Sunteți pe pagina 1din 4

1 2 3

ȘCOALA FAMILIE COMUNITATE


EU ANGAJATORI PIAȚA MUNCII

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 1
Investeşte în oameni!
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚII DE CONSILIERE PENTRU CARIERĂ

A ÎNCERCA SĂ GĂSEASCĂ SOLUȚII/ de ce?:

• CONCURENȚA CARE DOMINĂ PRODUCȚIA DE BUNURI ȘI SERVICII

• O PIAȚĂ A MUNCII CONCURENȚIALĂ

• FORȚĂ DE MUNCĂ CALIFICATĂ, CU ABILITĂȚI PRACTICE, MOTIVATĂ ȘI FLEXIBILĂ

• INCAPACITATEA FORȚEI DE MUNCĂ DE A FACE FAȚĂ CONCURENȚEI DUCE LA


DEZECHILIBRE PE PIAȚA MUNCII (CERERE- OFERTĂ DE LOCURI DE MUNCĂ)

• ȘOMAJUL CA PRINCIPALUL INDICATOR AL DEZECHILIBRELOR

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 2
Investeşte în oameni!
Cunoștințe

aptitudini

interese

Învățare

Rezultate măsurabile

comportament

consultare

DECIZIE

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 3
Investeşte în oameni!
MATERIAL ÎNTOCMIT DE

ECP1,

DATCU RODICA MANUELA

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 4
Investeşte în oameni!