Sunteți pe pagina 1din 4

Instituţii şi organisme ale UE

Parlamentul European
Parlamentul European este organismul cu puteri legislative al UE. Este ales direct de
cetățenii UE, o dată la 5 ani. Cele mai recente alegeri au avut loc în iunie 2014.

Consiliul European
Consiliul European reunește liderii UE pentru a stabili agenda politică a Uniunii.
Acesta reprezintă cel mai înalt nivel de cooperare politică între țările UE.
Consiliul este una dintre cele 7 instituții oficiale ale Uniunii și se prezintă sub formă
desummituri (de obicei, trimestriale), prezidate de un președinte permanent.

Consiliul Uniunii Europene


Miniștrii din statele membre ale UE se reunesc în cadrul Consiliului pentru a
discuta, modifica și adopta acte legislative și pentru a coordona politici. Ei sunt abilitați să
angajeze guvernelor lor în îndeplinirea acțiunilor asupra cărora s-a convenit în cadrul
reuniunilor Consiliului.

Comisia Europeană
Comisia Europeană este organul executiv al UE, independent din punct de vedere
politic. Este responsabilă cu elaborarea de propuneri de noi acte legislative și cu punerea în
aplicare a deciziilor Parlamentului European și ale Consiliului UE.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE)


Curtea de Justiție interpretează legislația UE pentru a se asigura că aceasta se aplică în
același mod în toate țările membre și soluționează litigiile juridice dintre guvernele naționale
și instituțiile europene.
În anumite circumstanțe, Curtea poate fi sesizată de persoane fizice, întreprinderi sau
organizații care doresc să intenteze o acțiune împotriva unei instituții UE pe care o
suspectează că le-a încălcat drepturile.

Banca Centrală Europeană (BCE)


Banca Centrală Europeană gestionează moneda euro și trasează și pune în
aplicare politica economică și monetară a UE. Scopul său principal este să
mențină stabilitatea prețurilor, sprijinind astfel creșterea economică și crearea de locuri de
muncă.
Curtea Europeană de Conturi
În calitatea sa de auditor extern independent, Curtea Europeană de Conturi apără
interesele contribuabililor din UE. Nu dispune de puteri juridice, dar are misiunea de a
îmbunătăți gestionarea bugetului UE de către Comisia Europeană și de a raporta pe marginea
situației financiare a Uniunii.
Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE)
Serviciul European de Acțiune Externă (SEAS) este serviciul diplomatic al UE.
Scopul său este să sporească eficiența și coerența politicii externe a UE, contribuind astfel la
creșterea influenței Europei la nivel global.

Comitetul Economic și Social European (CESE)


Comitetul Economic și Social European (CESE) este un organism consultativ al UE
format din reprezentanți ai organizațiilor lucrătorilor și angajatorilor și ai altor grupuri
de interese. CESE transmite avize pe probleme europene către Comisia Europeană, Consiliul
UE și Parlamentul European, acționând, astfel, ca o punte între instituțiile europene cu rol de
decizie și cetățenii UE.

Comitetul Regiunilor (CoR)


Comitetul Regiunilor (CoR) este un organism consultativ al UE, format din
reprezentanți ai celor 28 de state membre, aleși la nivel local și regional. Prin intermediul
CoR, aceștia își pot exprima în mod direct opiniile cu privire la legislația UE care are impact
asupra regiunilor și orașelor.

Banca Europeană de Investiții (BEI)


Toate statele membre ale Uniunii Europene sunt membre ale Băncii Europene de
Investiții (BEI). Scopul său este:

 să consolideze potențialul UE în materie de locuri de muncă și creștere


 să sprijine acțiunile menite să atenueze efectele schimbărilor climatice
 să promoveze politicile UE în afara Uniunii.

Ombudsmanul European
Ombudsmanul European investighează plângerile cu privire la cazuri de administrare
defectuoasă de către instituțiile și organismele UE. Plângerile pot fi înaintate de cetățeniai
statelor membre sau de rezidenți pe teritoriul Uniunii ori de asociații și întreprinderi cusediul
în UE.

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor


(AEPD)
În desfășurarea activităților lor, instituțiile și organismele UE prelucrează uneori date cu
caracter personal ale cetățenilor, în format electronic, scris sau vizual. Prelucrarea include
colectarea, înregistrarea, stocarea, recuperarea, transmiterea, blocarea sau ștergerea datelor.
Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor are misiunea de a garanta
respectarea normelor stricte privind protecția vieții private, care guvernează aceste activități.

Organisme interinstituţionale
Echipa de intervenţie în caz de urgenţă informatică (CERT)
Oficiul European pentru Selecţia Personalului
Oficiul pentru Publicaţii
Școala Europeană de Administrație

Integrarea României în Uniunea Europeană

 1 februarie 1993, Romania semneaza Acordul European care instituie o asociere intre


Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si Statele Membre ale acestora, pe de alta parte. 
 1993- Copenhaga, statele membre au decis ca statele asociate din Europa Centrala si de Est pot
deveni state membre al Uniunii Europene in momentul in care indeplinesc criteriile economice si
politice necesare. 
 22 iunie 1995, depunerea de catre Romania, a cererii de aderare la Uniunea
Europeana la cateva luni dupa intrarea in vigoare a Acordului European (1 februarie 1995). 
 decembrie 1999, decizia Consiliului European de la Helsinki de a deschide negocierile
de aderare cu Romania
 februarie 2000, lansarea oficiala a procesului de negociere a aderarii Romaniei la Uniunea
Europeana.
 Consiliile Europene de la Copenhaga (decembrie 2002), de la Salonic (iunie
2003), Bruxelles (decembrie 2003 si iunie 2004) reconfirma sprijinul statelor membre ale Uniunii
Europene pentru finalizarea negocierilor in 2004, semnarea Tratatului de Aderare cat mai curand
posibil in 2005 si aderarea efectiva in ianuarie 2007.
 decembrie 2004, incheierea negocierilor de aderare confirmandu-se totodata calendarul de
aderare in cadrul Consiliului European de la Bruxelles.
 3 aprilie 2005, Romania primeste avizul conform al Parlamentului European 
 25 aprilie 2005, la Luxemburg are loc semnarea Tratatului de Aderare 
 26 septembrie 2006, Raportul Comisiei Europene pozitiv, care a subliniat atat aspectele
pozitive, cat si aspectele asupra carora trebuie sa ne concentram in urmatoarea perioada.
 01 ianuarie 2007, Romania a aderat la Uniunea Europeana