Sunteți pe pagina 1din 67

ORDIN nr.

827 din 23 august 2018privind aprobarea unor măsuri pentru combaterea pestei
porcine africane
EMITENT  MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 31 august 2018
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 147.476 din 6.08.2018,
ținând cont de Avizul nr. 5.373/GLG/8.08.2018 al Ministerului Mediului, precum și de
Avizul nr. 5/2018 al Consiliul Național de Vânătoare,
luând în considerare prevederile Planului suplimentar de măsuri pentru combaterea
pestei porcine africane, aprobat prin Hotărârea nr. 3 din 1.08.2018 a Comitetului
Național pentru Situații Speciale de Urgență,
în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f),art. 24 și art. 26 alin. (3) și (4)
din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările
și completările ulterioare, și ale art. 28 din Programul național de supraveghere,
prevenire și control al pestei porcine africane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
830/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (5)
din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul apelor și pădurilor emite următorul ordin:

Articolul 1
(1) Prezentul ordin are ca obiect stabilirea unor măsuri de combatere a pestei porcine
africane prin aprobarea unei cote suplimentare de intervenție la specia mistreț
prevăzute în anexă.(2) Cota de intervenție prevăzută la alin. (1) este suplimentară
cotei de recoltă la specia mistreț aprobată prin Ordinul ministrului apelor și
pădurilor nr. 540/2018 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de
faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de
vânătoare 15 mai 2018-14 mai 2019.

Articolul 2

În situațiile în care în cursul perioadei de vânătoare gestionarii fondurilor


cinegetice se schimbă, cotele de intervenție prevăzute la art. 1 alin (1) nerealizate
revin noilor gestionari de la momentul preluării dreptului de gestionare a faunei
cinegetice.

Articolul 3

Cotele de intervenție pentru specia mistreț aprobate conform prevederilor art. 1 se


realizează în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin
în toate fondurile cinegetice neafectate de virusul pestei porcine africane, prin
metodele de vânătoare prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării
rurale nr. 353/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea
și practicarea vânătorii, cu modificările și completările ulterioare.Notă
Potrivit art. I din ORDINUL nr. 1.133 din 29 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 1038 din 6 decembrie 2018, termenele prevăzute la art. 3 și 4 din Ordinul
ministrului apelor și pădurilor nr. 827/2018 privind aprobarea unor măsuri pentru
combaterea pestei porcine africane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 752 din 31 august 2018, se prelungesc cu 60 de zile de la data expirării
acestora.

Articolul 4

În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, în toate


fondurile cinegetice neafectate de virusul pestei porcine africane se vânează integral
cotele de recoltă la speciile șacal, vulpe, cioară grivă și coțofană, aprobate prin
Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 540/2018, prin metodele de vânătoare
admise.Notă
Potrivit art. I din ORDINUL nr. 1.133 din 29 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 1038 din 6 decembrie 2018, termenele prevăzute la art. 3 și 4 din Ordinul
ministrului apelor și pădurilor nr. 827/2018 privind aprobarea unor măsuri pentru
combaterea pestei porcine africane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 752 din 31 august 2018, se prelungesc cu 60 de zile de la data expirării
acestora.
Articolul 5

Prin excepție de la prevederile art. 3 și 4, în zona afectată definită ca aria


calculată cu o rază de 13 km de la cazul de pestă porcină africană, compusă din zona
infectată cu o rază de 8 km și zona tampon de 5 km în exteriorul zonei infectate, se
recoltează integral mistreții și cotele de recoltă aprobate pentru speciile șacal,
vulpe, cioară grivă și coțofană, prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul,
respectiv prin metoda „la pândă“ și „la dibuit“, în termen de 30 de zile de la
confirmarea virusului.

Articolul 6

În zonele de frontieră cu Ucraina, Republica Moldova și Ungaria se va acționa pentru


recoltarea mistreților și a exemplarelor din speciile șacal, vulpe, cioară grivă și
coțofană de către vânători și personal de specialitate al gestionarului cu sprijinul
personalului Ministerului Afacerilor Interne, cu încadrarea în cotele de recoltă
aprobate prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 540/2018 și a cotelor de
intervenție aprobate prin prezentul ordin.

Articolul 7

Recoltarea mistreților și a exemplarelor din speciile șacal, vulpe, cioară grivă și


coțofană, atât în fondurile cinegetice neafectate de virusul pestei porcine africane,
cât și în zona afectată, se realizează de gestionarii fondurilor cinegetice, atât cu
vânători, cât și cu personal de specialitate al gestionarului.

Articolul 8
(1) Controlul modului în care sunt respectate prevederile prezentului ordin se
realizează de către personalul de specialitate din cadrul autorității publice centrale
care răspunde de vânătoare și al structurilor teritoriale ale acesteia.(2) Gestionarii
fondurilor cinegetice completează și transmit la solicitarea structurilor teritoriale
a autorității publice centrale care răspunde de vânătoare pe a cărei rază de
activitate se află fondul cinegetic situația recoltării exemplarelor de mistreț
conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la Ordinul ministrului apelor și
pădurilor nr. 540/2018.

Articolul 9

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea gestionarilor


fondurilor cinegetice potrivit legii și clauzelor contractelor de gestionare în
vigoare.

Articolul 10

Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 11

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Ministrul apelor și pădurilor,
Ioan Deneș
București, 23 august 2018.
Nr. 827.

