMĂNEŞTI
655 AG-II-m-B-13752 Biserica "Intrarea în Biserică” sat NUCŞOARA; comuna 1890
NUCŞOARA
656 AG-II-m-B-13753 Biserica "Sf. Nicolae” sat OEŞTII PĂMÂNTENI; 1840
comuna CORBENI
657 AG-II-m-B-13754 Biserica "Sf. Nicolae” sat PALANCA; comuna POPEŞTI 1843

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

161
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


658 AG-II-m-B-13755 Casa Ion Cîcu sat PĂDUREŢI; comuna LUNCA 111B sf. sec. XIX
CORBULUI
659 AG-II-m-B-13756 Biserica "Sf. Maria", "Sf. sat PĂDUREŢI; comuna LUNCA 134 sec. XVIII
Nicolae", "Sf. Voievozi” şi "Sf. CORBULUI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Cuv. Paraschiva”
660 AG-II-m-B-13757 Biserica "Sf. Nicolae", sat PĂDUROIU; comuna În fostul sat Păduroiu din Deal 1737
"Cuvioasa Paraschiva", "Sf. POIANA LACULUI
Arhangheli”
661 AG-II-m-B-13758 Biserica "Cuvioasa sat PETREŞTI; comuna COŞEŞTI 1775
Paraschiva", "Sf. Nicolae”
662 AG-II-m-B-13759 Primăria sat PIETROŞANI; comuna 435 1920
PIETROŞANI
663 AG-II-m-B-13760 Şcoala veche sat PIETROŞANI; comuna 436 1909
PIETROŞANI
664 AG-II-m-B-13761 Biserica "Sf. Nicolae” sat PISCANI; comuna 1773
DĂRMĂNEŞTI
665 AG-II-m-B-13762 Biserica "Sf. Nicolae” sat PODIŞORU; comuna BÂRLA 1812

666 AG-II-a-A-13763 Cetatea Oratea sat PODU DÂMBOVIŢEI; "Dealul Sasului", 1,5 km N de sat, la mijl. sec. XIV
comuna DÂMBOVICIOARA E de şoseaua Câmpulung-Braşov
667 AG-II-m-A-13763.01 Ruine cetate sat PODU DÂMBOVIŢEI; "Dealul Sasului", 1,5 km N de sat, la mijl. sec. XIV
comuna DÂMBOVICIOARA E de şoseaua Câmpulung-Braşov
668 AG-II-m-A-13763.02 Ruine han sat PODU DÂMBOVIŢEI; "Dealul Sasului", 1,5 km N de sat, la sec. XVIII
comuna DÂMBOVICIOARA E de şoseaua Câmpulung-Braşov

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

162
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


669 AG-II-m-B-13764 Podul lui Brâncoveanu sat PODU DÂMBOVIŢEI; La intersecţia DN 73 cu DJ 22 1711
comuna DÂMBOVICIOARA
670 AG-II-m-B-13765 Biserica "Sf. Împăraţi” sat PODU DÂMBOVIŢEI; Str. Podu Cheii 150 1940
comuna DÂMBOVICIOARA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


671 AG-II-m-B-13767 Casa Gheorghe Popescu sat POIENĂREI; comuna CORBI Str. Învăţător Popescu 1 1934

672 AG-II-m-B-13766 Casa preot Ion sat POIENĂREI; comuna CORBI Str. Preot Constantinescu 38 1928
Constantinescu
673 AG-II-m-B-13768 Biserica "Sf. Gheorghe şi Sf. sat PURCĂRENI; comuna 1779
Nicolae” MICEŞTI
674 AG-II-m-A-13742 Biserica "Sf. Nicolae” sat aparținător RACOVIȚA; Bd. Dacia 5B 1786
oraș MIOVENI
675 AG-II-a-A-13743 Ansamblul culei Racoviţa sat aparținător RACOVIȚA; Str. Racoviceanu Nicolae 110 sec. XVIII-XX
oraș MIOVENI
676 AG-II-m-A-13743.01 Culă sat aparținător RACOVIȚA; Str. Racoviceanu Nicolae 110 1797
oraș MIOVENI
677 AG-II-m-A-13743.02 Parc sat aparținător RACOVIȚA; Str. Racoviceanu Nicolae 110 sec. XIX-XX
oraș MIOVENI
678 AG-II-m-A-13769 Biserica „Cuvioasa sat RADU NEGRU; comuna La 550 m V de centrul satului 1787
Paraschiva” a fostului schit CĂLINEŞTI
Lacu Negru
679 AG-II-m-B-13770 Biserica "Sf. Gheorghe” sat RĂDEŞTI; comuna 347 1774
STÂLPENI
680 AG-II-a-A-13772 Mănăstirea Râncăciov sat RÂNCĂCIOV; comuna 55 sec. XV, 1648, 1848
CĂLINEŞTI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

163
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


681 AG-II-m-A-13772.01 Biserica “Intrarea în biserică a sat RÂNCĂCIOV; comuna 55 1848, cu elemente ale
Maicii Domnului” şi CĂLINEŞTI bisericilor anterioare
"Înălţarea Domnului” din sec. XV şi 1648
682 AG-II-m-A-13772.02 Fundaţii chilii sat RÂNCĂCIOV; comuna 55, pe latura de S a fostei incinte sec. XV-XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


CĂLINEŞTI
683 AG-II-m-A-13772.03 Fundaţii anexe sat RÂNCĂCIOV; comuna 55, în colţul SV al fostei incinte sec. XV-XIX, 1920
CĂLINEŞTI
684 AG-II-m-A-13772.04 Fundaţiile turnului de poartă sat RÂNCĂCIOV; comuna 55, la V de biserică, la N de aleea 1652
CĂLINEŞTI de acces
685 AG-II-m-B-13775 Casa Tănăsescu sat RECEA; comuna RECEA 28, în fostul sat Recea de Sus 1937

686 AG-II-m-B-13773 Biserica "Adormirea Maicii sat RECEA; comuna RECEA 67, în fostul sat Recea de Sus 1805
Domnului”
687 AG-II-m-B-13774 Casa Marin Corbescu sat RECEA; comuna RECEA 100, în fostul sat Recea de Sus 1930

688 AG-II-a-B-13777 Ansamblul culei Drugănescu sat RETEVOIEŞTI; comuna 616 1822
PIETROŞANI
689 AG-II-m-B-13777.01 Culă sat RETEVOIEŞTI; comuna 616 1822
PIETROŞANI
690 AG-II-m-B-13777.02 Parc sat RETEVOIEŞTI; comuna 616 1822
PIETROŞANI
691 AG-II-m-B-13776 Biserica "Sf. Treime” sat RETEVOIEŞTI; comuna 618 1795
PIETROŞANI
692 AG-II-m-B-13728 Biserica "Sf. Gheorghe” sat RICHIŢELE DE JOS; comuna 172 1827
COCU

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

164
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


693 AG-II-a-A-13778 Schitul Robaia sat ROBAIA; comuna sec. XVII-XX
MUŞĂTEŞTI
694 AG-II-m-A-13778.01 Biserica "Sf. Gheorghe” sat ROBAIA; comuna 1644, reconstruită
MUŞĂTEŞTI 1996-2007

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


695 AG-II-m-A-13778.02 Stăreţie sat ROBAIA; comuna 1935
MUŞĂTEŞTI
696 AG-II-m-A-13778.03 Zid de incintă sat ROBAIA; comuna sec. XVII-XIX
MUŞĂTEŞTI
697 AG-II-m-A-13778.04 Turn clopotniţă sat ROBAIA; comuna sec. XVII-XIX
MUŞĂTEŞTI
698 AG-II-m-B-13779 Biserica de lemn "Sf. Nicolae” sat ROBAIA; comuna înc. sec. XIX
MUŞĂTEŞTI
699 AG-II-m-A-13782 Dârstă cu pivă sat RUCĂR; comuna RUCĂR Str. Dârstei, în lunca Dâmboviţei mijl. sec. XIX

700 AG-II-m-A-13780 Biserica "Sf. Mucenici sat RUCĂR; comuna RUCĂR Str. Mănăstirii 1780
Gheorghe şi Dumitru” -
Suseni
701 AG-II-m-B-13781 Casa Arsulescu sat RUCĂR; comuna RUCĂR Str. Păpuşa 100 sf. sec. XIX

