Sunteți pe pagina 1din 1

PO 7.5. - 8.

1 INSTRUCŢIUNI PROPRII SSM


PENTRU CURSUL DE LUCRU LA ÎNĂLŢIME ŞI ALPINISM UTILITAR

Art.1.Pentru organizarea cursului (partea practică) se delimitează zonele după cum urmează: zona de
pregătire a lucrului (zona de aşteptare/de refugiu în caz de urgenţă/zona de odihnă după exerciţii) şi zona de
desfăşurare a cursului.
Art.2.În zona de defăşurare a cursului, delimitată cu dispozitive de semnalizare (bandă de semnalizare,
cordelină colorată, etc.) NU se intră fără echipament individual de protecţie, echipat şi ajustat corespunzător
(cască, centură complexă) şi fără aprobarea formatorului.
Art.3.Deplasarea în incinta delimitată, de la atelier la atelier, se face doar cu aprobarea formatorului.
Art.4.Utilizarea echipamentelor individuale de protecţie şi a celor specifice de lucru la înălţime şi alpinism
utilitar se face doar sub supravegherea formatorului şi conform manualelor tehnice ale acestora. Acestea vor
fi inspectate înainte de fiecare utilizare.
Art.5.Se vor respecta cu stricteţe toate Instrucţiunile proprii SSM ale angajatorului.
Art.6.Exerciţiile se vor desfăşura doar sub supravegherea formatorului.
Art.7.Riscurile care pot surveni pe durata cursului: cădere de la înălţime, lovire, tăiere, împungere, cădere de
obiecte de la înălţime, etc.
Art.8.În caz de accident/urgenţă se vor respecta cu stricteţe dispoziţiile formatorului.
Art.9.Personalul care se prezintă la activitate declară că este odihnit, hrănit corespunzător şi NU a consumat
băuturi alcoolice sau substanţe interzise.
Art.10.În timpul cât se poartă echipamentele individuale de protecție și în zona de instruire NU se fumează
Art.11.Nu este permisă utilizarea telefoanelor mobile pe perioada instruirii.
Art.12.Se vor respecta pauzele convenite la începutul instruirii
Nr.crt. Data Numele şi Prenumele CNP Activitatea Semnătura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Notă: La rubrica activitate se notează - TEST APTITUDINE/CURS LUCRU LA ÎNĂLŢIME ZIUA
1-2-3/REINSTRUIRE ANUALĂ LUCRU LA ÎNĂLŢIME

FORMATOR: ..............................
SEMNATURA FORMATOR ...........................…