Sunteți pe pagina 1din 43

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGROOMICE SI MEDICINA

VETERINARA
BUCURESTI
Facultatea: Management inginerie economica si
e!"oltare rurala

S#eciali!area: INGINERIE ECONOMICA IN


AGRICU$TURA

SC%CaisaVesela%SR$

Profesor coordonator:
Student: Dona Ion
Miron George Ale&anru

Grupa: '()*

+
BUCURESTI,*)+(-*)+.
CU/RINS
CAPITOLUL I –Descrierea obiectului de investitie

+ Descrierea societati in care se im#lementea!a in"estitia


* Descrierea i n"estitiei
CAPITOLUL II- Datele tenice ale investitiei

*%+ Am#lasament
*%* Descrierea 0u&ului te1nologic
*%2 Datele te1nice ale in"estitiei
*%( Descrierea te1nica a 3ecarui o4iect in"estitional
CAPITOLUL III- !u"etul investitiei

2%+ Resurse necesare


2%+%+ Resurse necesare #t in"estitie
2%+%* Resurse necesare #rocesului te1nologic
2%*%Funamentarea c1eltuielilor e in"estitie
2%*%+ Estimarea #returilor e cum#arare a materilor #rime si a
materialelor #e cei . ani e in"estitie
2%*%* Estimarea c1eltuielilor anuale in 5unctie e #lani3carea ciclurilor e
#rouctie si e #returile estimate
2%2Estimarea #e . ani a "eniturilor si c1eltuielilor #ost6in"estitie
2%2%+ Estimarea "eniturilor #e . ani
2%2%* Estimarea c1eltuielilor cu ciclu e #rouctie #e . ani
2%2%2 Estimarea re!ultatelor 3nanciare
2%2%( Estimarea re!ultatelor 3nanciare in urma e5ectului at e sursele e
3nantare
2%( Inicatori e in"estitie
2%(%+ Inicatorii 3nanciari
2%(%* Gra3c incasari #arti

*
CAPITOLUL I –Descrierea obiectului de investitie

1.1 Descrierea societati in care se implementeaza investitia

Agent economic: S%C%Caisa Vesela%S%R%$


Re#re!entant: Miron George Ale&anru
Seiul social: 7uet Bacau, Comuna Casin, Sat Casin%
Co unic e inregistrare: +(''.('.
Numarul
O4iectul e e inregistrare
acti"itate :in% Co
Registrul
CAENComertului: 8*.-*9.-+.%+)%*)+(
)+*.  ;Culti"area 5ructelor ar4ustilor
5ructi5eri, ca#sunilor, nuci5erilor si a altor #omi 5ructi5eri

Scurt istoric al solicitantului


<ntre#rinerea a 5ost =n3in>at? =n anul *)+(% /@n? =n #re!ent nu a
es5?urat acti"it?>i generatoare e "enituri

+%* Descrierea obiectului de investitie

Denu#irea investitiei
Livada de pomi

Socieatea a fost infiintata in comuna Casin , judetul Bacau.


Locatia pentru amplasarea livezii a fost aleasa dupa o analiza atenta a factorilor
naturali care influenteaza in mod direct productivitatea plantatiei. Astfel, in fuctie si de
productivitatea zonelor, s-a optat pentru un spatiu situat la deal.
Proiectul de investitii are ca scop infiintarea unei livezi de meri pe o suprafata
de 7 ha si dotarea fermei pomicole cu echipamentele necesare realizarii in bune
conditii a tehnologiei de infiintare si intretinere plantatie.
n mod concret, prin proiect se prevede!
- achizitionarea si amplasarea urmatoarelor masini, utilaje agricole, dar si ustenile
pentru efectuarea muncii necesara culturii de caisi!
• "ractor #$-%& CP'
• (aveta de plastic pentru recoltarea caiselor'
• Cositoare pentru iarba )cu manusi si ochelari de protectie*
• +oarfeca telescopica pentru crengi
• Aplicator de ingrasaminte
• Achizitionarea puietilor de caisi mari e cena
• asina pentru stropit'

2
• istem de sustinere
• aloane'
• icroaspersor
• /uleta
• "arusi
• Cantar
• 0tilaj de plantat pomii
• istem de recoltare a caisilor'

otostivuitor si sapa rotativa
-dar si construirea spatiului social al firme)cu dotari*

ijloace fi1e de care dispune societatea! - societatea dispune de o suprafata de 7 ha,


care se afla pe dealul din Comuna Casin, udetul Bacau.

Principalul obiectiv al proiectului, infiintarea e1ploatatiei agricole prin achizitie


utilaje independente, se incadreaza in obiectivele masurii 232 4odernizarea
e1ploatatiilor agricole5 cuprinsa in Planul (ational 6e 6ezvoltare /urala 3&2# 

3&3&, care promoveaza si sprijina investitiile in e1ploatatiile agricole.


8biective generale!
n cadrul noii ferme se va adopta un sistem modern, de tip intensiv de infiintare
si e1ploatare a livezii de meri, caracterizat de aplicarea unor metode eficiente de lucru
care necesita un consum minim de munca si costuri mici de e1ploatare.

8biective specifice!
• introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei,
ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei.
"ehnologia de infiin tare, intretinere si e1ploatare a livezii de caisi prezinta un grad
ridicat de mecanizare si automatizare a operatiunilor din flu1ul de productie.

cresterea veniturilor e1ploatatiilor agricole.


mplementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala
obtinerea unor venituri de apro1. 93& mii lei:an din comercializarea merelor, in
conditiile in care produsele intreprinderii individuale raspund unei cereri in crestere
identificate pe piata pentru fructe proaspete.
;fectuarea lucrarilor din tehnologie in perioada optima asigura dezvoltarea
corespunzatoare a pomilor si creeaza premisele pentru asigurarea unor productii
(
ridicate la hectar. ;1istenta unor mijloace fi1e proprii pentru efectuarea lucrarilor
agricole permite realizarea acestora la timp si elimina o eventuala dependenta de terti.
n aceste conditii, oferirea unor produse proaspete, de calitate certificata, la preturi
competitive va asigura succesul afacerii, contribuind la obtinerea unor venituri
constante.

8biective operationale!

Obiective de ordin tehnic


0tilajele si echipamentele prevazute in flu1ul tehnologic permit desfasurarea
procesului de infiintare si intretinerea livezii de caisi in conditii optime. "ehnologiile
performante folosite conduc la obtinerea unor produse de calitate, la randamente
sporite, in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. n acelasi timp, prin
utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste realizarea unor conditii bune
de munca pentru personalul care lucreaza in ferma pomicola.

Obiective de ordin economic


Principalii factori care permit minimizarea costurilor de productie si obtinerea unei
rentabilitati economice ridicate sunt!
- e1istenta unei baze materiale proprii formata din echipamente si utilaje
necesare realizarii in bune conditii a tuturor etapelor fisei tehnologice.
- alegerea unui soi rezistent la conditiile climatice si boli'
- productivitate ridicata a muncii datorita mecanizarii unei parti
importante a activitatii si localizarii intr-o zona propice pomiculturii.
- reducerea costurilor de productie si cresterea rentabilitatii economicea
e1ploatatiei agricole

Obiective de mediu
- datorita teh nologiei de ultima generatie care va fi adop tata, activitatea
fermei va avea impact minim asupra factorilor de mediu.
- diversificarea productiei in functie de cerintele pietei, realizarea de noi
produse si introducerea de noi tehnologii

+undamentarea necesitatii investitiei


.
n prezent aceasta firma nu detine utilajele agricole necesare infiintarii si
intretinerii unei e1ploatatii pomicole de caisi .
Asaar, #entru reali!area in 4une conitii a tuturor eta#elor te1nologice ale
e&#loatatiei, ar si #entru a e"ita costurile su#limentare cu inc1irierea utila8elor,
solicit acest s#ri8in 3nanciar neram4ursa4il #entru reali!area #arcului e utila8e
agricole%
/e 4a!a anali!ei te1nologiei e in3intare si intretinere a e&#loatatiei #omicole
a re!ultat necesitatea ac1i!itionarii unui numar minim e ec1i#amente care sa
asigure ine#enenta te1nica a e&#loatarii li"e!ii%
Factorii social6economici e care #omicultorul a tinut cont in alegerea
in"estitiei sunt:
6 asigurarea 5ortei e munca in tot tim#ul anului, ie5tina
6 asigurarea cailor e acces, accesi4ile tot tim#ul anului
6 lucrarile e im4unatatiri 5unciare sa 3e #utine, iar "aloarea lor sa 3e mica
6 #osi4ilitatile e auct iune a a#ei #ent ru irigare si tratamente 3tosanitare,
sa 3e e3ciente in #unct e "eere 3nanciar
6 istanta cores#un!atoare e sursele e #oluare care #ot a5ecta calitatea
5ructelor, im#use e normele sanitare
6 asigurarea unui #arc e masini, otat cores#un!ator, gata in orice moment
#entru inter"entii%

CAPITOLUL II- Datele tenice ale investitiei

2.1 Amplasament

ocietatea in baza careaia elaborez proiectul se gaseste in Comuna Casin, Judetul Bacau
localizata pe valea Casinului, <n sud -vestul udetului Bacau, oldova , /om=nia. Comuna
are 9.3>> de locuitori si o suprafata de 9> de ?m3.
e <nvecineaz@ cu comuna Lupesti la nord, in sud cu orasul 8nesti, in vest cu Buciumi iar la
esti cu dealul 8ituz.
Bacau este re ședin ța și totodat@ cel mai mare oraș al județului Bac@u din/om=nia, fiind
situat <n regiunea istoric@ oldova. ;ste situat pe r=ul Bistri ța , pe care <n or a ș e1ist@ o
central@ hidroelectric@ local@ ce acoper@ o parte a consumului local de energie
electric@.uprafața municipiului este de #9 ?m, iar popula ția este de 273.%7 de locuitori
)3&29*


2.2 Descrierea fuxului tehnologic

A. Organizarea si amenajarea terenului

Beneficiarul propune infiintarea unei livezi de meri, pe o suprafata de 7 ha,


amplasata in localitatea Casin , judetul Bacau.Plantatia va fi realizata in sistem
intensiv. Locatia pentru amplasarea livezii a fost aleasa dupa o analiza atenta a
factorilor naturali si socio-economici care influenteaza in mod direct productivitatea
plantatiei. Astfel, in fuctie si de productivitatea zonelor, s-a optat pentru un spatiu
situat la deal.

