Sunteți pe pagina 1din 1

9Argumentați rolul strategiilor și obiectivelor economice externe în promovarea relațiilore economice

la nivel național

10Argumentați rolul Ministerului de Externe și Integrare Europeană în Promovarea diplomației


economice

MAEIE desfăşoară următoarele activităţi:


 Promovarea externă, pentru a facilita intrarea pe diferite pieţe şi extinderea firmelor
moldoveneşti deja implantate în străinătate;
 Cooperarea cu instituţii moldoveneşti competente în vederea fluidizării circuitului informaţiei
şi a medierii contactelor necesare pentru oamenii de afaceri moldoveni, în scopul facilitării accesului
acestora pe pieţele externe;
 Monitorizarea, împreună cu direcţiile de zonă, a rezolvării problemelor cu care se confruntă
oamenii de afaceri moldoveni în derularea operaţiunilor în străinătate;
 Organizarea de întâlniri cu reprezentanţi ai mediului de afaceri pentru identificarea tipului de
sprijin necesar;
 Organizarea sau sprijinirea altor structuri guvernamentale în organizarea de evenimente cu
caracter economic (conferinţe, seminarii, reuniuni, forumuri);
 Asistenţă specifică domeniului de activitate în organizarea de misiuni economice în
străinătate;
 Accentuarea prezenţei intereselor economice moldoveneşti prin valorificarea potenţialului
reprezentat de consulii onorifici ai Republicii Moldova;
 Elaborarea şi urmărirea punerii în aplicare a unui calendar de acţiuni în scopul promovării
intereselor economice ale Republicii Moldova;
 Urmărirea proiectelor regionale majore cu beneficii pentru economia Republicii Moldova, în
domenii multiple, precum transporturi, protecţia mediului, telecomunicaţii, ş.a.
 Contribuţie la elaborarea documentelor cu profil economic referitoare la situaţia
macroeconomică din Republica Moldova, circulate la diferite foruri şi instituţii internaţionale..
Cooperarea cu organizaţii economice internaţionale
MAEIE asigură reprezentarea Republicii Moldova în cadrul organizaţiilor internaţionale cu specific
economic, comercial şi financiar. Totodată sprijină organismele centrale responsabile în promovarea
intereselor specific ale Republicii Moldova. Principalele atribuţii se referă la:
 Coordonarea activităţilor desfăşurate de Republicii Moldova pe lângă Organizaţia pentru
Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE);
 Promovarea, împreună cu alte instituţii abilitate, a intereselor Republicii Moldova în/pe lângă
organizaţii economice internaţionale (Fondul Monetar Internaţional, Grupul Băncii Mondiale, Banca
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Organizaţia Mondială a Comerţului, ş.a.);
Valorificarea prezenţei reprezentanţilor Republicii Moldova la/pe lângă organizaţiile internaţionale cu
caracter economic.

11Argumentați rolul Camerei de Comerț și Industrie în promovarea diplomație economice

 Promovarea comerţului şi industriei pe plan intern şi extern şi sprijinirea agenţilor economici


din Republica Moldova în relaţiile lor cu autorităţile administraţiei publice din ţară şi cu
organizaţiile specializate din străinătate.