ANEXĂ

la Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 827/2018


Cotă de intervenție la specia mistreț

Nr. crt. Județul Gestionari fonduri cinegetice Fondul cinegetic Cotă de


intervenție
Nr. Denumire

0 1 2 3 4 5

1 AB AJVPS Alba 6 Vidra 21

2 AB AJVPS Alba 7 Ciuruleasa 15

3 AB AJVPS Alba 8 Detunata 27

4 AB AJVPS Alba 9 Lupșa 23

5 AB AJVPS Alba 12 Geamăna 29

6 AB AJVPS Alba 19 Ocna Mureș 33

7 AB AJVPS Alba 20 Lopadea Nouă 22

8 AB AJVPS Alba 21 Noșlac 32

9 AB AJVPS Alba 25 Teiuș 18

10 AB AJVPS Alba 26 Bucerdea 23

11 AB AJVPS Alba 27 Veseuș 22

12 AB AJVPS Alba 29 Veza 9

13 AB AJVPS Alba 34 Ampoița 25

14 AB AJVPS Alba 36 Berghin 32

15 AB AJVPS Alba 37 Oarda 29

16 AB AJVPS Alba 41 Vinț 18

17 AB AJVPS Alba 42 Daia 17

18 AB AJVPS Alba 48 Vinerea 3

19 AB AJVPS Alba 49 Săliștea 6


20 AB AJVPS Alba 50 Cugir 7

21 AB DS Alba 1 Arieșul Superior 19

22 AB DS Alba 35 Ighiu 1

23 AB DS Alba 44 Ohaba 12

24 AB AVPS Bendis 2 Arieșul Mijlociu 19

25 AB AVPS Bendis 33 Vâltori Feneș 79

26 AB OS Horea Apuseni 3 Horea 19

27 AB As Căpriorul Certege 4 Valea Bistrei 37

28 AB AV Avram Iancu 5 Avram Iancu 34

29 AB OS Muntele Mare 10 Poșaga 30

30 AB AVPS Ocoliș Hunter 1 11 Ocoliș 78

31 AB A Trascau Hunting Salciua 13 Vidolm 68

32 AB AVPS Acvila Aiud 14 Rimetea 24

33 AB AV Râmeț Inzel 15 Ponor 92

34 AB AVPS Diana Aiud 16 Ciugud 19

35 AB AVPS Artemis Aiud 17 Aiud 56

36 AB AVPS Potaissa Hunter 18 Măhăceni 23

37 AB AVPS Târnavele 22 Întregalde 33

38 AB AVPS Trascău Ighiu 23 Cricău 18

39 AB AVPS Piatra Verde 24 Galda 82

40 AB AVPS Valea Târnavei Jidvei 28 Jidvei 69

41 AB AVPS Căpriorul din Deal 30 Cergău 43


42 AB AV Cabana din Poduri 31 Valea Lungă 39

43 AB A Cerbul Carpatin Zlatna 32 Izvorul Ampoiului 49

44 AB AVPS Gura Ursului 38 Valea Mică 47

45 AB AVP Mamut 39 Alba Iulia 21

46 AB AVPS Wild Hunting 43 Vingard 30

47 AB AVPS Vulturul Negru Sebeș 45 Cilnic 30

48 AB AVPS Diana Gârbova 46 Gârbova 7

49 AB OS Sâpcea Cugir RA 51 Canciu 9

50 AB OS Valea Pianului RA 52 Pianu 9

51 AB Asociația Căpriorul 54 Șugag 31

52 Total județ Alba 1.538

53 AR AJVPS Arad 3 Mailat 1

54 AR AJVPS Arad 11 Ceala 4

55 AR AJVPS Arad 34 Milova 35

56 AR AJVPS Arad 36 Monoroștia 5

57 AR AJVPS Arad 41 Târnova 5

58 AR AJVPS Arad 43 Seleuș 4

59 AR AJVPS Arad 47 Rovina 5

60 AR AJVPS Arad 49 Mânerău 8

61 AR AJVPS Arad 56 Roșia 2

62 AR AJVPS Arad 70 Fiac 10


63 AR AJVPS Arad 71 Zăbalț 25

64 AR AJVPS Arad 72 Lipova 15

65 AR DS Arad 22 Sălișteanca 7

66 AR DS Arad 37 Bătuta 25

67 AR DS Arad 60 Dumbrava 30

68 AR DS Arad 65 Slatina 6

69 AR DS Arad 66 Troaș 21

70 AR DS Arad 67 Săvârșin 17

71 AR DS Arad 69 Recea 25

72 AR AV Lăzar Hunt 26 Somoș 34

73 AR AV Lăzar Hunt 48 Miniș 51

74 AR AV Lăzar Hunt 57 Chișindia 37

75 AR ASVP Aranca 4 Gelu 2

76 AR ARS Venandi 8 Pereg 2

77 AR AV Diana Turnu 10 Turnu 5

78 AR A Vânătorul Arad 15 Sofronea 2

79 AR AV Artemis Montana 18 Horia 2

80 AR AV Canalul Morilor 20 Râtul Pilu 7

81 AR AVP Crișana 28 Nădab 3

82 AR AVP Crișana 35 Conop 172

83 AR AVP Cetate Șiria 30 Șiria 14

84 AR AVPS Hubertus Lipova 33 Cladova 110


85 AR OSP Nadeș 38 Nadăș 145

86 AR AV Lunca Tauț 39 Tăut 95

87 AR AVP Arsilva 40 Araneag 85

88 AR AV Bizon Bonasus 25 Sintea 10

89 AR AV Bizon Bonasus 42 Pîncota 13

90 AR ASC Ineu 46 Balta 45

91 AR AVPS Crisius Socodor 44 Chereluș 18

92 AR AVPS Crisius Socodor 58 Rădești 15

93 AR AVPS Breaza 63 Leuca Găina 18

94 AR A Vânătorii Codrilor Urviș 53 Hășmaș 9

95 AR AVPS Grizli 64 Tisa Luncșoara 68

96 AR AVPS Șoimul Lipova 31 Covasant 13

97 AR AVPS Poiana Cerbului 52 Botfei 27

98 AR AVPS Rovina 50 Archis 21

99 AR AVP BMT Hunting 1 Frumușeni 33

100 AR AVS Ghioroc Păuliș 68 Petriș 104

101 Total județ Arad 1.410

102 AG AJVPS Argeș 6 Valea Danului 8

103 AG AJVPS Argeș 7 Curtea de Argeș 5

104 AG AJVPS Argeș 9 Mușetești 3

105 AG AJVPS Argeș 17 Aninoasa 5


106 AG AJVPS Argeș 19 Câmpulung 10

107 AG AJVPS Argeș 24 Mâzgana 12

108 AG AJVPS Argeș 28 Dârmănești 7

109 AG AJVPS Argeș 29 Trivale 1

110 AG AJVPS Argeș 31 Cotmeana 5

111 AG AJVPS Argeș 32 Râjlețu 4

112 AG AJVPS Argeș 33 Dealul Bradului 2

113 AG AJVPS Argeș 35 Râncaciov 7

114 AG AJVPS Argeș 36 Cârcinov 7

115 AG AJVPS Argeș 37 Topoloveni 13

116 AG AJVPS Argeș 38 Căteasca 4

117 AG AJVPS Argeș 39 Broșteni 4

118 AG AJVPS Argeș 43 Șerboieni 2

119 AG AJVPS Argeș 44 Furduiești 5

120 AG AVP GTS Muntenia 10 Mălureni 11

121 AG AVP GTS Muntenia 18 Râul Târgului 43

122 AG AVP GTS Muntenia 20 Stoenești 32

123 AG AVPS Sitarul 49 Ștefan cel Mare 4

124 AG AVPS Sitarul 51 Bucov 7

125 AG DS Argeș 4 Cumpăna 9

126 AG DS Argeș 5 Aref 15

127 AG AVPS Diana 8 Jepi 17


128 AG AVPS Diana 48 Ungheni 32

129 AG AVPS Mistrețul 1 Negoiu 53

130 AG AVPS Mistrețul 2 Șuici 46

131 AG AVPS Cerbul 12 Plăișor 52

132 AG AV Piatra Craiului 21 Izvoarele Dâmboviței 6

133 AG AVPS Miorița 25 Grădiștea 15

INCDS Baza Experimentală


134 AG 26 Rădești 3
Mihăești

135 AG AVP Gorunul Brătia 30 Săpunari 15

136 AG AVPS Curtea de Argeș 3 Poienari 14

137 Total județ Argeș 478

138 BC DS Bacău 15 Bărzăuța 35

139 BC DS Bacău 16 Dofteana 70

140 BC DS Bacău 17 Slănic-Moldova 50

141 BC DS Bacău 21 Cașinul Superior 30

142 BC DS Bacău 22 Cașinul Inferior 35

143 BC DS Bacău 39 Itești 30

144 BC DS Bacău 40 Fântânele 15

145 BC DS Bacău 51 Pralea 5

146 BC AJVPS Bacău 11 Poduri 6

147 BC AJVPS Bacău 24 Brătila 10

148 BC AJVPS Bacău 25 Bârsănești 5


149 BC AJVPS Bacău 28 Dămienești 5

150 BC AJVPS Bacău 33 Gioseni 5

151 BC AJVPS Bacău 41 Trebeș 2

152 BC AJVPS Bacău 46 Găiceana 15

153 BC AJVPS Bacău 47 Huruiești 10

154 BC AJVPS Bacău 48 Borzești 5

155 BC AJVPS Bacău 49 Urechești 10

156 BC AJVPS Bacău 52 Glăvănești 5

157 BC AJVPS Bacău 54 Gloduri 5

158 BC AV Diana Coțofănești 50 Bâlca 5

159 BC SVPS Bacău 5 Ciobănuș 8

160 BC SVPS Bacău 12 Scorțeni 8

161 BC SVPS Bacău 23 Sănduleni 5

162 BC SVPS Bacău 34 Pâncești 15

163 BC SVPS Bacău 35 Răcăciuni 10

164 BC SVPS Bacău 36 Faraoani 15

165 BC SVPS Bacău 37 Călugăra 15

166 BC AVPS Bukk 1 Ghimeș 30

167 BC S.C. O.S. Lignum - S.R.L. 14 Dărmănești 40

168 BC OS Privat Oituz - S.R.L. 20 Oituz 4

169 BC AVPS Lebăda 55 Colonești 20


170 BC AVPS Cerbul Bicfalău 56 Stănișești 42

171 BC AVPS Cerbul Bicfalău 57 Răchitoasa 21

172 BC OS Bisericesc Bacău 42 Blăgești 2

173 BC AVPS Ursul Brun 38 Buhuși 46

174 BC Asociația Colț Alb 13 Plopu 15

175 BC AVPS Clubul Vânătorilor 9 Schit 32

176 BC AVPS GMC Hunter 18 Larga 7

177 BC AVPS Von Spiess 4 Sulța 8

178 BC AV Hinsparom 26 Berzunți 19

179 BC AV Rara Apri 44 Orbeni 10

180 Total județ Bacău 730

181 BH AJVPS Bihor 5 Cherechiu 1

182 BH AJVPS Bihor 7 Diosig 7

183 BH AJVPS Bihor 11 Iteu 16

184 BH AJVPS Bihor 13 Marginea 9

185 BH AJVPS Bihor 14 Mișca 20

186 BH AJVPS Bihor 15 Cuzap 4

187 BH AJVPS Bihor 16 Brusturi 10

188 BH AJVPS Bihor 22 Ineu 5

189 BH AJVPS Bihor 29 Cefa 7

190 BH AJVPS Bihor 46 Luncasprie 40

191 BH AJVPS Bihor 47 Crâncești 22


192 BH AJVPS Bihor 48 Cuieșd 6

193 BH AJVPS Bihor 51 Borod 8

194 BH AJVPS Bihor 53 Hotar 7

195 BH AJVPS Bihor 54 Măgești 8

196 BH AJVPS Bihor 56 Curățele 1

197 BH AJVPS Bihor 57 Roșia 40

198 BH AJVPS Bihor 59 Finiș 38

199 BH AJVPS Bihor 61 Ferice 19

200 BH AJVPS Bihor 62 Cusuiuș 35

201 BH DS Bihor 4 Șimian 15

202 BH DS Bihor 9 Cubulcut 17

203 BH DS Bihor 49 Peștiș 7

204 BH DS Bihor 50 Gepiș 8

