Sunteți pe pagina 1din 3

Inventar Inteligenţe multiple

Încercuieşte acele afirmaţii care consideri că te caracterizează acum.


Cred că cel mai mult mă caracterizează:
• am un vocabular bine dezvoltat
• povestesc ca să explic
• particip activ la discuţii/dezbateri în grup
• scriu cu uşurinţă (proză/poezie/articole)
• îmi place să citesc; caut/împrumut cărţi
• pot să traduc ceva într-o formulă matematică
• elaborez/deduc modele şi simetrii şi folosesc analogia pentru a explica
• compun probleme
• demonstrez ceva utilizând scheme
• înţeleg cauzalitatea/relaţiile
• desenez pentru a explica/demonstra
• dispun de o percepţie vizuală corectă din mai multe unghiuri
• mă orientez în spaţiu
• creez cu uşurinţă imagini mentale
• cunosc/recunosc locul obiectelor în spaţiu
• îmi controlez cu uşurinţă mişcările
• particip cu plăcere la jocurile de rol
• mimez uşor
• dansez/agreez exerciţiile fizice
• manifest nevoie de mişcare
• dovedesc sensibilitate la sunete
• creez melodii şi ritmuri
• confecţionez un „instrument muzical" şi îl folosesc pentru a explica ceva
• indic modele ritmice, fredonez
• reacţionez imediat la muzică
• manifest sensibilitate şi atenţie faţă de ideile / comportamentele / sentimentele persoanelor din
jur
• cooperez bine în grupul de lucru
• înţeleg problemele celorlalţi şi mediez conflictele
• explic/predau ceva
• comunic, am mulţi prieteni, organizez activităţi
• îmi stabilesc un ţel şi îl urmăresc cu perseverenţă
• ţin un jurnal; am nevoie de propriul meu spaţiu şi de timp liber
• îmi recunosc punctele tari şi pe cele slabe (ştiu ce pot şi ce nu pot să fac)
• descriu caracteristicile persoanelor care mă ajută la ceva
• clasific/operez cu categorii clar definite /sunt reflexiv şi analitic
• observ şi notez
• descriu schimbările din mediul înconjurător
• îmi place să cresc/ să îngrijesc animale/ plante
• desenez/ fotografiez obiecte din natură
• clasific/ operez cu categorii clar definite
Inteligenţa verbală / lingvistică – aceasta reprezintă capacitatea de a folosi
eficient cuvintele, fie în registrul oral (ca moderator TV, orator, politician, povestitor), fie în
registrul scris (ca jurnalist, dramaturg, poet, editor). Un om cu inteligenţă verbală preferă în
mod deosebit să citească, să scrie, să povestească, să facă jocuri de cuvinte.
Inteligenţa logică / matematică – aceasta include capacitatea de a utiliza
raţionamente inductive şi deductive, de a rezolva probleme abstracte, de a înţelege relaţiile
complexe dintre concepte, idei şi lucruri. Acest tip de inteligenţă cuprinde şi capacitatea de a
clasifica, a anticipa, a stabili priorităţi, a formula ipoteze ştiinţifice şi a înţelege relaţiile de
cauzalitate.
Inteligenţa vizuală / spaţială – această inteligenţă a „imaginilor şi tablourilor”
cuprinde capacitatea de a percepe corect lumea înconjurătoare pe cale vizuală, precum şi
capacitatea de a recrea propriile experienţe vizuale. Oamenii cu inteligenţă spaţială au
capacitatea de a percepe cu deosebită acuitate culorile, liniile, formele, spaţiul şi relaţiile
dintre aceste elemente. De asemenea, ei pot vizualiza şi pot reprezenta grafic imagini în
spaţiu.
Inteligenţa corporală / kinestezică – aceasta este inteligenţa la nivelul corpului şi
al mâinilor care ne permite să controlăm şi să interpretăm mişcările corpului, să manevrăm
obiecte, să realizăm coordonarea. Acest tip de inteligenţă include deprinderi fizice speciale
precum coordonarea, echilibrul, dexteritatea, forţa, flexibilitatea, viteza.
Inteligenţa muzicală / ritmică – acest tip se conturează prin gradul de
sensibilitate pe care individul îl are la sunet şi prin capacitatea de a răspunde emoţional la
acest tip de stimuli. Unii oameni sunt capabili să creeze variaţiuni pornind de la un inventar
limitat de sunete, să cânte la un instrument, să compună.
Inteligenţa interpersonală – aceasta reprezintă abilitatea de a sesiza şi de a evalua
cu rapiditate stările, intenţiile, motivaţiile şi sentimentele celorlalţi. Aceasta include
înţelegerea expresiei faciale, a inflexiunilor vocii, a gesturilor; include şi capacitatea de a
distinge între diferite tipuri de relaţii interpersonale şi de a reacţiona eficient. Acest tip de
inteligenţă implică deprinderi şi abilităţi de comunicare verbalăşi nonverbală, de colaborare,
de rezolvare a conflictelor, de lucru în grup, de leadership, de a-i motiva pe ceilalţi.
Inteligenţa intrapersonală – aceasta presupune capacitatea de a avea o
reprezentare de sine corectă (de a cunoaşte propriile calităţile şi punctele slabe), de a avea
conştiinţa stărilor interioare, a propriilor intenţii, motivaţii, de a-ţi cunoaşte temperamentul şi
dorinţele, capacitatea de autodisciplină, autoînţelegere şi autoevaluare. Un om cu acest tip de
inteligenţă îşi petrece timpul reflectând, gândind, autoevaluându-se.
Inteligenţa naturalistă – aceasta este sesizabilă la oamenii care învaţă cel mai
bine prin contactul direct cu natura, în aer liber. Acestora le place să alcătuiască proiecte la
ştiinţe naturale, să observe viaţa păsărilor, alcătuirea insectarelor, îngrijirea copacilor sau a
animalelor.

2
3

S-ar putea să vă placă și