Sunteți pe pagina 1din 1

sporirii productivităţii forţei de muncă şi majorării ratei de ocupare în economie; 2) Sporirea

investiţiilor publice în infrastructura de drumuri naţionale şi locale, în scopul diminuării


cheltuielilor de transport şi sporirii vitezei de acces; 3) Diminuarea costurilor finanţării prin
intensificarea concurenţei în sectorul financiar şi dezvoltarea instrumentelor de management
al riscurilor; 4) Ameliorarea climatului de afaceri, promovarea politicii concurenţiale,
optimizarea cadrului de reglementare şi aplicarea tehnologiilor informaţionale în serviciile
publice destinate mediului de afaceri şi cetăţenilor; 5) Diminuarea consumului de energie prin
sporirea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie; 6) Asigurarea
sustenabilităţii financiare a sistemului de pensii pentru garantarea unei rate adecvate de
înlocuire a salariilor; 7) Sporirea calităţii şi eficienţei actului de justiţie şi de combatere a
corupţiei în vederea asigurării accesului echitabil la bunurile publice pentru toţi cetăţenii. În
conformitate cu ”Strategia naţională de atragere a investiţiilor şi promovare exporturilor”
pentru anii 2016-2020, Republica Moldova își propune să întreprindă mai multe măsuri
pentru reducerea sărăciei și creșterea economiei. În acest sens pe plan inernațional,
potrivit documentului Investiţiile străine, în special cele directe, au un rol esenţial în
accelerarea activităţii investiţionale şi depăşirea mai rapidă a decalajului tehnologic. Pentru a
înregistra o creştere economică mai înaltă chiar din primul deceniu de reforme economice de
piaţă, ţările din Europa Centrală şi de Est s-au bazat pe atragerea investiţiilor străine, deşi
dispuneau de mai multe resurse financiare interne şi de tradiţii tehnologice mai avansate decît
cele pe care le are Republica Moldova în prezent. Investiţiile străine directe contribuie în mod
direct la dezvoltarea exporturilor prin creşterea şi diversificarea structurală a ofertei interne,
prin sporirea productivităţii şi prin crearea locurilor de muncă în industriile „noi”. De
asemenea, investiţiile străine directe generează efecte de difuziune a tehnologiilor (spillovers)
şi know-how-ului în întreaga economie, realizîndu-se o creştere generalizată a productivităţii,
inclusiv în sectoarele care nu beneficiază atît de mult de investiţiile străine directe. Investiţiile
străine generează în acest mod şi un număr mare de locuri de muncă indirecte şi stimulează
dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale, mai ales atunci cînd întreprinderile mici şi mijlocii
locale devin parte a lanţurilor tehnologice ale firmelor cu investiţii străine directe. Prezenta
Strategie va susţine îndeplinirea angajamentelor asumate de către Guvern în cadrul Acordului
de Asociere cu Uniunea Europeană, care pune accentul pe îmbunătăţirea esenţială a climatului
investiţional şi pe sporirea competitivităţii ţării pe pieţele externe. Obiectivul de majorare a
exporturilor urmează a fi atins prin efectul cumulat al investiţiilor străine şi al celor locale
integrate în lanţurile tehnologice ale investitorilor străini şi canalizate în sectoarele economice
orientate spre export. În acest fel, întreprinderile mici şi mijlocii vor putea deveni furnizori de
produse şi servicii pentru întreprinderile mari (inclusiv pentru companiile transnaţionale) şi
vor putea să îşi exporte mai profitabil propriile bunuri şi servicii. Astfel că au fost identificate
7 sectoare prioritare pentru politicile orientate spre atragerea investiţiilor şi promovarea
exporturilor: 1) informaţii şi comunicaţii; 2) fabricarea de maşini şi echipamente; 3) activităţi
de servicii administrative şi activităţi de servicii suport; 4) fabricarea de utilaje şi piese; 5)
fabricarea produselor textile, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte şi fabricarea
încălţămintei; 6) echipamente electrice; 7) industria alimentară şi agricultura..