205 BH DS Bihor 64 Dumbrăvani 10

206 BH AV Crișana Hunting 30 Peri 32

207 BH AV Crișana Hunting 31 Goroniște 21

208 BH AV Crișana Hunting 32 Ciumeghiu 10

209 BH AV Crișana Hunting 33 Arpășel 5

210 BH AV Crișana Hunting 39 Cighid 18

211 BH AVP Valea Ierului 2 Vășad 16

212 BH AVP Valea Ierului 3 Tarcea 31


213 BH AVP Valea Ierului 6 Cetariu 51

214 BH AVP Valea Ierului 10 Pădurea Mare 3

215 BH AVPS Pădurea Verde Sântelec 23 Săcădat 20

216 BH AVPS Pădurea Verde Sântelec 24 Alparea 14

217 BH AVPS Pădurea Verde Sântelec 44 Corbești 49

218 BH AVP Valea Barcăului 8 Sântimbreu 20

219 BH AVP Valea Barcăului 19 Biharea 10

220 BH AV Selina 17 Burzuc 15

221 BH AV Selina 52 Bălnaca 20

222 BH AV Artemis Cociuba Mare 35 Oșand 50

223 BH AV Artemis Cociuba Mare 37 Cociuba 42

224 BH Asociația Gliganu 55 Forău 12

225 BH Asociația Gliganu 60 Dumbrăvița 92

226 BH Asociația Cinegetica Apuseni 58 Sohodol 50

227 BH ASC Plaiurile Bistriței 1 Curtuișeni 14

228 BH AV Waidmannsheil 12 Balc 60

229 BH AVPS Cetariu 18 Sălard 17

230 BH AVPS Forest Hunt Paleu 21 Paleu 60

231 BH AV Cervus Elaphus 25 Boboștea 20

232 BH AV Prohunting Salonta 26 Păușa 51

233 BH AV Fazanul de Aur 34 Salonta 9

234 BH AVPS Lupoaia 36 Râpa 37


235 BH AVP Tinca 38 Lunca 19

236 BH AV Cervus Elafus 40 Talpoș 10

237 BH AVPS Ceica 43 Bucuroaia 11

238 BH AV Vida Surducel 45 Surducel Bulz 60

239 BH Universitatea Oradea 63 Pietroasa 2

240 BH AV Văratec Codru Moma 65 Văratec 47

241 BH AVPS Diana Hunting Bihor 66 Biharia 70

242 Total județ Bihor 1.428

243 BN AJVPS Bistrița-Năsăud 1 Negrilești 7

244 BN AJVPS Bistrița-Năsăud 3 Agrieș 11

245 BN AJVPS Bistrița-Năsăud 4 Târlișua 11

246 BN AJVPS Bistrița-Năsăud 20 Minitiu 10

247 BN AJVPS Bistrița-Năsăud 33 Figa 11

248 BN AJVPS Bistrița-Năsăud 35 Bozieș 10

249 BN AJVPS Bistrița-Năsăud 39 Micești 7

250 BN AC Ursul Brun 13 Cormaia 6

251 BN AC Ursul Brun 14 Anieș 11

252 BN AC Ursul Brun 21 Măgheruș 2

253 BN OS Comunal Telciu RA 7 Bichigiu 9

254 BN OS Comunal Telciu RA 9 Telciu 13

255 BN OS Comunal Telciu RA 12 Parva 12


256 BN AVPS Cerbul Dumitra 22 Dumitra 18

257 BN AVPS Cerbul Dumitra 28 Simionești 19

258 BN SV Montana Coșbuc 5 Mireș 13

259 BN SV Montana Coșbuc 8 Fiad-Romuli 9

260 BN OS Someș Țibleș 6 Țibleș 8

261 BN OS Someș Țibleș 10 Gersa 13

262 BN DS Bistrița-Năsăud 2 Dobric 37

263 BN AVPS Vadul Someșului 11 Rebra 6

264 BN AC Someșul Rodna 15 Valea Mare 28

265 BN AV Buia 16 Ilva Mare 41

266 BN AC Izvorul Ilvei 17 Lunca Ilvei 16

267 BN AC Hunter - Ioviță Leșu 18 Leșu 19

268 BN OV Transilvania Bistrița 19 Nepos 4

269 BN AV Diana Bistrița 23 Poieni 7

270 BN OS municipiul Bistrița 24 Cușma 30

271 BN OS Tihuța Colibița RA 25 Tihuța 15

272 BN AVPS Călimanii Șieu 29 Șieuț 14

273 BN AVPS Acvila Teaca 30 Teaca 5

274 BN AV Vulpea Herina 31 Albești 5

275 BN AV Artemis Lechința 32 Sâniacob 24

276 BN AV Ardealul Lechința 34 Malin 19

277 BN AVP Meleșul Beclean 36 Jimbor 5


278 BN ASC Plaiurile Bistriței 37 Matei 7

279 BN AV Colț Alb 38 Sânmihai 1

280 Total județ Bistrița-Năsăud 483

281 BV AV Huriniul Buneștiului 1 Bunești 5

282 BV AVP Doripesco 13 Crizbav 42

283 BV AVPS Făgetul Apața 10 Dopca-Apața 61

284 BV AVPS Popilnica 12 Vlădeni 31

285 BV AJVPS Brașov 20 Prejmer-Cernatu 3

286 BV AJVPS Brașov 29 Piatra Craiului 15

287 BV AVPS Măgura Codlea 15 Codlea 25

288 BV RPLP Kronstadt 18 Timiș 92

289 BV AV Codrul Verde 22 Urlători 22

290 BV OV Șoimul Mediaș 24 Victoria 15

291 BV OV Șoimul Mediaș 43 Sâmbăta 2

292 BV OS oraș Râșnov 26 Râșnov 28

293 BV AVPS Poiana Mărului 30 Poiana Mărului 15

294 BV AV Bârsa 34 Șercăița 9

295 BV AVPS Făgăraș 32 Strâmba-Mira 2

296 BV AVPS Făgăraș 33 Veneția 8

297 BV AVPS Făgăraș 36 Felmer 7

298 BV AVPS Făgăraș 38 Făgăraș 15


299 BV AVPS Făgăraș 42 Voila 5

300 BV A Club Diana 35 Toderița 4

301 BV AVPS Munții Făgărașului 40 Sebeș 9

302 BV AVPS Munții Făgărașului 41 Dejani 26

303 BV RPL OS Ciucaș 44 Zizin 41

304 Total județ Brașov 482

305 BR AJVPS Brăila 3 Cojocaru 3

306 BR AJVPS Brăila 5 Lungulețu 6

307 BR AJVPS Brăila 7 Filipoiu 1

308 BR AJVPS Brăila 9 Tufești 5

309 BR AJVPS Brăila 11 Brăila 3

310 BR AJVPS Brăila 13 Bâsca 4

311 BR AJVPS Brăila 15 Romanu 1

312 BR AJVPS Brăila 16 Comăneasca 1

313 BR AJVPS Brăila 17 Corbu Vechi 7

314 BR AJVPS Brăila 19 Racovița 6

315 BR AJVPS Brăila 20 Siliștea 1

316 BR AJVPS Brăila 21 Plopu 1

317 BR AJVPS Brăila 23 Filipești 2

318 BR AJVPS Brăila 24 Ibrianu 19

319 BR AJVPS Brăila 25 Jirlău 5

320 BR AJVPS Brăila 26 Surdila 5


321 BR AJVPS Brăila 27 Mircea Vodă 1

322 BR AJVPS Brăila 28 Batogu 5

323 BR AJVPS Brăila 31 Urleasca 2

324 BR AJVPS Brăila 36 Însurăței 1

325 BR AJVPS Brăila 48 Muchea 2

326 BR DS Brăila 12 Tudor Vladimirescu 5

327 BR DS Brăila 32 Zăvoaia 1

328 BR AVPS GMC Hunter 1 Vâlciu 5

329 BR AVPS GMC Hunter 47 Băndoiu 6

330 BR AVPS Cocorul București 6 Pelicanu 12

331 BR AVPS Acvila București 18 Măxineni 4

332 BR AVPS Șoimul București 22 Dedulești 33

333 BR AVPS Dunărea Carcaliu 46 Gâsca 14

334 BR AVPS Miorița 49 Malu Roșu 6

335 BR A Mavexim Hunting 50 Ostroavele Brăilei 3

336 Total județ Brăila 170

337 BT DS Botoșani 17 Gorbănești 5

338 BT DS Botoșani 19 Trușești 14

339 BT DS Botoșani 24 Românești 6

340 BT DS Botoșani 34 Avrămeni 9

341 BT DS Botoșani 35 Mitoc 5


342 BT DS Botoșani 39 Păltiniș 9

343 BT DS Botoșani 43 Cordăreni 4

344 BT AJVPS Botoșani 2 Vlădeni 6

345 BT AJVPS Botoșani 3 Corni 16

346 BT AJVPS Botoșani 6 Flămânzi 30

347 BT AJVPS Botoșani 8 Leorda 3

348 BT AJVPS Botoșani 9 Nicșani 2

349 BT AJVPS Botoșani 10 Unțeni 1

350 BT AJVPS Botoșani 12 Bălușeni 8

351 BT AJVPS Botoșani 13 Copălău 7

352 BT AJVPS Botoșani 14 Prăjeni 4

353 BT AJVPS Botoșani 18 Dângeni 7

354 BT AJVPS Botoșani 20 Durnești 5

355 BT AJVPS Botoșani 22 Todireni 1

356 BT AJVPS Botoșani 25 Ștefănești 12

357 BT AJVPS Botoșani 28 Vlăsinești 3

358 BT AJVPS Botoșani 42 Hudești 7

359 BT AJVPS Botoșani 45 Brăești 5

360 BT AJVPS Botoșani 46 Văculești 33

361 BT AJVPS Botoșani 47 Șendriceni 39

362 BT AJVPS Botoșani 48 Dersca 4

363 BT AVPS Luceafărul 1 Mihai Eminescu 4


364 BT AVPS Luceafărul 31 Drăgușeni 3

365 BT AVPS Diana 7 Cristești 28

366 BT AVPS Diana 15 Răuseni 1

367 BT AVPS Dragoș Vodă 16 Sulița 11

368 BT AVPS Vidra 21 Ionaseni 20

369 BT AVPS Vidra 23 Călărași 7

370 BT AVPS Euro Hunter 26 Ripiceni 54

371 BT AVPS Iepurașul 27 Hănești 40

372 BT AVPS Lebăda Brăila 29 Vorniceni 4

373 BT AVPS Foișorul Săveni 33 Manoleasa 6

374 BT AVPS Theodor Balș 30 Havarna 5

375 BT AVPS Theodor Balș 37 Mileanca 6

376 BT AVPS Theodor Balș 38 Dărăbani 3

377 BT AVPS LR Hunters 11 Stăuceni 1

378 BT AVPS LR Hunters 32 Săveni 1

379 BT AVP Lupul Horodnic 36 Coțușca 7

380 BT AVPS Huntsmanship 40 Suharău 12

381 BT AVPS Huntsmanship 41 Cristinești 7

382 BT AVPS Huntsmanship 44 Pomârla 1

383 BT AVPS Huntsmanship 49 Ibănești 55

384 Total județ Botoșani 520


385 BZ AJVPS Buzău 1 C.A. Rosetti 13

386 BZ AJVPS Buzău 6 Scutelnici 1

387 BZ AJVPS Buzău 12 Mihăilești 4

388 BZ AJVPS Buzău 14 Costești 2

389 BZ AJVPS Buzău 17 Țintești 1

390 BZ AJVPS Buzău 18 Tăbărăști 5

391 BZ AJVPS Buzău 19 Stâlpu 3

392 BZ AJVPS Buzău 20 Monteoru 11

393 BZ AJVPS Buzău 23 Grăjdana 42

394 BZ AJVPS Buzău 24 Rușavățu 57

395 BZ AJVPS Buzău 26 Umbrărelu 62

396 BZ AJVPS Buzău 27 Berca 61

397 BZ AJVPS Buzău 28 Cislău 29