9
6efrisarea culturii precedente sau a vegetatiei lemnoase sau arbustive este obligatorie.
Locatia aleasa pentru infiintarea livezii nu este acoperita cu foarte multa vegetatie insa se va
realiza defrisarea pentru asigurarea conditiilor optime de plantare si dezvoltare. . (ivelarea
terenului este necesara pentru eliminarea denivelarilor care favorizeaza retinerea apei si
pentru a crea conditii pentru mai tarziu, cand terenul va fi irigat
+ertilizarea terenului. +iind culturi care se intind pe perioade mari de timp )zeci de ani*,
fertilizarea inainte de plantare este obligatorie. 6ozele de ingrasaminte se aplica in functie de
fertilitatea naturala a terenului si de sistemul de cultura adoptat. 6ozele orientativ e sunt de

#&-%& t:ha
aplica gunoi
inainte de grajd, 2&&-9&&?g
de desfundare, P3&$:ha,
iar gunoiul de grajd2&&-9&& ?g 3&:ha.Pentru
dupa desfundare. +osforul si potasiul
corectarea se
aciditatii
solului se administreaza $-2& t:ha carbonat de calciu.

B. Pregatirea terenului
Pregatirea terenului se face prin defrisare, nivelare, fertilizare Dsubstantiala5 si mobilizare
adanca prin desfundare la $& cm. +ertilizarea minerala presupune aplicarea inainte de
desfundare a 23&-2$& ?g s.a.P38$:ha, , amendamente calcaroase pe solurile cu pE sub $,$.
Pentru fertilizare se va folosi tractorul si echipamentul de fertilizat. Pentru livezile intensive
pregatirea minutioasa a solului si fertilizarea sunt hotaratoare pentru reusita culturii.
aterialul saditor va fi achizitionat din pepiniere autorizate care asigura material de calitate.

C. Stabilirea distantei de plantare si


pichetare:

Lucrarea este relativ grea, deoarece necesit@ atenFie,


precizie Gi nu <n ultimul r=nd, o
conGtiinciozitate deosebit@. Pentru realizarea ei a vem
nevoie de o serie de instrumente Gi materiale specifice! teodolite, echere topografice, mire,
panglici de oFel, fiGe, jaloane, F@ruGi de <ntindere, picheFi, topoare, s=rme gradate la distanFele
dintre r=nduri Gi dintre pomi pe r=nd.
Lucrarea are trei etape! parcelarea, <ncadrarea terenului, pichetarea propriu-zis@.
PARCELAREA presupune imp@rFirea terenului <n unit@Fi teritoriale! parcele Gi tarlale.
@rimea Gi orientarea parcelei se face <n funcFie de forma de relief, sistemul de cultur@.
+orma cea mai corespunz@toare a parcelei este cea dreptunghiular@. Parcelele se orienteaz@ cu
lungimea pe direcFia curbelor de nivel, fiecare dintre ele trebuind s@ aib@ porFiuni de teren cu
aceeaGi pant@, sau cu diferenFe foarte mici.

'
!CA"RAREA #ERE!$L$ . Pe marginea lung@ @ parcelei se alege o dreapt@ AB, care
constituie baza de pornire a pichetajului. Lungimea dreptei AB trebuie s@ fie un multiplu al
distanFei dintre pomi pe r=nd. 6in punctele A Gi B se vor ridica dou@ perpendiculare AC Gi
B6, cu ajutorul teodolitului, egale ca lungime.
PC%E#AREA PROPR$&'S( reprezint@ marcarea locului de plantare a pomilor, <n
interiorul parcelei. Laturile AC Gi B6 se <mpart la distanFele corespunz@toare dintre r=nduri Gi
se marcheaz@ cu ajutorul picheFilor care vor r@m=ne Gi dup@ s@parea gropilor Gi dup@
repichetare, p=n@ la terminarea lucr@rii de plantare. Latura AB va constitui r=ndul num@rul 2.
Celelalte se vor marca la o distanF@ corespunz@toare, <n funcFie de primul r=nd. +i1area
locului fiec@rui pom <n parte se face cu ajutorul unei s=rme marcate. Aceasta se <ntinde <ntre
picheFii de baz@, de pe laturile AC Gi B6. 6istanFa dintre ultimii picheFi care marcheaz@
r=ndul Gi marginea parcelei trebuie s@ fie 2:3 din distanFa dintre doi pomi consecutivi la fel ca
si distanFa dintre r=ndurile din marginea parcelei 8peraFia de <ntindere a s=rmei continu@ p=n@
la pichetarea ultimului r=nd.

". Plantarea pomilor:


Perioada optima de plantare este toamna, dupa caderea frunzelor si pana la venirea
gerurilor. Plantarea de primavara da rezultate bune cu cat se face mai devreme.
ntreprinzatorul va respecta acest lucru in implementarea proiectului, pentru a asigura
conditiile optime de infiintare a livezii. 6aca plantarea se face toamna, intre radacini
si sol se stabileste un contact bun, ranile se cicatrizeaza mai usor si incep procesele de
rizogeneza, care duc la formarea a noi radacini, pana in primavara.
nainte de plantare pomii sunt supusi unor operatiuni obligatorii!
Controlul viabilitatii si a sanatatii . Pomii sanatosi au scoarta turgescenta, tesuturile
sanatoase de culoare caracteristica, uniforma,sectiunea prin radacina este alba cu
miros placut.
)asonarea radacinilor se face pentru improspatarea sectiunii la radacinile de schelet
mai groase de 9-# mm, scurtarea radacinilor cu diametrul intre # mm si 2& mm.
/adacinile fibroase se taie scurt. "inand cont ca prinderea se face pe baza radacinilor
groase, de schelet, acestea se lasa cat mai lungi, daca nu sunt ranite, in caz contrar
acestea se fasoneaza deasupra ranii.
*ocirlirea radacinilor consta in scufundarea repetata a radacinilor pomilor intr-un
amestec alcatuit din parti egale de balega proaspata de vita, pamant de telina si apa.
Acest amestec asigura in primele faze de dupa plantare un contact bun cu solul,
asigura o buna cicatrizare a ranilor si substante nutritive. ocirlirea este obligatorie la
toate plantele si cele din toamna si cele din primavara. Pomii se vor planta imediat
dupa mocirlire, ca mocirla sa nu se usuce pe radacini.
Pentru livezile intensive, pe terenul pregatit asa cum s-a aratat, se sapa gropi de 9&cm
1 9&cm 1 9&cm, fiecare dimensiune putand fi marita cu pana la 2& cm, in functie de
vigoarea pomului. Plantarea se face cu ajutorul cablurilor marcate sau cu scandura de


plantare. Pomii se planteaza in asa fel incat punctul de altoire sa ramana la nivelul
solului, dupa plantare.
Anterior plantarii, dupa stabilirea adancimii de plantare, pe fundul gropii se face un
mic musuroi din pamant reavan, pe care se aseaza pomul. 0n muncitor tine de pom,
iar altul trage pamant in groapa in asa fel incat acesta sa patrunda bine printre
radacinile pomului, dupa care se calca bine. n continuare se pune in gropi, 2&-2$ ?g
mranita si se acopera total cu pamant, care este bine tasat cu piciorul. 6aca pamantul
este uscat, se uda cu $-> l apa. La sfarsit se face un mic musuroi in jurul pomului.
6aca pamantul este prea umed, nu se planteaza pomii,deoarece e1ista pericolul tasarii
solului, ceea ce impiedica dezvoltarea radacinilor.
Lucrarea de repichetare consta in amplasarea tutorilor in groapa, in functie de schema
de pichetaj, cu ajutorul scandurii de plantare sau a cablurilor marcate. Plantare, cu 3:9
din pamantul scos din primul strat, bogat in humus.
0darile dupa plantare se va face in functie de precipitatiile din zona, dar in general se
dau la 9-# saptamani,2-3 galeti cu apa. Pentru udare se desfac musuroaiele se uda
dupa care se refac. Pentru udare se vor inchiria cisterne cu apa.

