Sunteți pe pagina 1din 4

Procedura Generala

PG010
Planificarea aspectelor de mediu Data originala:
01.09.2009

1. Scop
Aceasta procedura reglementeaza activitatile de identificare, evaluare si planificarea a aspectelor de mediu semnificative in vederea elaborarii
programului(elor) de management de mediu de catre Reprezentantul Managementului Mediului (RMM) din cadrul PIROUX INDUSTRIE
ROMANIA.

2. Domeniu de aplicare
Procedura se aplica de catre Reprezentantul Managementului Mediului si Echipa de Mediu la Planificarea Aspectelor de Mediu.

3. Documente de referinta
o SR EN ISO 14001: 2009 – Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare
o SR EN ISO 9004:2001 – Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor.
o SR EN ISO 9000:2006 – Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.
o SR EN ISO 19011:2003 – Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii.
o MC-01-00 – Manualul calitatii Piroux industrie Romania
4. Evidenta modificarilor

N° Pag Cap Descriere Versiune/Data Observatii

1 Creare document 00/ 01.10.2009


Schimbare formular
2 Modificare forma procedura in conformitate cu MC001 01.01.2010
de procedura

Nume si prenume Functie Data Semnatura


Elaborat Dragos Pana RMI 01.09.2009

Verificat Dragos Pana RMI 18.09.2009

Aprobat Stanislas Delayat Director general 01.10.2009

Copyright©:
1. Acest document contine informatii si date care sunt proprietatea S.C. PIROUX INDUSTRIE ROMANIA S.R.L.
2. Prezenta procedura generala este destinata utilizarii exclusive pentru propriile cerinte.
3. Utilizarea integrala sau partiala a acestei proceduri in orice scop sau activitate sau reproducerea partiala / integrala in orice publicatie si prin orice
procedeu ( electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc) este interzisa fara acordul scris al PROPRIETARULUI.

PG010 Planificarea aspectelor Rev: 00 Rev: 01 Rev: Document


Copie Controlata n° Pag: 1
de mediu 01.09.2009 04.01.2010 Data: Original
Copiile tiparite sunt necontrolate. Printed copies are uncontrolled. Data tiparirii 04.12.2012
Procedura Generala
PG010
Planificarea aspectelor de mediu Data originala:
01.09.2009

5. Definitii si prescurtari
Aspect de mediu - element al activitatilor, produselor sau serviciilor unei organizatii care poate interactiona cu mediul.
Impact asupra mediului - orice modificare a mediului, benefica sau daunatoare, care rezulta total sau partial din activitatile,
produsele sau serviciile unei organizatii.
Obiectiv de mediu - tel general de mediu rezultat din politica de mediu, pe care o organizatie isi propune sa-l atinga si care este
cuantificat acolo unde acest lucru este posibil.
Obiectiv specific de mediu - cerinta detaliata de performanta, cuantificata daca este posibil, aplicabila ansamblului sau unei parti a
organizatiei, ce rezulta din obiectivele generale de mediu si care trebuie stabilita si indeplinita pentru atingerea acestor obiective.
Performanta de mediu - rezultate masurabile ale sistemului de management de mediu, legate de controlul organizatiei asupra
aspectelor sale de mediu, bazate pe politica, obiectivele generale si obiectivele specifice de mediu ale acesteia.
SMI – sistem de management integrat
RMI – responsabil management integrat
RMM – responsabil management de mediu
DG – director general
6. Codificare. Formulare.
Toate documentele aferente acestei proceduri vor fi codificate astfel: FPG010-xxx-yy, unde „xxx” reprezinta numarul de ordine
indexat al formularului, iar „yy” versiunea formularului.
Formularele aferente prezentei proceduri sunt:
o FPG010-001 – Lista aspectelor de mediu
o FPG010-002 – Fisa de proces
o FPG010-003 – Fisa de evaluare aspecte de mediu
o FPG010-004 – Registru fise de proces
o FPG010-005 – Lista substantelor cu impact de mediu
o FPG010-006 – Program de Management de Mediu
o FPG010-007 – Indicatori de performanta de mediu

PG010 Planificarea aspectelor Rev: 00 Rev: 01 Rev: Document


Copie Controlata n° Pag: 2
de mediu 01.09.2009 04.01.2010 Data: Original
Copiile tiparite sunt necontrolate. Printed copies are uncontrolled. Data tiparirii 04.12.2012
Procedura Generala
PG010
Planificarea aspectelor de mediu Data originala:
01.09.2009

