Sunteți pe pagina 1din 6

Pagina: 1/3

Factură fiscală seria AV nr. 8202947401 din 02.04.2018

Furnizor CEZ Vanzare


CEZ VANZARE S.A. 2018.04.03 16:50:18 EEST
Craiova
Societate administrată in sistem dualist Autentificarea si Autorizarea documentelor electronice si iesirilor press.

Adresa : Str. CALEA SEVERINULUI nr. 97, etaj 1, CRAIOVA, jud.


Dolj, CP. 200769 Dist: 5470
CIF : RO21349608 nr. inreg. J16/517/2007 Client: Ovidiu BARBU
Capital social subscris şi vărsat 40.053.142,64 lei Localitatea: MIOVENI (MIOVENI AG)
Cod IBAN RO57BRDE170SV28512261700 BRD - GROUPE Strada: SOLDAT CONSTANTIN MOGA, bloc
SOCIETE GENERALE S.A. A8BIS, scara B, apart. 13
Cod IBAN RO40TREZ2915069XXX006470 TREZ - TREZORERIA Judet: Arges, cod postal 115400
STATULUI
Cod IBAN RO18CITI0000000725067011 CITIBANK Europe PLC
Dublin - Sucursala Romania
Operator de date cu caracter personal nr. 4680
Prin Agenţia/Sucursala/CRC Client Ovidiu BARBU
Adresa SOLDAT CONSTANTIN MOGA, Nr. , Bl. A8BIS, Sc.
B, Ap. 13
Localitatea MIOVENI (MIOVENI AG) judeţul/sectorul Arges
Centru informaţii clienţi Cod poştal 115400
Program L-V, 08:00-16:00 tel. 0251 929 CIF CUI/CNP 1660203034960
E-mail cez_crc@cez.ro, cez_vanzare@cez.ro, www.cez.ro Nr.Ord.Reg.comert :
Tel. deranjamente 0251 929 Cont
Tel. pentru comunicare index autocitit 0800 500 500 Bancă
Perioadă comunicare index autocitit Cod client 90323823
26-30.04.2018; 29.05-02.06.2018; 26-30.06.2018 Cod (furnizor)
Citire de regularizare in intervalul ID factură 8202947401
22.06-02.07.2018 Număr contract 2521-000103

Cod autocitire 0050286150

Perioadă de facturare Produse UM Valoare


29.12.2017 - 23.03.2018
1. Valoare factură fără TVA (conform "Detalii factură") lei 35,56
Mod stabilire index: 2. Total bază de impozitare TVA lei 35,56
citire 3. TVA 19% [3=2*19%] lei 6,76
4. TOTAL DE PLATĂ FACTURĂ CURENTĂ [4=1+3] lei
Dată scadenţă: 42,32
(conform "Detalii factură")
17.04.2018
5. Sold la data emiterii facturii (facturi restante sau credit) lei -7,52
6. Total de plată [6=4+5] lei 34,80
7. CONSUM ENERGIE ACTIVĂ kWh 284
(Detaliile la factură se regăsesc în pagina/paginile următoare)

Pentru clientii cu tarife reglementate, neachitarea facturii în termen de 30 zile de la data scadenţei are drept consecinţă
perceperea penalităţilor de întârziere, începând cu prima zi după data scadenţei facturii şi până la data achitării acesteia şi
întreruperea alimentării cu energie electrică, conform preavizului comunicat de furnizor clientului final, dar nu mai devreme de a
50-a zi de la data scadenţei.

Alte informaţii/Detalieri:
ANRE a aprobat prin Ordinul ANRE nr. 88/2015, următoarele:
• contractul cadru de furnizare a energiei electrice pentru clienţii casnici şi clienţii noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă;
• condiţiile generale pentru furnizarea energiei electrice;
• modelul unic de factură.