E. ntretinerea si lucrarile solului pentru plantatie:


"aierile sunt operatiuni chirurgicale si nechirurgicale prin care se modifica pozitia
relativa a ramurilor in coroana si a mugurilor pe ramuri. Altfel spus taierile trebuie sa
stimuleze functiile pomului slab manifestate si sa le tempereze pe cele manifestate intens.
8peratiuni tehnice utilizate la taierea pomilor! - chirurgicale - de taiere cu foarfeca cand nu se
fac taieri si se modifica pozitia ramurilor. Crengile rezultate in urma taierii vor fi tocate cu
tocatoarea pomicola, produsul rezultat fiind vandut producatorilor de bricheti.
n plantatiile pomicole solul se mentine in diferite sisteme de cultivatie in asa fel incat
pomii sa nu fie concurati. Practicarea unui sistem adecvat de intretinere a solului se face in
functie de! zona, precipitatii, te1tura solului, specie, soi, portaltoi. C Caisa Hesela /L va
opta pentru tehnica numita ogorul combinat. Acest sistem de intretinere imbina elemente de
tehnologie de la mai multe sisteme de intretinere. n acest fel avantajele ambelor sisteme de
intretinere se intalnesc aici! putin poluant, mentine structura solului, este ieftin. Prin ogorul
combinat intervalul dintre randuri se mentine lucrat sau inierbat, iar pe randurile de pomi, se
erbicideaza cu masina de stropit

). )ertilizarea plantatiei:

+ertilizarea plantatiilor decais constituie una dintre verigile culturale cu consecinte


importante asupra cantitatii si calitatii productiei de caise . ;ste necesar ca ea sa se aplice

+)
diferentiat dupa varsta pomilor, potentialul productiv, incarcatura de rod si tipul solului pe
care este amplasata plantatia. Anual este necesar sa se refaca fertilitatea solului prin aplicarea
de ingrasaminte in doze care sa suplineasca cantitatile consumate. n functie de varsta
pomilor se recomanda sa se aplice urmatoarele doze de ingrasaminte chimice!
- in anul  - 2&& ?g:ha azotat de amoniu, 23& ?g:ha superfosfat si >& ?g:ha sare potasica.
- in anul  - 3&& ?g:ha azotat de amoniu, 3$& ?g:ha superfosfat si 2%& ?g:ha sare potasica.
- -in anul  - H si urmatorii - 9&& ?g:ha azotat, 3$& - 9&& ?g:ha superfosfat si 3$&  9&&

?g:fosfat.
Aplicarea ingrasamintelor chimice se face numai pe randul de pomi, pe o banda de circa un
metru de o parte si alta a acestuia. uperfosfatul, sarea potasica, gunoiul de grajd si
amendamentele plus o treime din doza de azotat se aplica toamna si se incorporeaza in sol
odata cu aratura, iar restul ingrasamintelor azotoase se aplica primavara in perioada legarii
fructelor. Prima fertilizare se face dupa caderea petalelor. A doua fertilizare se face la
inceputul cresterii fructelor, cand sunt necesare cantitati mari de ingrasaminte chimice. n
continuare se mai fac fertilizari la 3-9 saptamani, pana la intrarea fructelor in parga. Aceste
fertilizari se pot face concomitent cu aplicarea pesticidelor, majoritatea elementelor chimice
fiind compatibile cu acestea. rigarea constituie de asemenea un factor limitativ al cultivarii
pomilor, avand un rol hotarator in zonele cu precipitatii sub $&& mm si chiar %&& mm anual.
Prin irigare se urmareste mentinerea umiditatii necesare desfasurarii in conditii optime a
fiecarei fenofaze. Pentru aceasta, se recomanda aplicarea in functie de tipul de sol si a

indicilor
cerintele hidrofizici
de consumaialeacestuia,
pomilora sunt
22& mc apa la odalitatea
ma1ime. hectar, mai ales in perioada
de udare folositeiunie-august cand
este cu cisterne
cu apa, ori de cate ori este necesar.

I. Combaterea bolilor si a daunatorilor:


Cultura caisului necesita un numar mare de tratamente fitosanitare ca urmare a
atacului succesiv sau concomitent al unor patogeni si daunatori specifici sau
nespecifici. 8btinerea de recolte mari si fructe de buna calitate, este corelata cu o buna stare
de sanatate a pomilor. n conditiile tarii noastre prin neglijarea bolilor si daunatorilor la cais
se poate pierde circa 9&-%&J din recolta soiurilor cu coacere mijlocie si tarzie. Bolile si
daunatorii care ataca in mod frecvent ciresul in tara noastra sunt! antracnoza frunzelor de
cires,ciuruirea frunzelor ,moniloza,paduchele din an ose,paduchele negru al
ciresului,musca cireselor,acarienii,viespea neagra a frunzelor de cires,cotarul verde, insect
minatoare,etc.
n faza de buton alb si dupa inflorire se utilizeaza, de regu'a , fungicide sistemice care
protejeaza frunzisul si fructele fata de principalii patageni,o perioada mai indelungata fata de
cele de contact si in general nu pateaza fructele. 6intre acestea mentionam ca foarte aficace
produsele Bavistin 6+, aprol core, +olicur solo, 6erosal $&.C,etc. 6upa recoltare, pe
langa produsele cuprice se recomanda si cele de contact! Captadin,+olpan,6ithane.

++
Pentru combaterea daunatarilor se pot folosi insecticidele 6ecis,arate,CalKpso,
ospilan,Hictenon,etc. "oate produsele folosite pot ri inlocuite su ale produse su acelasi
specrtu de actiune.
Principalele boli: monilioza, fainarea, ciuruirea frunzelor plum-po1ul.

Cancerul uscat.

%. Recoltarea +ructelor:

/ecoltarea caiselor se face la momentul


optim, caracteristic fiecarui soi si este o insusire
genetica bine precizata. La cele de vara momentul
de recoltare se suprapune cu cel de consum, in
timp ce pentru celelalte doua grupe recoltarea
precede consumul cu o perioada mai scurta sau
mai lunga in functie de soi si conditiile de pastrare.
Pastrarea caiselor in stare proaspata cat mai multa vreme se face departe de
umezeala,motiv pentru care nu este recomandata spalarea acestora , decat inainte de a fi
consummate.

/ecoltarea caiselor se face <n momentul <n care acestea au atins maturitatea tehnic@.
Livada intensiva de cais este una destul de rentabila din anul # fiind posibil@ obFinerea unor
producFii cuprinse <ntre 2$ Gi 3$ t:ha, cu un calibru de 9$-#&mm.

Lucrari de taiere efectuate!


+ormarea coroanei tip Has arger la cais. - aspectul pomilor dupa taiere in anul intai
)a*, anul al doilea )b*, anul al treilea )c*, anul al patrulea )d*.

+*
. Sistemul de plantatie

istemele de plantaFii cu circulare bun@ a aerului Gi permeabilitate ridicat@ la lumin@


reduc pericolul <mboln@virii plantelor Gi <nlesnesc prin aceasta aplicarea mijloacelor de
protecFie. ;le constituie deci o premis@ esenFial@ pentru succesul producFiei ecologice de
fructe. (u sunt recomandabile plantaFiile pe dou@ sau mai multe r=nduri, precum nici alte
sisteme cu p@duri de foioase ad=nci. La aceste sisteme aerisirea Gi iluminarea sunt proaste, iar
lucr@rile pe r=ndurile de pomi <ngreunate. istemele descrise aici reprezint@ o selecFie de
metode practicate deja cu succes. Pe l=ng@ acestea, mai e1ist@ o multitudine de sisteme care,
de asemenea, pot duce la atingerea obiectivului propus.
L@Fimea coridoarelor dintre r=ndurile de plante reiese din propriet@File diferite ale
amplasamentului, a puterii v=ntului, a vitezei de creGtere a soiurilor Gi portaltoilor, precum Gi
a tipului de mecanizare.
/egula empirica pentru calculul <naltimii optime a pomilor! umatatea distantei dintre
r=nduri  )2,&& - 2,$&m*.
6istanF@ r=nduri 1 distanFa <ntre pomi

• M$.&& m 1 9 m

)%&& pomi per hectar*
cop urm@rit

• M "oate lucr@rile s@ poat@ fi e1ecutate de la nivelul solului )impracticabil <n


momentul de faF@*.
Avantaje

•M Administrare raFional@ )cules*.


•M ;ste posibil@ acoperirea )protecFie contra
intemperiilor*.
•M /ecolt@ timpurie.
•M /isc sc@zut de accidentare la cules.
6ezavantaj

• M /isc mai ridicat <n procesul de producFie,deoarece nu dispunem de


suficiente date empirice pe termen lung despre acest sistem)pot ap@rea
probleme de afinitate*.

