Sunteți pe pagina 1din 15

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul Ingineria Software și Automatică

Lucrare de laborator nr 1
La disciplina SOMIPP
Tema : Instalarea SO GNU/Linux

A realizat : Florea Cristina ,st.gr.TI-171 f/r


A verificat : V.Colesnic

Chișinău 2020
1. Descrierea procesului de instalare a SO Linux
- Descărcăm virtual box

- Instalăm Virtual Box


- Creăm o mașină nouă pe VB
- Selectăm ca noul SO se v-a crea pe un hard disk virtual.

- Selectăm tipul hard disk-ului virtual :


- Alegem tipul de memorie alocată :

-
- Setăm cantitate de memorie ce se va rezerva pentru SO
- Finisăm instanțierea SO

- Trecem la setari și facem configurările necesare . În primul rând la storage și alegem fișierul
iso:
- Trecem la instalarea sistemului Linux :

- Alegem limba :
- Alegem tipul instalării:
- Crearea partițiilor sistemului . În primul rând alegem Tabelă nouă de partiții , apoi obțiunea
spațiul liber, se instanțiază o nouă partiție. Prima din cele nesare este partiția zona de swap
care reprezintă memorie virtuală de rezervă . Setările sunt :
- Următaorea partiție va fi partiția HOME , ce răspunde de fișierele utilizatorilor:

- Și ultima partiție :
- La final obținem :

- Alegem locația noastră :

- Int
ro
du
ce
m

datele personale :
- Procesul de instalare :

- Rezultatul instalării
2. Descrierea metodelor de instalare a SO Linux
Sunt câteva modalități a de instala SO Linux :
- Instalarea virtuală - se instalează cu ajutorul unui instrument de emulare a unui calculator
virtual. În cazul dat a fost utilizat – Oracle VM Virtual Box.Aici toate operațiunile care de
obicei se fac prin BIOS se fac prin setările SO virtual
- Instalarea clasică / fizică – instalarea obișnuită a unui sistem de operare. Se face printr-un
dispozitiv extern de stocare ( cum ar Stick , DVD) .În primul rând ,în BIOS se setează
prioritatea de instalare de pe dispozitivul cu SO. Apoi se face restat la calculator , se selectează
opțiunea de boot-are și se trece la procesul de instalare a sistemul de operare
- Instalare Dual – Boot – e ca și instalarea clasică, doar că această modalitate necesită o partiție
pe disc aparte .

3. Clasificarea distribuțiilor Linux


Linux este un SO care poate fi instalată atât ca SO desktop, cât și server. Dintre principalele distribuții
sunt :
- Linux Mint – o sistemă care nu necesită îmbunătățiri dese, însă le primește relativ frecvent
- Ubuntu – sistemă ce apelează la o comfortabilitate maximală pentru utilizatori , la fel și un
nivel mic de cunoaștele necesare pentru lucru cu acesta .
- Debian – distribuție făcuă pentru utilizatori care doresc să aibă o sistemă stabilă care poate să
nu fie îmbunătățită cu anii. Este potrivită pentru calculatoarele publice
- centOS – sistemă facută pentru lucru atât desktop cât și server
- Slackware – făcută pentru utilizatori care preferă modificările la ultimul nivel , adică făcute
direct pe calculator utilizatorul, ceea ce permite personalizarea maximală
4. Directoriul partajat SO Linux gază și cel staționar

- Creăm un folder cu un fișier (în folderul unde se află sistemul de operare) :

- În setări la virtual box adăugăm calea unde se află fișierul :