Sunteți pe pagina 1din 4

1/4

Din Cod de practica pentru producerea betonului CP 012/1-2007:


1.Clase de expunere
2.Clase de expunere in raport cu caracteristicile chimice ale apelor si solurilor
3.Combinatii de clase de expunere
4.Clasa minima de betoane functie de agresivitate
5.Domenii de utilizare ciment
6.Recomandari pentru alegerea tipului de ciment
7.Cazuri uzuale de agresivitate
8.Compozitia granulometrica a agregatelor
9.Clase de consisitenta ale betoanelor
Din codul de practica pentru executarea lucrarilor din beton NE 012-99 (abrogat):
10.Grade de agresivitate ale apelor naturale

1.Clase de expunere conform CP 012/2007; SR EN 206-1;

X de la eXposure
C Carbonatation
D Decing Salt (sare pentru dezghet)
F Frost (Inghet)
A Environmental Aggressive (agresivitate mediu)
M Mechanical Abrasion (atac mecanic)

XO clasa de expunere in absenta riscului de coroziune sau de atac


XC clasa de expunere pentru riscul de coroziune prin carbonatare
XD clasa de expunere pentru riscul de coroziune prin cloruri (exceptie apa de mare)
XS clasa de expunere pentru riscul de coroziune de cloruri din apa de mare
XF clasa de expunere pentru atacul prin inghet – dezghet
XA clasa de expunere pentru atacul de origine chimica
XM clasa de expunere pentru atac mecanic (abraziune)

CP 012/2007 Tabel 1 – Clase de expunere


Denumirea clasei Descrierea mediului inconj. Exemple informative de alegere a claselor de expunere
1.Niciun risc de coroziune sau atac
XO Beton simplu fara piese Beton de umplutura/egalizare
metalice inglobate
2.Coroziune datorita carbonatarii (beton cu armatura, expus la aer si umiditate)
XC1 Uscat sau permanent umed Beton in int. cladirilor, la umiditate redusa (incl. bucatarii, bai). Beton permanent imersat in apa
XC2 Umed, rareori uscat Fundatii; elemente ale rezervoarelor de apa
XC3 Umiditate moderata Beton in int. cladirilor cu umiditate medie sau ridicata (buc., bai, spalatorii profesionale; Beton exterior
la adapost de intemperii (hale deschise)
XC4 Alternanta umiditate uscare Elemente exterioare expuse intemperiilor, altele decat cele din clasa XC2
3.Coroziune datorata clorurilor avand alta origine decat cea marina (beton cu armaturi in contact cu apa continand cloruri, incl. din sarurile pentru dezghet.)
XD1 Umiditate moderata Suprafete de beton expuse la cloruri de curenti de aer (garaje)
XD2 Umed, rar uscat Piscine, rezervoare; beton expus apelor industriale continand cloruri
XD3 Alternanta umiditate-uscare Elemente la poduri, ziduri de sprijin; sosele, dalele parcajelor de stationare a vehiculelor
4.Coroziune datorata clorurilor din apa de mare (beton cu armaturi)
XS1 Expunere la aer Agresivitatea atmosferica marina (actioneaza asupra betonului armat pe distanta de cca.5 km de tarm)
XS2 Imersate permanent Elemente de structuri marine
XS3 Variatia nivelului apei de Elemente de structuri marine
mare, zone supuse stropirii
5.Atac din inghet-dezghet cu sau fara agenti de dezghetare
XF1 Saturatie moderata cu apa Suprafete verticale ale betonului expuse la ploaie si inghet
fara agenti de dezghetare
XF2 Saturatie moderata cu apa Suprafete verticale ale betonului din lucrari rutiere expuse la inghet si curentilor de aer ce vehiculeaza
cu agenti de dezghetare agenti de dezghetare
XF3 Saturatie puternica cu apa, Suprafete orizontale ale betonului expuse la ploaie si inghet
fara agenti de dezghetare
XF4 Saturatie puternica cu apa, Sosele si tabliere de pod; suprafete verticale expuse la inghet si stropirii cu agenti de dezghetare;
cu agenti de dezghetare zonele structurilor marine expuse la inghet si supuse stropirii cu agenti de dezghetare
2/4