,. Cerinte +ata de +actori ecologici:


Temperatura: Caisul este o specie pretenFioas@ faF@ de c@ldur@, temperatura constituind
factorul limitativ de e1tindere a speciei. Ca areal de cultur@, g@seGte condiFii bune <ntr-o zon@
mai mic@ dec=t piersicul. Pomii pornesc <n vegetaFie dup@ o perioad@ de 7-2& zile cu

+2
temperaturi peste pragul biologic, iar <nflorirea Gi legarea fructelor se realizeaz@, dac@ sunt
asigurate cel puFin 2&-23NC. On perioada de vegetaFie, temperatura optim@ este de 3&NC.
/ezistenFa la temperatur@ sc@zut@ este dependent@ de faza de vegetaFie Gi de fiecare organ <n
parte. Pomii bine preg@tiFi pentru iernare pot s@ reziste p=n@ la - 3% - -37NC, f@r@ a <nregistra
pagube, mugurii <n faza de umflare sunt distruGi la -23- -2#NC, la apariFia petalelor numai
unele soiuri rezist@ la -%NC, florile deschise deger@ la -3 - -9NC, iar tinerele fructe sunt
afectate la -2 - -3NC. On iernile cu temperaturi negative sub 3&NC apar cr@p@turi pe trunchiul
pomilor, pe care se instaleaz@ o serie de microorganisme ce duc la scurtarea longevit@Fii
pomilor. -a constatat o leg@tur@ <ntre rezistenFa la ger a mugurilor Gi gradul lor de dezvoltare.
ugurii de pe ramurile anticipate sau de pe valurile 3 Gi 9, sunt mai tineri Gi mai rezistenFi
dec=t cei de pe primul val. 6e asemenea, s-a constatat c@, la cais, temperaturile pozitive mici,
nu <mpiedic@ polenizare chiar <n absenFa albinelor. 0neori polenizarea se face <naintea
deschiderii depline a florilor deoarece stigmatului este aGezat str=ns <ntre stamine. rigarea
prelungit@, fertilizarea e1cesiv@ cu azot sau aplicarea acestuia <n a doua parte a verii, duc la
prelungirea vegetaFiei Gi maturarea incomplet@ a mugurilor Gi lemnului ceea ce-i face sensibili
la ger. 6e asemenea, amplasarea pomilor la baza pantelor, pe v@ile <nchise, unde se scurg mai
greu curenFii reci, amplific@ Gi mai mult efectul negativ al <ngheFurilor de revenire.

Lumina. ;ste una din speciile cele mai pretenFioase faF@ de lumin@. Pentru a asigura

necesarul
coaroan@ de carelumin@,
permitcaisul se amplaseaz@
p@trunderea luminiipe laceletoate
mai organele
e1puse terenuri,
tulpiniise)p@rFii
aleg formele
aeriene*de Gi
orientarea r=ndurilor se face pe direcFia nord-sud. AtenFie mare trebuie acordat@ distanFei de
plantare. 6eGi se recomand@ tot felul de distanFe pentru cais, consider c@ sub $ m <ntre
r=nduri, nu se justific@ sub nici un motiv, deoarece nu e1ist@ soiuri de vigoare slab@, iar <n
timp, pomul creGte pe vertical@ dup@ lumin@ Gi ajunge la <n@lFimi de %-> m. unt astfel de
situaFii <n practic@, chiar la unit@Fi foste A, unde pomii plantaFi la distanFa de # m <ntre
r=nduri sunt practic sc@paFi de sub control Gi plantaFiile compromise, deGi sunt tinere. 6istanFa
de plantare mai mare, ajut@ la menFinerea garnisit@ a bazei coroanei Gi la menFinerea
potenFialului de producFie ridicat. (u se poate face intensivizarea caisului numai de dragul de
a o face. 6in punct de vedere tehnic, se pot realiza plantaFii cu densitate mai mare, dar pentru
<ntreFinerea lor corespunz@toare este nevoie de pricepere Gi bani, ori ast@zi trebuie s@ primeze
aspectul economic. On cadrul gr@dinii familiale, caisul se va amplasa pe c=t posibil <n partea
de sud a terenului pentru a nu fi umbrit de alte specii pomicole.
Solul. +aF@ de acest factor, pretenFiile sunt moderate, <n sensul c@ reuGeGte bine pe
majoritatea solurilor mijlocii Gi uGoare de la lutoase la nisipoase. (u suport@ solurile grele sau
cu e1ces de ap@. Chiar dac@ mai g@sim recomand@ri de valorificare a unor soluri mai grele cu
cais prin folosirea prunului sau corcoduGului ca portalrtoi, aceste terenuri nu asigur@
longevitate plantaFiilor Gi nu merit@ o astfel de investiFie. olul greu constituie una din cauzele
pieirii premature a caisului. Cele mai bune sunt solurile uGoare, calde, permeabile Gi fertile, cu

+(
reacFie slab alcalin@ sau neutr@. Caisul valorific@ foarte bine Gi nisipurile consolidate dac@ se
aplic@ o fertilizare corespunz@toare Gi numai <n condiFii de irigare.

2.3 Caracte ristici morfo logice şi de pr oducţie

Sistemul radicular. Arhitectonica sistemului radicular depinde <n mare m@sura de


modul de ramificare al soiului Gi de portaltoi. Caisa, g@seGte c@ la soiurile cu coroan@
piramidal@, altoite pe mahaleb, sistemul radicular este mai profund respectiv mai superficial
la soiurile cu coroana globuloas@ alotite pe cais s@lbatic. istemul radicular la cireG este
relativ superficial, peste 7&J din r@d@cini g@sindu-se la ad=ncimea de &-#& cm.
/aza sistemului radicular dep@GeGte de 3,$-9 ori raza proiecFiei coroanei. /@d@cinile
<nregistreaz@ dou@ valuri de creGtere! primul <n aprilie-mai Gi al doilea <n octombrie-
noiembrie.
Partea aeriană. 6up@ plantare, in primii ani de viaF@, caisul are o creGtere lent@ dup@
care se comport@ ca o specie cu creGtere viguroas@. ajoritatea soiurilor au la <nceput un port
dresat care dup@ intrarea pe rod se deschide coroanele devenind invers piramidale sau chiar
pletoase )/amon 8liva*. /amificarea la cais este de intensitate redus@, caracteristic aceste
specii fiind fenomenul de etajare natural@.
Specificul fructificării. On cadrul acestei specii e1ist@ soiuri care fructific@
preponderent pe buchete de mai )Han, Cerna, Bigarreau orreau*, <ns@ majoritatea soiurilor
fructific@ at=t pe buchete de mai c=t Gi pe ramuri mijlocii Gi lungi.ugurii floriferi se
formeaK@ <n procent de 7$J pe ramurile buchet Gi numai 3$J pe ramuri mijlocii sau lungi.
Înfloritul. Caisul <nfloreGte dup@ migdal, piersic Gi aproape <n acelaGi timp cu
majoritatea soiurilor de prun Gi p@r. 6in fiecare mugur florifer se formeaz@a o inflorescenF@ cu
3-# flori. Onfloritul dureaz@ cca. doua s@pt@m=ni, iar in perioadele mai reci chiar trei.
Polenizarea şi fecundarea. ajoritatea soiurilor de cais sunt autosterile ceea ce
oblig@ gruparea in parcele a 9-# soiuri interfertile cu aceeaGi epoc@ de. /ealizarea unei recolte
bune este determinat@ de polenizarea a 9&-$&J din flori . La cais polenizarea este
entomofil@.
!rsta intrării pomilor pe rod. Caisul este o specie precoce, apariFia primelor fructe
semnal=ndu-se
H )Han, /oGii deinBistriFa,
anul -H de la plantare.
Iermesdorf, ubileu/ezultate
9&*. economice se obFin incep=nd din anul

Producti"itatea este cuprins@ <ntre %-> t:ha )/amon 8liva, Armonia, Iermesdorf*, -
2& t:ha )+rheste der ar?, Bigarreau, orreau* Gi peste 22 t:ha )"impurii de BistriFa, 0riaGe
de BistriFa, tella*.
Lon#e"itatea economica a soiurilor de cais viguroase este de 9&-#& ani , iar a celor
de vigoare mijlocie Gi mic@ altoite pe portaltoi de vigoare medie este de 3&-9& ani.

+.
Po r ta l to i i + ol os i -i la  n+ i i n- ar e a pl an ta - ie i

$ari de Cenad - are pomul viguros, sensibil la monilioz@, cu


fructe mari Gi foarte mari, sferic-alungite, asimetrice, portocalii, acoperite parFial cu roGu-
carmin. Pulpa este consistent@, dulce Gi armonios acidulat@, foate apreciat@ pentru mas@.
+recvent fructele crap@ <n zona punctului stilar. e matureaz@ la mijlocul lunii iulie.

*%( Descrierea tehnica a ecarui obiect investitional:


I$ T%ACTO%

$arca : Claas
$odel : /enault
2&9.$#
Tip de ec&ipament echipamente
second hand
'n : 2&
(re : 7$&& h
Putere : $ CP
)o*i trac*iune : # roFi
tracFiune

Cutie de "iteze : mecanic


+umăr de serie : (C
imensiune pneuri fa*ă : (C
$
imensiune pneuri spate : (C
Pret! 9>339 Lei )fara "HA*
%urnizor! E;(PA Q, Polonia

+
II$ &aveta de plastic pentru recoltarea cireselor

6imensiuni e1terne )mm*

6imensiuni! #&%13&122&
cm
Ireutate produs )?g*! &.3$& L
Capacitate )l*! 22
Ireutate statica! %$ ?g
Pret: - lei
istribuitor: S.C Plastic. S.).L

. Cositoare pentru iarba


*otocoasa )S /0 AutoCut C1&234.0 CP

otocoasa are procedur@ de pornire simplificat@. ;ste foarte bun@ pentru trimarea gazonului
Gi pentru lucr@rile de cosmetizare din jurul ciresilor.

