Sunteți pe pagina 1din 13

Maniera de a fi

sistematizarea,
recomandarea conceptelor
de comportare corectă cât şi
apărarea acestora

ETHOS

Domeniul Eticii:
FILOSOFIA MORALEI
DEFINITII a) disciplina care ne pune faţă în faţă cu ceea ce este bun şi rău,
cu datoria şi obligaţia morală;
Dicţionarul Webster
https://www.merriam-webster.com/dictionary/ethic b) un sistem sau un set de principii şi valori morale;

c) principiile care guvernează comportamentul unui individ sau


a unui grup (de exemplu etica medicală)

Dictionarul Explicativ al limbii române “Etica este ştiinţa care se ocupă cu studiul principiilor morale,
cu legile lor de dezvoltare istorică, cu conţinutul lor de clasă şi
cu rolul lor in viaţa socială”
ETICA

Carta Drepturilor Fundamentale ale Omului

-democraţie şi stat de drept; -libertatea artistică şi de cercetare;


-viaţa omului; -proprietatea şi proprietatea intelectuală;
-demnitatea şi integritatea persoanei; -protecţia consumatorului;
-interzicerea tratamentelor inumane sau degradante; -ingrijirea sănătaţii;
-egalitatea şi absenţa discriminărilor; -drepturile copilului, ale persoanelor vârstnice şi ale
persoanelor handicapate;
-libertatea de expresie şi de informare;
-viaţa personală şi protecţia datelor personale;
-mediul înconjurător.
ETICA ȘI MORALA

REGULI
NORMATIVE VALORI
RECOMANDĂRI

PRINCIPII JUDECĂȚI DE
VALOARE
MORALA
ETICA

LIMBAJ
PROPRIU
Principii sunt enunțuri de maximă generalitate, care își propun să încapsuleze cerințe considerate
fundamentale ale moralității

Valori reprezintă standarde ale binelui pe care le asumăm, la nivel individual sau comunitar

Reguli calea de urmat într-o situație dată.

Construiți câte un decalog al comportamentului etic al cadrelor


didactice și al studenților
TIPURI DE ETICĂ

Etica normativă Etica descriptivă Etica explicativă Etica aplicată

etica profesională
studiază aspecte
prescrierea de prezintă modul particulare ale
Explică
norme pentru în care oamenii problematizării
comportamentul
comportamentul se comporta etice din
uman din
individual al și/sau ce fel de
perspectivă etică. perspectiva unor
omului, dar și standarde anumite profesii
pentru organizarea morale adoptă
Etica unei profesii descrie
morala a vieții
datoriile specifice asumate
sociale.
de membrii ei prin
Care sunt așteptările societății românești de la mediul academic azi? Care sunt contractul social‖
așteptările noastre de la societate? (Hamilton, 2002, p.3)
Ce sunt teoriile etice?
experiența morală

Principii generale Teoriile etice

valorilor morale Immanuel Kant este cel care a propus una dintre cele
mai influente teorii etice. El a susținut că moralitatea
acțiunilor nu poate fi determinată doar de
consecințele acțiunilor.

Valoarea ființelor umane nu este stabilită de utilitatea lor. Nu


există oameni care au în sine o importanță morală mai mare
decât alții. Ceea ce contează în mod fundamental este că ființele
umane sunt persoane cu o demnitate ce trebuie să fie respectată
în sine, nu comparativ cu ceilalți.

principiul universalizării principiul umanității


Etică și Deontologie

știința despre obligații, datorii

ETICA DEONTOLOGIA
teoria sau studiul obligațiilor morale

Deontologia didactică propune obligaţiile şi responsabilităţile profesionale specifice


personalului didactic în relaţia cu elevii, atât sub aspect juridic, cât şi moral, raportate la
valori ca adevărul, binele, frumosul.

Se confunda
fisa postului
cu
deontologia
?
UNIVERSITATEA MORALĂ

O universitate morală este cea care creează un context moral pentru membrii săi prin dezvoltarea unor
virtuți morale organizaționale.

O universitate este morală dacă practicile sale curente (contextul sau mediul universitar)
stimulează membrii săi să adopte o conduită morală. (adaptat după Kaptein, Ethics
Management…, p. 67)
Virtuți ale universității morale
1. Claritate 2. Consistență 3. Realizabilitate 4. Susținere 5. Vizibilitate 6. Criticabilitate 7. Sancționabilitate

Dreptatea şi Libertatea Autonomia


Meritul
echitatea academică personală

Profesionalismul Respectul
şi toleranţa
UPB
Onestitate,
corectitudine
Bunăvoinţa şi
intelectuală şi etica
grija
în cercetarea
ştiinţifică Responsabilitatea
Transparenţa profesională şi
socială
VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!