Sunteți pe pagina 1din 4

Regimul de lucru

al Liceului
 Inceputul lectiilor – 8:30

 Dejunul 11:05 – 11:25

 Sfirsitul lectiilor 13:05 -

14:10 - 15:05

 Prinzul 13:05 – 13:25 –

14:10 – 15:20

 Jocuri la aer liber 14:10 –

15:05
 Activitatea educativa 15:05

– 15:30

 Chindia 15:30 – 15:50

 Meditatia 16:05 – 18:00

Caracteristica Psihologica a

Grupului

În clasa a- VI -a A al Liceului cu profil tehnologic pentru copii cu vedere slaba


sunt 9 elevi, dintre care 6 fete şi 3 băieţi.In clasa 6 copii au doar diagnostic
oftalmologic iar ceia ce priveste de dezvoltarea lor psihica/fizica fiind practic
sanatosi.Iar 3 elevi plus la diagnosticul oftalmologic mai au si deficiente asociate
Tuchilus Anastasia (Encefalopatie reziduala organica,Retard psiho-verbal
moderat);Goloman Victoria(Encefalopatie reziduala organica cu scaderea
capacitatilor intelectuale)Arpenti Ion (Sindromul Prader Willi)

Clasa este compusă din 3 lideri și 3 izolați.

La această vîrstă, se dezvoltă relații stabile de prietenie, de colegialitate,


sentimentul de apartenență la generație, se ea în calcul opinia semenilor, se
manifestă tendința spre acceptare, înțelegere, afirmare precum și frica de a nu fi
respins de colectiv, alte persoane .În grupul de semeni preadolescentul își satisface
nevoia de a prieteni, comunica, acționa, cunoaște de a fi afectuos. Trebuița de
autoafirmare este atît de puternică încît, în numele recunoașterii tovarășilor,
preadolescentul este gata să renunțe la convingerile sale, să acționeze contrar
principilor sale morale. Trebuința de autoafirmare poate explica, în mare parte,
multiplelor încălcări ale normelor și regulilor de comportare de către
preadolescenții dificili. A pierde autoritatea în fața tovarășului, a-și păta onoarea și
demnitatea, este cea mai mare tragedie pentru puber . Iată de ce el reacționază
furtunos la observațiile netacticoase, făcute de profesor, părinte în prezența
semenilor. O astfel de observație este privită de el ca ofensă în adresa
personalității lui.

Identificarea și conștientizarea propriului Eu, formarea identități personale,


dezvoltarea sentimentului maturității, care ocupă un loc dominant în poziția
interioară a preadolescentului.

Reuşita grupului este înaltă, elevii sunt responsabili faţă de cerinţele cerute de
cadrele didactice, întodeuna îndeplinesc sarcinile şi temele.

Nivelul dezvoltării intelectuale la majoritatea elevilor corespunde vîrstei, ei


rezolvă cu ușurință problemele și exercițile propuse, participă la toate activitățile
școlare.

Lucrînd cu acest grup mi-am făcut următoarele concluzii : elevii sunt foarte
disciplinaţi, inteligenţi şi prietenoşi. Sunt întodeuna activi la toate activităţile
şcolare şi extraşcolare, avînd competenţe înalte de învăţare.