• Lungimea totala 2.#$ m

• Capacitate rezervor &.#$ l

• (ivel vibratii stanga:dreapta 7.&:%.& m:s3

• otor in 3 timpi cu pornire la sfoara.

+9
Preț: && /8(: buc. )f@r@ "HA*
Producător: "EL
istribuitor autorizat: RRR.covera.ro

H FOARFECĂ
*(tre TELECO!"CĂ !E#TR$ CRE#%" &Ec'ipame(t pe(tru t)ierea de
ți(erea caisilor+

Lungime total@! 2%& cm.


Irosime ma1im@ a crengii! cca 93 mm.

Specificații te&n ice:


• ecanism de transmisie cu troliu complet intern
• Cap de taiere usor si ingust. "aierea precisa a crengilor in orice directie de crestere.
• Lame cu forma speciala tin creanga in pozitie de taiere optima asigurand o taiere
curata.
• aner solid si usor din aluminiu.
• Blocator de siguranta si teaca pentru lama pentru transport si depozitare sigure.
• aterial lama! 8tel acoperit cu strat neaderent
• Ireutate )g*!&&

Preț: 33& /8(: buc. fără T'/


istribuitor autorizat: 6;6;A(

H. A!L"CATOR ,#%RĂȘĂ-"#TE LA#CA!ER !RO R/2000

+'
6;C/;/;

/apid, acoper@ cu e1actitate suprafete mari - <mbin@ e1actitatea unui model


linear cu viteza unui aplicator rotativ

- capacitatea rezervorului! #3 litri

- 3-% metri zona de <mpr@știere, cu o acoperire deosebit@ a


suprafeței

- sistem rezistent la rugin@ pentru rezervor și agitator, plus componente din polimeri speciali

- sistem de protecție cu deflector pentru a <mpiedica <mpr@ știerea <ngr@ ș@mintelor pe zone
nedorite

- sistem de greutati pentru stabilitate optima

- u șurin ț@ <n desfacerea aplicatorului pentru cur@țare

Preț: 9>&& /8(: buc. fără T'/


Producător: C8""
istribuitor autorizat: 6;6;A(
'I . Puieti caisi $ari de Cenad - are pomul viguros, sensibil la monilioz@, cu fructe mari Gi
foarte mari, sferic-alungite, asimetrice, portocalii, acoperite parFial cu roGu-carmin. Pulpa este
consistent@, dulce Gi armonios acidulat@, foate apreciat@ pentru mas@. +recvent fructele crap@
<n zona punctului stilar. e matureaz@ la mijlocul lunii iulie.

Pret: () le*fara T'A+

00: $asina pentru stropit

+
Pompa! cu paleti
Brat de pulverizare! %m
Capacitate tanc! 9&&Lt
Cuplare la tractor! in 9 puncte
+iltre! curatabile
istem de alimentare! din instalatie:sursa naturala
Bazin! polKester

Pret! #$& ;uro )fara "HA*


%urnizor! Asociatia +ermierilor A+EPHQ AgroArges

000: Sistem de sustinere

istemul de palisaj )(10+2, fabricat de etal Sor? ndustrK, este compus dintr-o gama
diversificata de spalieri metalici, produsi prin profilarea tablei de otel zincat 6T$26 Qn )3$&
gr.Qn:mp* si acoperire 3&Um. Irosimea tablei de otel zincat este de 3 mm in cazul
spalierilor de capat, respectiv 2,$mm la spalierii intermediari.

Componenta sistemului de sustinere si palisare )(10+2!


A. Structura de rezistenta!
- st=lpi de cap@t )spalieri de ancorare : stalpi de margine : fruntași*'
St!lpii de Capăt SC'P/ marginesc e1tremitatile randurilor de vie, pentru a asigura
robustete si stabilitate culturii viticole si ofera posibilitatea aranjarii firelor de sarma la un
nivel optim de tensionare.

*)
Caracteristici tehnice!
- durabilitate la coroziune si la intindere /m )pa* V 37&-$&&, 2pa V 2(:mm3'
- toleranta :- 9 mm in cazul profilelor cu lungimea pana la 3$&& mm'
- rezistenta adecvata la socuri )impactul puternic al corpurilor dure poate produce deformari
locale*.

palierii de margine
sunt prevazuti pe fiecare
unitate cu pasaje de
trecere de tip
WAutoloc?W )in forma
WEW si in forma WQW* pentru intinderea si fi1area firelor de
sarma.

- st=lpi intermediari )spalieri de linie : mijloca și*'

St!lpii intermediari S0+T/ fabricati prin profilare din tabla de otel zincat cu grosimea de
2,$ mm, sunt prevazuti pe fiecare unitate cu pasaje de trecere )de tip 4Autoloc?5 in forma
WEW* pentru introducerea firelor de sarma, intinderea si fi1area acestora, imipiedicand
astfel iesirea accidentala.
- st=lpi tutori'
+abricati prin profilare din tabla de otel zincat cu grosime de &.>&mm, tutorii
metalici TT)345/sunt elementele care ghideaza lastarii tineri in perioada de crestere.

B. )eteau indetaindere !
s=rme
- portante'
- s=rme intermediare'
- s=rme de ancorare. sistem de acoperie.
Pret :67777 2uro pentru intre#ul sistem 8 manopera/.

*+
09 ,ALOA!E
alon telescopic, gradat pentru prisma.
- lungimea ma1ima ! 3,3 m
Pret ! $$ ;0/ )fara "HA*
%urnizor! (.B. "rading X9 /L

T. )uleta: 90: Tarus


/uleta $& metri banda otel ectiuni! $&1$&19mm
Lungime tarus! 2,$
0reche cu trei gauri
! pentru o conectare rapida cu banda zincata

%urnizor! L"6 talia

Pret! - )(+ )fara "HA* P)2T! 3$ L; )fara "HA*


%urnizor! L"6 talia

%urnizor: suruburionline.ro

T Cantar:

**
C=ntarul platform@ CelK $& este folosit la c=nt@rirea cireselor recoltate. Herificarea
metrologic@ a c=ntarului a fost inclus@ <n preț.
Caracteristici te&nice:

• Aprobare 8L, C;, clasa , H

• Capacitate! %& ?g

• 6iviziune! 3& g

• 6imensiune platan! 9$& 1 #$& mm

• Afisaj LC6

• /ezoluție afișaj! %.&&& diviziuni

• "emperatura de operare! -2&YC - #&YC

• Platan si brat din ino1

• +unctie! numarator piese, verificare greutate, acumulare

• Alimentare! la priz@ și acumulator inclus

Preț: >&& lei )f@r@ "HA*


%urnizor: 8ctoserv sistem
9000: 4tila; de plantat pomi: B4)<=04

Burghiul de sapat gropi PH este un echipament


utilizat pentru plantarea pomilor fructiferi.
Pret! 7$& ;uro )fara "HA*
%urnizor: 2uromar>etin# S)L

*2
TH! Sistem recoltare caisi:

Pret: 11000 Euro)fara "HA*


)urnizorEuromareti(g RL

9: $otosti"uitor.

=?ster 6.o T
Ca#acitate e riicare +))) 6+.)) g
/ret: *9)) E

90: Constructia spatiului social:


6etalii tehnice!
Z 6imensiuni e1terne! %,&% 1 3,## 1 3,7& m
Z naltime interioara! 3,#& m
Z Culoare e1terioara! /AL &&3 alb murdar
Z zolatie podea si acoperis! vata minerala 2&& mm
Z ncarcare permisa in podea! 9$& ?g:m3
Z Pereti e1teriori! panouri sandRich P0 %& mm
Z +erestre  3 bucati! &,>$12,2& m, tamplarie PHC
Z nstalatie electrica! 2 tablou electric, 9 prize, 2 intrerupator
Z istem de iluminat! 3 corpuri de neon cu carcasa 319%S
Z ncalzire! 2 convector electric 3&&& S, cu termostat

*(
Pret!3>&&
Cabina;uro )fara "HA*
sanitara:
6escriere tehnic@
Compartiment@rile sanitare asigur@ o configurare
fle1ibil@ și utilizeaz@ la ma1im spațiul disponibil.
Irosimea pl@cilor destinate cabinelor de toalet@ este de
23mm pentru a asigura autoportanța și rigiditatea
structurii. istemul include chiuveta,toaleta și pl@cile
+underma1 Compact.
Preț! 33& [ )pre ț f@r@ "HA*
%urnizor! Algeco C8"A(

@.A urata de reali4are a i(5estitiei

$oti"area afacerii:
Putini dintre detinatorii de terenuri agricole stiu,probabil, ca, pe piata comunitara,
cererea de cirese este, la ora actuala, mult mai mare decat oferta. n plus, infiintarea unei
plantatii moderne de ciresi, cu material saditor certificat, aduce serioase beneficii. Produsele
intra pe o piata inca in dezvoltare pe aceasta ramura la noi, in /omania. Avantajele rezulta din
oferirea unor produse din cirese de cele mai bune soiuri, la un pret mai mic decat cel de pe
piata actuala, avand in vedere ca numarul competitorilor in acest domeniu este intr-o
continuare crestere.