7. Descrierea procesului

Planificare aspectelor de
Principalele aspecte de mediu pot fi:
mediu
o Emisii in aer
o Deversari in apa
o Utilizare materii prime si resurse
naturale RMM si echipa de mediu observa si
o Energia emisa (caldura, radiatii etc.) identifica activitatile, procesele, FPG010-002 Fisa de proces;
o Poluare fonica produsele si serviciile care au un impact FPG010-004 Registru fise de
o Deseuri si subproduse asupra mediului si intocmesc o fisa de proces
o Insusiri fizice (dimensiune, forma , proces pentru fiecare.
culoare, aspect)
Vor fi identificate si aspectele de mediu
istorice.
RMM, folosind informatiile din fisele de FPG010-001 Lista aspectelor
proces, analizeaza fiecare activitate, de mediu
Impacturi principale asupra mediului: produs si serviciu identificat si
o Poluare aer intocmeste lista aspectelor de mediu
o Poluare ape subterane si de suprafata
o Poluare sol
o Contaminare
o Consumuri de resurse naturale
o Peisaj degradat
RMM stabileste criteriile de evaluare a Instructiuni de lucru pentru
Criteriile de evaluare a aspectelor de aspectelor de mediu. evaluarea aspectelor de
mediu sunt: mediu
o Criterii cantitative
o Criterii calitative
o Legislatie
o Frecventa
RMM, pe baza criteriilor stabilite, FPG010-03 Fisa de
intocmeste fisa de evaluare a aspectelor evaluare aspecte de mediu
Conditiile de functionare luate in de mediu tinand seama de diversele
considerare sunt: conditii de functionare.
o Normale
o Anormale
o In situatii de urgenta FPG010-006 Program de
RMM intocmeste programul de management de mediu
management de mediu la nivel de
societate
Programul de management de
mediu stabileste activitatile care
trebuie intreprinse, responsabilii,
termenele si resursele necesare.
Programul de management de Functie de impactul asupra mediului si a FPG010-007 Indicatori de
mediu este aprobat de DG programului de management de mediu la performanta de mediu
nivel de firma, RMM stabileste si
monitorizeaza obiectivele pentru fiecare
sector din cadrul intreprinderii

In cadrul programului de imbunatatire


continua, RMM actualizeaza anual lista
aspectelor de mediu, pentru a identifica
aspecte noi ce trebuie introduse in lista
de aspecte de mediu sau aspecte vechi
care trebuie scoase de pe lista.

RMM raporteaza anual managementului


firmei performantele sistemului de
management al mediului in cadrul
sedintei de analiza a SMI

Sfarsit proces

PG010 Planificarea aspectelor Rev: 00 Rev: 01 Rev: Document


Copie Controlata n° Pag: 3
de mediu 01.09.2009 04.01.2010 Data: Original
Copiile tiparite sunt necontrolate. Printed copies are uncontrolled. Data tiparirii 04.12.2012
Procedura Generala
PG010
Planificarea aspectelor de mediu Data originala:
01.09.2009

8. Responsabilitati
o Reprezentantul Managementului Mediului :
i. identifica prin vizite si observatii la obiectivele de lucru aspectele de mediu; stabileste si intocmeste lista aspectelor de
mediu;
ii. determina criteriile de evaluare a aspectelor de mediu;
iii. evalueaza aspectele de mediu; identifică aspectele de mediu semnificative si de semnificatie medie; stabileste obiectivele
si Ńintele de mediu;
iv. stabileste programul(ele) de management de mediu;
v. anual analizeaza gradul de realizare a programului(elor) de management de mediu si actualizarea acestora.

o Director General: aproba programul(ele) de management de mediu.

9. Obiective si mod de verificare


Obiectivul prezentei proceduri este respectarea legislatiei in domeniu si cuantificarea acestei respectari prin intermediul indicatorilor
specificati in documentele aferente paragrafului 7 ai prezentei proceduri

PG010 Planificarea aspectelor Rev: 00 Rev: 01 Rev: Document


Copie Controlata n° Pag: 4
de mediu 01.09.2009 04.01.2010 Data: Original
Copiile tiparite sunt necontrolate. Printed copies are uncontrolled. Data tiparirii 04.12.2012