702 AG-II-m-B-13783 Casa de lemn Ţuluca Năstase sat RUCĂR; comuna RUCĂR Str. Râuşor 141 ante 1955

703 AG-II-m-B-13784 Biserica "Sf. Gheorghe” sat RUDENI; comuna ŞUICI 102 1872

704 AG-II-m-B-13785 Casa Neacşu sat SAMARA; comuna POIANA înc. sec. XX
LACULUI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

165
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


705 AG-II-m-B-13786 Biserica "Sf. Nicolae” sat SĂLĂTRUCU; comuna Str. Radu Şerban 465, în fostul sat sec. XVI, ref. sec. XVIII,
SĂLĂTRUCU Sălătrucu de Jos 1811
706 AG-II-m-B-13787 Biserica "Sf. Nicolae”, "Sf. sat SĂLĂTRUCU; comuna Str. Şcolii 300, în fostul sat 1892
Gheorghe” SĂLĂTRUCU Sălătrucu de Sus

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


707 AG-II-m-B-13788 Casa Virgil Andreescu sat SCHITU GOLEŞTI; comuna 73 1890
SCHITU GOLEŞTI
708 AG-II-a-B-13789 Ansamblul conacului Sturdza sat SLOBOZIA; comuna Str. Ştefan cel Mare 2 sf. sec. XIX
SLOBOZIA
709 AG-II-m-B-13789.01 Conac sat SLOBOZIA; comuna Str. Ştefan cel Mare 2 sf. sec. XIX
SLOBOZIA
710 AG-II-m-B-13789.02 Construcţii-anexă sat SLOBOZIA; comuna Str. Ştefan cel Mare 2 sf. sec. XIX
SLOBOZIA
711 AG-II-m-B-13789.03 Incintă sat SLOBOZIA; comuna Str. Ştefan cel Mare 2 sf. sec. XIX
SLOBOZIA
712 AG-II-m-B-13791 Biserica "Sf. Treime” sat STĂNEŞTI; comuna CORBI Str. Radu cel Mare 42 1834

713 AG-II-m-B-13794 Casa Dr. Victor Mărtoiu sat STĂNEŞTI; comuna CORBI Str. Radu cel Mare 44 înc. sec. XX

714 AG-II-m-B-13793 Căminul cultural sat STĂNEŞTI; comuna CORBI Str. Radu cel Mare 84 1930

715 AG-II-m-B-13792 Şcoala primară sat STĂNEŞTI; comuna CORBI Str. Radu cel Mare 92 1930

716 AG-II-m-B-13790 Biserica "Sf. Voievozi” - sat STĂNEŞTI; comuna CORBI Str. Sf. Voievozi 13 1816
Pârâieşti

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

166
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


717 AG-II-m-B-13796 Casa Vasile Niculescu sat STÂLPENI; comuna 37 1920
STÂLPENI
718 AG-II-m-B-13795 Casa Marin Diaconescu sat STÂLPENI; comuna 358, strămutată la Muzeul 1888
STÂLPENI Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


719 AG-II-a-B-13797 Ansamblul conacului sat STOLNICI; comuna 152, 158, 506 înc. sec. XIX
Bălăceanu Stolnici STOLNICI
720 AG-II-m-B-13797.01 Conac sat STOLNICI; comuna 152, 158, 506 sf. sec. XIX
STOLNICI
721 AG-II-m-B-13797.02 Biserica "Sf. Nicolae" sat STOLNICI; comuna 152, 158, 506 sf. sec. XIX
STOLNICI
722 AG-II-m-B-13797.03 Anexe sat STOLNICI; comuna 152, 158, 506 sf. sec. XIX
STOLNICI
723 AG-II-m-B-13797.04 Incintă sat STOLNICI; comuna 152, 158, 506 sf. sec. XIX
STOLNICI
724 AG-II-m-B-13798 Casa Maria Ioniţă sat STOLNICI; comuna 214 sf. sec. XIX
STOLNICI
725 AG-II-m-B-13799 Casa Stela Nistoroaia sat STOLNICI; comuna 347 1933
STOLNICI
726 AG-II-m-B-13800 Biserica "Sf. Paraschiva” sat STRÂMBENI; comuna 49A 1883-1885
SUSENI
727 AG-II-m-B-13801 Biserica "Adormirea Maicii sat ŞERBĂNEŞTI; comuna Str. Principală 280, în fostul sat 1910
Domnului” ROCIU Şerbăneştii de Jos
728 AG-II-a-B-13803 Conacul Emanuel (Nolică) oraş ŞTEFĂNEŞTI Str. Coasta Câmpului, Aleea înc. sec. XX
Antonescu Taberei f.n.

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

167
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


729 AG-II-a-A-13805 Ansamblul conacului Brătianu oraş ŞTEFĂNEŞTI Str. ICHV f.n. înc. sec. XX
- "Florica"
730 AG-II-m-A-13805.01 Conacul Brătianu - Vila oraş ŞTEFĂNEŞTI Str. ICHV f.n. înc. sec. XX
"Florica"

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


731 AG-II-m-A-13805.02 Capela funerară "Naşterea Sf. oraş ŞTEFĂNEŞTI Str. ICHV f.n. 1909-1912
Ioan Botezătorul”
732 AG-II-m-A-13805.03 Clădiri - anexă, ulterior oraş ŞTEFĂNEŞTI Str. ICHV f.n. înc. sec. XX
Staţiunea de Cercetări
Viticole
733 AG-II-m-A-13805.04 Anexe oraş ŞTEFĂNEŞTI Str. ICHV f.n. înc. sec. XX

734 AG-II-m-A-13805.05 Parc oraş ŞTEFĂNEŞTI Str. ICHV f.n. înc. sec. XX

735 AG-II-m-B-13804 Vila Donescu oraş ŞTEFĂNEŞTI Str. Izvorani 18 1915, ref. 2009

736 AG-II-m-A-13802 Biserica "Tăierea Capului Sf. oraş ŞTEFĂNEŞTI Str. Oteleşti 138 1627
Ioan Botezătorul”
737 AG-II-a-A-13806 Ansamblul bisericii "Sf. sat ŞUICI; comuna ŞUICI 398, cartier Moşteni sec. XVIII
Nicolae” - Şuici
738 AG-II-m-A-13806.01 Biserica "Sf. Nicolae” sat ŞUICI; comuna ŞUICI 398, cartier Moşteni sec. XVIII

739 AG-II-m-A-13806.02 Zid de incintă cu porţi sat ŞUICI; comuna ŞUICI 398, cartier Moşteni sec. XVIII

740 AG-II-m-A-13806.03 Fosta clopotniță sat ŞUICI; comuna ŞUICI 398, cartier Moşteni sec. XVIII

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

168
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


741 AG-II-a-B-13807 Ansamblul culei Sultănica sat ŞUICI; comuna ŞUICI 400 sf. sec. XVIII

742 AG-II-m-B-13807.01 Cula Sultănica sat ŞUICI; comuna ŞUICI 400 sf. sec. XVIII

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


743 AG-II-m-B-13807.02 Anexe sat ŞUICI; comuna ŞUICI 400, la vest de culă sf. sec. XVIII

744 AG-II-m-B-13807.03 Parc sat ŞUICI; comuna ŞUICI 400, în jurul culei sf. sec. XVIII

745 AG-II-m-B-13810 Ruinele bisericii "Sf. Voievozi” sat TIGVENI; comuna TIGVENI În incinta Şcolii Ajutătoare sf. sec. XVIII

746 AG-II-a-A-13811 Ansamblul conacului Teodor sat TIGVENI; comuna TIGVENI În incinta Şcolii Ajutătoare sec. XVIII
Brătianu
747 AG-II-m-A-13811.01 Conacul Teodor Brătianu sat TIGVENI; comuna TIGVENI În incinta Şcolii Ajutătoare sec. XVIII