Piata:
Productia de ciresi se adreseaza pietei e1terne. 6in studiile de piata efectuate s-a
constatat ca acest produs este foarte asteptat si bine primit avand o gama larga de utilizare! de

*.
la industria alimentara, usoara, chimica pana la cea farmaceutica. Cireasa reprezinta un
aliment complet si concentrat care amelioreaza sau chiar previne numeroase afectiuni ale
corpului uman. produsul se oferteaza fie direct utilizatorilor finali, fie unor intermediari
specializati pe achizitia de ciresi.

urata de realizare:

Puietul de cais costa 27 lei:buc si ajun ge sa dea rod in 9-# ani , la un nr de


apro1imativ #& tone :hectar. nfiintarea unei asemenea plantatii de cais , pana la intrarea pe
rod, costa intre 3$.&&&  9&.&&&;0/, incluzand aici achizitionarea pomilor, efectuarea
lucrarilor agricole specifice, combaterea bolilor si a daunatorilor, in afara de achizitia de
utilaje. 6upa intrarea plantatiei pe rod se pot obtine, anual, intre 3& si 3$ tone de aisii:hectar
care, vandute pe piata 0;, aduc producatorului circa 9$.&&& de euro, in timp ce cheltuielile
aferente nu depasesca >.&&& de euro. Potrivit specialistilor, investitia se amortizeaza dupa doi
ani de la intrarea pe rod a plantatiei, care isi poate dovedi rentabilitatea pana la 9$-#& de ani
de la infiintare.
ProducFia devine economic@ <nc@ din anul  de la plantare iar potenFialul
ma1im de producFie se atinge dup@ $-% ani.
Consumul de forF@ de munc@ are pondere mai mare pentru lucr@rile de t@iere Gi
recoltarea fructelor. Iradul de mecanizare a lucr@rilor este mult mai mare comparativ cu
plantaFiile clasice.
ProducFia de fructe este superioar@ Gi consumul de forF@ de munc@ mai mic pe unitatea de
produs

Cap ,

*
6.. )esusele necesare
6... )esurse necesare pentru in"estitie

!r. $nitate Pret


crt Cantitat
"enumire e de
masura unitar
Euro 5aLei
loare+6r6 #5Euro
A 5Lei
aloarecu #5Euro
A 5aLei
loare#5A Eur
+*.((%) +...(%. 2(9*%) '2
Container 2 buc 3>&& 3>&&
2 )  ) 2922%)
3 Cabinasanitara 2 buc 220 '.%) 220 +***%+( *9*%') *2%2+ .%
9 tingator 2 buc >& 2.'%() >& (((%(* %*) +)% *2%
# (avete plastic 3&& buc 2.99 .% 2.99 9%2 +%. +%99 )%

*9
otocositoare pentru
2 buc 3&&.%# 3&&.%#
$ cosirea ierbii ''%'9 +++(%) *('%9 *9%.) .%
anusi de protectie
3 pereche &.## &.##
% motocositoare +%9 *%(( )%.. )%. )%
8chelariprotectie 2 pereche 2.2% 2.2%
7 .%*) %(( +%(( +%.. )%
+oarfec@ telescopic@
2 buc #.&# #.&#
> pentru crengi *+%9) *9*%(2 )%'+ .%2' +(%
Aplicator +).)%( *.
 ingrasaminte 2 buc >#7.2$ 29.%*2 >#7.2$ (9)%) 9 ++*%(
Puieticires 22%%3 buc 9.23 9.23
2& +2%' +9%22 2%'9 (%+ )%
+2(())% +.% 29*))% 29%( '
istemdesustinere 2 ?it 9&&&& 9&&&&
22 )) )) )) (
23 "ijagalvanizata 2&& buc &.>3 2%9 &.>3 (%. +%)* +%) )%
29 icroaspersor 2&& Buc &.%% *% &.%% 2%9 )%'* )%'' )%
2# alon # Buc $$ *(%() $$ 2).%.( '%*) 92%22 +%
2$ /uleta 2 Buc 2&.7 (9%( 2&.7 .%(( +2%*9 +(%*9 2%
2% "arus # Buc $.$7 *(%. $.$7 2)%( %+ 9%(2 +%
27 "opor 2 Buc 2.9 '%'9 2.9 +)9%9* *(%)( *.%'. .%
2> Platformacantarire 2 Buc 27>.9# 9'% 27>.9# )%9+ **+%+( *29%99 .2%
2'+9.%* (9229%2 +).% ++2)% *.
"ractor 2 Buc >$32.3%
2 ( >$32.3% ) 2 .

3& Burghiu 2 Buc 7$& 22)%)) 7$& (+%() 2)%)) %( **


istem recoltare (*')%) ++)9%* +2()% +(.%9 2*
2 ?it 22&&& 22&&&
32 cirese ) ) )) 2
+*)%) +(%) 22('%) ')
otostivuitor 2 Buc 37&& 37&&
33 ) ( ) 2.%99
+
aparotativa 2 Buc %#%.$2 %#%.$2
39 *'%2 2.+%( ')+%9 '+%
+2
asinastropit 2 Buc #$& #$&
3# *)+%)) *(%'( ..'%)) .%

Curs valutar EURO


COTA
conform BCE T'A T'A
4.44 *( +%*(

*'
*
6..@ )esurse necesare procesului te&nolo#ic

Din "aloarea totala a in"estitiei e (.$//( 0U%O, a8utorul #u4lic neram4ursa4il


este e )1$2(3 0U%O%

Celtuieli Celtuieli
Total
eli"ibile neeli"ibile

0uro 0uro 0uro

A4utor public nera#bursabil (*%+) (*%+)


Sursele de 5nantare pentru
co#pletarea necesarului de (%2. 9+%2' +2.%9.+
5nantare din care:

auto3nantare
6 6 9+%2' 9+%2'
im#rumuturi
6 (%2. 6 (%2.
TOTALP%OI0CT (3$16 ($,./ (.$//(

Pret
Consu# unitar
Consu#uri Plati totale anuale
7aterii pri#e8 #ateriale U7 uri *T'A
unitare L0I9U7
anuale inclus+
L0I9U7

Ingrasaminteminerale g +.) 9.) ' %)))

Er4ici l 2 +. '+ +%*+.

Insectici l ',9 (2,. +.) %.*.

Fungici l +,. 9,. +%))) 9%.))

Fungici g 2 +. *) 2))

Am4ala8e unit *%))) +)%))) . .)%)))

Totalplati cu #aterii pri#esi #aterial ($6)3

Costuri cu #otorina necesara U7 Consu#ur Consu Pret Plati totale


pentru operatiunile i #uri unitar anuale
#ecaniate anuale *T'A L0I9U7
Unitare per inclus
livada +

2)
L0I9U
7

Aratura
e
toamna 1a + . ')) (%)))

E"acuarea
crengilor 1a + . 2)) +%.))

Culti"areaintreranuri 1a * +) ()) (%)))

A5anare
intre
#omi 1a + . 2)) +%.))

Fertili!are 1a + . 2)) +%.))

Stro#ire 1a +) .) 2)) +.%)))


Total plati cu #otorina necesara pentru operatiunile #ecaniate 1$633

6.@ 2stimarea pe A ani de eploatare a "eniturilor si c&eltuielilor

;stimarea veniturilor pe $ ani de e1ploatare


n prognoza economica, prima luna este luna au#ust @7D, iar primul an de prognoza
este au#ust @7D E iulie @7-.
Du#a 3nali!area in"estitiei, intre#rinerea ini"iuala "a etine in e&#loatare
o li"aa e meri e . 1ectare, cu o ca#acitate e #rouctie e *) tone la 1ectar
in anul 2 u#a 3nali!area in"estitiei%
In #erioaa e 5unctionare, estimarea incasarilor in acti"itatea e #rouctie a
a"ut la 4a!a #rouctie e *))t-1a si un #r et e "an!are al caiselor e 2,* lei-
g% Re!ulta un "enit anual e *.) mii lei%

C1eltuieli anga8ati
* anga8ati #ermanenti, cu un salariu 4rut e +*)) lei #e luna c1eltuielie cu
statulH +99+* #e an si ''.) RON#e . ani

2+
Salariul brut 1200 269.15
Bonuri de masă 0 0
Angajatul plăteşte la bugetele de stat 322 72.22
Salariul net
878 196.93
(cunoscut si ca "salariu în mână")
Salariul complet
1476 331.05
(repreintă costul total al angajatorului cu salariul)
Angajatorul (patronul) plăteşte la
bugetele de stat 27! !.#
Statul colectează la buetele de stat !n total 598 134.13
$rin urmare% pentru a ca salariatul sa &ie platit cu 878 '
angajatorul c*eltuieste 1476 '.