Cod de bare pentru factura curentă: 42,32 lei Cod de bare pentru total de plată: 34,80 lei
903238230010000000030000004232 903238230010000000030000003480

j[!' +!Ok j[!' #QEk


903238230010000000030000004232 903238230010000000030000003480
Pagina: 2/3
Detalii factura fiscala seria AV nr. 8202947401 din data de 02.04.2018

Client Ovidiu BARBU, denumire loc consum BARBU OVIDIU MIOVENI (MIOVENI AG), adresă loc consum Str. SOLDAT
CONSTANTIN MOGA, Nr. , localitatea MIOVENI (MIOVENI AG), judeţul/sectorul AG, cod poştal 115400, cod loc consum
0050286150, nivel tensiune punct delimitare JT, tip tarif CPC, perioadă comunicare index autocitit 26-30.04.2018;
29.05-02.06.2018; 26-30.06.2018, citire de regularizare în intervalul 22.06-02.07.2018

Cod punct de măsură 59401020000274308570081557, nivel tensiune punct măsură JT, tip contor A1P0R04 CONTOR
ENERMET E130S;230V;5(80)A;CLS.2, serie contor 36195878

Perioadă UM Const. Index vechi/ Index nou/ Cantitate Corecţii Factor de Cantitate de Nr. de zile Consum
Specificaţie consum mod stabilire mod stabilire masurată putere facturat mediu
(FP) (kWh/zi)
Energie 29.12.2017 kWh 1 15 606 15 890 284 284 85 3,34
electrică activă 23.03.2018 citit citit

Nr. Denumire servicii facturate Perioadă de Cantitate U.M. Preţ unitar fără Valoare fără TVA Valoare TVA
crt. facturare facturată TVA (lei/U.M.) (lei) (lei)
1 Energie electrică activă (CR) total* 29.12.2017 1 kWh 0,31190 0,31
0,06
31.12.2017
2 Energie electrică activă (CR) facturată 29.12.2017 1 kWh 0,31190 0,31
0,06
anterior** 31.12.2017
3 Energie activă factura curentă [3=1-2]*** 29.12.2017 0 kWh 0,00
0,00
23.03.2018
4 Componentă piaţă concurenţială-CPC total 29.12.2017 9 kWh 0,49780 4,48
0,85
31.12.2017
5 Componentă piaţă concurenţială-CPC total 01.01.2018 274 kWh 0,49980 136,95
26,02
23.03.2018
6 Componentă piaţă concurenţială-CPC 29.12.2017 8 kWh 0,49780 3,98
0,76
facturată anterior 31.12.2017
7 Componentă piaţă concurenţială-CPC 01.01.2018 212 kWh 0,49980 105,96
20,13
facturată anterior 01.03.2018
8 Componentă Piaţa Concurenţială factura 29.12.2017 63 kWh 31,49
5,98
curentă [8=4 +5 -6 -7] 23.03.2018
9 Rezervare/Abonament total 29.12.2017 3 Zile 0,01500 0,05
0,01
31.12.2017
10 Rezervare/Abonament total 01.01.2018 82 Zile
23.03.2018
11 Rezervare/Abonament total facturat anterior 29.12.2017 3 Zile 0,01500 0,05
0,01
31.12.2017
12 Rezervare/Abonament total facturat anterior 01.01.2018 60 Zile
01.03.2018
13 Rezervare/Abonament factura curentă 29.12.2017 22 Zile 0,00
0,00
[13=9+10-11-12] 23.03.2018
14 Contribuţie cogenerare total 29.12.2017 10 kWh 0,01231 0,12
0,02
31.12.2017
15 Contribuţie cogenerare total 01.01.2018 274 kWh 0,01194 3,27
0,62
23.03.2018
16 Contribuţie cogenerare facturată anterior 29.12.2017 9 kWh 0,01231 0,11
0,02
31.12.2017
17 Contribuţie cogenerare facturată anterior 01.01.2018 212 kWh 0,01194 2,53
0,48
01.03.2018
18 Contribuţie pentru cogenerare facturată 29.12.2017 63 kWh 0,75
0,14
curentă [18=14 +15 -16 -17] 23.03.2018
19 Certificate Verzi total 29.12.2017 0,01 MWh 48,08015 0,48
0,09
31.12.2017
20 Certificate Verzi total 01.01.2018 0,274 MWh 46,46853 12,73
2,42
23.03.2018
21 Certificate Verzi facturate anterior 29.12.2017 0,009 MWh 47,26656 0,43
0,08
31.12.2017
22 Certificate Verzi facturate anterior 01.01.2018 0,113 MWh 45,68221 5,16
0,98
01.02.2018
23 Certificate Verzi facturate anterior 02.02.2018 0,099 MWh 46,46853 4,60
0,87
01.03.2018
24 Certificate verzi factura curentă 29.12.2017 0,063 MWh 3,02
0,58
[24=19+20-21-22-23] 23.03.2018
25 Acciză necomercială total 29.12.2017 0,284 MWh 4,74000 1,35
0,26
23.03.2018
26 Acciză necomercială facturată anterior 29.12.2017 0,221 MWh 4,74000 1,05
0,20
01.03.2018
27 Acciză necomercială factura curentă 29.12.2017 0,063 MWh 0,30
0,06
[27=25-26] 23.03.2018
28 Total energie activă [28=3+8+13+18+24+27] 29.12.2017 63 kWh 35,56
6,76
23.03.2018
29 TOTAL DE PLATĂ FACTURA CURENTĂ / 35,56
6,76
LOC CONSUM 50286150 [29=28]
Nr. Denumire servicii facturate Perioadă de Cantitate U.M. Preţ unitar fără Valoare fără TVA Valoare TVA
crt. facturare facturată TVA (lei/U.M.) (lei) (lei)
30 TOTAL DE PLATĂ FACTURA CURENTĂ /
LOC CONSUM 50286150 CU TVA [30=29 42,32
+TVA]
31 Energie activă facturată pe perioada similară a 29.12.2016 289 kWh 119,39
anului precedent 23.03.2017

