Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ, BUCUREȘTI

FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ


SPECIALIZAREA: CONTROLUL ȘI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE

EXPERTIZAREA ULEIULUI DE SUSAN

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC:
Conf. Dr. Strasser Constanța

STUDENT:
ZAHARIA IOANA CRISTINA
GR. 4402

1
CONŢINUTUL RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ

Preambul
Subsemnatul Schiopu Alexandru, cu domiciliul in Bucuresti, str Splaiul
Independentei nr. 290, in calitate de expert in produse alimentare cu carnet nr
88/343 eliberat de Ministerul Justitiei, numita expert in litigiul care formeaza
obiectul dosarului cu nr. 134/2016 in baza reclamatiei 134/2016 emisa de S.C.
FreshOils S.R..L., consemnez in prezentul raport rezultatul sarcinii ce mi s-a
incredintat de catre S.C. FreshOils S.R..L

Sursa litigiului

Sursa litigiului este una cu acţiune asupra produsului şi anume: Există


suspiciuni cu privire la calitatea uleiului de susan, din punct de vedere al acidităţii.

Scurt istoric al litigiului

1. Numele şi prenumele reclamant: Alina Dumitru

Adresa: Str. Orhideelor, nr.15, Sector 6, Bucureşti, România


2. Denumirea şi adresa agentului economic care a comercializat produsul sau a
prestat serviciul: S.C. FreshOils S.R..L, cu sediul social în Bucureşti, Sector 6,
Str. Orhideelor, nr. 15, România, tel: 021 288765.

- Reprezentant: Alina Dumitru, în calitate de administrator

3. Domeniul de activitate: COD CAEN 472: Comert cu amanuntul al produselor


alimentare, bauturilor si al produselor din tutun, in magazine specializate
4. Denumirea şi adresa firmei producătoare: S.C. OilProducers S.R.L , cu
sediul social în Galaţi, str. Plopilor, nr. 32, judeţulGalaţi, tel. 267 227889,
România.
- Reprezentant: Vasile Marinescu în calitate de director general

2
Principalele aspecte ale litigiului:
a) S.C. FL OilProducers S.R.L. a ambalat si distribuit 200 L ulei de susan pe data
de 15.10.2016,
b) În acceasi zi s-a emis factura nr.21 pentru cantitatea de 200 L catre S.C. FreshOils
S.R.L.si procesul verbal de predare-primire catre aceasta.
c) Pe data de 15.10.2016 au fost livrate 200 L ulei de susan către S.C. OilProducers
S.R.L. împreună cu actele necesare şi anume:
- Certificat de conformitate pentru calitatea extra;
- Proces verbal predare-primire
- Factură fiscală.
La primire celor 200 L de ulei de susan s-a verificat cantitativ si calitativ marfa si s-a
constatat o neconformitate asupra gradului de aciditate.

Obiectivele expertizei

1. Evaluarea documentelor care constituie fondul speţei 833/2011.


2. Determinarea stării calitative a produselor incriminate.
3. Verificarea condiţiilor în care s-a făcut transportul.
4. Verificarea condiţiilor de păstrare a mărfii la furnizor şi respectiv la beneficiar.
5. Verificarea procesului tehnologic la furnizor.

Procedura investigatiei

La data de 20.10.2016, expertul Alexandra Popescu, a fost desemnat pentru


evaluarea reclamatiei inregistrate in dosarul 134/2012.
La data de 20.10.2016, expertul accepta implicarea in solutionarea
reclamatiei.
La data de .23.10.2016 expertul consulta documentele care fac referire la
produs:

- SR EN ISO 4120:2007-Analiză senzorială. Metodologie. Testul triunghiului -


determinare a existenţei unei diferenţe senzoriale perceptibile sau similitudine între
eşantioanele a două produse;

3
- SR ISO 13302:2008 Analiză senzorială. Metode pentru evaluarea modificărilor
aromei alimentelor, cauzate de ambalaje - evaluarea modificărilor însuşirilor
senzoriale ale produselor alimentare sau ale simulanţilor lor, provocate de ambalaj;

- Regulamentul CE nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29


aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare;

Expertul preia probe de suc de rosii atat din depozitul firmei comerciante cat si
din depozitul firmei producatoare in cauza si documentele aferente rezultatelor de
la analizele efectuate.

Analize efectuate:
- Inspectarea caracteristicilor organoleptice ale uleiului de susan conform
conditiilor tehnice specificate pentru produs in fisa tehnica;
- Efectuarea analizelor fizico-chimice;
- Inspectarea etichetei produsului.

Expertul verifica de asemenea documentatia:


- Certificat de atestare a dreptului de comercializare la solicitarea
producatorului
- Certificat de conformitate
- Aviz de insotire a marfii
- Buletin de analiza
- Factura
- Proces verbal de receptie.

Analizele cerute pentru produsul suc de tomate:

-Analiza senzoriala- SR ISO 13302:2008 ;


-Analize fizico-chimice: -pH - SR EN 1132:1996
- acizi titrabili SR EN 12147:1999/C1:2000;
- substanta uscata solubila;
- continutul de apa;

Studierea documentelor operative

1. Documente care reglementează relatia dintre părti


- Contract
2. Documente de livrare-primire:
- Factura fiscală;

4
- Proces verbal de receptie
3. Documente care atestă calitatea:
- Certificatul de conformitate
- Buletinul de analiză

Constatările expertizei
În urma deplasării pe teren la cele două unităţi, s-a încheiat Procesul verbal nr.
89/19.11.2019, prin care s-a consemnat activitatea efectuată în timpul diferitelor
investigaţii, inclusiv recoltarea probelor, cu care părţile au fost de acord.
Probele prelevate au fost aduse spre analiză către Laboratories SRL 2000
Laborator Control Alimente, activitate consemnată prin cererea Nr. Reg. 65/5.12.2016.
Rezultatele acestor analize au prezentat o aciditate exprimata ca pH=4, valoare ce
este peste limita maxim admisa.

5
Concluzii
Pe parcursul investigaţiei litigiului, s-a verificat procesul tehnologic a uleiului de
susan de la producător la distribuitor şi comerciant., precum şi analizele efectuate pe
produs, ambalarea, transportul, depozitarea şi comercializarea acestuia.
În urma analizelor s-a constatat că uleiul de susan aparţinând lotului B-188
prezenta aciditate peste limita si anume ph=4.
Aşadar lotul trebuie retras integral din linia de distribuţie şi trebuie împiedicată
comercializarea acestuia.
Se va cere firmei producătoare S.C. OilProducers S.R.L să retragă de pe piaţă
toate produsele din lotul B-188 şi să sisteze activitatea de distribuţie până la analiza
celorlalte loturi si a rezolvarii cauzei ce a dus la aceasta problema.

6
7

S-ar putea să vă placă și