6.Atac chimic (beton supus la atac chimic din soluri naturale, ape de suprafata si ape subterane
XA1 Agresivitate chimica slaba
XA2 Agresiv. chimica moderata
XA3 Agresivitate chimica intensa
7.Solicitare mecanica a betonului prin uzura
XM1 Solicitare moderata de uzura Incinte industriale supuse la circulatia vehiculelor echipate cu anvelope
XM2 Solicitare intensa de uzura Incinte industriale supuse la circulatia vehiculelor echipate cu bandaje de cauciuc
XM3 Solicitare f.intensa de uzura Incinte industriale supuse la circulatia stivuitoarelor echipate cu bandaje de elastomeri / metalice sau
masini cu senile

CP 012/1-2007. Anexa I. Clasificarea mediilor atmosferice agresive asupra elementelor din beton armat si beton
precomprimat supraterane (extras)
XA 1b – medii cu agresivitate foarte slaba (umiditate aer <60%, gaze agresive din grupa A)
XA 2b – medii cu agresivitate slaba (umiditate aer <60%, gaze agresive din grupa B)
XA 3B – medii cu agresivitate medie (umiditate aer <60%, gaze agresive din grupa C)
XA 4b – medii cu agresivitate puternica (umiditate aer 61 – 75 %, gaze agresive din grupa C)
Pentru incadrarea gazelor agresive in grupe vezi tabel I.2 din CP 012/1-2007.
Pentru betoanele corespunzatoare vezi “Instructiuni tehnice pentru protectia elementelor din beton armat si beton
precomprimat supraterane in medii agresive naturale si industriale”, indicativ C 170 (Bul.Constr.nr.6/87)

2. CP 012/2007 Tabel 2. Valori limita pentru clasele de expunere corespunzatoare la atacul chimic al
solurilor naturale si apelor subterane
Alegerea claselor se face in raport de caracteristicile chimice ce conduc la agresiunea cea mai intensa
Cand cel putin doua caracteristici agresive conduc la aceias clasa, mediul inconjurator trebuie clasificat in clasa imediat
superioara, daca un studiu specific nu a demonstrat ca acesta nu este necesar
Caracteristici chimice Metode de incarcari XA1 (slaba) XA2 (moderata) XA3 (intensa)
Ape de suprafata si subterane
SO42- mg/l SR EN 196-2 200 la 600 600 la 3000 3000 la 6000
pH SR ISO 4316 6,5 la 5,5 5,5 la 4,5 4,5 la 4
CO2 agresiv mg/l SR EN 13577 15 la 40 40 la 100 > 100 pana la saturatie
NH4+ mg/l SR ISO 7150-1 sau 7150-2 15 la 30 30 la 60 60 la 100
Mg2+ mg/l SR ISO 7980 300 la 1000 1000 la 3000 > 3000 pana la saturatie
Sol
SO42- mg/kga SR EN 196-2b 2000 la 3000c 3000c la 12000 12000 la 24000
Aciditate ml/kg DIN 4030-2 > 200 Baumann Gully Nu sunt intalnite in practica
a
Solurile argiloase cu permeabiltate sub 10-5 m/s pot fi clasificate intr-o clasa inferioara
b
Metoda de incercare prevede extractia SO42- cu acid clorhidric; este posibil de a proceda la extractie cu apa
c
Limita trebuie sa ramana 2000 la 3000 mg/kg in caz de risc de acumulare de ioni de sulfat in beton datorita alternantei
perioadelor uscate si perioadelor umede, sau prin ascensiune capilara

