Sunteți pe pagina 1din 3
‘Sistema de Management al Cais: Plage Penns 8 ‘ae aseszoasy! Nr deinepistrare P42 (23.0) dads (CATRE Redactia ziarului “LIBERTATEA" Redactia publicatiel on-tine“tibertatea.ro” Domnule Redactor-Sef, Subscrisa $C. AL CARINA S.RLL. cu sediul In Ploiest, str. Piramiei, nr. 8, jud Prahova, J20/ 2280/ 1003 ¢i C.LF, RO4621460 gi cubcemnatul Crucoanu Dan, ‘domiciat in Ploeg, str. Alexandru Donici, nr. 12, jud. Prahova, tn caltalo de administrator ‘Avid in vodoro aclu de pres apart in spat public seis gi vitualn data do 22.06.2020 1 Wl “Boua trme anchetste ca_au Uvrat dezintectany cued) van produse pe bands rulant cate sptaele din tard"; prejudcul de imagine adus societati comercial S.C. AL CARINA SL prin publicarea respectivuuiatco i propagarea In réndul opniel publics a unor informal incorete 51 inexace, gefate pe o sill juides ipoteica, dar neconfimata pana la acest moment de un laborator de specialitateacreitat RENAR: + asocierea numelui societiti AL CARINA S.RL. cu spitalele din faré care trateaz pacient|diagnostcal! cu vieusul COVID-19, tn contextul In caro so rata cd societatea face obiectul unei anchete penal; + ignorarea cu desavargire a prezumfe’ de nevinovatje astiel cum este reglementata prin art. 4 dla Codul de procedura penal In temeiul disp. art. 49 din Decizia nr. 220/ 2011 privind Codul de reglementare a Confinutului audiovizval edoptat de Consilul National al Audiovizualului formulém si solicit publicarea infegrald a urmétorulul DREPT LA REPLICA ‘at de coninuulartcoului merionatanlerlr pin au fost aduse projudicl de Imagine fimel S.C. AL CARINA S.RL, procum s asociioracestela, in perscana soior Dan gi Alina Crucesnu, 1 u preliminar, se impune #4 facem precizarea 8, pe Iniren teitorul Romane! nu existé niciun laberator de analiza! expert acreditat 28 fac’ testari pe produse biocide, astel Inca, tn ipsa unei expertize de specialtate care s& dovedeasca aceste aspecte, va solicitém si manifestati o poziie de rezerva fata de acuzafile nefondate aduse societal; 2. Atal fia 8.C. ALCARINA S.RLL,, cat gl asociafi acestela, se considers nevinovati de toate acuzatile formulate de catre organele jusiciare in materie penala, colaborand cu acestea pe Intreg parcursul activtai de urmarire penala astfel Incat ‘cauza #8 fe lamurité sub toate aspectele; 3, Soviatatea comercialé S.C. AL CARINA S.R.L. este Unie importator in Romania al producatorulul german de produse biocide PLIWA, iar toate produsele comercializate pe plaja din Romania au fost testate, in prealabil, tn laboratoarele ‘specializate gi acreditate international din Germania, Cehia gi Austria, produsele find