Comparaţie consum energie electrică în anul curent faţă de anul anterior


Consum mediu lunar actual 101 kWh (an 2018 )
Consum mediu lunar an anterior 95 kWh (an 2017 )
0.00 15.00 30.00 45.00 60.00 75.00 90.00

Temei Legal: Energie electrica: Legea 123/2012; Ord. ANRE nr. 92/2015 cu completari ulterioare; 76/2016, 117 si 121/2017
Rezervare / abonament: Ord. ANRE nr. 50/2017
Componenta de piata concurentiala CPC: Ord. ANRE nr. 92/2015 cu completarile ulterioare; Aviz ANRE nr. 40/2017
Certificate Verzi: Legea 23/2014, HG 495/2014; Cota finala CV an anterior, cota estimata CV- www.anre.ro; Pret mediu estimat
CV=134,3021 lei/CV
Contributie cogenerare: HG 1215/2009; Ord. ANRE 116/2013, 117/2013; 123/2017
Acciza unitară conform Legii 227/2015 cu completările ulterioare; Consumul necomercial lei/MWh = 4,74
Tarif transport TL(extragere din reţea)=15,73 lei/MWh; TG (introducere în reţea) mediu la nivel national=1,05 lei/MWh, tarif
servicii de sistem 13,17 lei/MWh; tarif distribuţie IT=21,54 lei/MWh, MT=62,81 lei/MWh, JT=169,68 lei/MWh

* Consumul efectiv realizat de energie electrică activă, determinat ca diferenţă între valorile inregistrate ale ultimelor doua citiri consecutive ale contorului.
** Energie electrică activă facturată în perioada cuprinsă între ultimele două citiri consecutive ale contorului pe baza unor valori estimate de consum, stabilite
conform contractului.
*** Consum facturat pentru perioada cuprinsă între ultimele două citiri consecutive ale contorului, stabilit ca diferentă între consumul efectiv realizat de energie
electrică activă şi energia electrică activă facturată pe baza valorilor estimate de consum.
Pagina: 3/3

