Sunteți pe pagina 1din 4

TEST.

CALCULUL REGIMULUI DE AȘCHIERE LA STRUNJIRE / FREZARE


CALCULUL NORMEI TEHNICE DE TIMP PENTRU O OPERATIE

Ţinând seama de cele prezentate în literatura de specialitate, pentru fiecare operaţie


sau fază din procesul tehnologic stabilit pentru prelucrarea piesei, se determină parametrii
regimului de aşchiere, parcurgând următoarele etape conform matrialului bibliografic postat
pe platforma la calculul regimului de aschiere la strunjire/frezare, la cursuri si laboratoare :
- alegerea sculei aşchietoare şi a maşinii-unelte ;
- determinarea adâncimii de aşchiere, t ;
- determinarea şi verificarea avansului de lucru, s ;
- determinarea vitezei de aşchiere, v;
- determinarea turaţiei, adoptarea acesteia, recalcularea vitezei de aşchiere şi a
durabilităţii sculei aşchietoare ;
- determinarea puterii necesare şi verificarea acesteia.
Norma tehnică de timp constituie timpul normat şi conţine elementele din schema din figura
conform matrialului bibliografic postat pe platforma, la cursuri si laboratoare.
Aplicaţie A1 – pentru TCM.
1. Să se determine parametrii regimului de aşchiere în cazul frezarii plane de finisare

respectand cota finita 55 mm (se va considera dimensiunea finita , pentru

o piesa în următoarele condiţii de prelucrare:marca materialului din care se


confecţionează piesa este C45, iar volumul de produse corespunde producţiei de unicate.
Semifabricatul e laminat.
2. Sa se determine norma tehnica de timp pentru o operatie, din documentatia tehnologica
de prelucrare a piesei din figura (documentatie obtinuta la TEST_CURSURI_1-4)
Aplicaţie A2– pentru IMC.
1. Să se determine parametrii regimului de aşchiere în cazul strunjirii cilindrice
exterioare de degroşare la ø 145 (treapta de precizie 12) si l=30 mm pentru o piesa în
următoarele condiţii de prelucrare:marca materialului din care se confecţionează piesa
este C45, iar volumul de produse corespunde producţiei de unicate. Semifabricatul e
laminat.
2. Sa se determine norma tehnica de timp pentru o operatie, din documentatia
tehnologica de prelucrare a piesei din figura (documentatie obtinuta la
TEST_CURSURI_1-4)