748 AG-II-m-A-13811.02 Anexe sat TIGVENI; comuna TIGVENI În incinta Şcolii Ajutătoare sec. XVIII

749 AG-II-m-A-13811.03 Grajduri sat TIGVENI; comuna TIGVENI În incinta Şcolii Ajutătoare sec. XVIII

750 AG-II-m-A-13811.04 Zid de incintă sat TIGVENI; comuna TIGVENI În incinta Şcolii Ajutătoare sec. XVIII

751 AG-II-m-B-13812 Complexul Gabriel Marinescu sat TIGVENI; comuna TIGVENI 40 1939

752 AG-II-m-B-13809 Biserica "Adormirea Maicii sat TIGVENI; comuna RĂTEŞTI 145 1856
Domnului”

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

169
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


753 AG-II-a-B-13808 Ansamblul conacului sat TIGVENI; comuna RĂTEŞTI 146 cca. 1925, ref. 1958
Gheorghe Brătianu
754 AG-II-m-B-13808.01 Conacul Gheorghe Brătianu sat TIGVENI; comuna RĂTEŞTI 146 cca. 1925, ref. 1958

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


755 AG-II-m-B-13808.02 Anexe sat TIGVENI; comuna RĂTEŞTI 146 cca. 1925, ref. 1958

756 AG-II-m-B-13808.03 Parc sat TIGVENI; comuna RĂTEŞTI 146 cca. 1925, ref. 1958

757 AG-II-m-B-13813 Casa Elisabeta Stanciu sat TIGVENI; comuna TIGVENI Str. Puiuleşti 314 1938

758 AG-II-m-A-13486 Biserica "Adormirea Maicii sat TOPLIŢA; comuna Str. Dealul Bisericii, în fostul cătun 1641
Domnului” - Bohari MĂLURENI Bohari
759 AG-II-m-B-13819 Hotel, azi Sediu Consum oraş TOPOLOVENI Calea Bucureşti 82 1936
Coop
760 AG-II-a-B-13817 Ansamblul Liceului industrial oraş TOPOLOVENI Calea Bucureşti 131 1933
„Ion Mihalache”
761 AG-II-m-B-13817.01 Liceu oraş TOPOLOVENI Calea Bucureşti 131 1933

762 AG-II-m-B-13817.02 Internat oraş TOPOLOVENI Calea Bucureşti 131 1940

763 AG-II-m-B-13820 Casa Ivănescu oraş TOPOLOVENI Calea Bucureşti 207

764 AG-II-a-A-13814 Fostul schit "Din Vii" oraş TOPOLOVENI Str. Izvorului 17, cartier Goleştii 1745, ref. înc. sec. XX
Badii

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

170
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


765 AG-II-m-A-13814.01 Biserica "Adormirea Maicii oraş TOPOLOVENI Str. Izvorului 17, cartier Goleştii 1745
Domnului” Badii
766 AG-II-m-A-13814.02 Fosta şcoală agricolă oraş TOPOLOVENI Str. Izvorului 17, cartier Goleştii înc. sec. XX
Badii

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


767 AG-II-m-A-13814.03 Incintă oraş TOPOLOVENI Str. Izvorului 17, cartier Goleştii 1745, ref. înc. sec. XX
Badii
768 AG-II-m-A-13815 Biserica "Sf. Arhangheli oraş TOPOLOVENI Str. Mihai Mihail, Slt. 53, cartier 1706
Mihail şi Gavril” Inuri
769 AG-II-m-B-13816 Cămin cultural oraş TOPOLOVENI Str. Mihalache Ion 1 1936

770 AG-II-a-B-13818 Hala de carne şi peşte, azi oraş TOPOLOVENI Str. Popovici Maximilian 2 cca. 1935
restaurant "Popasul Radului"
771 AG-II-a-A-13821 Mănăstirea Tutana sat TUTANA; comuna 379 sf. sec. XV-sec. XVIII
BĂICULEŞTI
772 AG-II-m-A-13821.01 Biserica "Sf. Atanasie” sat TUTANA; comuna 379 sf. sec. XV, ref. 1582,
BĂICULEŞTI 1778, 1837
773 AG-II-m-A-13821.02 Ruine turn clopotniţă sat TUTANA; comuna 379 1582-1588
BĂICULEŞTI
774 AG-II-m-A-13821.03 Ruine chilii sat TUTANA; comuna 379 sec. XV-XVIII
BĂICULEŞTI
775 AG-II-m-A-13821.04 Zid de incintă sat TUTANA; comuna 379 sec. XVI
BĂICULEŞTI
776 AG-II-m-A-13822 Biserica "Adormirea Maicii sat UDA; comuna UDA 124 1830
Domnului” - Ciorâca

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

171
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


777 AG-II-m-B-13831 Sanatoriu, azi Sanatoriul TBC sat UNGURENI; comuna VALEA 100 1940
nr. 1 IASULUI
778 AG-II-m-A-13823 Biserica "Adormirea Maicii sat URLUENI; comuna BÂRLA 1787
Domnului” - Lereni

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


779 AG-II-a-A-13825 Mănăstirea Bascovele sat URSOAIA; comuna Uliţa Bisericii 105B 1695, ref. 1845
COTMEANA
780 AG-II-m-A-13825.01 Biserica "Intrarea în Biserică” sat URSOAIA; comuna Uliţa Bisericii 105B 1845
COTMEANA
781 AG-II-m-A-13825.02 Chilii sat URSOAIA; comuna Uliţa Bisericii 105B 1695
COTMEANA
782 AG-II-m-A-13825.03 Clădiri anexe sat URSOAIA; comuna Uliţa Bisericii 105B 1695, ref. 1843
COTMEANA
783 AG-II-m-A-13825.04 Turn clopotniţă sat URSOAIA; comuna Uliţa Bisericii 105B 1695
COTMEANA
784 AG-II-m-A-13825.05 Zid de incintă sat URSOAIA; comuna Uliţa Bisericii 105B 1695
COTMEANA
785 AG-II-m-A-13826 Biserica "Sf. Nicolae” sat VALEA BRADULUI; comuna 1767
MIHĂEŞTI
786 AG-II-m-A-13827 Biserica de lemn "Intrarea în sat VALEA CUCII; comuna 40 1806
Biserică” CUCA
787 AG-II-a-B-13828 Ansamblul bisericii "Sf. sat VALEA DANULUI; comuna Str. Ciureşti 358 1811
Filofteia", Sf. Nicolae” - VALEA DANULUI
Ciureşti
788 AG-II-m-B-13828.01 Biserica "Sf. Filofteia", "Sf. sat VALEA DANULUI; comuna Str. Ciureşti 358 1811
Nicolae” - Ciureşti VALEA DANULUI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

172
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


789 AG-II-m-B-13828.02 Turn clopotniţă sat VALEA DANULUI; comuna Str. Ciureşti 358 1811
VALEA DANULUI
790 AG-II-m-B-13828.03 Zid de incintă cu turnuri sat VALEA DANULUI; comuna Str. Ciureşti 358 1811
VALEA DANULUI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


791 AG-II-m-A-13829 Biserica de lemn "Sf. sat VALEA FAURULUI; comuna 12 1727
Voievozi” MUŞĂTEŞTI
792 AG-II-m-B-13830 Biserica "Adormirea Maicii sat VALEA IAŞULUI; comuna 1855
Domnului” VALEA IAŞULUI
793 AG-II-m-B-13477 Casa Agripina Constantinescu sat VALEA MARE BRATIA; 30 mijl. sec. XIX
comuna BĂLILEŞTI
794 AG-II-m-B-13837 Casa Madgearu sat aparţinător VALEA MARE- înc. sec. XX
PODGORIA; oraş ŞTEFĂNEŞTI
795 AG-II-a-A-13833 Fostul schit Valea Mare - sat aparţinător VALEA MARE- 78 1685
Podgoria PODGORIA; oraş ŞTEFĂNEŞTI
796 AG-II-m-A-13833.01 Biserica "Naşterea Maicii sat aparţinător VALEA MARE- 78 1685
Domnului” a fostului schit PODGORIA; oraş ŞTEFĂNEŞTI
Valea Mare Podgoria
797 AG-II-m-A-13833.02 Fundaţii chilii sat aparţinător VALEA MARE- 78 1685
PODGORIA; oraş ŞTEFĂNEŞTI
798 AG-II-m-A-13833.03 Fundaţiile zidului de incintă sat aparţinător VALEA MARE- 78 1685
PODGORIA; oraş ŞTEFĂNEŞTI
799 AG-II-m-A-13835 Biserica "Sf. Ioan Bogoslovul" sat aparţinător VALEA MARE- Str. Cimitirului 1765, ref. 1789
PODGORIA; oraş ŞTEFĂNEŞTI
800 AG-II-a-A-13834 Ansamblul conacului de vie sat aparţinător VALEA MARE- Str. Coasta Câmpului, în dreptul 1688-1714
brâncovenesc PODGORIA; oraş ŞTEFĂNEŞTI dispensarului veterinar

