Sunteți pe pagina 1din 1

Nume și prenume: 09.10.

2019
Test de evaluare – Operații cu numere naturale
Clasa a-V-a B

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.
PARTEA I Pe foaia de lucru se scriu doar rezultatele. ( 40 puncte = 8 x 5p )

1. Numărul cu 318 mai mare decât 89 este egal cu……


2. Numărul cu 4218 mai mic decât 9206 este egal cu ……..
3. Diferența dintre numărul 205 și numărul 199 este ..................
4. Numărul de 24 ori mai mare decât 225 este egal cu………
5. Suma dintre cel mai mare şi cel mai mic număr natural de 5 cifre distincte este egală cu .......…..
6. Predecesorul numărului 230 este …….
7. Rezultatul calculului 35 · 17 + 29 este egal cu………
8. Rezultatul calculului 17 · 39 - 17 este egal cu ………...

PARTEA a II-a La următoarele probleme se cer rezolvări complete. (50 de puncte)


(10p) 1. Efectuați: 25 – 3 ·[9 – 2 · (8 – 3)].

(10p) 2. Calculaţi folosind metoda factorului comun:

a) 11  23  11  77
b) 304 · 24 + 304 · 75+ 304 .
(10p) 3. Calculați : 1 + 2 + 3 + 4 + ... + 59 .
(10p) 4. Ştiind că :
a) a = 18 și b + c = 41, aflați a · b + a · c .
b) Știind că a · b - a · c = 144 și b – c = 12, aflați numărul a.
(10p) 6. Suma a trei numere este 220. Dacă primului număr ii adăugăm 18, celui de-al doilea 25, iar
celui de-al treilea 49, numerele devin egale. Care sunt cele trei numere.