Stimate client,

Tarifele reglementate pentru serviciile de transport si de sistem si/sau de distributie, care intra in componenta pretului/tarifului de vanzare, in
vigoare incepand cu data de 01.01.2018, sunt, dupa caz, urmatoarele:
Tarifele serviciului de distributie, pentru fiecare zona: Dobrogea: IT 18,74 Lei/MWh; MT 55,29 Lei/MWh; JT 176,20 Lei/MWh - ordin ANRE
111/2017; Muntenia Sud: IT 9,38 Lei/MWh; MT 37,84Lei/MWh; JT 142,68 Lei/MWh - ordin ANRE 112/2017; Banat: IT 16,22 Lei/MWh; MT 50,63
Lei/MWh; JT 153,32 Lei/MWh - ordin ANRE 113/2017; Transilvania Sud: IT 20,29 Lei/MWh; MT 60,38 Lei/MWh; JT 160,80 Lei/MWh ordin ANRE
114/2017; Transilvania Nord: IT 18,73 Lei/MWh; MT 60,11 Lei/MWh; JT 157,35 Lei/MWh - ordin ANRE 115/2017; Muntenia Nord: IT 14,79
Lei/MWh; MT 46,33 Lei/MWh; JT 155,71 Lei/MWh - ordin ANRE 116/2017; Oltenia: IT 21,54 Lei/MWh; MT 62,81 Lei/MWh; JT 169,68 Lei/MWh -
ordin ANRE 117/2017; Moldova: IT 17,80 Lei/MWh; MT 57,17 Lei/MWh; JT 176,72 Lei/MWh - ordin ANRE 118/2017
Tarife pentru serviciile de transport TL (15,73 lei/ MWh - extragere din retea ), TG (1,05 lei/MWh - introducere in retea) si serviciile de sistem
TSS(13,17 lei/MWh), conform ordin ANRE nr. 122/2017.

Incepand cu 18.03.2015, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei a emis Ordinul 16/2015 pentru aprobarea Procedurii - cadru
privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali.

Ori de cate ori apare o neconformitate in derularea parteneriatului nostru te rugam sa ne semnalezi acest aspect, in cel mai scurt timp posibil, de la
identificarea acesteia.

Modalitati de transmitere a plangerilor


Denumire Centre Mod adresare Detalii adresa Program de lucru
de Contact
CRC Alexandria Direct la ghiseu Alexandria, str. Dunarii, nr. 145, jud. Teleorman L-V, 08:00-17:00
CRC Baia de Arama Direct la ghiseu Str.Tudor Vladimirescu, Nr.8, Judet Mehedinti Marti, 08:00-16:00
CRC Bailesti Direct la ghiseu Bailesti, str. Victoriei, nr. 98, jud. Dolj L-V, 08:00-16:00
CRC Bechet Direct la ghiseu Bechet, Str. Tudor Arghezi, nr. 17, jud. Dolj Miercuri, 08:00-16:00
CRC Caracal Direct la ghiseu Caracal, str. Piata Victoriei, bl. 1ABC, parter, jud. Olt L-V, 08:00-16:00
CRC Calimanesti Direct la ghiseu Calea lui Traian, Nr. 670, Calimanesti, jud. Valcea Marti, 08:00-16:00
CRC Campulung Direct la ghiseu Campulung, str. Nicolae Iorga, bl. 3, sc. A, ap. 3, jud. Arges L-V, 08:00-16:00
CRC Corabia Direct la ghiseu Corabia, str. Bibescu Voda, nr. 21, jud. Olt Miercuri, 08:00-16:00
CRC Craiova Direct la ghiseu Craiova, str. Calea Severinului, nr. 97, jud. Dolj L-V, 08:00-17:00
CRC Curtea de Direct la ghiseu Curtea de Arges, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2B, jud. Arges Miercuri si Joi, 08:00-16:00
Arges
CRC Dragasani Direct la ghiseu Dragasani, str. Gherea, nr. 414, bl. T3, sc. E, parter, jud. Valcea L-V, 08:00-16:00
CRC Dr.Tr. Severin Direct la ghiseu Drobeta-Turnu Severin, b-dul Revolutiei, Nr. 19, jud. Mehedinti L-V, 08:00-17:00
CRC Filiasi Direct la ghiseu Bd-ul Racoteanu, Nr. 145, bl. UMPS, parter, jud. Dolj Vineri, 08:00-16:00
CRC Horezu Direct la ghiseu Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 19, Horezu, jud. Valcea Miercuri, 08:00-16:00
CRC Iasi Direct la ghiseu mun. Iași, str. Ovidiu, nr. 4A, bloc 619, parter L-V, 08:00-16:00
CRC Orsova Direct la ghiseu Str. Crizantemelor, Nr.2B, Judet Mehedinti Joi, 08:00-16:00
CRC Pitesti Direct la ghiseu Pitesti, str. Darzu, nr. 1A, jud. Arges L-V, 08:00-17:00
CRC Ramnicu Direct la ghiseu Ramnicu Valcea, str. Stirbei Voda, nr. 7, jud. Valcea L-V, 08:00-17:00
Valcea
CRC Rosiori de Direct la ghiseu Rosiori de Vede, str. Oituz, nr. 11, jud. Teleorman L-V, 08:00-16:00
Vede
CRC Slatina Direct la ghiseu Slatina, str. Primaverii, nr. 18B, jud. Olt L-V, 08:00-17:00
CRC Targu Jiu Direct la ghiseu Targu Jiu, str. G-ral Gh. Magheru, bl. 6, parter, jud. Gorj L-V, 08:00-17:00
CRC Timisoara Direct la ghiseu Timisoara, str. 16 Decembrie 1989, nr. 8, ap. 2/A2, jud. Timis L-V, 09:00-17:00
CRC Videle Direct la ghiseu Videle, str. Aleea FRE, nr. 1, cam. P03, jud. Teleorman L-V, 08:00-16:00
CRC Vanju Mare Direct la ghiseu Vanju Mare, Str. Doctor Victor Gomoiu, nr. 9, jud. Mehedinti Vineri, 08:00-16:00
E-mail cez_crc@cez.ro, cez_vanzare@cez.ro
Fax 0372524832 / 0372524834 L-V, 08:00-16:00
Back Office Posta Targu-Jiu, str. Depozitelor, nr. 2, jud. Gorj, cod postal 210238
Site CEZ http://www.cez.ro/edee/qf/ro/ramjet/ro2/inregistrare-sesizarilor Non-stop
Call Center Telefonic 0251 929 zilnic între orele 08:00-20:00 pentru
informatii comerciale, non-stop pentru
preluare deranjamente
Telefonic 0800 500 000, 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 non-stop pentru preluare deranjamente