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

173
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


801 AG-II-m-A-13834.01 Ruine conac sat aparţinător VALEA MARE- Str. Coasta Câmpului, în dreptul 1688-1714
PODGORIA; oraş ŞTEFĂNEŞTI dispensarului veterinar
802 AG-II-m-A-13834.02 Poartă sat aparţinător VALEA MARE- Str. Coasta Câmpului, în dreptul 1688-1714
PODGORIA; oraş ŞTEFĂNEŞTI dispensarului veterinar

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


803 AG-II-m-A-13834.03 Zid de incintă sat aparţinător VALEA MARE- Str. Coasta Câmpului, în dreptul 1688-1714
PODGORIA; oraş ŞTEFĂNEŞTI dispensarului veterinar
804 AG-II-m-B-13839 Vila Turturica sat aparţinător VALEA MARE- Str. Coasta Câmpului 4 1930
PODGORIA; oraş ŞTEFĂNEŞTI
805 AG-II-m-B-13838 Vila Bulandra sat aparţinător VALEA MARE- Str. Gheorman 40 înc. sec. XX
PODGORIA; oraş ŞTEFĂNEŞTI
806 AG-II-m-B-13836 Conacul Mihail Ghelmegeanu sat aparţinător VALEA MARE- Str. Valea Popii f.n. cca. 1930
PODGORIA; oraş ŞTEFĂNEŞTI
807 AG-II-a-A-13832 Mănăstirea Valea sat VALEA MĂNĂSTIRII; sec. XVI-XIX
comuna ŢIŢEŞTI
808 AG-II-m-A-13832.01 Biserica "Sf. Treime”, sat VALEA MĂNĂSTIRII; 1534
"Cuvioasa Paraschiva” comuna ŢIŢEŞTI
809 AG-II-m-A-13832.02 Ruine chilii sat VALEA MĂNĂSTIRII; 1534
comuna ŢIŢEŞTI
810 AG-II-m-A-13832.03 Clopotniţă sat VALEA MĂNĂSTIRII; 1846
comuna ŢIŢEŞTI
811 AG-II-m-A-13832.04 Zid de incintă sat VALEA MĂNĂSTIRII; 1846
comuna ŢIŢEŞTI
812 AG-II-m-B-13840 Conacul Tabacovici sat VALEA MĂRULUI; comuna 1930
BUDEASA

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

174
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


813 AG-II-a-A-13841 Schitul Goleşti sat VALEA PECHII; comuna 23 1676
SCHITU GOLEŞTI
814 AG-II-m-A-13841.01 Biserica "Sf. Trei Ierarhi” sat VALEA PECHII; comuna 23 1676
SCHITU GOLEŞTI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


815 AG-II-m-A-13841.02 Chilii sat VALEA PECHII; comuna 23 1676
SCHITU GOLEŞTI
816 AG-II-m-A-13841.03 Clopotniţă sat VALEA PECHII; comuna 23 1676
SCHITU GOLEŞTI
817 AG-II-m-A-13841.04 Zid de incintă sat VALEA PECHII; comuna 23 1676
SCHITU GOLEŞTI
818 AG-II-a-A-13842 Mănăstirea Văleni sat VĂLENI; comuna Str. Schitului 49 1682, 1885, 1945-
SĂLĂTRUCU 1955
819 AG-II-m-A-13842.01 Biserica "Sf. Treime” sat VĂLENI; comuna Str. Schitului 49 1945-1955, pe locul
SĂLĂTRUCU bisericii din 1682,
reconstruită în 1885
820 AG-II-m-A-13842.02 Stăreţie sat VĂLENI; comuna Str. Schitului 49 sec. XVII
SĂLĂTRUCU
821 AG-II-m-A-13842.03 Case monahale (9 clădiri) sat VĂLENI; comuna Str. Schitului 49 1875-1925
SĂLĂTRUCU
822 AG-II-m-A-13842.04 Biserica bolniţei "Învierea lui sat VĂLENI; comuna Str. Schitului 49 1875-1925
Lazăr" SĂLĂTRUCU
823 AG-II-m-A-13842.05 Atelier sat VĂLENI; comuna Str. Schitului 49 1935
SĂLĂTRUCU
824 AG-II-m-A-13842.06 Fântâna sat VĂLENI; comuna Str. Schitului 49 1875-1925
SĂLĂTRUCU

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

175
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


825 AG-II-m-A-13842.07 Zid de Incintă sat VĂLENI; comuna Str. Schitului 49 1875-1925
SĂLĂTRUCU
826 AG-II-m-B-13843 Biserica "Sf. Dumitru", "Sf. sat VĂLENI-PODGORIA; 141 1733
Gheorghe” comuna CĂLINEŞTI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


827 AG-II-a-A-13844 Curtea boierilor Vărzaru sat VĂRZARU; comuna 231 1653
MERIŞANI
828 AG-II-m-A-13844.01 Ruine case sat VĂRZARU; comuna 231 1653
MERIŞANI
829 AG-II-m-A-13844.02 Biserica "Sf. Nicolae”, sat VĂRZARU; comuna 231 1653
Cuvioasa Paraschiva” MERIŞANI
830 AG-II-m-B-13845 Biserica "Sf. Nicolae” sat VÂLCELELE; comuna 1154 1868
MERIŞANI
831 AG-II-m-B-13848 Casa Oniţoiu sat VÂLSĂNEŞTI; comuna 1920
MUŞĂTEŞTI
832 AG-II-m-B-13846 Biserica "Adormirea Maicii sat VÂLSĂNEŞTI; comuna 247 1840
Domnului” MUŞĂTEŞTI
833 AG-II-m-B-13847 Casa Ban sat VÂLSĂNEŞTI; comuna 279 1820
MUŞĂTEŞTI
834 AG-II-a-A-13849 Curtea boierilor Vlădescu sat VLĂDEŞTI; comuna 369, 370, în fostul cătun Vlădeştii sec. XVII
VLĂDEŞTI de Sus
835 AG-II-m-A-13849.01 Ruinele culă sat VLĂDEŞTI; comuna 369, 370, în fostul cătun Vlădeştii sec. XVII
VLĂDEŞTI de Sus
836 AG-II-m-A-13849.02 Biserica "Tăierea Capului Sf. sat VLĂDEŞTI; comuna 369, 370, în fostul cătun Vlădeştii 1657
Ioan Botezătorul” VLĂDEŞTI de Sus

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

176
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


837 AG-II-m-B-13850 Biserica "Sf. Teodor Tiron” sat VLĂDUŢA; comuna DJ 65 A Piteşti-Roşiori 24 1823
BUZOEŞTI
838 AG-II-m-B-13851 Biserica "Sf. Nicolae”, "Sf. sat VLĂŞCUŢA; comuna Str. Fermei 149 înc. sec. XIX
Paraschiva” STOLNICI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


839 AG-II-m-B-13852 Cămin cultural sat VOINEŞTI; comuna LEREŞTI 568 1937

840 AG-II-m-B-13853 Biserica de lemn "Adormirea sat VOROVENI; comuna 189 1846
Maicii Domnului” DAVIDEŞTI
841 AG-II-m-B-13854 Vila N. Paul sat VRĂNEŞTI; comuna 94 1926
CĂLINEŞTI
842 AG-II-m-B-13856 Casa Maziloiu sat VULTUREŞTI; comuna În fostul cătun Mâzgana 1880
VULTUREŞTI
843 AG-II-m-B-13857 Casa Moise Popescu sat VULTUREŞTI; comuna 223, pe partea stângă a DN 73 D, înc. sec. XX
VULTUREŞTI spre Piteşti
844 AG-II-m-B-13855 Casa Ştefan Bunescu sat VULTUREŞTI; comuna Uliţa Valea Baicului 64 sf. sec. XIX
VULTUREŞTI
845 AG-II-m-B-13858 Biserica "Sf. Nicolae” sat ZĂRNEŞTI; comuna 12, vis-a-vis de şcoală 1910
MĂLURENI
846 AG-III-m-B-13862 Bustul istoricului Gh. Ionescu municipiul PITEŞTI Str. Călinescu Armand 14, în curtea prima jum. a sec. XX
Gion Liceului "N. Bălcescu"
847 AG-III-m-B-13860 Monumentul Eroilor (1877 - municipiul PITEŞTI Str. Crinului, la intersecţia cu str. 1930
1878; 1916 - 1918) Griviţei
848 AG-III-m-B-13863 Statuia lui Nicolae Bălcescu municipiul PITEŞTI Bd. Republicii 33, în parcul prima jum. a sec. XX
Muzeului de Artă