3. CP 012/2007 Tabel 1a. Combinatii de clase de expunere


Expunere Combinatii de clase
Descriere Exemple BNA BA / BP
La interior Interiorul cladirilor de locuit sau bir. XO XC1
La exterior
Fara inghet Fundatii sub nivelul de inghet XO XC2
Cu inghet dar fara contact cu ploaia Garaje deschise acoperite, pasaje XF1 XC3+XF1
Inghet si contact cu ploaia Elemente exterioare expuse la ploaie XF1 XC4+XF1
Inghet-dezghet cu agenti de dezghetare Elemente ale infrastructurii rutiere orizontale XM2+XF4 XM2+XD3+XF4+(XC4)
Verticale in zona de stropire XF4 XF4+XD3+XC4
Mediu marin fara contact cu apa de mare (aerul marin pana la 5 km de coasta)
Cu inghet Elemente exterioare ale constructiilor expuse ploii XF2 XC4+XS1+XF2
Mediu marin in contact cu apa de mare
Imersate Elemente structurale sub apa XA1(XA2) XC4+XS2+XA1(XA2)
Elemente supuse stropirii Peretii cheiurilor XF4+XA2(XA1) XC4+XS3+XF4+XA2(XA1)
3/4

4. CP 012/2007 Anexa F.Tabel F.1.1.Valori limita recomandate pentru compozitia betonului


Clase de expunere
Fara risc Coroziune indusa prin carbonatare Coroziune datorata clorurilor
Alte surse decat apa de mare Cloruri din apa de mare
XOa) XC1 XC2 XC3 XC4 XD1 XD2 XD3 XS1 XS2 XS3
A/C < - 0,65 0,60 0,60 0,50 0,55 0,50 0,45 0,55 0,50 0,45
Clasa min C8/10 C16/20 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C35/45 C30/37 C35/45 C35/45
Dozaj cim - 260 260 280 300 300 300b) 320b) 300 320b) 320b)

Clase de expunere
Atac inghet-dezghet Atac chimic Atac mecanic
XF1 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2C XA3C XM1 XM2 XM3
A/C 0,50 0,55a 0,50 0,55a 0,50 0,50a 0,55 0,50 0,45 0,55 0,55 0,45 0,45
Cl. min C25/30 C25/30 C35/40 C25/30 C35/45 C30/37 C25/30 C35/45 C35/45 C30/37 C30/37 C35/45 C35/45
Doz.cim 300 300 320 300 320 340 300 320 360 300 300 320 320
Aer % - a - a - a - - - - - - -
Alte Agregate rezistente la inghet-dezghet conform d Ciment rezistent la Tratarea
cond SR EN 12620 sulfati suprafeteib
a)
Continutul de aer antrenat se stabileste in functie de dimensiunea maxima a granulei conf.5.4.3.
b)
De exemplu tratare prin vacuumare
c)
Este esentiala utilizarea unui ciment rezistent la sulfati
d)
In zone marine cimenturi rezistente la actiunea apei de mare

5. CP 012/1-2007. Tabel F.2.1.Domenii de utilizare pentru cimenturi (extras):


CEM II A/B-S; CEM II A-LL; CEM I; SR I; H II A-S pentru clasele de expunere: XO, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1,
XD2, XD3, XS1, XS2, XS3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2c, XA3c, XM1, XM2, XM3
CEM II A-L pentru clasele de expunere: XO, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XS1, XS2, XS3, XA1, XA2c,
XA3c, XM1, XM2, XM3
CEM II B-LL pentru clasele de expunere XO, XC1,XC2

6. CP 012/1-2007. Anexa M. Recomandari generale pentru alegerea cimentului. Tabel M.1. (extras)
Tip ciment Sensibilitate la frig Degajare de caldura Utilizare preferentiala Contraindicatii Observatii
CEM I 42,5 R Insensibil Ridicata Structuri monolite si Betoane masive cu Pe timp calduros
prefabricate. Betonare grosime >80 cm, trebuie luate masuri
pe timp friguros mortare, sape speciale
SR I Insensibil Redusa Betoane rezistente la
sulfati
CEM II A-S 32,5 N sau R Putin sensibil Redusa Beton, beton armat
CEM II A-S 42,5 N sau R Putin sensibil Medie Beton, beton armat
H II A S Putin sensibil Redusa Betoane masive
CEM II B 32,5 N sau R Sensibil Redusa Beton, beton armat Necesita o tratare
CEM II B 42,5 N sau R prelungita

