Sunteți pe pagina 1din 6

Ș coala Gimnazială ,,George Bacovia”

București, Sector 4.
Prof. Religie. Luca Ion-Florian
Să ptă mâ na: 04-08.05.2020
Lecția: Ce simt față de ceilalți

Ce simt față de ceilalți


Ș coala Gimnazială ,,George Bacovia”
București, Sector 4.
Prof. Religie. Luca Ion-Florian
Să ptă mâ na: 04-08.05.2020
Lecția: Ce simt față de ceilalți

Iisus Hristos a fă cut foarte multe minuni, una


dintre ele este:

Vindecarea celor zece leproși


Boala aceasta era una foarte grea, dar Hristos îi
vindecă pe acești oameni.
Vestea despre El a ajuns şi la zece oameni
bolnavi de lepră , o boală gravă , foarte rară în
zilele noastre. Cei bolnavi sufereau de două ori: în
primul râ nd, pentru că ră nile le provocau multă
durere, iar în al doilea râ nd, pentru că , fiind o
boală contagioasă , cei care o aveau erau izolaţi de
toţi oamenii, inclusiv de membrii familiei. Vă daţi
seama ce simţeau aceşti oameni? Ce trişti erau ei
ştiind că poate nu se vor vindeca niciodată şi că
nu îşi mai pot vedea pă rinţii sau copiii sau
prietenii? Poate vă întrebaţi ce sentimente aveau
faţă de ei oamenii de atunci. Cu siguranţă că le era
Ș coala Gimnazială ,,George Bacovia”
București, Sector 4.
Prof. Religie. Luca Ion-Florian
Să ptă mâ na: 04-08.05.2020
Lecția: Ce simt față de ceilalți

milă de ei, dar mai mult decâ t mila era teama de a


nu se molipsi şi ei. Bieţii oameni bolnavi! Tră iau
trişti şi singuri. Cred că vă imaginaţi cu câ tă
încredere au mers ei la Domnul Iisus Hristos şi
câ te speranţe şi-au pus în întâ lnirea cu El. De
aceea, câ nd L-au vă zut pe Domnul, L-au rugat:
„Iisuse, Învă ţă torule, fieŢ i milă de noi!”50.
Domnul Iisus Hristos, în iubirea Lui cea mare, le-a
dat speranţa că se vor vindeca, trimiţâ ndu-i să se
arate preoţilor. În vremea aceea, doar dacă
preoţii constatau că un om s-a vindecat de lepră ,
acela se putea întoarce în familia lui. În timp ce
mergeau spre locul unde erau preoţii, cei zece au
constatat că trupurile lor nu mai au semnele bolii
respective şi au înţeles că s-au vindecat. Unul
dintre ei s-a întors fericit, să Îi mulţumească lui
Iisus Hristos. Atunci, Domnul a zis: Nu zece s-au
vindecat? Dar ceilalţi nouă , unde sunt? Toţi cei de
faţă au înţeles că Dumnezeu aşteaptă să le
mulţumim celor care ne ajută !
Ș coala Gimnazială ,,George Bacovia”
București, Sector 4.
Prof. Religie. Luca Ion-Florian
Să ptă mâ na: 04-08.05.2020
Lecția: Ce simt față de ceilalți

Pentru a înțelege mai bine pilda de mai sus să


aruncăm o privire la poezia de mai jos.

Pe cine iubesc?
de George Coșbuc
I

Mă intrebi ca să -ți dau seama


Ș coala Gimnazială ,,George Bacovia”
București, Sector 4.
Prof. Religie. Luca Ion-Florian
Să ptă mâ na: 04-08.05.2020
Lecția: Ce simt față de ceilalți

Pe cine iubesc eu?


Pe tata și pe mama,
Pe frați și pe surioare,
Pe-aproapele meu, care
E bun la Dumnezeu.
Ei mă iubesc pe mine
Ș i, pentru ca-mi vreau bine,
Îi voi iubi mereu.

II

Mă întrebi, de-ți știu ră spunde


Pe cine iubesc eu?
Nu-l vă d; nu știu, nici unde
Stă El; dar eu din suflet,
Din inima mea toată ,
Iubesc pe Dumnezeu.
Că ci și el mă iubește
De rele mă ferește,
Ș i-mi dă puteri mereu.
Ș coala Gimnazială ,,George Bacovia”
București, Sector 4.
Prof. Religie. Luca Ion-Florian
Să ptă mâ na: 04-08.05.2020
Lecția: Ce simt față de ceilalți

TEMĂ:
ALEGE O ACTIVITATE:
*Memorează poezia de mai sus și rostește-o în
timp ce te înregistrezi audio sau audio video.
**Desenează pe o coală de hâ rtie o inimă
mare( echivalentă cu mă rimea colii), în inimă
desenează persoanele pe care le iubești.
*** Câ ntă Hristos a Înviat ( alege una dintre cele
trei variante audio de Hristos a Înviat).
Transmite în privat (0770.543.083) activitatea
ta.
Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte
călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le.