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

177
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


849 AG-III-m-B-13861 Monumentul "1907" municipiul PITEŞTI Str. Republicii, la intersecţia cu str. 1957
Victoriei
850 AG-III-m-B-13864 Poarta Eroilor (1916-1918) municipiul PITEŞTI Str. Trivale 54 1930

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


851 AG-III-m-B-13865 Monumentul comemorativ al sat BRATIA; comuna Pe DC 9, în dreptul proprietăţii 1950
Răscoalei din 1907 BEREVOIEŞTI Pascu Sabina
852 AG-III-m-B-13866 Monumentul "Energia” sat CĂPĂŢÂNENII UNGURENI; Lângă barajul Vidraru 1970
comuna AREFU
853 AG-III-m-B-13867 Monumentul funerar al lui C. municipiul CÂMPULUNG În cimitirul Flămânda înc. sec. XX
D. Aricescu
854 AG-III-m-B-13868 Bustul lui Negru Vodă municipiul CÂMPULUNG Str. Republicii, în faţa Casei de înc. sec. XX
Cultură (nr. 61, fosta Primărie)
855 AG-III-m-B-13869 Bustul lui C. Dobrescu-Argeş municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Basarabilor 15, în curtea a doua jum. a sec. XX
Grupului şcolar agricol "C.
Dobrescu-Argeş"
856 AG-III-m-A-13697.07 Busturile Goleştilor sat aparţinător GOLEŞTI; oraş Str. Golescu Radu 27 sec. XX
ŞTEFĂNEŞTI
857 AG-III-m-B-13871 Monumentul comemorativ al sat PĂDUREŢI; comuna LUNCA prima jum. a sec. XX
Răscoalei din 1907 CORBULUI
858 AG-III-m-B-13872 Monumentul comemorativ al sat STOENEŞTI; comuna În faţa Primăriei (nr. 237) prima jum. a sec. XX
Eroilor din 1877 şi 1916 STOENEŞTI
859 AG-III-m-B-13873 Monumentul comemorativ al sat ŞERBOIENI; comuna DN 65 A Piteşti-Roşiori, lângă casa a doua jum. a sec. XX
Răscoalei din 1907 BUZOIEŞTI Dan Marin (nr. 455)
860 AG-IV-m-B-13874 Casa Tudor - Teodorescu municipiul PITEŞTI Str. Crinului 15 cca. 1900
Branişte

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

178
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


861 AG-IV-a-A-20951 Penitenciarul Piteşti - Fosta municipiul PITEŞTI Str. Negru Vodă 30 1941
închisoare a deţinuţilor
politici
862 AG-IV-m-A-20951.01 Pavilionul administrativ municipiul PITEŞTI Str. Negru Vodă 30 1941

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


863 AG-IV-m-A-20951.02 Pavilionul deţinuţi - camera 4 municipiul PITEŞTI Str. Negru Vodă 30 1941
spital
864 AG-IV-m-B-13875 Monumentul funerar al lui municipiul PITEŞTI Str. Nicolae Dobrin 6, în cimitirul înc. sec. XX
Matache Damian oraşului
865 AG-IV-m-B-13876 Monumentul funerar al lui municipiul PITEŞTI Str. Nicolae Dobrin 6, în cimitirul înc. sec. XX
Ion Şt.Teodoru oraşului
866 AG-IV-m-A-13877 Cruce de piatră (de hotar) sat ALBEŞTI; comuna ALBEŞTII În faţa casei lui Ion Izbăşoiu (nr. 8) 1661
DE MUSCEL
867 AG-IV-m-A-13878 Cruce de piatră sat ALBEŞTI; comuna ALBEŞTII În faţa casei Bizon Gheorghe (nr. 1722
DE MUSCEL 130)
868 AG-IV-m-B-13879 Cruce de piatră sat ALBEŞTI; comuna ALBEŞTII În faţa casei Isbăşoiu Otilia (nr. 1820
DE MUSCEL 440), deasupra carierei de piatră
869 AG-IV-m-A-13880 Cruce de piatră sat ALBEŞTII PĂMÂNTENI; În faţa casei Stanciu Doru Octavian 1694
comuna ALBEŞTII DE ARGEŞ (nr. 264)
870 AG-IV-m-A-13881 Cruce de piatră sat ANINOASA; comuna În curtea bisericii sec. XVII-XVIII
ANINOASA
871 AG-IV-m-A-13882 Cruce de piatră sat BĂJEŞTI; comuna BĂLILEŞTI La 300 m SV de biserica 1662
"Adormirea Maicii Domnului"
872 AG-IV-m-A-13475.06 Cimitirul din incinta curţii lui sat BĂJEŞTI; comuna BĂLILEŞTI 143 sec. XVII
Mareş Băjescu

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

179
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


873 AG-IV-m-A-13883 Cruce de piatră sat BÂRLOGU; comuna În curtea bisericii „Cuvioasa sec. XVII
NEGRAŞI Paraschiva” (nr. 309)
874 AG-IV-m-A-13884 Crucea lui Piroi sat BELEŢI; comuna BELEŢI - În centrul satului, vis-a-vis de fosta 1720
NEGREŞTI cooperativă

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


875 AG-IV-m-A-13885 Cruce de piatră sat BEREVOIEŞTI; comuna La "Pârloagele", sau "Lutu alb", pe 1784-1787
BEREVOIEŞTI drumul Pârloagele-Godeni
876 AG-IV-m-A-13888 Crucea de hotar a lui sat BEREVOIEŞTI; comuna În fostul cătun Măneşti, lângă casa 1602-1611
Baraghin BEREVOIEŞTI lui Dumitru Amzicu
877 AG-IV-m-A-13886 Cruce de piatră "de la Achim" sat BEREVOIEŞTI; comuna Str. Valea Satului, în faţa casei lui 1744
BEREVOIEŞTI Achim Iordache
878 AG-IV-m-A-13887 Piatră de mormânt sat BEREVOIEŞTI; comuna Str. Valea Satului, în zidul de 1564
BEREVOIEŞTI incintă al bisericii "Intrarea în
Biserică"
879 AG-IV-m-A-13889 Cruce de piatră sat BORLEŞTI; comuna Lângă şcoală 1660
MERIŞANI
880 AG-IV-m-A-13890 Cruce de piatră sat BOTENI; comuna BOTENI Pe Valea Hobăii, la cca. 4 km de sat 1656

881 AG-IV-m-A-13891 Cruce de piatră sat BRĂDULEŢ; comuna În curtea bisericii (nr. 250) 1584
BRĂDULEŢ
882 AG-IV-m-A-13892 Cruce de piatră sat BUCŞENEŞTI-LOTAŞI; La 250 m V de biserică, lângă troiţă 1721
comuna ŢIŢEŞTI
883 AG-IV-m-A-13893 Cruce de piatră sat BUDEASA MARE; comuna În cimitir 1647
BUDEASA
884 AG-IV-m-A-13496.04 Mormintele Budiştenilor sat BUDEASA MARE; comuna Str. Bisericii 58, în incinta bisericii sec. XVIII-XX
BUDEASA "Adormirea Maicii Domnului”

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

180
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


885 AG-IV-m-A-13894 Cruce de piatră sat BUDEASA MARE; comuna Str. Bisericii 58, în incinta bisericii 1676
BUDEASA "Adormirea Maicii Domnului”
886 AG-IV-m-A-13896 Cruce de piatră sat CĂPĂŢÂNENII UNGURENI; În curtea bisericii, spre vest sec. XVII
comuna AREFU (nr.158)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