398 BZ AJVPS Buzău 30 Pătârlagele 31

399 BZ AJVPS Buzău 31 Colți 40

400 BZ AJVPS Buzău 32 Valea Nehoiului 34

401 BZ AJVPS Buzău 38 Neharna Mușa 12

402 BZ AJVPS Buzău 39 Breazău 32

403 BZ AJVPS Buzău 40 Vintilă Vodă 42

404 BZ AJVPS Buzău 41 Beceni 59

405 BZ AJVPS Buzău 42 Aldeni 55

406 BZ AJVPS Buzău 43 Mărăcineni 4


407 BZ AJVPS Buzău 44 Câlnău 37

408 BZ AJVPS Buzău 46 Făgetu 15

409 BZ AJVPS Buzău 49 Boldu 1

410 BZ AJVPS Buzău 50 Vâlcele 2

411 BZ AJVPS Buzău 51 Amara 3

412 BZ AJVPS Buzău 54 Săgeata 8

413 BZ AJVPS Buzău 55 Vadu Pașii 1

414 BZ AJVPS Buzău 58 Oreavu 15

415 BZ DS Buzău 33 Siriu 15

416 BZ DS Buzău 37 Picioru Caprei 18

417 BZ DS Buzău 45 Dedulești 26

418 BZ AVPS Căprioara Râmnicului 47 Crângu Ursului 8

419 BZ AVPS Căprioara Râmnicului 48 Știubei 9

420 BZ AVPS Căprioara Râmnicului 52 Ziduri 3

421 BZ AVPS Călifarul 21 Gura Sărății 46

422 BZ AVPS Călifarul 25 Brăiești 102

423 BZ S.C. OS Siriu - S.R.L. 34 Harțagu 29

424 BZ S.C. OS Siriu - S.R.L. 35 Păltiniș Cașoca 15

425 BZ APT Progresul Buzău 4 Căldarăști 1

426 BZ AVPS Becațina Mare 5 Padina 1

427 BZ AVPS Colina Hunting 13 Năeni 18


428 BZ AVPS Călifarul Alb 22 Măgura Tisău 17

429 BZ AV Cerbul Carpatin 29 Cătina 52

430 BZ AVPS Interagro 36 Bâsca Mare 38

431 BZ AV Stejarul 57 Zărnești 3

432 Total județ Buzău 1.083

433 CS AJVPS Caraș-Severin 2 Turnu Ruieni 15

434 CS AJVPS Caraș-Severin 4 Vârciorova 4

435 CS AJVPS Caraș-Severin 7 Poiana 4

436 CS AJVPS Caraș-Severin 8 Delinești 3

437 CS AJVPS Caraș-Severin 9 Brebu Zorlenț 9

438 CS AJVPS Caraș-Severin 10 Mâtnic Prisaca 5

439 CS AJVPS Caraș-Severin 11 Sacu 3

440 CS AJVPS Caraș-Severin 12 Oțelu 8

441 CS AJVPS Caraș-Severin 13 Măgura 24

442 CS AJVPS Caraș-Severin 18 Marga 34

443 CS AJVPS Caraș-Severin 19 Armeniș 16

444 CS AJVPS Caraș-Severin 22 Teregova 2

445 CS AJVPS Caraș-Severin 24 Belentin 9

446 CS AJVPS Caraș-Severin 25 Domasnea 17

447 CS AJVPS Caraș-Severin 29 Craiova 9

448 CS AJVPS Caraș-Severin 37 Sichevița 1

449 CS AJVPS Caraș-Severin 40 Belobresca 3


450 CS AJVPS Caraș-Severin 41 Socol 7

451 CS AJVPS Caraș-Severin 42 Valea Bei 36

452 CS AJVPS Caraș-Severin 45 Cârnecea 32

453 CS AJVPS Caraș-Severin 47 Oravița 17

454 CS AJVPS Caraș-Severin 49 Iertof 50

455 CS AJVPS Caraș-Severin 55 Bozivici 2

456 CS AJVPS Caraș-Severin 57 Borloveni 9

457 CS AJVPS Caraș-Severin 59 Rudaria 4

458 CS AJVPS Caraș-Severin 60 Bănia 9

459 CS AJVPS Caraș-Severin 61 Dalboșet 5

460 CS AJVPS Caraș-Severin 64 Soceni-Lupac 1

461 CS AJVPS Caraș-Severin 65 Sodol Cozia 8

462 CS AJVPS Caraș-Severin 68 Bărbosu 19

463 CS AJVPS Caraș-Severin 69 Ezeriș 19

464 CS AJVPS Caraș-Severin 74 Măureni 16

465 CS DS Caraș-Severin 30 Valea Cernei 2

466 CS DS Caraș-Severin 31 Pecinisca 21

467 CS DS Caraș-Severin 52 Buhui 5

468 CS DS Caraș-Severin 54 Poneasca 16

469 CS DS Caraș-Severin 70 Bocșa 5

470 CS ACV Iezerul Bucovii 17 Băutar Bucova 69


471 CS AVPS Jneapănul Banatului 23 Slatina 24

472 CS AVPS Pro Natura Cuntu 5 Ilova 18

473 CS AVPS Haiducii în Rotunda 21 Higigel 21

474 CS AVPS Argeșelul 2014 26 Cornereva 14

475 CS AVPS Codrenii Văii Carașului 46 Jitin 94

476 CS AVPS Codrenii Văii Carașului 48 Ilidia 24

477 CS AVPS Codrenii Văii Carașului 6 Goleț Petroșnița 6

478 CS AVP Styria 50 Dumbrava 10

479 CS AVP Styria 51 Vărădia 3

480 CS A Diana Banat 71 Dognecea 37

481 CS A Danilo Hunting 67 Vermeș 80

482 CS A Collini 2011 72 Ocna Berzovia 53

483 CS A RO. Tirol 73 Ferendia 43

484 CS AVPS Cetatea Mistreților 39 Pojejena 28

485 CS A Arthemis Otelec 62 Văliugel 1

486 CS A Cerbul Bigar 34 Sirinea 101

487 CS A Hunters 2013 56 Pataș 16

488 CS A Diana 2011 14 Măru 12

489 CS A Hunting Semenic 27 Polom 24

490 Total județ Caraș-Severin 1.127

491 CL AJVPS Călărași 14 Bogdana 13

492 CL AJVPS Călărași 15 Ivănești 3


493 CL AJVPS Călărași 17 Putineiu 10

494 CL AVPS Sitarul 9 Plătărești 1

495 CL AVPS Sitarul 10 Gologanu 8

496 CL AVPS Sitarul 11 Tămădău 2

497 CL AVPS Sitarul 21 Vasilați 7

498 CL AVPS Sitarul 29 Negoești 7

499 CL AVPS Sitarul 30 Nana 6

500 CL AVPS Sitarul 36 Radovanu 1

501 CL AVPS Oltenița 41 Oltenița 6

502 CL AVPS Oltenița 42 Chiselet 19

503 CL AVPS Diana 1 Gostilele 3

504 CL AVPS Diana 48 Fermecatu 57

505 CL AVPS Vulturul 2 Ileana 10

506 CL AVPS Vulturul 39 Greaca 26

507 CL AVP Dunărea 2007 40 Chirnogi 30

508 CL AVP Dunărea 2007 49 Fetești 48

509 CL AVPS Natural Hunting 32 Vărăști 10

510 CL AVPS Natural Hunting 43 Boianu 45

511 CL AVPS Natural Hunting 45 Călărași 7

512 CL AVPS Cocorul 5 Dâlga 2

513 CL INCDS „Marin Drăcea“ 8 Perișoru 15


514 CL AVPS Mistrețul Lehliu 13 Răzvani 4

515 CL AVPS București 20 Frumușani 12

516 CL AVPS Zimbrul Românesc 2007 22 Măcelaru 23

517 CL AVPS Cerbul Carpatin Buzău 28 Dichiseni 4

518 CL AVPS Șoimul Dunărean 31 Ciornuleasa 8

519 CL AV Castelu 44 Sfredere 28

520 Total județ Călărași 415

521 CJ AJVPS Cluj 4 Bobâlna 25

522 CJ AJVPS Cluj 6 Mica 10

523 CJ AJVPS Cluj 8 Gherla 32

524 CJ AJVPS Cluj 11 Panticeu 18

525 CJ AJVPS Cluj 12 Cristorel 16

526 CJ AJVPS Cluj 15 Țaga 17

527 CJ AJVPS Cluj 17 Sânmartin 20

528 CJ AJVPS Cluj 18 Feiurdeni 28

529 CJ AJVPS Cluj 19 Chinteni 5

530 CJ AJVPS Cluj 21 Sard 16

531 CJ AJVPS Cluj 22 Stolna 15

532 CJ AJVPS Cluj 23 Florești 3

533 CJ AJVPS Cluj 25 Corpadea 13

534 CJ AJVPS Cluj 29 Geaca 14

535 CJ AJVPS Cluj 30 Cătina 14


536 CJ AJVPS Cluj 36 Feleac 8

537 CJ AJVPS Cluj 41 Valea Ierii 12

538 CJ AJVPS Cluj 47 Gilău 16

539 CJ AJVPS Cluj 49 Valea Belișului 0

540 CJ AJVPS Cluj 56 Ciucea 11

541 CJ AVPS Potaissa Turda 35 Hărcana 5

542 CJ AVPS Potaissa Turda 37 Turda 18

543 CJ AVPS Potaissa Turda 38 Moldovenești 14

544 CJ AVPS Potaissa Turda 39 Lița 21

545 CJ AV Regal 52 Călățele 41

546 CJ AV Regal 53 Călata 33

547 CJ AV Regal 54 Huedin 22

548 CJ AV Regal 55 Valea Drăganului 51

549 CJ AVPS Voievodul Gelu 7 Unguraș 17

550 CJ AVPS Voievodul Gelu 27 Frata 33

551 CJ AVPS Voievodul Gelu 28 Vaida Cămăraș 27

552 CJ DS Cluj 40 Băișoara 78

553 CJ DS Cluj 42 Căprița 10

554 CJ AV Artemis Cluj 43 Someșul Rece 10

555 CJ A Diana Club Cluj 3 Vad 16

556 CJ A Diana Club Cluj 9 Cornești 22


557 CJ AV Zdroba 10 Cornești II 42

558 CJ AV Zdroba 14 Bonțida 27

559 CJ AVPS Someș Dej 1 Chiuești 12

560 CJ AV Ținutul Haiducilor 2 Strâmbu 12

561 CJ AVPS Mistrețul Dej 5 Dej 22

562 CJ AVPS Vadul Someșului 16 Livada 14

563 CJ AVPS Vlădeasa 20 Baciu 10

564 CJ ACV Diana Cluj 26 Suatu 17

565 CJ AVPS Fugile Câmpia Turzii 31 Ceanu Mare 6

566 CJ AV Stejarii 33 Luna 9

567 CJ USAMV Cluj-Napoca 45 Someșul Cald 51

568 CJ AMVP Pro - Mediu 46 Dumbrava 65

569 CJ A Măgura 48 Viștea 16

570 CJ A Vânătorul Alpin 50 Giurcuța 40

571 CJ AV Cornul de Aur 51 Răchițele 14

572 CJ AVPS Hubertus 24 Someșeni 11

573 Total județ Cluj 1.079

574 CT AJVPS Constanța 2 Carvăn 10

575 CT AJVPS Constanța 3 Băneasa 10

576 CT AJVPS Constanța 4 Oltina 10

577 CT AJVPS Constanța 5 Ioan Corvin 11

578 CT AJVPS Constanța 11 Rasova 6


579 CT AJVPS Constanța 13 Peștera 1

580 CT AJVPS Constanța 15 Cernavodă 3

581 CT AJVPS Constanța 19 Topalu 6

582 CT AJVPS Constanța 21 Vadu Oii 3

583 CT AJVPS Constanța 22 Gârliciu 3

584 CT AJVPS Constanța 23 Horia 1

585 CT AJVPS Constanța 26 Mireasa 1

586 CT AJVPS Constanța 28 Gura Dobrogei 1

587 CT AJVPS Constanța 30 Mihai Viteazu 7

588 CT AJVPS Constanța 32 Vadu 4

