Sunteți pe pagina 1din 2

Asociaţia Naţională a Studenţilor in

Științe Administrative
Organizație Non-guvernamentală

Asociaţia Naţională a Studenţilor in Științe Administrative este înființată pe 30


aprilie 2020 de un grup de studenţi ai Scolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative
din Rămnicu Valcea. În acest moment numără în jur de 400 de membri.
Organizația funcționează în baza statutului și regulamentului de organizare și
funcționare. Asociația Națională a Studenților în Științe Administrative, este nu numai o
organizaţie non-guvernamentală studențească ci și un scop de potențiale resurse
umane pentru sectorul public, în general şi administraţia publică, în special.
Fiind totodată o organizație tanăra, încearca să ofere studenților în administrație
o nouă perspectivă prin activitățile propuse să-i sprijine și să le deschidă oportunități de
afirmare în activitatea profesională, atat în plan local cât și național.

Scopul, misiunea și obiectivele


Potrivit articolului 3 si 4 din statutul Asociației Naționale a Studenţilor în Științe
Administrative, scopul asociației este acela de a avea o administrație performantă cu
specialişti competenți în gestionarea sectorului public, menționându-se, totodată, in
articolul 3 al acestuia misiunea acesteia și anume de a sprijini consolidarea capacității
de acțiune a structurilor administrației publice. Pentru realizarea scopului urmărit, avem
de a face cu o serie de obiective care duc la îndeplinirea scopului propus anterior si
anume:
1. Sprijinirea formării unor viitori specialişti, competenți în domeniul științelor
administrative;
2. Îmbunătățirea gradului de cunoaștere a specificității muncii și particularităţilor din
domeniul administrației publice în randul studenţilor din facultaţile de profil;
3. Dezvoltarea unei rețele de colaborare națională a studenților în științe
administrative care să faciliteze și să pună în valoare pregătirea și formarea
profesională a membrilor noștri;
4. Stabilirea unor relații de colaborare și parteneriat cu organizații similare din ţară
și străinătate;
5. Apărarea drepturilor și intereselor studenților în științe administrative;
6. Acordarea de sprijin logistic şi profesional membrilor săi şi promovarea rolului şi
identității tanărului funcționar public;
7. Organizarea de conferințe, seminarii, workshop-uri, mese rotunde și alte acțiuni
practice și de profesionalizare în domeniul de activitate al asociației
8. Inițierea și menținerea unor contacte de colaborare cu autorităţi ale administrației
publice, alte instituții publice centrale și locale, sindicate, partide politice,
organizații profesionale din sfera administrației publice și mass-media în scopul
facilitării îndeplinirii obiectivelor.

Membrii asociației
Primirea ca membru al asociației se face individual, pe baza unui formular de
înscriere și a unei cereri semnate. Criteriile de admitere vor fi stabilite prin decizia
Biroului Executiv. Membrii asociației trebuie sa fie studenți la una din următoarele forme
de învățământ superior: colegiu, facultate, studii academice postuniversitare, studii
aprofundate şi master, doctoranzi și absolvenți ai învățământului superior administrativ
sau înrudit cu acesta.
Membrii asociației au următoarele drepturi:
1. Să utilizeze rațional și în folosul organizației, baza materială, informațională și
logistică a acesteia;
2. Să-și exprime liber opiniile, părerile și sugestiile în toate problemele privind
activitatea asociației;
3. Să beneficieze de acțiuni de formare şi perfecționare în domeniu;
4. Să aleaga legitimaţiii și însemne oficiale ale asociației;
5. Să beneficieze de premii, diplome, adeverințe, recomandări, distincte și alte
facilități acordate de asociație.

Membrii asociației au următoarele îndatoriri:


1. Să participe la toate ședințele, reuniunile și manifestările organizate de asociație;
2. Să accepte şi să îndeplinească deciziile luate de către structurile de conducere
ale asociației;
3. Să respecte opiniile celorlalți membri;
4. Să contribuie la bunul mers al asociației.
Membrii asociației își pierd aceasta calitate de membru in urm atoarele conditii: la
cerere, prin exprimarea dorinței de a se retrage din asociație și totodată prin excludere,
în cazul în care aduc prejudicii morale sau materiale asociației.