887 AG-IV-m-B-13895 Casa Gheorghe Stephănescu sat CĂPĂŢÂNENII UNGURENI; 164 sf. sec. XIX
comuna AREFU
888 AG-IV-m-A-13897 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Cartier Apa Sărată, pe Valea 1684
Unchiaşului
889 AG-IV-m-A-13898 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG La "Grădiştea”, cartier Apa Sărată 1660

890 AG-IV-m-A-13899 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Cartier Apa Sărată, la răscrucea cu 1661
str. Fraţii Săndulescu (fost Cotu)
891 AG-IV-m-A-13900 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Cartier Apa Sărată, lângă staţia 1660-1673
PECO
892 AG-IV-m-A-13901 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Cartier Apa Sărată, la 250 m N de 1660-1673
biserică
893 AG-IV-m-B-13902 Monumentul funerar al Zoei municipiul CÂMPULUNG În cimitirul Flămânda înc. sec. XX
Baraschi
894 AG-IV-m-B-13903 Monumentul funerar al lui municipiul CÂMPULUNG În cimitirul Flămânda mijl. Sec. XX
Dimitrie Micescu
895 AG-IV-m-B-13904 Monumentul funerar al municipiul CÂMPULUNG În cimitirul Flămânda sf. sec. XIX
prefectului Gr. Negulici
896 AG-IV-m-B-13905 Monumentul funerar al lui municipiul CÂMPULUNG În cimitirul Flămânda înc. sec. XX
Nae A. Paul

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

181
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


897 AG-IV-m-A-13907 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Str. Alecsandri Vasile, colţ cu str. Sf. 1597
Gheorghe
898 AG-IV-m-A-13906 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Str. Alexandru Voevod 49, în curtea 1593-1601
bisericii "Sf. Gheorghe" - Şubeşti

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


899 AG-IV-m-B-13908 Casa tenorului Nicu Leonard municipiul CÂMPULUNG Str. Brâncoveanu Constantin 66 sf. sec. XIX

900 AG-IV-m-A-13909 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Calea Bughii de Jos, în prelungirea 1667
str. Popp N. locotenent
901 AG-IV-m-B-13910 Casa George Ulieru municipiul CÂMPULUNG Str. Catargiu Lascăr 7 sf. sec. XIX

902 AG-IV-m-B-13911 Crucea de piatră a haiducului municipiul CÂMPULUNG Str. Costea, Dr., colţ cu Str. Elena 1865
Radu lu' Anghel Doamna
903 AG-IV-m-A-13912 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Str. Fălcoianu Nicolae, Dr., la 1688-1714
începutul drumului spre Creţişoara
904 AG-IV-m-A-13923 Fântâna generalului rus municipiul CÂMPULUNG Str. Fraţii Goleşti, colţ cu str. 1 Mai, 1835
Minciaky lângă nr. 49 Bis
905 AG-IV-m-A-13913 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Str. Matei Basarab, colţ cu str. 1724
Rizeanu Istrate, în faţa Şcolii
"Oprea Iorgulescu"
906 AG-IV-m-A-13914 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Str. Matei Basarab 12, în curtea 1678-1688
bisericii "Sf. Ilie"
907 AG-IV-m-B-13915 Casa Ion Barbu municipiul CÂMPULUNG Str. Matei Basarab 55 sf. sec. XIX

908 AG-IV-m-A-13916 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Str. Mărăşeşti 15 1662

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

182
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


909 AG-IV-m-A-13917 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Str. Mihalache Ion 76, peste Podul 1757
Băilor
910 AG-IV-m-A-13918 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă, colţ cu str. 1697
Revoluţiei (fostă 30 Decembrie)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


911 AG-IV-m-A-13919 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 52-54, în dreptul 1632-1654
str. Zlătian, Col.
912 AG-IV-m-A-13922 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 292, colţ cu str. 1593-1601
Oncica, Lt.
913 AG-IV-m-A-13920 Cruce de piatră, "a municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 114, încastrată în 1673
Jurământului" faţada casei Berechet
914 AG-IV-m-A-13921 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 167, în curtea 1662
bisericii "Sf. Marina"
915 AG-IV-m-A-13924 Cruce de piatră "a pârgarilor" municipiul CÂMPULUNG Piaţa Republicii 1790

916 AG-IV-m-B-13583.03 Cavoul familiei Drăghiceanu municipiul CÂMPULUNG Str. Revoluţiei 5, în incinta vilei 1906
Drăghiceanu
917 AG-IV-a-A-13585.02 Cimitirul vechi, cu cruci de municipiul CÂMPULUNG Str. Sf. Ilie 12, în incinta bisericii 1801
piatră "Sf. Ilie”
918 AG-IV-m-A-13925 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Str. Stănescu, Colonel 13, în curtea 1665
bisericii „Intrarea în Biserică a
Maicii Domnului” - Sheiu
919 AG-IV-m-A-13926 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Str. Traian, în faţa Şcolii nr. 5 1615

920 AG-IV-m-A-13927 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Str. Traian 87, în grădina casei 1576

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

183
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


921 AG-IV-m-A-13928 Cruce de piatră sat CÂNDEŞTI; comuna La cca. 1 km NV de sat, pe izlaz 1724
ALBEŞTII DE MUSCEL
922 AG-IV-m-A-13929 Cruce de piatră sat CÂRSTIENI; comuna 191, în cimitirul bisericii de lemn 1660
CĂLINEŞTI “Sf. Apostol Toma” şi “Sf. Voievozi”

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


923 AG-IV-m-A-13930 Cruce de piatră sat CETĂŢENI; comuna Cartier Călineşti 1657
CETĂŢENI
924 AG-IV-m-A-13931 Cruce de piatră sat CETĂŢENI; comuna "În plai” sec. XVIII
CETĂŢENI
925 AG-IV-m-A-13934 Cruce de piatră sat CIOCANU; comuna Pe drumul spre Şirnea sec. XVIII
DÂMBOVICIOARA
926 AG-IV-m-B-13935 Cruce de piatră sat CIOCANU; comuna În partea de SV a satului 1815
DÂMBOVICIOARA
927 AG-IV-m-A-13932 Cruce de piatră sat CIOCĂNEŞTI; comuna La fântâna veche şi casa Ghencea 1724
CĂLINEŞTI Silviu (nr. 75)
928 AG-IV-m-A-13933 Cruce de piatră sat CIOCĂNEŞTI; comuna Şos. Bucureşti-Piteşti, lângă casa 1713
CĂLINEŞTI Ionescu Nicolae (nr. 49)
929 AG-IV-m-B-13936 Casa Dinu Lipatti sat CIOLCEŞTI; comuna 24 1938-1942
LEORDENI
930 AG-IV-m-A-13938 Cruce de piatră sat aparţinător COLIBAŞI; oraş În cimitir 1647
MIOVENI
931 AG-IV-m-A-13937 Cruce de piatră sat aparţinător COLIBAŞI; oraş Lângă biserică 1676
MIOVENI
932 AG-IV-m-A-13939 Cruce de piatră sat CORBENI; comuna Pe şoseaua Curtea de Argeş- 1766
CORBENI Căpăţâneni, lângă casa Vasile
Popescu

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

184
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


933 AG-IV-m-A-13940 Cruce de piatră sat CORNĂŢEL; comuna "La cotul Troianului” 1733
BUZOEŞTI
934 AG-IV-m-A-13941 Cruce de piatră municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Basarabilor 1, în incinta 1662
Mănăstirii Argeşului

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


935 AG-IV-m-A-13639.03 Cruci municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Cuza Vodă 134 sec. XVII - XVIII

936 AG-IV-m-A-13943 Cruce de piatră municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Cuza Vodă 134, la 5 m S de sec. XVII-XVIII
biserica "Adormirea Maicii
Domnului" - Olari
937 AG-IV-m-B-13944 Mormântul arhitectului Emile municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Eroilor 36, în curtea bisericii 1914
André Lecomte du Noüy Flămânzeşti
938 AG-IV-m-A-13942 Fântâna Meşterului Manole municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Eroilor 44A, în parc înc. sec. XX

939 AG-IV-m-A-13945 Fântâna Episcopului municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Eroilor 45 sec. XIX
Ghenadie
940 AG-IV-m-A-13655.03 Crucea Eroilor 1916 - 1918 municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Sân Nicoară 1 1916-1920