7. Cazuri uzuale, cand nu avem ape agresive:


Conform NE 012-99
-Clasa de expunere 2a pentru betoane in fundatii (C12/15 sau C16/20 cu P4)
Conform CP 012/1-2007
-Clasa de expunere pentru betoane armate la fundatii XC2 (C16/20)
-Clasa de expunere pentru betoane armate la suprastructura XC1 (C16/20)

Conform NE 012-99 pentru apa subterana cu agresivitate carbonica FS si agresivitate sulfatica S:


-Clasa de expunere 5a pentru betoane in fundatii (C18/22,5 cu P8)
Conform CP 012/1-2007 pentru apa subterana cu agresivitate slaba:
-Clasa de expunere pentru betoane armate la fundatii XA1 (C25/30) CEM II/A-S sau CEM II/A-LL; nu este
admis CEM II/B-LL
-Clasa de expunere pentru betoane armate la suprastructura XC1 (C16/20) CEM II/A-S sau CEM II/A-LL
sau CEM II/B-LL
4/4

8. CP 012/1-2007. Anexa L. Compozitia granulometrica a agregatelor utilizate la prepararea betonului: 0 – 8 mm;


0 – 16 mm; 0 – 22 mm; 0 – 32 mm; 0 – 63 mm;

9. Constructii civile. Clase de consistenta


Clasa de tasare (SR EN 12350-2)
CP 012/1-2007 NE 012-99
Clasa Tasare (mm) Clasa Tasare (mm)
S1 10 la 40 T2 30 + 10
S2 50 la 90 T3 70 + 20
S3 100 la 150 T3/T4 100 + 20
T4 120 + 20
S4 160 la 210 T4/T5 150 + 30
S53) Peste 220 T5 180 + 30
Clasa Vebe (SR EN 12350-3)
CP 012/1-2007 NE 012-99
V0 Peste 31 V0 Peste 31
V1 30 la 21 V1 30 la 21
V2 20 la 11 V2 20 la 11
V3 10 la 6 V3 10 la 6
3)
V4 5 la 3 V4 5 la 3
Clase de compactare (SR EN 12350-4) (Waltz Gc)
CP 012/1-2007 NE 012-99
3)
C0 Peste 1,46 C0 Peste 1,46
C1 1,45 la 1,26 C1 1,45 la 1,26
C2 1,25 la 1,11 C2 1,25 la 1,11
C3 1,1 la 1,04 C3 1,1 la 1,04
Clase de raspandire (SR EN 12350-4)
CP 012/1-2007 NE 012-99
F13) Sub 340 F0 Sub 340
F2 350 la 410 F1 350 la 410
F3 420 la 480 F2 420 la 480
F4 490 la 550 F3 490 la 600
F5 560 la 620
3)
Metada tasarii recomandabila pentru betoane vartoase iar metoda raspandirii pentru betoane fluide.

10.NE 012-99 (abrogat)


Tabel 5.2. Criterii pentru aprecierea gradelor de agresivitate ale apelor naturale (exceptie
apa din Marea Neagra)
Nr. Natura agresivitatii f.slaba Slaba Intensa f.intensa
crt.
1 General acida pH - 6,5-5,6 5,5-4,5 <4,5
2 Carbonica 10-14 15-30 31-60 >60
3 Saruri de amoniu (NH4+) 50-99 100-200 201-500 >500
mg/dm3
4 Magneziana (Mg2+) mg/dm3 100-199 200-1000 1001-3000 >3000
5 Sulfatica (SO42-) mg/dm3 150-249 250-500 501-1000 >1000
6 Dezalcalinizare (HCO3-) mg/dm3 - <120 - -
Duritate (°G) <7
7 Oxizi alcalini (OH-) g/dm3 - 17,5-25 >25 -
8 Continut total de saruri g/dm3 - 10-20 20,1-50 >50