An An An AnH AnH

Cheltuieli lunare cu apa si


canalizarea 2#&& 2#$& 2%&& 2%3& 2%$&
Cheltuieli lunare cu energia 27&& 2%>& 272& 2>&& 3&&&
electrica
Cheltuieli lunare cu serviciile de 23& 237 2$& 2$$ 2%&
salubritate
Cheltuieli lunare cu combustibilul 2%2& 27&& 3&&& 39&& 32&&
pentru utilaje
"otalcheltuielilunare-/8( #>9& #$7 $#%& $>7$ $2&
"otalcheltuieli anuale-/8( $7%& $#># %$$3& 7&$&& 7&3&
"otalcheltuielipe$ani-/8( 93#9>#

2*
an a@n a6n an aAn Prleeti

F>#

productia de caise 2$&&& 2$$&& 2%7&& 2%&& 27&&& 2%*


>#F&a/
productia de caise 2&$&&& 2&>$&& 22%&& 22>9&& 22&&& #
>#FD &a/
"enitF an lei/ #3&&&& #9#&&& #%7%&& #793&& #7%&&&

c&eltuieliFan lei/ 37>%##.& $#># %$$3& 7&$&& 7&3&


3
profit anuallei/ 2#29$$. 97#$2% #&3&>& #&37&& #&$&>&
>
profit total lei/ 273$792.>

Principalele #aterii pri#e si materiale utili!ate in acti"itatea 5ermei sunt:


#omii #entru in3intarea li"e!ii, ingrasaminte, er4icie, insecticie, 5ungicie,
am4ala8e, com4usti4il%
/latile anuale meii #entru materiile #rime si materialele necesare 5unctionarii
5ermei sunt in "aloare e a#ro&% %)() lei, re#re!entan:
• costuri cu materii #rime: ingrasaminte, er4icie, 5ungicie, am4ala8e etc
• costuri cu motorina necesara #entru o#eratiunile mecani!ate

Aceste #lati sunt centrali!ate in ta4elele e mai 8os:


Pret unitar
Plati totale
Consu#uri Consu#ur *T'A
7aterii pri#e8 #ateriale U7 anuale
unitare i anuale inclus+
L0I9U7
L0I9U7

Ingrasaminteminerale g +.) 9.) ' %)))

Er4ici l 2 +. '+ +%*+.

Insectici l ',9 (2,. +.) %.*.

Fungici l +,. 9,. +%))) 9%.))

Fungici g 2 +. *) 2))

Am4ala8e unit *%))) +)%))) . .)%)))

Total plati cu #aterii pri#e si #ateriale ($6)3

22
Pret
Consu#u Plati
Costuri cu #otorina Consu#uri unitar
ri anuale totale
necesara pentru U7 *T'A
per anuale
operatiunile #ecaniate Unitare inclus+
livada L0I9U7
L0I9U7

Aratura
e
toamna 1a + . ')) (%)))

E"acuarea
crengilor 1a + . 2)) +%.))

Culti"areaintreranuri 1a * +) ()) (%)))


A5anare
intre
#omi 1a + . 2)) +%.))

Fertili!are 1a + . 2)) +%.))

Stro#ire 1a +) .) 2)) +.%)))

Total plati cu #otorina n ecesara p entru operatiunile #ecaniate 1$633

Alte plati pentru desfasurarea activitatilor Plati totale anuale

a"ricole L0I9U7
/lati
#entru
5orta
e
munca +*%*))

#lati
Alte 22%*))

Total plati pentru desfasurarea activitatilor


)6$)33
a"ricole

Detalierea Altor #lati #entru es5asurarea acti"itatilor agricole se #re!inta ast5el:


Plati totale anuale
Alte plati
L0I9U7

C1eltuieli
cu
asigurarile +.)

C1eltuielicuistri4utia#rouselor +%*.)

C1eltuieli
aministrati"e +%'))

C1eltuieli
cu
e#o!itarea 2)%)))

Totaallte
plati ,,$133

2(
Plati totale anuale
I#poite si ta;e
L0I9U7

Im#o!ite
ta&e
si .+(

C1eltuieli cu contri4utiile 3scale atorate e Intre#rinerea Ini"iuala +)%.*

TVA (*%+9

Im#o!it
#e
"enit
net +%)')

Totail#poitesti a;e 1$)11

TOT
A&UL ( AL I7PL070&TA%II AL
Surse de A& (
5nantare
Lu Lu Lu Lu Lu Lu Lun Lun Lu
Lun Lun Lun
na na na na na na a a na
a( a/ a.
1 , ) 6  2 (3 (( (1

aloarea
).$ ).$
Cererii de 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
,6 ,6
Plata

Incasare a4utor
1($ (2$ )3$2
nanciar 3 3 3333 3
)66 )2) )2
nera#bursabil

($ ($,
port propriu 3 3 3 33 3 333 33
,./ ./

/)$ /)$,
Credit bancar 3 3 3 33 3 333 33
,/6 /6

($ /$
Incasari de (,$ 13$
3 3 3 (/ 3 3 ), 3 3 3 3
T'A (( 3
 1

Surse de A&UL1ALI7PL070&TA%II T OT
5nantare AL
Luna Lu Lu Lun Lu Lu Lu Lu Lu Lu Lu Lu A& 1
( na na a) na na na na na na na na

2.
1 , 6 /  . 2 (3 (( (1

'aloarea
6.$6 6.$6
Cererii de 33 3 333 333 33
)3 )3
Plata

Incasare
a4utor
($2 ($2/
5nanciar 3 3 3 33333333
/( (
nera#bur
sabil

Aport 3 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3
propriu

Credit
3 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3
bancar

Incasari )$2 ($6 /$66


3 3 33333333
de T'A /  ,

T
O
T TOTA
A L
A&UL , AL I7PL070&TA%II
L proiec
Surse de A t
5nantare &
,

Lu Lu Lu Lu Lu Lu Lu Lu Lu Lu Lu Lu
na na na na na na na na na na na na
( 1 , ) 6 /  . 2 (3 (( (1

'aloarea
(3$1
Cererii de 3 333 33 33 33 3 33
/
Plata

Incasare
a4utor
)1$2(
5nanciar 3 333 33 33 33 3 33 3
nera#bursabi
l

($,.
Aporptropriu 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
/

/)$,/
Credibtancar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6

Incasaride ($6 3 3 ($6 3 3 3 3 3 3 3 ( $6 )$ ,1$36

2

T'A    , 6
(

Gra5c de i#ple#entare – Anul (

Cheltuieli ELIGIBILE

DEVIZ GENERAL

In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data 10.01.2015

Valoare Valoare
TVA
Specificatie (fara TVA) (inclusi TVA)

!iilei !iiEuro !iilei !iilei !iiEuro

CA"IT#L$L % & Cheltuieli pentru o'tinerea si aenaarea terenului

Obtinereaterenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Amenajareaterenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la


0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
starea initiala

T#TALCA"IT#L% *+*** *+*** *+*** *+*** *+***

CA"IT#L$L , & Cheltuieli pentru asi-urarea utilitatilor necesare o'iectiului

T#TALCA"IT#L, *+*** *+*** *+*** *+*** *+***

CA"IT#L$L . & Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

tudii
de
teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

!a"e pentru obtinerea de a#i$e, acorduri si autori$atii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

%roiectaresien&ineerin& 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Or&ani$areaprocedurilordeac'i$itie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29
Consultanta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Asistentate'nica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

T#TALCA"IT#L. *+*** *+*** *+*** *+*** *+***

CA"IT#L$L / & Cheltuieli pentru inestitia 0e 'a1a

Constructiisiinstalatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

(ontajutilajte'nolo&ic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

)tilaje,
montaj ec'ipamente te'nolo&ice si *unctionale cu 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

)tilaje *ara montaj si ec'ipamente de transport +55,+- 0,1+0 5,425 441,+2 ,+1

otari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Acti#enecorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

C'eltuielipentruin#estitiinculturi/plantatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

T#TALCA"IT#L/ .22+3.4 5*+%.* 52+/,2 //%+.6, 33+.6%

CA"IT#L$L 2 & Alte cheltuieli

Or&ani$aredesantier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1.1.ucrarideconstructii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1.2.C'eltuielicone"eor&ani$ariisantierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Comisioane,ta"e,cotele&ale,costuri de*inantare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

C'eltuielidi#ersesinepre#a$ute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

T#TALCA"IT#L2 *+*** *+*** *+*** *+*** *+***

CA"IT#L$L 6 & Cheltuieli pentru pro'e tehnolo-ice si teste si pre0area la 'eneficiar

%re&atireapersonaluluidee"ploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

%robete'nolo&ice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

T#TALCA"IT#L6 *+*** *+*** *+*** *+*** *+***

T#TALGENERAL .23+/36 5*+3.% 56+,43 //2+442 %**+.2/

DincareC7! *+*** *+*** *+*** *+*** *+***

2'
Cheltuieli NEELIGIBILE

DEVIZ GENERAL

In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,44 lei/euro din data 10.1.2015

Valoare Valoare
TVA
(fara TVA) (inclusi TVA)
Nr8crt Specificatie
!iilei !iiEuro !iilei !iilei !iiEuro

CA"IT#L$L % & Cheltuieli pentru o'tinerea si aenaarea terenului

1.1 Obtinereaterenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2 Amenajareaterenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la


1.+ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
starea initiala

T#TALCA"IT#L% *+*** *+*** *+*** *+*** *+***


CA"IT#L$L , & Cheltuieli pentru asi-urarea utilitatilor necesare o'iectiului

T#TALCA"IT#L, *+*** *+*** *+*** *+*** *+***

CA"IT#L$L . & Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

+.1 tudiideteren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

+.2 !a"e pentru obtinerea de a#i$e, acorduri si autori$atii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

+.+ %roiectaresien&ineerin& 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

+.4 Or&ani$areaprocedurilordeac'i$itie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