941 AG-IV-m-A-13946 Cruce de piatră sat DEAGU DE SUS; comuna În curtea bisericii "Adormirea 1714
RECEA Maicii Domnului" (nr. 237)
942 AG-IV-m-A-13947 Cruce de piatră sat DOMNEŞTI; comuna Pe drumul spre Slănic, pe S, lângă o 1753
DOMNEŞTI troiţă de zid
943 AG-IV-m-A-13952 A doua cruce a lui Lupu sat DRAGOSLAVELE; comuna Pe dreapta şoselei spre Rucăr 1716
Vameşul DRAGOSLAVELE
944 AG-IV-m-A-13954 Cruce de piatră sat DRAGOSLAVELE; comuna Pe "Dealul Naca”, în cimitirul 1674
DRAGOSLAVELE creştin după Evanghelie

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

185
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


945 AG-IV-m-A-13949 Cruce de piatră sat DRAGOSLAVELE; comuna Şos. Braşovului, în centru, în faţa 1632-1654
DRAGOSLAVELE casei nr. 162
946 AG-IV-m-A-13950 Cruce de piatră sat DRAGOSLAVELE; comuna Şos. Braşovului, în zidul casei 1632-1654
DRAGOSLAVELE Dumitru Arsu, (nr. 626 A)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


947 AG-IV-m-A-13951 Crucea de piatră a lui Lupu sat DRAGOSLAVELE; comuna Şos. Braşovului, în zidul curţii Dima 1692
Vameşul DRAGOSLAVELE (nr. 590)
948 AG-IV-m-A-13953 Crucea de piatră a lui Coman sat DRAGOSLAVELE; comuna Şos. Târgoviştei, în "Valea Năcii”, în 1724
Pârcălabul DRAGOSLAVELE troiţă nouă
949 AG-IV-m-A-13948 Cruce de piatră sat DRAGOSLAVELE; comuna Str. Valea Caselor 557, pe zidul de 1665
DRAGOSLAVELE incintă al bisericii "Înălţarea
Domnului” - Suseni
950 AG-IV-m-A-13955 Cruce de piatră sat aparţinător ENCULEŞTI; În curtea bisericii de lemn 1741
oraş ŞTEFĂNEŞTI
951 AG-IV-m-B-13973 Crucea de piatră a sat aparţinător FĂGETU; oraş La intrarea în Mănăstirea Vieroşi 1836
arhimandritului Samuel MIOVENI
Tărtăşescu
952 AG-IV-m-A-13956 Cruce de piatră sat GLÂMBOCATA DEAL; Lângă km 87 şi casa de la nr. 204, 1746
comuna LEORDENI spre biserica de lemn
953 AG-IV-m-A-13957 Cruce de piatră sat GODENI; comuna GODENI În curtea bisericii, la 15 m E 1662

954 AG-IV-m-A-13959 Cruce de piatră sat GODENI; comuna GODENI Pe vechiul drum spre Mărcuş, în 1759
grădina lui Boldohan
955 AG-IV-m-A-13958 Cruce de piatră sat GODENI; comuna GODENI Str. Popeşti, în fostul cimitir (nr. 95) 1668

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

186
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


956 AG-IV-m-A-13960 Cruce de piatră sat GORGANU; comuna În fostul sat Gorganu de Jos, în faţa 1726, strămutată în
CĂLINEŞTI casei parohiale (nr. 284); 2000
strămutată din „Dealul Teienilor”
957 AG-IV-m-A-13961 Cruce de piatră sat HULUBEŞTI; comuna Pe drumul spre Berevoieşti, vis-a- 1757

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


BUGHEA DE JOS vis de casa Amzică Ana (nr. 617)
958 AG-IV-m-A-13962 Cruce de piatră sat HULUBEŞTI; comuna Vis-a-vis de casa Pâslaru Constantin 1767
BUGHEA DE JOS (nr. 664)
959 AG-IV-m-B-13963 Casa Ion Pillat sat aparţinător IZVORANI; oraş 26 înc. sec. XX
ŞTEFĂNEŞTI
960 AG-IV-m-A-13710.04 Cimitir sat JGHEABURI; comuna CORBI Str. Mănăstirii 110 sec. XIV-XV

961 AG-IV-m-A-13964 Cruce de piatră sat JGHEABURI; comuna CORBI Str. Mănăstirii 110, la N de Schitul 1790
"Sf. Apostoli" (nr. 110)
962 AG-IV-m-A-13965 Cruce de piatră "a lui Socol" sat LAICĂI; comuna CETĂŢENI Pe malul stâng al Dâmboviţei 1647

963 AG-IV-m-A-13966 Cruce de piatră sat LAICĂI; comuna CETĂŢENI În faţa Poştei sec. XVIII

964 AG-IV-m-A-13967 Cruce de piatră sat LAICĂI; comuna CETĂŢENI "La cârciuma de piatră” sec. XVIII

965 AG-IV-m-A-13968 Cruce de piatră sat LĂZĂREŞTI; comuna În grădina lui Boghez Gh. Ion (nr. 1632-1654
SCHITU GOLEŞTI 477)
966 AG-IV-m-A-13969 Cruce de piatră sat LEORDENI; comuna În cimitir (nr. 595) 1722
LEORDENI
967 AG-IV-m-A-13970 Cruce de piatră - "a Burţii" sat MĂŢĂU; comuna Cartier Coceneşti, pe marginea 1721
MIOARELE drumului spre Boteni, lângă şcoală

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

187
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


968 AG-IV-m-A-13971 Cruce de piatră sat MĂŢĂU; comuna Cartier Chilii, la ieşirea din sat spre 1728
MIOARELE Poenari, în curtea lui N. Cruceru
969 AG-IV-m-A-13972 Cruce de piatră sat MĂŢĂU; comuna "La cruci”, la răspântia dintre 1688-1714
MIOARELE şoseaua satului şi şoseaua spre

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Suslăneşti
970 AG-IV-m-A-13975 Cruce de piatră sat MOŞTENI; comuna ALBOTA În curtea bisericii 1704

971 AG-IV-m-B-13976 Casa George Topârceanu sat NĂMĂEŞTI; comuna VALEA sf. sec. XIX
MARE-PRAVĂŢ
972 AG-IV-m-A-13977 Cruce de piatră sat NĂMĂEŞTI; comuna VALEA "La Costiţă” 1730
MARE-PRAVĂŢ
973 AG-IV-m-A-13978 Cruce de piatră sat NEGREŞTI; comuna BELEŢI 1707
NEGREŞTI
974 AG-IV-m-A-13979 Cruce de piatră sat NUCŞOARA; comuna În grădina Mariei Banu 1729
NUCŞOARA
975 AG-IV-m-A-13980 Cruce de piatră sat NUCŞOARA; comuna Lângă dispensar 1760
NUCŞOARA
976 AG-IV-m-A-14019 Cruce de piatră sat PIETROASA; comuna VALEA Str. Calea Pietroasă 161, în curtea 1755, strămutată
MARE-PRAVĂŢ bisericii "Sf. M. Mc. Dimitrie" 2009
977 AG-IV-m-A-13981 Cruce de piatră sat PODU DÂMBOVIŢEI; La 1 km V de sat, pe dreapta 1692
comuna DÂMBOVICIOARA şoselei Câmpulung-Braşov
978 AG-IV-m-A-13982 Cruce de piatră sat PODU DÂMBOVIŢEI; La cca. 800 m E de sat, pe lângă 1710
comuna DÂMBOVICIOARA vechiul drum spre Cetatea Oratea
979 AG-IV-m-A-13983 Cruce de piatră sat PODU DÂMBOVIŢEI; La cca. 1800 m E de sat, pe lângă 1711
comuna DÂMBOVICIOARA vechiul drum spre Cetatea Oratea

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

188
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


980 AG-IV-m-A-13984 Cruce de piatră sat PODU DÂMBOVIŢEI; Lângă podul peste Dâmboviţa 1711
comuna DÂMBOVICIOARA
981 AG-IV-m-A-13985 Cruce de piatră sat PODU DÂMBOVIŢEI; La cca 1 km V de sat, la 100 m de sec. XVIII
comuna DÂMBOVICIOARA şosea