589 CT AJVPS Constanța 36 Murfatlar 5

590 CT AJVPS Constanța 42 Comorova 1

591 CT AJVPS Constanța 48 Șipote 12

592 CT AJVPS Constanța 49 Dumbrăveni 4

593 CT AJVPS Constanța 50 Cerchezu 2

594 CT AVPS Corado 54 Cotu Văii 12

595 CT AVPS Zamolxe Hagieni 55 Hagieni 21

596 CT AVPS RMR Hunter 31 Săcele 2

597 CT AVPS Dobrogea 37 Ovidiu 3

598 CT AVPS Iepurașu Cernavodă 9 Adamclisi 21

599 CT AVPS Egreta 10 Ivrinezu 1


600 CT AVPS Egreta 12 Cochirleni 38

601 CT AVPS Sitarul 17 Țepeș 1

602 CT AVPS Călifarul Alb 18 Crucea 10

603 CT AVPS Mistrețul 20 Ghindărești 4

604 CT AVPS Luky Hunting 27 Sitorman 4

605 CT S.C. Vlăsia 38 Valul lui Traian 2

606 CT AVPS Neptun 53 Negru Vodă 14

607 Total județ Constanța 234

608 CV AVS Somos 1 Vârghiș 65

609 CV AJVPS Covasna 2 Brăduț 29

610 CV AJVPS Covasna 6 Belin 6

611 CV AJVPS Covasna 7 Aita 1

612 CV AJVPS Covasna 9 Șugaș 14

613 CV AJVPS Covasna 10 Vâlcele 25

614 CV AJVPS Covasna 14 Coșeni 5

615 CV AJVPS Covasna 26 Brateș 15

616 CV AJVPS Covasna 30 Benedek 20

617 CV AV Harghita Sud 4 Herculian 49

618 CV AV Pro Silva 8 Dobrița-Zălan 5

619 CV AV Pro Silva 12 Bicsad 13

620 CV AVPS comuna Bodoc 13 Bodoc 78

621 CV AVPS comuna Bodoc 16 Dalnic 53


622 CV AVPS Cătrușa 17 Turia 45

623 CV AVPS Cătrușa 19 Petriceni 15

624 CV AVPS Cătrușa 20 Estelnic 30

625 CV AVPS Cătrușa 28 Doboli 40

626 CV AVPS Cătrușa 29 Zagon 10

627 CV AVPS Cătrușa 31 Dârnău 20

628 CV AVPS Fux Nyires 21 Apa Roșie 90

629 CV AVPS Fux Nyires 23 Lemnia 150

630 CV OVPS Natura Sălbatică 18 Mărcușa 15

631 CV AVPS Țara Bârsei 22 Lunga 20

632 CV AVPS Botos 25 Ojdula 13

633 CV OSP Târgu Secuiesc 27 Ghelința 15

634 CV OS Buzăul Ardelean RA 33 Zăbrătău 32

635 CV A Wild Hunt 34 Dobârlău 30

636 Total județ Covasna 903

637 DB AJVPS Dâmbovița 1 Fierbinți 1

638 DB AJVPS Dâmbovița 3 Găești 6

639 DB AJVPS Dâmbovița 7 Hulubești 11

640 DB AJVPS Dâmbovița 8 Scheiu 11

641 DB AJVPS Dâmbovița 10 Tătărani 10

642 DB AJVPS Dâmbovița 11 Gemenea 4


643 DB AJVPS Dâmbovița 12 Vulcana 6

644 DB AJVPS Dâmbovița 14 Bezdead 13

645 DB AJVPS Dâmbovița 15 Brăteiu 12

646 DB AJVPS Dâmbovița 17 Vișinești 11

647 DB AJVPS Dâmbovița 18 Iedera 12

648 DB AJVPS Dâmbovița 20 Pierșinari 3

649 DB AJVPS Dâmbovița 21 Ungureni 2

650 DB AJVPS Dâmbovița 22 Aninoasa 2

651 DB AJVPS Dâmbovița 23 Ocnița 5

652 DB AJVPS Dâmbovița 24 Târgoviște 3

653 DB AJVPS Dâmbovița 26 Nucet 1

654 DB AJVPS Dâmbovița 30 Frăsinet 12

655 DB AJVPS Dâmbovița 32 Braniște 6

656 DB AJVPS Dâmbovița 34 Bilciurești 4

657 DB AJVPS Dâmbovița 36 Cojasca 6

658 DB AJVPS Dâmbovița 41 Potlogi 2

659 DB AVPS Acvila 35 Dârza 4

660 DB AVPS Acvila 38 Ciocănești 3

661 DB AVP Dunărea 2007 16 Valea Ialomiței 31

662 DB AVPS Unirea 5 Jugureni 5

663 DB AVPS Unirea 37 Conțești 11

664 DB AVPS Stejarul 2 Morteni 13


665 DB DS Dâmbovița 33 Cornățelu 11

666 DB APMTC Runcu 13 Runcu 44

667 Total județ Dâmbovița 265

668 DJ AJVPS Dolj 8 Maglavit 3

669 DJ AJVPS Dolj 22 Catane 2

670 DJ AJVPS Dolj 24 Măceșu 22

671 DJ AJVPS Dolj 26 Goicea 1

672 DJ AJVPS Dolj 27 Barca 3

673 DJ AJVPS Dolj 32 Gighera 17

674 DJ AJVPS Dolj 33 Bechet 6

675 DJ AJVPS Dolj 34 Dăbuleni 16

676 DJ AJVPS Dolj 39 Murta 10

677 DJ AJVPS Dolj 53 Gura Văii 3

678 DJ AJVPS Dolj 56 Gabru 4

679 DJ AJVPS Dolj 60 Gogoșu 3

680 DJ AJVPS Dolj 63 Cernele 3

681 DJ AJVPS Dolj 69 Mălăești 3

682 DJ AJVPS Dolj 72 Melinești 7

683 DJ AJVPS Dolj 73 Brădești 6

684 DJ AJVPS Dolj 74 Filiași 1

685 DJ AJVPS Dolj 76 Fărcașu 3


686 DJ AVPS Artemis 2 Adânca 17

687 DJ AVPS Artemis 3 Pietrele 1

688 DJ AVPS Artemis 42 Teasc 6

689 DJ AVPS Artemis 50 Teslui 20

690 DJ AVPS Artemis 61 Popinzălești 15

691 DJ AVPS Artemis 62 Ghercești 12

692 DJ AVPS Artemis 66 Grajduri 10

693 DJ DS Dolj 5 Rast 5

694 DJ Lunca Dunării 17 Verbita 6

695 DJ Lunca Dunării 19 Mârza 18

696 DJ Lunca Dunării 57 Căciulatu 7

697 DJ Lunca Dunării 58 Geblești 9

698 DJ AVPS Diana 75 Velești 5

699 DJ Trei Stejari 30 Segarcea 4

700 DJ Trei Stejari 40 Valea Stanciului 4

701 DJ Trei Stejari 43 Dranic 3

702 DJ AVPS Jiul 52 Cosoveni 10

703 DJ AVPS Ardealul 29 Cerat 11

704 DJ AVPS Ardealul 65 Cernătești 8

705 DJ AVPS Zorile 64 Pietroaia 6

706 DJ AVPS Pelendava 67 Argetoaia 11

707 DJ AVPS Cernătești 46 Celaru 4


708 DJ AND Oltețul Bălcești 6 Poiana Mare 1

709 DJ AVPS Kora 47 Rojiște 13

710 Total județ Dolj 319

711 GL AJVPS Galați 2 Căprioara 7

712 GL AJVPS Galați 12 Umbrărești 3

713 GL AJVPS Galați 17 Tecuci 1

714 GL AJVPS Galați 18 Negrilești 3

715 GL AJVPS Galați 19 Țepu 8

716 GL AJVPS Galați 21 Buciumeni 1

717 GL AJVPS Galați 22 Gohor 3

718 GL AJVPS Galați 29 Cavadinești 2

719 GL AJVPS Galați 31 Băneasa 1

720 GL AJVPS Galați 34 Smulți 3

721 GL AJVPS Galați 38 Rareșu 3

722 GL AJVPS Galați 39 Mogoș 2

723 GL AJVPS Galați 40 Vlăscuța 5

724 GL AJVPS Galați 42 Zătun 3

725 GL AJVPS Galați 44 Tulucești 1

726 GL DS Galați 15 Barcea 8

727 GL DS Galați 25 Cerțești 6

728 GL DS Galați 26 Adam 3


729 GL A Valea Neagră 6 Nămoloasa 48

730 Total județ Galați 111

731 GR AJVPS Giurgiu 33 Găujani 5

732 GR AJVPS Giurgiu 34 Slobozia 6

733 GR AJVPS Giurgiu 36 Oinacu 5

734 GR AJVPS Giurgiu 38 Băneasa 5

735 GR AJVPS Giurgiu 40 Gostinu 6

736 GR AVPS Lunca 2 Vadu Lat 11

737 GR AVPS Lunca 3 Roata 2

738 GR AVPS Lunca 18 Jilava 1

739 GR AVPS Lunca 43 Udeanca 2

740 GR DS Giurgiu 4 Căscioarele 15

741 GR DS Giurgiu 16 Frumușani 5

742 GR DS Giurgiu 20 Albele 12

743 GR DS Giurgiu 21 Iepurești 5

744 GR DS Giurgiu 23 Tesila 5

745 GR DS Giurgiu 26 Ruica 1

746 GR AVPS Diana 17 Letca 20

747 GR AVPS Diana 25 Mihăilești 5

748 GR AVPS Diana Prundu 10 Mislea 55

749 GR AVPS Diana Prundu 41 Puieni 52

750 GR AVPS Diana Prundu 42 Prundu 65


751 GR AVPS Călifarul 1 Bălășcuța 7

752 GR AVPS Șoimul Giurgiu 5 Vânători 64

753 GR AVPS Unirea 8 Cosoba 1

754 GR AVPS Vulturul 9 Crivăț 24

755 GR AVPS Bradul 11 Comana 50

756 GR AVPS Bradul 22 Singureni Deal 8

757 GR AVPS Alcedo 14 Singureni Luncă 14

758 GR AVPS Vănătorul Iscusit 19 Cioflecu 13

759 GR AVPS Colina Căprioarei 29 Toporu 5

760 Total județ Giurgiu 469

761 GJ DS Gorj 1 Motru Sec 1

762 GJ AJVPS Gorj 3 Padeș 5

763 GJ AJVPS Gorj 13 Săcelu 8

764 GJ AJVPS Gorj 17 Brădiceni 5

765 GJ AJVPS Gorj 18 Lelești 6

766 GJ AJVPS Gorj 19 Turcinești 4

767 GJ AJVPS Gorj 20 Curtișoara 9

768 GJ AJVPS Gorj 21 Dănești 4

769 GJ AJVPS Gorj 22 Ceauru 61

770 GJ AJVPS Gorj 23 Scoarța 11

771 GJ AJVPS Gorj 24 Prigoria 7


772 GJ AJVPS Gorj 25 Ștefănești 7

773 GJ AJVPS Gorj 26 Cărbunești 5

774 GJ AJVPS Gorj 29 Trestioara 6

775 GJ AJVPS Gorj 30 Tehomir 7

776 GJ AJVPS Gorj 31 Valea cu Apă 6

777 GJ AJVPS Gorj 32 Romanatu 3

778 GJ AJVPS Gorj 33 Peșteana 1

779 GJ AJVPS Gorj 34 Berlești 5

780 GJ AJVPS Gorj 35 Logrești 8

781 GJ AJVPS Gorj 36 Licurici 9

782 GJ AJVPS Gorj 38 Turceni 5

783 GJ AJVPS Gorj 39 Plopșoru 7

784 GJ AJVPS Gorj 40 Aninoasa 4

785 GJ AJVPS Gorj 41 Bibești 4

786 GJ AJVPS Gorj 42 Turburea 1

787 GJ AJVPS Gorj 43 Cruset 5

788 GJ AJVPS Gorj 44 Slăvuța 11

789 GJ AVPS Gorun 9 Bumbești 47

790 GJ AVPS Gorun 10 Sadu 39

791 GJ AVPS Gorun 11 Cărpiniș 47

792 GJ AVPS Gorun 12 Gilort 52

793 GJ AVPS Egreta 15 Polovragi 7


794 GJ AVPS Egreta 16 Bumbești-Pițic 5

795 GJ AVPS Egreta 27 Motru 9

796 GJ AVPS Ursul Carpatin Gorj 6 Bistrița 22

797 GJ Asociația Cerbul Carpatin 8 Șușița 6

798 GJ Asociația Diana Gorj 28 Boboiești 24