+.5 Consultanta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

+. Asistentate'nica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

T#TALCA"IT#L. *+*** *+*** *+*** *+*** *+***

CA"IT#L$L / & Cheltuieli pentru inestitia 0e 'a1a

4.1 Constructiisiinstalatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.2 (ontajutilajte'nolo&ic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.+ )tilaje, ec'ipamente te'nolo&ice si *unctionale cu 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2
montaj

4.4 )tilaje *aramontajsiec'ipamentedetransport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.5 otari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4. Acti#enecorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.- C'eltuielipentruin#estitiinculturi/plantatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

T#TALCA"IT#L/ *+*** *+*** *+*** *+*** *+***

CA"IT#L$L 2 & Alte cheltuieli

Or&ani$aredesantier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1 5.1.1.ucrarideconstructii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1.2. C'eltuieli cone"e or&ani$arii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.2 Comisioane, ta"e, cote le&ale, costuri de *inantare 15,10 +,401 0,000 15,10 +,401

5.+ C'eltuielidi#ersesinepre#a$ute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

T#TALCA"IT#L2 %2+%*6 .+/*% *+*** %2+%*6 .+/*%

CA"IT#L$L 6 & Cheltuieli pentru pro'e tehnolo-ice si teste si pre0area la 'eneficiar

.1 %re&atireapersonaluluidee"ploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

.2 %robete'nolo&ice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

T#TALCA"IT#L6 *+*** *+*** *+*** *+*** *+***

T#TALGENERAL %2+%*6 .+/*% *+*** %2+%*6 .+/*%

DincareC7! *+*** *+*** *+*** *+*** *+***

Devi celtuieli totale culturi

in ata
In mii lei - mii euro la cursul BCE )8) lei-euro +)%+%*)+.
e

'aloare 'aloare
T'A
*fara T'A+ *inclusiv T'A+
& r$ c r t Spe c i 5c a t i e
7 i i l ei 7 ii 0 u r o 7 i i l ei 7 ii lei 7 ii 0 ur o

I$ LUC%A%I D0 I&<II&TA%0 PLA&TATI0

( Subcap ito lul I Luc rar i de pre"at ire a terenul ui

( $7 a n o pe r a

a% incarcat, escarcat, trans#ort, maruntit ingras%,


e5risat **,+9. .,++2 .,2** *9,(9 ,2()

()
To t a*l (+ 1 1 8 ( 6 6 8 ((, 6 8, 11 1  8 )2  / 8 ,) 3

1L u c r a r#
i ec a n ic e

a%aministratgunoiingrasamant +.,2)) 2,.*' 2,9* +',9* (,29(

4%e!in5ectates5unatteren *),2 (,'() .,)2' *,)2+ ,))*

c%ni"elatteren (,'+. +,++) +,+. .,9+ +,299

To t a*l 1+ ) (8 (3 . 28 )  . 2 8. // 6 3 8 2 , ((8  6 ,

To t a l su b c a p i t o l I * ( = 1+ / ,8 1 . , ( ) 8 6 2( (6 8(. .  . 8 ) 3 (. 8 3 2 ,

1 Subcap ito lul II In5intar ea plant ati ei

7
( $a n o p e r a

a%#ic1etatteren 2,))) ),* ),9*) 2,9*) ),'.'

4%#lantarea#omilor .,))) +,+.2 +,*)) ,*)) +,(2)

c%com#letareagolurilor +,.)) ),2( ),2) +,') ),(*

To t a*l(+ 2 86 3 3 1 8 (23 1 81 .3 ( (8 . 3 1 8  (/

1L
$ u c r a r#
i e ca nic e

a%araturasemies5unare ,))) +,2'2 +,(() 9,(() +,9+.

4%
iscuit 2,))) ),* ),9*) 2,9*) ),'.'

c%sa#aregro#i *.,))) .,9( ,))) 2+,))) 9,+('

%5ertili!are ++,.)) *,.* *,9) +(,*) 2,*''

To t a l* 1+ )68633 ( 3 8 ) 2( (3 821 3 6 / 8 )1 3 (,8 3 3 2

, $7 a t e r i isi# a t er i a l e

a%#omi ++9,))) *,99 *',)') +(.,)') 22,(.*

4%#ic1eti +,'9. ),(2* ),(.) *,2*. ),.2

c%ingrasaminte (),))) ,**2 ,)) (,)) ++,(2

%
a#a ',*.) +,)* +,') +),*2) *,2.

To t a l* ,+ ( / 8 (1 6 , . 8 6 ,6 ) 3 8((3 13  8 1 ,6 )8. ,

To t a l s u b c a p i t o l I I * (= 1 = , + 1 11 8 (1 6 6 (8 1 (/ 6 , 8,(3 1 6 8 ) ,6 / ,8 6 3 .

, Subcap ito lul III Intret ine re pla nta tie in anul

($ 7anopera +.,))) 2,(. 2,)) +',)) (,*'

To t a l* ( + (6 8 3 3 3 ,8 ) 6 2 , 8/ 33 ( . 8 /3 3 )81.2

1$ Lucrari #ecance 2+,))) 9,+(' 9,(() 2',(() .8./,

To t a l* 1 + ,(8 3 3 3  8 () .  8) )3 , . 8 )) 3 .8./,

,$ 7aterii si #ateriale ++,))) *,.2 *,() +2,() 2,+(.

To t a l* , + ((8 3 3 3 1 8 6 ,/ 1 8/ )3 ( ,8 /) 3 ,8 () 6

To t a l su b c a p i t o l I I I * ( = 1 = ,+ 68333 ( ,8 () , (, 8/ . 3  3 8 /. 3 (/ 8 1 2 

(+
) Subcap ito lul I' Intre tin ere plant ati e in an ul 1

($ 7anopera +.,))) 2,(. 2,)) +',)) (,*'

To t a l* ( + (6 8 3 3 3 ,8 ) 6 2 , 8/ 33 ( . 8 /3 3 )81.2

1$ Lucrari #ecanice 2+,))) 9,+(' 9,(() 2',(() ','2

To t a l* 1 + ,(8 3 3 3  8 () .  8) )3 , . 8 )) 3 .8./,

,$ 7aterii si #ateriale ++,))) *,.2 *,() +2,() 2,+(.

To t a l* , + ((8 3 3 3 1 8 6 ,/ 1 8/ )3 ( ,8 /) 3 ,8 () 6

To t a l su b c a p i t o l I ' * ( = 1 = ,+ 68333 ( ,8 () , (, 8/ . 3  3 8 /. 3 (/ 8 1 2 

6 Subcapitol ul ' Instalat siste# sustiner e si i#pre4# uire

7
( $a n o p e r a

To t a*l(+ 3 83 3 3 38333 3 83 33 38333 38333

1 $7 a t e r i isi# a t er i a l e

To t a*l1+ 3 83 3 3 38333 3 83 33 38333 38333

To t a l su b c a p i t o l ' * (= 1 + 3 83 3 3 38333 3 83 33 38333 38333

T O TA L D 0 ' I > - c  el t u i e l i t o t a l e ,22 8) 3. 21 8 3 2 , 26 8 . 6 . ) 2 6 8 1 / 6 ( ( ) 8 ( 2 6

6.6. 0ndicatori de in"estitie

Valoarea totala EuroJ: +9'%+


Valoarea eligi4ila EuroJ: +)9%*9.

Valoarea neeligi4ila EuroJ:9+%2' EURO, inclue:

• c1eltuieli #entru intretinerea #lantatie in anul + si *: *%*' Euro


• "aloarea TVA: 2*%).( Euro

I&DICATO%I <I&A&CIA%I - pentru persoane 5ice autoriate8 intreprinderi individuale8 intreprinderi


fa#iliale8 persoane 5ice

Anul Total a n ( Total a n 1 Total a n , Total a n ) Total a n 6


U7
&r$crt$ Speci5catie 'aloare

'aloare investitie*'i+?
( valoarea totala a L0I /,6$.,,
proiectului fara T'A

(*
Durata de recuperare a
1 investitiei *Dr+ - A&I
#a;i# (1 (8(.
ani

%ata acoperirii prin @u;ul


de nu#erar *%A<&+ -
, &u#eric 18// 18.6 ,83
trebuie sa 5e #ai #are
sau e"al cu ($1

) %atadeactualiare .

'aloare actualiata neta

6 *'A&+ - trebuie sa 5e L0I ($266$1./


poitiva

Disponibil de nu#erar la
/ sfarsitul perioadei - L0I (,28/1, (.,8(1 1,(832/ ,,8,(, )),86,3
trebuie sa 5e poitiv

Gra5c incasari plati si venituri

9.#.3. Irafic de incasari-plati


Celtuieli *%O&+ 'enit *%O&+
Anul
+ .9,) (.),)))
Anul
* .,('( (2(,)))
Anul
2 .,.*) (9,))
Anul
( 9),.)) (92,*))
Anul
. 9),*) (9,)))

)),)))

.)),))) (9,)) (92,*)) (9,)))


(.),))) (2(,)))
()),)))

2)),))) Venit RONJ


C1eltuieli RONJ
*)),)))

+)),)))

.9,)
) .,('( .,.*) 9),.)) 9),*)
Anul + Anul * Anul 2 Anul ( Anul .

(2