Categorii de plangeri si termene de solutionare


Categorie plangere Descriere tip plangere Termen maxim
raspuns
A_Contractarea energiei Intarziere incheiere contractare/ Nerespectare termene clauze contractuale 15zl*
B_Facturarea contravalorii Neprimire factura***/ Neemitere factura 2zl*
energiei furnizate
Mod facturare***** / Sold sau penalitati / Deconectare pentru neplata 5zl*
Neprimire preaviz 15zl*
C_Ofertarea de preturi si tarife Oferta de preturi si tarife 15zl*
D_Continuitatea in alimentarea Intreruperi in furnizarea energiei electrice**** 15zc*/OR**
cu energie electrica +3zl*/FUI**
E_Asigurarea calitatii energiei Fluctuatii (variatii) temporare de tensiune**** 10zl*/OR**
furnizate +3zl*/FUI**
Categorie plangere Descriere tip plangere Termen maxim
raspuns
Calitatea curbei de tensiune**** 20zc*/OR**
+3zl*/FUI**
Investigatie deteriorare receptoare****** 13zl*/OR**
+3zl*/FUI**
F_Functionarea grupurilor de Precizie grup masura**** 10zl*/OR**
masurare +3zl*/FUI**
G_Schimbarea furnizorului Plangere schimbare furnizor 15zl*
H_Informarea clientilor finali in Procedura de informare clienti 15zl*
conformitate cu cerintele
legislatiei in vigoare
J_Alte plangeri Alte plangeri privind serviciul de furnizare 15zl*
Alte plangeri care nu privesc strict serviciul de furnizare 30zc*
* ZL_Zi lucratoare; ZC_Zi calendaristica
** FUI_Furnizor de ultima instanta; OR_Operator de retea
*** In cazul in care solicitarea s-a transmis prin e-mail, copia facturii se va transmite cel mai tarziu in ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care s-a primit
solicitarea. In cazul in care solicitarea s-a transmis prin posta sau fax, copia facturii se va transmite in termen de 2 zile lucratoare.
**** Pentru plangerile referitoare la obligatiile operatorului de retea, termenul de comunicare catre client a raspunsului operatorului de retea este de 3 zile
lucratoare de la primirea acestuia de catre furnizor, conform Standardului de perfomanta privind activitatea de furnizare a energiei electrice.
***** Termenul de depunere a plangerilor privind facturarea energiei electrice este de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii.
****** Termenul de depunere a plangerilor privind receptoarele deteriorate este de 10 zile lucratoare de la data aparitiei supratensiunii accidentale.