799 GJ AVP Appolo 37 Miluta 4

800 Total județ Gorj 477

801 HR AVPS Miercurea-Ciuc 15 Bălan 22

802 HR AVPS Miercurea-Ciuc 16 Cârța 21

803 HR AVPS Miercurea-Ciuc 19 Valea Rece 15

804 HR AVPS Miercurea-Ciuc 22 Miercurea-Ciuc 30

805 HR AVPS Miercurea-Ciuc 25 Armășeni 8

806 HR AVPS Miercurea-Ciuc 26 Plăieși 50

807 HR AVPS Miercurea-Ciuc 27 Casin 38

808 HR AVPS Miercurea-Ciuc 29 Piliske 21

809 HR AVPS Târnava Mare 30 Homorod 30

810 HR AVPS Târnava Mare 31 Merești 70

811 HR AVPS Târnava Mare 32 Daia 7

812 HR AVPS Târnava Mare 33 Călugăreni 35

813 HR AVPS Târnava Mare 38 Iuhod 60

814 HR AVPS Târnava Mare 39 Corond 60


815 HR AVPS Târnava Mare 44 Tăietura 60

816 HR AVPS Târnava Mare 45 Mătiseni 5

817 HR AVPS Zetelaka es Tarsai 34 Zetea 52

818 HR AVPS Zetelaka es Tarsai 35 Ivo 25

819 HR AVPS Zetelaka es Tarsai 36 Szencsed 45

820 HR AVPS Zetelaka es Tarsai 37 Vărșag 32

821 HR DS Harghita 2 Voivodeasa 12

822 HR DS Harghita 5 Bistricioara 19

823 HR DS Harghita 7 Rezu Mare 13

824 HR AVPS Gheorgheni 11 Jolotca 5

825 HR AVPS Toplița 3 Mureș 9

826 HR AVPS Hubertus 40 Crișeni 25

827 HR AVPS Hubertus 41 Bodogaia 30

828 HR AVPS Nimrod 17 Mădăraș 45

829 HR AVPS Nimrod 18 Tomești 40

830 HR AVPS Szilos 23 Păuleni 10

831 HR AVPS Szilos 24 Sânmartin 7

832 HR Clubul Vânătorilor Silvicultori 8 Putna 8

833 HR Clubul Vânătorilor Silvicultori 21 Mihăileni 3

834 HR A Clubul VPS Făgețel-Mortonca 6 Borsec 28

835 HR AVPS Gordon 43 Dealu 26

836 HR A Cinegetică Gheorgheni 12 Remetea 68


837 HR A Cinegetică Gheorgheni 13 Borzont 26

838 HR A Cinegetică Gheorgheni 9 Lacu Roșu 11

839 HR OS de Regim Gheorgheni 10 Gheorgheni 39

840 HR AVPS Salon 42 Tărcești 105

841 HR AVPS Szent Anna 28 Tușnad 32

842 Total județ Harghita 1.247

843 HD DS Hunedoara 4 Birtin 2

844 HD DS Hunedoara 23 Tisa 17

845 HD DS Hunedoara 25 Bătrâna 21

846 HD DS Hunedoara 59 Râul Barbat 2

847 HD DS Hunedoara 69 Parâng 1

848 HD AJVPS Hunedoara 2 Bulzești 13

849 HD AJVPS Hunedoara 7 Blăjeni 2

850 HD AJVPS Hunedoara 9 Rovina 4

851 HD AJVPS Hunedoara 11 Micănești 15

852 HD AJVPS Hunedoara 12 Gurasada 11

853 HD AJVPS Hunedoara 22 Homorod 17

854 HD AJVPS Hunedoara 26 Lăpușnic 7

855 HD AJVPS Hunedoara 28 Deva 7

856 HD AJVPS Hunedoara 29 Simeria 18

857 HD AJVPS Hunedoara 31 Martinești 11


858 HD AJVPS Hunedoara 33 Costești 0

859 HD AJVPS Hunedoara 37 Măgureni 6

860 HD AJVPS Hunedoara 39 Dealu Groși 5

861 HD AJVPS Hunedoara 47 Hațeg 5

862 HD AJVPS Hunedoara 61 Bănița 5

863 HD AJVPS Hunedoara 67 Auselu 4

864 HD AVPS Godeanu Orăștie 20 Bobâlna 27

865 HD AVPS Godeanu Orăștie 21 Mada 14

866 HD AVPS Godeanu Orăștie 32 Beriu 25

867 HD AVPS Valea Lungă 5 Valea Lungă 15

868 HD AVPS Muflonul Brad 6 Ribița 70

869 HD AVPS Acvila Chișcădaga 14 Brănișca 11

870 HD AVPS Șoimul Românesc 16 Băița 10

871 HD AVPS Șoimul Românesc 24 Lăpugiu 18

872 HD AVPS Cinegetica 52 Zeicani 57

873 HD AVPS Codrenii Deva 18 Varmaga 25

874 HD AVPS Corviniana Hunedoara 19 Voia 40

875 HD AVPS Corviniana Hunedoara 40 Runcu Mare 25

876 HD AVPS Corviniana Hunedoara 41 Ghelari 27

877 HD AVPS Corviniana Hunedoara 63 Dealu Mare 10

878 HD AVPS Săcărâmb 17 Certej 64

879 HD AVPS Căpriorul Mărtinești 30 Strei Sângeorgiu 15


880 HD AVPS Căpățâna Deva 49 Bretea 20

881 HD AVPS Căpățâna Deva 50 Ursici 22

882 HD AVPS Buona Fortuna 36 Romoșel 10

883 HD AVPS Peștișu 27 Vețel 10

884 HD AVPS Cerbul Carpatin 3 Ciungani 20

885 HD AVPS Vidra București 45 Valea Fierului 64

886 HD AVPS Lopătarul 2011 46 Ciula Mică 40

887 HD AVPS Deer Hunter 10 Ruda Brad 31

888 HD AVPS Ursul Brun Retezat 44 Hunedoara 20

889 HD AVPS Ursul Brun Retezat 56 Râul Alb 15

890 HD AVPS Ursul Brun Retezat 58 Marginea 18

891 HD AVPS Băniceana 64 Șiglău 19

892 HD AVPS Băniceana 65 Vulcan 29

893 HD AVPS Băniceana 66 Petroșani 16

894 HD AVS Căprioara Vișca 8 După piatră 15

895 HD AVS Diana Hunedoara 38 Valea Roatei 10

896 HD AV Rex Băița 15 Vălișoara 7

897 HD AV Vodas Reghin 51 Cârnești 23

898 HD AC Valea Cernii 43 Lunca Cernii 53

899 HD AC Valtod 68 Voievodul 16

900 HD OS Ținutu Pădurenilor RA 42 Balea 11


901 HD OS Retezatul Clopotiva 53 Râul Mare 2

902 Total județ Hunedoara 1.097

903 IL AVPS Ialomița 1 Cabal 18

904 IL AVPS Ialomița 2 Cegani 28

905 IL AVPS Ialomița 9 Platonești 1

906 IL AVPS Ialomița 12 Săveni 13

907 IL AVPS Ialomița 15 Bucu 3

908 IL AVPS Ialomița 18 Gheorghe Lazăr 9

909 IL AVPS Ialomița 19 Ciulnița 1

910 IL AVPS Ialomița 22 Slobozia 13

911 IL AVPS Ialomița 28 Căzănești 2

912 IL DS Ialomița 7 Ciunga 7

913 IL DS Ialomița 10 Chirana 6

914 IL DS Ialomița 11 Sudiți 7

915 IL DS Ialomița 43 Jilavele 4

916 IL AVPS Acvila 5 Vlădeni 15

917 IL AVPS Acvila 34 Axintele 4

918 IL AVPS Acvila 36 Bărcănești 13

919 IL AVPS Acvila 37 Alexeni 5

920 IL AVPS Lunca 44 Armășești 2

921 IL AVPS Diana 25 Marsilieni 8

922 IL AVPS Vulturul 35 Drăgoești 1


923 IL AVPS Vulturul 41 Sinești 2

924 IL AVPS Șoimul 2012 29 Sfântu Gheorghe 9

925 IL AVPS Mistrețul 3 Făcăeni 58

926 IL AVPS Călifarul Alb 13 Gura Ialomiței 1

927 IL AVPS Bendis 14 Strachina 8

928 IL AVPS Becațina Mare 17 Ghimbășani 12

929 IL AVPS Becațina Mare 32 Sălcioara 12

930 Total județ Ialomița 262

931 IS DS Iași 32 Crivești 9

932 IS DS Iași 44 Pietrosu 17

933 IS DS Iași 46 Brădicești 3

934 IS DS Iași 47 Bunești 33

935 IS DS Iași 51 Grajduri 10

936 IS AVPS Iași 1 Tătăruși 4

937 IS AVPS Iași 3 Miroslovești 4

938 IS AVPS Iași 4 Hălăucești 5

939 IS AVPS Iași 5 Stolniceni 7

940 IS AVPS Iași 6 Stroiești 10

941 IS AVPS Iași 7 Hărmănești 14

942 IS AVPS Iași 10 Cătălina 7

943 IS AVPS Iași 11 Hodora 2


944 IS AVPS Iași 12 Balș Boureni 2

945 IS AVPS Iași 13 Ceplenița 1

946 IS AVPS Iași 15 Plugari 2

947 IS AVPS Iași 16 Chișcăreni 1

948 IS AVPS Iași 17 Gropnița 5

949 IS AVPS Iași 19 Românești 1

950 IS AVPS Iași 20 Bivolari 4

951 IS AVPS Iași 21 Trifești 3

952 IS AVPS Iași 23 Larga-Jijia 6

953 IS AVPS Iași 24 Probota 7

954 IS AVPS Iași 26 Valea Lupului 3

955 IS AVPS Iași 27 Victoria 6

956 IS AVPS Iași 28 Golăești 5

957 IS AVPS Iași 29 Tutora 1

958 IS AVPS Iași 33 Brăești 6

959 IS AVPS Iași 45 Pocreaca 14

960 IS AVPS LR Hunters 9 Bahlui 42

961 IS AVPS LR Hunters 18 Belcești 1

962 IS AVPS LR Hunters 22 Turia Perieni 30

963 IS AVPS LR Hunters 48 Crăsnița 22

964 IS AVPS LR Hunters 52 Mironeasa 13

965 IS AVPS LR Hunters 53 Țibana 11


966 IS AVPS LR Hunters 54 Țibănești 9

967 IS AVPS Lupul Cenușiu 25 Lețcani 17

968 IS AVPS Crazy Bear 31 Strunga 12

969 IS AVPS Căpriorul Bohotin 30 Prisecani 6

970 IS AVPS Căpriorul Bohotin 55 Dagâța 1

971 IS AVPS Valea lui David 39 Cornești 3

972 IS AV Zimbru Iași 38 Horlești 2

973 IS AV Zimbru Iași 49 Gorban 2

974 Total județ Iași 363

975 IF AVPS Lunca 5 București 5

976 IF AVPS Lunca 8 Dascălu 3

977 IF DS Ilfov 12 Brânzeasca 14

978 IF DS Ilfov 13 Surlari 21

979 IF DS Ilfov 14 Vlădiceasca 17

980 IF AVPS Mistrețul 16 Snagov Parc 36

981 IF AVPS Sitarul 1 Cernica 12

982 IF AVPS Acvila 6 Tamaș 14

983 IF AVPS Stejarul 9 Afumați 5

984 IF AVPS Vulturul 11 Grădiștea 6

985 IF AVPS Șoimul 2012 15 Buriașu 13

986 IF AVPS Unirea 18 Dragomirești 10


987 IF AVPS Diana 3 Pasărea 3

988 IF SC Vlăsia 20 Berceni 5

989 IF AVPS Călifarul Alb 21 Domnești 1

990 IF RAPPS Scroviștea 22 Scroviștea 42

991 Total județ Ilfov 207

992 MM AJVPS Maramureș 8 Ruscova 29

