Sunteți pe pagina 1din 2

PO 7.5. - 8.

1 INSTRUCŢIUNI PROPRII SSM


PENTRU CURSUL DE LUCRU LA ÎNĂLŢIME ŞI ALPINISM UTILITAR

Art.1.Pentru organizarea cursului (partea practică) se delimitează zonele după cum urmează: zona de
pregătire a lucrului (zona de aşteptare/de refugiu în caz de urgenţă/zona de odihnă după exerciţii) şi
zona de desfăşurare a cursului.
Art.2.În zona de defăşurare a cursului, delimitată cu dispozitive de semnalizare (bandă de
semnalizare, cordelină colorată, etc.) NU se intră fără echipament individual de protecţie, echipat şi
ajustat corespunzător (cască, centură complexă) şi fără aprobarea formatorului.
Art.3.Deplasarea în incinta delimitată, de la atelier la atelier, se face doar cu aprobarea formatorului.
Art.4.Utilizarea echipamentelor individuale de protecţie şi a celor specifice de lucru la înălţime şi
alpinism utilitar se face doar sub supravegherea formatorului şi conform manualelor tehnice ale
acestora. Acestea vor fi inspectate înainte de fiecare utilizare.
Art.5.Se vor respecta cu stricteţe toate Instrucţiunile proprii SSM ale angajatorului. Personalul
prezent la instruire se va prezenta cu avizul medical de la medicina muncii cu mențiunea “apt lucru
la înălțime”, la zi, respectiv Fișa de instruire SSM.
Art.6.Exerciţiile se vor desfăşura doar sub supravegherea formatorului.
Art.7.Riscurile care pot surveni pe durata cursului: cădere de la înălţime, lovire, tăiere, împungere,
cădere de obiecte de la înălţime, etc.
Art.8.În caz de accident/urgenţă se vor respecta cu stricteţe dispoziţiile formatorului.
Art.9.Personalul care se prezintă la activitate declară că este odihnit, hrănit corespunzător şi NU a
consumat băuturi alcoolice sau substanţe interzise.
Art.10.În timpul cât se poartă echipamentele individuale de protecție și în zona de instruire NU se
fumează
Art.11.Nu este permisă utilizarea telefoanelor mobile pe perioada instruirii.
Art.12.Se vor respecta pauzele convenite la începutul instruirii
Art.13.Se vor accepta doar serii de câte două persoane la instruire/reinstruire, care vor veni cu
echipamentul de protecție propriu, echipați cu mască și manuși.
Art.14.Personalul care se prezintă la instruire declară, sub sancțiunea falsului în declarații, că
nu a fost în contact cu persoane declarate pozitiv sau suspecte de infectare cu COVID19 și nu
au venit din zone declarate zone roșii sau focar de contaminare (ex. Suceava, Italia, Germainia,
Spania, Franța, etc) în ultimele 15 zile minim.
Art.15.Personalul care se prezintă la instruire declară că nu suferă de simptome respiratorii - tuse,
strănut, rinoree, temperatură și este de acord cu verificarea stării de sănătate (măsurarea temperaturii)
la intrarea în zona de instruire
Art.16.Se va păstra o distanță de minim 1,5 m între persoane, iar exercițiile de salvare se vor efectua
doar cu manechinul.
Art.17.Accesul în incinta sălii de curs, respectiv toaletă, se va face doar după igienizarea mâinilor cu
gel, pus la dispoziție.
Art.18.După folosirea toaletei se vor dezinfecta cu pulverizatorul zonele folosite (colac wc, chiuvetă,
clanță ușă)
Nr.crt. Data Numele şi Prenumele CNP Activitatea Semnătura
1

10

11

12

GDPR: Datele personale din acest tabel sunt utilizate strict pentru documentarea/instrumentarea
unor proceduri legale prind activitatea de Securitate și Sănătate în Muncă.

Notă: La rubrica activitate se notează - TEST APTITUDINE/CURS LUCRU LA ÎNĂLŢIME ZIUA


1-2-3/REINSTRUIRE ANUALĂ LUCRU LA ÎNĂLŢIME

FORMATOR: ..............................
SEMNATURA FORMATOR ...........................…