Program audiente (etapa 1)


Functia/Locatia/Perioada Numele si prenumele
Manager Zonal Gestiune Clienti Arges, Pitesti, Str. Darzu, Nr. 1A, Et.1, Luni si Joi, 14:00 - 16:00 Ramona GORAN
Manager Zonal Gestiune Clienti Dolj, Craiova, Str.Calea Severinului, nr. 97, Luni si Joi, 14:00 - 16:00 Dana DINU
Manager Zonal Gestiune Clienti Gorj, Targu-Jiu, Str. Depozitelor, nr. 2, Luni si Joi, 14:00 - 16:00 Sorin SECLAMAN
Manager Zonal Gestiune Clienti Iasi, Iași, str. Ovidiu, nr. 4A, bloc 619, parter, Vineri, 09:00-10:00 Daniel AGRIGOROAIE
Manager Zonal Gestiune Clienti Mehedinti, Dr. Tr. Severin, Bdul. Revolutiei, nr. 19, Luni si Joi, 14:00 - 16:00 Otilia BIRLIBESCU
Manager Zonal Gestiune Clienti Olt, Slatina, Str. Primaverii, Nr.18B, Luni si Joi, 14:00 - 16:00 Georgeta ANGHEL
Manager Zonal Gestiune Clienti Teleorman, Alexandria, str. Dunarii, nr. 145, Luni si Joi, 14:00 - 16:00 Marius PETCU
Manager Zonal Gestiune Clienti Timis, Timisoara, str.16 Decembrie 1989, nr.8, ap.2/A2, Luni, 09:00-10:00 Marius IVAN
Manager Zonal Gestiune Clienti Valcea, Rm.Valcea, Str. Stirbei Voda, Nr.7,Luni si Joi, 14:00 - 16:00 Simona CHERA
Manager Regional Departament Gestiune Clienti, Tg-Jiu, Str. Depozitelor, nr. 2, Luni si Joi, 14:00 - 16:00 Vlad COLTEA
Manager Regional Departament Vanzare, Craiova, Str. Calea Severinului, nr.97, Joi, 14:00 - 16:00 Ionut POENARU

In cazul in care nu se reuseste solutionarea aspectelor semnalate in cadrul audientelor managerilor de proces (etapa 1) exista posibilitatea inscrierii prin
intermediul acestora la audientele managementului superior conform programului (etapa 2).

Functia/Locatia/Perioada Numele si prenumele Functia/Locatia/Perioada Numele si prenumele


Director Directie Servicii Clienti, Tg-Jiu, Dan SERBAN Director Executiv CEZ Vanzare, Cornelia SZABO
Str. Depozitelor, nr. 2, Marti, 14:00 - Craiova, Str. Calea Severinului, Nr. 97,
16:00 Marti, 14:00 - 16:00
Director Divizie Servicii Comune, Daniel RADUT
Craiova, Str. Calea Severinului, nr. 97,
Marti, 14:00 - 16:00

Clientul final are urmatoarele drepturi:


dreptul de a apela la ANRE;
dreptul de a apela la alte proceduri extrajudiciare de solutionare a plangerilor;
dreptul de a se adresa instantelor judecatoresti competente.
In cazul in care considerati ca exista posibile nerespectari ale reglementarilor incidente sectorului energiei electrice, aveti dreptul de a va adresa Autoritatii de
Reglementare in domeniul Energiei – ANRE in vederea transmiterii unei petitii, cu precizarea tuturor aspectelor concrete privind problemele pe care doriti sa le
semnalati.

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI


Str. Constantin Nacu nr. 3, Bucuresti, Sector 2, Cod postal 020995, ROMANIA
Fax: 021-321.43.65
http://www.anre.ro/ro/contact/depunerea-unei-petitii

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR


TEL INFO-CONSUMATOR
021 9551 - linie telefonica cu tarif normal
www.anpc.gov.ro

Mai multe informatii poti afla consultand procedura interna privind solutionarea plangerilor clientilor finali disponibila atat pe site-ul www.cez.ro cat
si prin alte canale de comunicare.