993 MM AJVPS Maramureș 9 Bistra Petrova 27

994 MM AJVPS Maramureș 10 Cisla 6

995 MM AJVPS Maramureș 14 Săliște Săcel 7

996 MM AJVPS Maramureș 17 Iza 4

997 MM AJVPS Maramureș 18 Bârsana 12

998 MM AJVPS Maramureș 21 Gutin Baia Sprie 85

999 MM AJVPS Maramureș 22 Izvoare 41

1000 MM AJVPS Maramureș 23 Agriș 21

1001 MM AJVPS Maramureș 25 Săpânța 6

1002 MM AJVPS Maramureș 26 Câmpulung la Tisa 13

1003 MM AJVPS Maramureș 27 Ronișoara 15

1004 MM AJVPS Maramureș 28 Cavnic Plopiș 10

1005 MM AJVPS Maramureș 29 Dumbrăvița 26

1006 MM AJVPS Maramureș 32 Săsar 19

1007 MM AJVPS Maramureș 34 Cicârlău 20

1008 MM AJVPS Maramureș 36 Ardusat 8


1009 MM AJVPS Maramureș 42 Valea Chioarului 34

1010 MM AJVPS Maramureș 43 Chioar 23

1011 MM AJVPS Maramureș 44 Remetea 28

1012 MM AJVPS Maramureș 48 Șatra 24

1013 MM AJVPS Maramureș 49 Valea Mare 26

1014 MM AJVPS Maramureș 50 Coroieni 40

1015 MM DS Maramureș 1 Valea Babei 19

1016 MM DS Maramureș 2 Făina 34

1017 MM DS Maramureș 5 Rica 10

1018 MM DS Maramureș 12 Prislop 3

1019 MM DS Maramureș 15 Baicu Ieud 6

1020 MM DS Maramureș 31 Valea Neagră 1

1021 MM DS Maramureș 40 Fersig 3

1022 MM DS Maramureș 51 Strâmbu 17

1023 MM DS Maramureș 53 Țibleș 13

1024 MM AC Wasser Cerbul Carpatin 3 Novat 7

1025 MM AC Wasser Cerbul Carpatin 13 Pietrosu 13

1026 MM AVP Certeze 7 Repedea 16

1027 MM AVPS Breaza 47 Ciocotiș 40

1028 MM AVPS Breaza 54 Suciuri Groși 40

1029 MM AV Comja 35 Săbișa 39


1030 MM AVS Codru 24 Huta 3

1031 MM AV Diana Nimrud 41 Iadara 25

1032 MM AVPS Diana Transilvania 16 Botiza 35

1033 MM A PRO Hunt 30 Ocoliș 20

1034 MM ACVP CRD Izvorul Runcului 19 Slătioara 26

1035 MM ACVP CRD Izvorul Runcului 20 Budești 13

1036 MM OS Alpina Borșa RA 11 Bistrița Țibău 17

1037 MM AV Țara Lăpușului 52 Râoaia 35

1038 MM AVPS Artemis Craiova 6 Socolău 10

1039 MM AV Valea Vinului 4 Vișeu 25

1040 Total județ Maramureș 994

1041 MH AJVPS Mehedinți 2 Dubova 11

1042 MH AJVPS Mehedinți 7 Isverna 1

1043 MH AJVPS Mehedinți 13 Ilovat 1

Drobeta-Turnu
1044 MH AJVPS Mehedinți 15 1
Severin

1045 MH AJVPS Mehedinți 19 Husnicioara 9

1046 MH AJVPS Mehedinți 23 Burila Mare 2

1047 MH AJVPS Mehedinți 24 Ostrovu Mare 2

1048 MH AJVPS Mehedinți 26 Cioroboreni 1

1049 MH AJVPS Mehedinți 35 Iablanița 6

1050 MH AJVPS Mehedinți 37 Smadovița 7


1051 MH DS Mehedinți 8 Olanul 10

1052 MH DS Mehedinți 9 Cernișoara 8

1053 MH DS Mehedinți 10 Baia de Aramă 13

1054 MH AVPS Artemis 22 Crivina 7

1055 MH AVPS Artemis 27 Salcia 13

1056 MH AVPS Artemis 28 Pătulele 9

1057 MH AVPS Artemis 29 Punghina 23

1058 MH AJVPS Gorj 20 Cernet 2

1059 MH AJVPS Gorj 34 Vânju Mare 1

1060 MH AVPS Bahna 6 Podeni 15

1061 MH AVPS Lunca Dunării Unirea 16 Florești 1

1062 MH AVPS Oprișor 36 Slașoma 6

1063 MH AVPS 4 Hunter 1 Svinița 12

1064 MH AVPS Cervenița 18 Cervenița 4

1065 MH AVP Appolo 40 Cerânganul 15

1066 Total județ Mehedinți 180

1067 MS AJVPS Mureș 1 Cerghizel 45

1068 MS AJVPS Mureș 13 Hărțău 13

1069 MS AJVPS Mureș 14 Săbed 2

1070 MS AJVPS Mureș 18 Cornești 66

1071 MS AJVPS Mureș 21 Gornești 15

1072 MS AJVPS Mureș 23 Breaza 12


1073 MS AJVPS Mureș 27 Dumbrava 11

1074 MS AJVPS Mureș 29 Bistra 10

1075 MS AJVPS Mureș 51 Roua 33

1076 MS AVPS Cerbul-Mureș 31 Bradu 21

1077 MS AVPS Cerbul-Mureș 32 Ilva 10

1078 MS AVPS Cerbul-Mureș 33 Zebrac 14

1079 MS AVPS Cerbul-Mureș 59 Zagăr 11

1080 MS DS Mureș 34 Neagra 16

1081 MS DS Mureș 35 Sălard 20

1082 MS DS Mureș 37 Fâncel 5

1083 MS AVPS Hunter’s Club Mureș 2 Giuluș 84

1084 MS AVPS Hunter’s Club Mureș 3 Deag 80

1085 MS AVPS Hunter’s Club Mureș 4 Ozd 88

1086 MS AVPS Valea Gurghiului 38 Tireu 17

1087 MS AVPS Valea Gurghiului 39 Cașva 14

1088 MS AVPS Valea Gurghiului 41 Sirod 34

1089 MS AVPS Zimbrul 5 Grindeni 8

1090 MS AVPS Zimbrul 6 Dătășeni 9

1091 MS AVPS Zimbrul 7 Papiu 1

1092 MS AVPS Darul Călimanilor 25 Săcal 25

1093 MS AVPS Darul Călimanilor 30 Răstolița 25


1094 MS AV Genesis 11 Grebeniș 2

1095 MS AV Genesis 28 Iod 66

1096 MS AVS Ursu Sovata 44 Isuica 20

1097 MS AVS Ursu Sovata 46 Vărgata 3

1098 MS AV Cocoșul-Mureș 16 Voiniceni 4

1099 MS AV Cocoșul-Mureș 17 Cocoș 45

1100 MS AV Agrothera 57 Criș 10

1101 MS A Căpriorul Mureș 12 Vaideiu 24

1102 MS A Cervus 50 Crișeni 64

1103 MS Colegiul Silvic Gurghiu 40 Mociar 1

1104 MS AVPS Crisius Socodor 48 Chibed 38

1105 MS A Hermina Reghin 45 Chiher 65

1106 MS AVPS Nirajul Mic 47 Bereni 32

1107 MS OS Ghindari 42 Niraj 30

1108 MS OS Mureșul 43 Sebeș 26

1109 MS OS Vătava 26 Aluniș 31

1110 MS AVP Pescărușul 63 Târnăveni 52

1111 MS A Pro Diana 49 Ghinești 39

1112 MS AV Valea Copacilor 54 Archita 23

1113 MS AVPS Glodeni-Băla 15 Glodeni 40

1114 MS AV Ecosilva 22 Voivodeni 38

1115 MS AVPS Braniștea Logig 24 Lunca 10


1116 MS A Enso 55 Saschiz 25

1117 MS AV Carpatica 60 Viișoara 27

1118 MS AVPS Turul 20 Ernei 29

1119 MS AVPS Diana Boiu 52 Boiu 52

1120 MS AV O&V Hunting 61 Bahnea 38

1121 MS A Diana Mureș 62 Gănești 36

1122 Total județ Mureș 1.559

1123 NT DS Neamț 3 Iapa 6

1124 NT DS Neamț 6 Doamna 1

1125 NT DS Neamț 8 Murgoci 13

1126 NT DS Neamț 9 Ardeluța 13

1127 NT DS Neamț 10 Măieruș 22

1128 NT DS Neamț 11 Tarcău 29

1129 NT DS Neamț 12 Floarea 36

1130 NT DS Neamț 16 Neagra 10

1131 NT DS Neamț 22 Borca 3

1132 NT DS Neamț 23 Sabasa 3

1133 NT DS Neamț 29 Magazia 29

1134 NT DS Neamț 30 Agapia 10

1135 NT DS Neamț 45 Văleni 25

1136 NT AJVPS Neamț 7 Bisericani 8


1137 NT AJVPS Neamț 15 Telec 21

1138 NT AJVPS Neamț 19 Dreptu 14

1139 NT AJVPS Neamț 21 Hangu 19

1140 NT AJVPS Neamț 31 Rădeni 5

1141 NT AJVPS Neamț 33 Cuiejdi Almaș 9

1142 NT AJVPS Neamț 34 Negrești 7

1143 NT AJVPS Neamț 35 Bodești 4

1144 NT AVPS Roman 18 Grintieș 20

1145 NT AVPS Roman 41 Deleni 9

1146 NT AVPS Roman 42 Icușești 10

1147 NT AVPS Roman 43 Secuieni 8

1148 NT AVPS Roman 44 Bârjoveni 8

1149 NT AVPS Roman 46 Săbăoani 7

1150 NT AVPS Roman 47 Roman 2

1151 NT AVPS Roman 49 Vadu Veja 4

1152 NT AVPS Roman 50 Bozieni 8

1153 NT AVPS Roman 51 Oniceni 4

1154 NT AVPS Zimbru Târgu-Neamț 32 Grumăzești 2

1155 NT AVPS Zimbru Târgu-Neamț 52 Domesnic 0

1156 NT AVPS Ursul Brun 1 Tazlău 25

1157 NT AVPS GMC Hunter 5 Podoleni 22

1158 NT AVPS Hășmașul Mare 13 Dămuc 5


1159 NT AV Ursul Brun 14 Bicăjel 25

1160 NT AVPS Lupul Cenușiu 17 Schit 30

1161 NT AVPS Bradul Piatra Neamț 20 Galu 9

1162 NT AVPS Bradul Piatra Neamț 39 Dochia 10

1163 NT AVPS Diana Hunting 26 Nemțișor 52

1164 NT AVPS Condor 37 Ghigoiești 40

1165 NT AVPS Lebăda 38 Mărgineni 30

1166 NT AVPS Bradul București 48 Vulpășești 39

1167 Total județ Neamț 656

1168 OT AJVPS Olt 3 Spineni 18

1169 OT AJVPS Olt 7 Priseaca 3

1170 OT AJVPS Olt 8 Scornicești 5

1171 OT AJVPS Olt 9 Tătulești 5

1172 OT AJVPS Olt 10 Optași 6

1173 OT AJVPS Olt 11 Potcoava 6

1174 OT AJVPS Olt 12 Bălteni 6

1175 OT AJVPS Olt 13 Slatina 6

1176 OT AJVPS Olt 14 Strejești 17

1177 OT AJVPS Olt 15 Cîrlogani 14

1178 OT AJVPS Olt 23 Slătioara 3

1179 OT AJVPS Olt 24 Milcov 3


1180 OT AJVPS Olt 25 Brebeni 3

1181 OT AJVPS Olt 27 Icoana 3

1182 OT AJVPS Olt 31 Bărcănești 2

1183 OT AJVPS Olt 35 Bercica 4

1184 OT AJVPS Olt 51 Grojdibodu 19

1185 OT AJVPS Olt 52 Ianca 25

1186 OT AJVPS Olt 55 Corabia 5

1187 OT DS Olt 36 Dobrunu 13

1188 OT AV Vulpea 5 Verguleasa 15

1189 OT AV Vulpea 29 Ghimpețeni 12

1190 OT AV Oltul 19 Balș 7

1191 OT AV Oltul 21 Voineasa 21

1192 OT AVPS Cormoranul 33 Coteana 7