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


982 AG-IV-m-A-13986 Cruce de piatră sat POIENĂREI; comuna CORBI Str. Păunescu David lt., la V de casa 1660-1673
Ion Mitulescu (nr. 76), “în Deal la
Cruce ”
983 AG-IV-m-A-13987 Cruce de piatră sat POIENĂREI; comuna CORBI Str. Poienăreanu Iosif, la troiţa 1660-1673
Nanu
984 AG-IV-m-A-13988 Cruce de piatră sat POIENĂREI; comuna CORBI Str. Poienăreanu Iosif, la 1776
extremitatea S a localităţii
985 AG-IV-m-B-13989 Cruce de piatră sat POPEŞTI; comuna POPEŞTI În curtea bisericii 1822

986 AG-IV-m-A-13974 Cruce de piatră sat aparținător RACOVIȚA; Str. Bisericii 7B, în fața bisericii "Sf. sec. XVIII
oraș MIOVENI Gheorghe"
987 AG-IV-m-A-13990 Cruce de piatră - pisanie a sat RADU NEGRU; comuna În cimitirul bisericii „Cuvioasa 1759
fostului schit Lacu Negru CĂLINEŞTI Paraschiva” a fostului schit Lacu
Negru
988 AG-IV-m-A-13991 Cruce de piatră sat RETEVOIEŞTI; comuna Pe drumul spre Vărzăroaia în 1740
PIETROŞANI dreptul casei Căvescu Valeriu (nr.
261)
989 AG-IV-m-A-13992 Cruce de piatră "a lui Tudor" sat RETEVOIEŞTI; comuna În grădina lui Bucur Sârbescu 1740-1741
PIETROŞANI
990 AG-IV-m-A-13993 Cruce de piatră "a Bastii" sat RUCĂR; comuna RUCĂR Pe malul stâng al pârâului Râuşor 1671

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

189
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


991 AG-IV-m-A-13997 Cruce de piatră sat RUCĂR; comuna RUCĂR Str. Braşovului, "La Roghina”, în 1614
faţa proprietăţii Maria Ochi (nr. 64)
992 AG-IV-m-A-13995 Cruce de piatră sat RUCĂR; comuna RUCĂR Str. Dârstei, în "Gura Cheii”, în faţa 1723
proprietăţii Gh. Ungureanu (nr. 2)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


993 AG-IV-m-A-13998 Cruce de piatră sat RUCĂR; comuna RUCĂR Str. Lunca, la troiţa din faţa casei C. 1669-1672
Ungureanu (nr. 22)
994 AG-IV-m-A-13996 Crucea de piatră "Olteanu" sat RUCĂR; comuna RUCĂR Str. Păpuşa, Cartier Râuşor, pe 1735
malul drept al pârâului Râuşor
995 AG-IV-m-A-14000 Cruce de piatră sat RUCĂR; comuna RUCĂR Str. Poarta Câmpului, vis-a-vis de 1710
Ocolul Silvic
996 AG-IV-m-A-13999 Cruce de piatră sat RUCĂR; comuna RUCĂR Str. Tabaci, în "Gura Cheii”, la troiţa 1678-1688
lui Moise Bunescu
997 AG-IV-m-A-13994 Cruce de piatră "a Lăncii" sat RUCĂR; comuna RUCĂR Str. Valea Poienii, în faţa 1613-1614
proprietăţii Iosif Simene (nr. 46)
998 AG-IV-m-A-14001 Cruce de piatră sat SĂLĂTRUCU; comuna Str. Şcolii 300, în curtea bisericii sec. XVIII
SĂLĂTRUCU "Sf. Nicolae”, "Sf. Gheorghe” -
Sălătrucu de Sus
999 AG-IV-m-A-14003 Cruce de piatră sat STĂNEŞTI; comuna CORBI Str. Radu cel Mare, lângă casa Fl. 1802
Străulan (nr. 120), la ramificaţia
spre Slănic
1000 AG-IV-m-A-14002 Cruce de piatră sat STĂNEŞTI; comuna CORBI Str. Unirii, în faţa casei lui Gh. Vitan 1725
(nr. 14) Poduri
1001 AG-IV-m-A-14004 Cruce de piatră sat STOENEŞTI; comuna În faţa Primăriei (nr. 237) 1593-1601
STOENEŞTI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

190
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


1002 AG-IV-m-A-14007 Crucea de piatră a lui Matei oraş ŞTEFĂNEŞTI Calea București 1, în faţa Căminului 1632-1654
Basarab Cultural
1003 AG-IV-m-A-14005 Crucea de piatră a oraş ŞTEFĂNEŞTI Str. Coasta Câmpului, în dreptul bl. 1717
Logofătului Andreiaş 3

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


1004 AG-IV-m-A-14006 Crucea de piatră a Slugerului oraş ŞTEFĂNEŞTI Str. Oteleşti 138, în curtea bisericii 1629
Muşat "Sf. Ioan Botezătorul"
1005 AG-IV-m-A-14009 Cruce de piatră oraş ŞTEFĂNEŞTI Str. Oteleşti 138, în curtea bisericii înc. sec. XVIII
"Sf. Ioan Botezătorul"
1006 AG-IV-m-B-14010 Mormântul lui Constantin sat ŞUICI; comuna ŞUICI Lângă biserica "Sf. Nicolae" - sec. XIX
Miculescu Moşteni
1007 AG-IV-m-A-14011 Cruce de piatră sat ŞUICI; comuna ŞUICI În incinta bisericii "Sf. Nicolae" - 1737
Moşteni
1008 AG-IV-m-A-13806.03 Cimitirul bisericii "Sf. Nicolae" sat ŞUICI; comuna ŞUICI 398 sec. XVIII
- Şuici
1009 AG-IV-m-B-14012 Casa Vladimir Streinu sat TEIU; comuna TEIU înc. sec. XX

1010 AG-IV-m-A-14015 Cruce de piatră "La troiţă" oraş TOPOLOVENI Cartier Ţigăneşti, lângă Km 5 1647

1011 AG-IV-m-A-14013 Cruce de piatră oraş TOPOLOVENI Calea Bucureşti, în curtea bisericii 1662
noi (nr. 227)
1012 AG-IV-m-A-14014 Cruce de piatră oraş TOPOLOVENI Calea Bucureşti, în curtea bisericii 1712
noi (nr. 227)
1013 AG-IV-m-A-14016 Cruce de piatră sat URLUENI; comuna BÂRLA 1731

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

191
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


1014 AG-IV-m-A-14017 Mausoleul Eroilor din sat VALEA MARE PRAVĂŢ; Pe dealul Mateiaş, versant S
Războiul 1916-1918 comuna VALEA MARE PRAVĂŢ
1015 AG-IV-m-B-14018 Casa Liviu Rebreanu sat aparţinător VALEA MARE- Str. Gheorman 21 înc. sec. XX
PODGORIA; oraş ŞTEFĂNEŞTI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


1016 AG-IV-m-B-14020 Cruce de piatră sat VALEA NANDRII; comuna Lângă biserică 1810
DÂRMĂNEŞTI
1017 AG-IV-m-A-14021 Cruce de piatră sat VĂLENI-PODGORIA; În curtea bisericii "Sf. Dumitru"," 1667
comuna CĂLINEŞTI Sf. Gheorghe" (nr. 141)
1018 AG-IV-m-A-14022 Cruce de piatră sat VĂLENI-PODGORIA; Str. Principală, lângă casa nr. 129, 1727
comuna CĂLINEŞTI la cca. 500 m S de biserică
1019 AG-IV-m-A-14008 Cruce de piatră sat aparținător VIIȘOARA; oraș DN 7 Viișoara, în dreptul sec. XVII
ȘTEFĂNEȘTI proprietății cu nr. 173
1020 AG-IV-m-A-14023 Cruce de piatră sat VLĂDEŞTI; comuna La cca. 150 m N de Primărie 1600
VLĂDEŞTI
1021 AG-IV-m-A-14024 Cruce de piatră sat VRĂNEŞTI; comuna În curtea bisericii „Sf. Apostoli 1663
CĂLINEŞTI Petru şi Pavel", "Sf. Arhidiacon
Ştefan” (nr. 321), lângă clopotniţa
veche
1022 AG-IV-m-A-14025 Cruce de piatră sat ZĂRNEŞTI; comuna "Plantaţie", lângă siloz (nr. 106) 1719
MĂLURENI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

192

S-ar putea să vă placă și