Sunteți pe pagina 1din 1

Doamnă Director,

Subsemnata, ............, profesor ..............., titular,la Şcoala ........ din ....., cu respect vă vorg să
binevoiţi a dispune eliberarea unei recomandări a Consiliului de Administraţie al Şcolii .......... din ......
luând în consideraţie activitatea mea profesională .

Menţionez că solicit această recomandare fiindu-mi necesară la concursul pentru selecţia


cadrelor didactice metodiste.

Doamnei Director al Şcolii ........ din ..........