1193 OT AVPS Cormoranul 40 Dăneasa 5

1194 OT AVPS Delta Plus Hunting 42 Călinești 5

1195 OT A Hera VPS 57 Gârcov 7

1196 OT AVS DBMV Tufeni 30 Crâmpoia 2

1197 OT AVPS Turris 43 Frunzaru 16

1198 OT A Vasicos 53 Orlea 19

1199 Total județ Olt 282

1200 PH AJVPS Prahova 2 Berceni 4

1201 PH AJVPS Prahova 3 Vadu Părului 5


1202 PH AJVPS Prahova 5 Fulga 2

1203 PH AJVPS Prahova 6 Baba Ana 5

1204 PH AJVPS Prahova 12 Râfov 12

1205 PH AJVPS Prahova 13 Negoiești 10

1206 PH AJVPS Prahova 14 Hăbud 4

1207 PH AJVPS Prahova 15 Mănești 7

1208 PH AJVPS Prahova 16 Strejnic 1

1209 PH AJVPS Prahova 29 Bâsca Fără Cale 50

1210 PH AJVPS Prahova 31 Căldărușanca 44

1211 PH AJVPS Prahova 32 Șoimari 33

1212 PH AJVPS Prahova 34 Cazacu 36

1213 PH AJVPS Prahova 35 Păltinet 38

1214 PH AJVPS Prahova 38 Bratia 64

1215 PH AJVPS Prahova 39 Plopu 48

1216 PH AJVPS Prahova 40 Iordăcheanu 76

1217 PH AJVPS Prahova 41 Urlați 5

1218 PH AJVPS Prahova 42 Malu Roșu 82

1219 PH AVPS Câmpina 18 Măgureni 11

1220 PH AVPS Câmpina 19 Mislea 4

1221 PH AVPS Câmpina 20 Brebu 5

1222 PH AVPS Câmpina 22 Orjogoaia 17


1223 PH AVPS Câmpina 23 Provița 2

1224 PH AVPS Câmpina 24 Comarnic 11

1225 PH AVPS Câmpina 37 Cocorăștii Mișlii 10

1226 PH DS Prahova 10 Sicrita 2

1227 PH DS Prahova 21 Setu 10

1228 PH DS Prahova 28 Telejenel 18

1229 PH AVPS Codrii Vlăsiei 11 Gherghița 16

1230 PH AVPS Cormoranii 33 Nucet 23

1231 PH AV Predești-Hăbud 7 Grădiștea 7

1232 PH AV Predești-Hăbud 8 Ciorani 8

1233 PH A Trei Stejari 1 Păulești 2

1234 PH A Peneș-Curcanul 4 Inotești 3

1235 PH UNIT Brașov 27 Teleajen 3

1236 PH AVPS Muflonul 43 Lapoș 108

1237 PH AVPS Hubertus Feleacu 25 Sinaia 62

1238 PH A Artemis Hunting Club 36 Cosmina 81

1239 Total județ Prahova 929

1240 SM DS Satu Mare 15 Micula 2

1241 SM DS Satu Mare 17 Lazuri 1

1242 SM DS Satu Mare 18 Satu Mare 3

1243 SM DS Satu Mare 26 Runc 5

1244 SM DS Satu Mare 35 Berveni 4


1245 SM AJVPS Satu Mare 1 Cămărzana 11

1246 SM AJVPS Satu Mare 2 Bixad 20

1247 SM AJVPS Satu Mare 4 Negrești 12

1248 SM AJVPS Satu Mare 5 Racșa 12

1249 SM AJVPS Satu Mare 6 Vama 1

1250 SM AJVPS Satu Mare 9 Iojib 15

1251 SM AJVPS Satu Mare 13 Băbești 5

1252 SM AJVPS Satu Mare 14 Halmeu 7

1253 SM AJVPS Satu Mare 20 Culciu 6

1254 SM AJVPS Satu Mare 21 Viile Satu Mare 6

1255 SM AJVPS Satu Mare 22 Homorod 21

1256 SM AJVPS Satu Mare 23 Gerăușa 22

1257 SM AJVPS Satu Mare 24 Beltiug 15

1258 SM AJVPS Satu Mare 28 Vetiș 3

1259 SM AJVPS Satu Mare 30 Sătmărel 5

1260 SM AJVPS Satu Mare 31 Terebești 6

1261 SM AJVPS Satu Mare 32 Giungi 9

1262 SM AJVPS Satu Mare 34 Ghenci 2

1263 SM AJVPS Satu Mare 41 Hotoan 3

1264 SM AJVPS Satu Mare 46 Unimăt 10

1265 SM AVPS Ariana 2006 29 Dacia 9


1266 SM AVPS Ariana 2006 36 Foieni 30

1267 SM AVPS Ariana 2006 37 Sanislău 15

1268 SM AVPS Ariana 2006 38 Pișcolt 14

1269 SM AV Ținutul Haiducilor 39 Petrești 7

1270 SM AV Balea Bercului 44 Cehal 87

1271 SM AV Balea Bercului 47 Supur 126

1272 SM AV Balea Bercului 49 Hodod 51

1273 SM AV Balea Bercului 48 Hurezu 56

1274 SM AV Silvatica 27 Sai Bârsău 20

1275 SM AV Silvatica 45 Sitari 5

1276 SM AV Oaș 11 Gherța 19

1277 SM AV Oaș 25 Crucișor 33

1278 SM AVPS Carei 42 Sudurău 13

1279 SM AVPS Carei 43 Săuca 13

1280 SM AVP Hunter 19 Amați 3

1281 SM AVP Certeze 3 Huta 24

1282 SM AVPS Breaza 40 Carei 7

1283 Total județ Satu Mare 738

1284 SJ AJVPS Sălaj 2 Ileanda 20

1285 SJ AJVPS Sălaj 4 Zalha 15

1286 SJ AJVPS Sălaj 9 Bălan 7

1287 SJ AJVPS Sălaj 11 Sânmihaiu Almașului 14


1288 SJ AJVPS Sălaj 12 Ruginoasa 30

1289 SJ AJVPS Sălaj 13 Stana 8

1290 SJ AJVPS Sălaj 14 Fildu 19

1291 SJ AJVPS Sălaj 16 Meseș 22

1292 SJ AJVPS Sălaj 17 Starciu 17

1293 SJ AJVPS Sălaj 18 Moigrad 6

1294 SJ AJVPS Sălaj 19 Mirșid 32

1295 SJ AJVPS Sălaj 23 Traniș 20

1296 SJ AJVPS Sălaj 24 Șoimuș 15

1297 SJ AJVPS Sălaj 25 Cehu Silvaniei 25

1298 SJ AJVPS Sălaj 26 Șamșud 10

1299 SJ AJVPS Sălaj 29 Huseni 14

1300 SJ AJVPS Sălaj 32 Plopiș 12

1301 SJ AJVPS Sălaj 33 Tusa 13

1302 SJ DS Sălaj 3 Cormeniș 30

1303 SJ AS Huntertrans Silva 27 Măgura 70

1304 SJ AV Marian 15 Buciumi 14

1305 SJ AV Silvania Cinegetic 5 Cliț 95

1306 SJ AV Meseș 21 Crasna 35

1307 SJ AV Meseș 22 Panic 30

1308 SJ AV Silvania Ardelenească 30 Carastelec 40


1309 SJ AV Silvania Ardelenească 31 Lapiș 55

1310 SJ AV Nimrod 28 Chieșd 14

1311 SJ OS Blidaru 7 Jibou 34

1312 SJ OS Blidaru 8 Gârbou 73

1313 SJ AV Royal 10 Dragu 110

1314 SJ AS Diana Club 6 Băbeni 25

1315 SJ AVPS Someș Dej 1 Gâlgău 18

1316 Total județ Sălaj 942

1317 SB DS Sibiu 20 Șura Mică 5

1318 SB DS Sibiu 27 Șeica Mică 5

1319 SB DS Sibiu 44 Bistra 7

1320 SB AJVPS Sibiu 7 Bradu 18

1321 SB AJVPS Sibiu 15 Poiana 11

1322 SB AJVPS Sibiu 17 Sângătin 18

1323 SB AJVPS Sibiu 28 Bazna 55

1324 SB AJVPS Sibiu 32 Dârlos 3

1325 SB AJVPS Sibiu 33 Dumbrăveni 5

1326 SB AJVPS Sibiu 37 Pelișor 1

1327 SB AJVPS Sibiu 40 Agnita 7

1328 SB AV Frăsiniș 1 Bruiu 10

1329 SB AV Cocoșul de Munte Sibiu 3 Arpaș 11

1330 SB RPL OS Valea Sadului RA 10 Sadu 33


1331 SB RPL OS Valea Sadului RA 11 Negovanu 6

1332 SB OS Rășinari RA 12 Rășinari 6

1333 SB AV Valea Mărului 16 Apold 24

1334 SB AVPS Cindrelul 18 Păuca 9

1335 SB AV Pădurea Neagră 19 Ocna Sibiului 9

1336 SB AVPS Cerbul Carpatin Sibiu 23 Vurpar 10

1337 SB AV Foxterierul 25 Slimnic 8

1338 SB AVPS Căpriorul Șeica Mare 26 Șeica Mare 9

1339 SB AV Veseud 2006 29 Valea Viilor 15

1340 SB A Lepus 35 Biertan 5

1341 SB AVP Silva Marpod 39 Marpod 18

1342 SB AVPS VOB Hunting 41 Retiș 12

1343 SB RPL OS Valea Frumoasei RA 45 Oașa 35

1344 SB AVPS Aldea 46 Căprăreț 12

1345 Total județ Sibiu 367

1346 SV DS Suceava 1 Pinu 4

1347 SV DS Suceava 2 Cristișoru 1

1348 SV DS Suceava 5 Chiril 5

1349 SV DS Suceava 6 Barnar 5

1350 SV DS Suceava 14 Orata 9

1351 SV DS Suceava 16 Valea Cârlibabei 5


1352 SV DS Suceava 17 Botuș 15

1353 SV DS Suceava 20 Valea Putnei 12

1354 SV DS Suceava 34 Horodnic 3

1355 SV AJVPS Suceava 4 Buciniș 31

1356 SV AJVPS Suceava 7 Bistrița 33

1357 SV AJVPS Suceava 9 Negrișoara 19

1358 SV AJVPS Suceava 13 Scorușu 52

1359 SV AJVPS Suceava 18 Măgura 28

1360 SV AJVPS Suceava 19 Muncel 17

1361 SV AJVPS Suceava 21 Rarău 13

1362 SV AJVPS Suceava 26 Paltinul 12

1363 SV AJVPS Suceava 37 Frătăuții Vechi 11

1364 SV AJVPS Suceava 40 Sucevița 23

1365 SV AJVPS Suceava 42 Arbore 16

1366 SV AJVPS Suceava 43 Comănești 8

1367 SV AJVPS Suceava 48 Stroiești 2

1368 SV AJVPS Suceava 49 Mihoveni 1

1369 SV AJVPS Suceava 51 Șerbăuți 13

1370 SV AJVPS Suceava 59 Fântânele 1

1371 SV AJVPS Suceava 61 Valea Poienii 23

1372 SV AJVPS Suceava 63 Fălticeni 2

1373 SV AJVPS Suceava 65 Ciumulești 19


1374 SV AJVPS Suceava 68 Bogdănești 6

1375 SV AJVPS Suceava 71 Suha Mică 13

1376 SV LR Hunters 25 Dragoșa 18

1377 SV LR Hunters 60 Liteni 14

1378 SV LR Hunters 62 Dolhasca 10

1379 SV USV Ștefan cel Mare 55 Mitoc 4

1380 SV USV Ștefan cel Mare 56 Salcea 6

1381 SV AVPS Pârâul Negru 47 Voroneț 6

1382 SV AVPS Pârâul Negru 64 Huși 8

1383 SV SV Bucovina 41 Solca 6

1384 SV USAMV Iași 24 Frasin 10

1385 SV AVPS Buck 12 Coșna 24

1386 SV CS Bucovin 38 Satu Mare 2

1387 SV AV Euro Hunter 58 Udești 30

1388 SV AVPS Ghenu 44 Cacica 10

1389 SV AVPS Ghenu 50 Todirești 5

1390 SV INCDS București 28 Demăcușa 3

1391 SV AVP Lupul Horodnic 35 Vicov 5

1392 SV AVP Lupul Horodnic 36 Frătăuții Noi 6

1393 SV