Sunteți pe pagina 1din 1

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

TEMATICA ŞI REFERINŢELE BIBLIOGRAFICE PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE LA MASTERATUL


REABILITARE ORALĂ ESTETICĂ
- Sesiunea septembrie 2019 -

TEMATICA PROBEI SCRISE


1. Patologia articulației temporo-mandibulare: luxația anterioară; anchiloza temporo-mandibulară (1)
2. Patologia glandelor salivare: litiaza glandei submandibulare; tumori benigne ale glandelor salivare;
tratamentul tumorilor benigne parotidiene (1)
3. Entități clinice asociate cu durere oro-maxilo-facială (1)
4. Anomalii dentare de număr: anodonţia, dinţii supranumerari (2)
5. Anomalii dentare de poziţie: incluzia, ectopia (2)
6. Diastema (2)
7. Tratamentul şi etiopatogenia cariei dentare (3)
8. Formele anatomo-clinice ale pulpitelor dinţilor permanenţi (4)
9. Necroza şi gangrena pulpară. Parodontite apicale acute şi cronice (4)
10. Tratamentul necrozei şi gangrenei pulpare (4)
11. Obturarea canalelor radiculare (4)
12. Tratamentul parodontitelor apicale şi cronice (4)
13. Diagnosticul îmbolnăvirilor gingivo-parodontale (5)
14. Forme clinice şi simptomatologie în gingivite şi parodontite marginale (5)
15. Orientări terapeutice principale şi scheme de tratament în gingivite şi parodontite (5)
16. Ocluzia dentară (6)
17. Restaurări unidentare intracoronare (6)
18. Restaurări extracoronare (6)
19. Elemente structurale ale punţilor dentare (6)
20. Elemente structurale ale protezelor parţiale scheletate (7)
21. Determinarea relaţiilor intermaxilare în edentaţia totală (7)

BIBLIOGRAFIE
1. Al. Bucur, C. Navarro Vila, J. Lowry, J. Acero ‐ Compendiu de chirurgie oro‐maxilo‐facială, volumele
1 şi 2, Editura Q Med Publishing, Bucureşti, 2009
2. E. Ionescu ‐ Anomaliile dentare, Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2005
3. A. Iliescu, M. Gafar ‐ Cariologie şi odontoterapie restauratoare, Editura Medicală, Bucureşti, 2006
4. M. Gafar, A. Iliescu ‐ Endodonţia clinică şi practică, Ediţia a Il‐a, Editura Medicală, Bucureşti, 2007
5. H.T. Dumitriu, S. Dumitriu, A. Dumitriu ‐ Parodontologie, Editura Viaţa Medicală Româneasca,
Bucureşti, 2009
6. N. Forna (coordonator), C. De Baat, D. Bratu, V. Mercut, Al. Petre, S. Popşor, T. Trăistaru - Protetică
Dentară, volumul I, Editura Enciclopedica, Bucureşti, 2011
7. N. Forna (coordonator), C. De Baat, L. Lascu, M. Pauna - Protetică Dentară, volumul II, Editura
Enciclopedica, Bucureşti, 2011

Coordonator program,
Prof. univ. dr. Mircea Suciu

Adresa UMFST: Târgu Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 38, 540139, judeţul Mureş, România
Web: www.umftgm.ro | Email: decanatstoma@umftgm.ro | Tel: +40 265 215 551 | Tel: +40 265 208 940 | Fax: +40 265 210 407

S-ar putea să vă placă și