Sunteți pe pagina 1din 6

Coeficienţii de criminalitate specifică la nivel de municipiu/oraş/comună, calculaţi

la nivelul judeţului IAŞI pentru anul 2018

Nr. crt. Municipiul/Oraș/Comuna Coef. de crim. (%) Grad de risc


1 Aroneanu 0 SCĂZUT
2 A. I. Cuza 16,66 SCĂZUT
3 Andrieşeni 8,33 SCĂZUT
4 Balş 8,33 SCĂZUT
5 Bălţaţi 0 SCĂZUT
6 Belceşti 25 SCĂZUT
7 Bivolari 0 SCĂZUT
8 Bârnova 33,33 SCĂZUT
9 Brăeşti 0 SCĂZUT
10 Butea 0 SCĂZUT
11 Cepleniţa 0 SCĂZUT
12 Ciohorăni 8,33 SCĂZUT
13 Ciortești 0 SCĂZUT
14 Ciurea 91,66 MEDIU
15 Coarnele Caprei 0 SCĂZUT
16 Comarna 8,33 SCĂZUT
17 Costeşti 0 SCĂZUT
18 Costuleni 8,33 SCĂZUT
19 Cotnari 8,33 SCĂZUT
20 Cozmești 0 SCĂZUT
21 Cristești 8,33 SCĂZUT
22 Cucuteni 0 SCĂZUT
23 Dagâţa 8,33 SCĂZUT
24 Deleni 8,33 SCĂZUT
25 Dobrovăţ 25 SCĂZUT
26 Dolhești 0 SCĂZUT
27 Dumeşti 8,33 SCĂZUT
28 Drăguşeni 0 SCĂZUT
29 Erbiceni 0 SCĂZUT
30 Fântânele 0 SCĂZUT
31 Focuri 0 SCĂZUT
32 Golăieşti 16,66 SCĂZUT
33 Gorban 16,66 SCĂZUT
34 Grajduri 0 SCĂZUT
35 Gropniţa 0 SCĂZUT
36 Grozești 0 SCĂZUT
37 Hârlău - urban 66,66 SCĂZUT
38 Hălăucești 0 SCĂZUT
39 Hărmănești 8,33 SCĂZUT
40 Heleșteni 0 SCĂZUT
41 Horleşti 0 SCĂZUT
42 Holboca 58 SCĂZUT
43 I A Ş I - urban 8341,7 RIDICAT
44 Ion Neculce 0 SCĂZUT
45 Ipatele 0 SCĂZUT
46 Lespezi 8,33 SCĂZUT
47 Leţcani 8,33 SCĂZUT
48 Lungani 8,33 SCĂZUT
49 Mădârjac 0 SCĂZUT
50 Mircești 0 SCĂZUT
51 Mironeasa 0 SCĂZUT
52 Miroslava 83,33 MEDIU
53 Mirosloveşti 16,66 SCĂZUT
54 Moțca 8,33 SCĂZUT
55 Mogoșești Siret 8,33 SCĂZUT
56 Mogoşeşti 16,66 SCĂZUT
57 Moșna 0 SCĂZUT
58 Movileni 16,66 SCĂZUT
59 Oţeleni 0 SCĂZUT
60 Paşcani - urban 391,67 RIDICAT
61 Plugari 8,33 SCĂZUT
62 Popeşti 0 SCĂZUT
63 Podu Iloaiei - urban 25 SCĂZUT
64 Popricani 8,33 SCĂZUT
65 Prisăcani 8,33 SCĂZUT
66 Probota 0 SCĂZUT
67 Răchiteni 0 SCĂZUT
68 Răducăneni 58,33 SCĂZUT
69 Rediu 16,66 SCĂZUT
70 Româneşti 8,33 SCĂZUT
71 Roşcani 25 SCĂZUT
72 Ruginoasa 8,33 SCĂZUT
73 Scânteia 16,66 SCĂZUT
74 Scheia 8,33 SCĂZUT
75 Schitu Duca 0 SCĂZUT
76 Sineşti 25 SCĂZUT
77 Sirețel 8,33 SCĂZUT
78 Stolniceni Prăjescu 0 SCĂZUT
79 Strunga 0 SCĂZUT
80 Scobinţi 0 SCĂZUT
81 Şipote 0 SCĂZUT
82 Tansa 0 SCĂZUT
83 Tătăruși 0 SCĂZUT
84 Tibăneşti 8,33 SCĂZUT
85 Tiganaşi 25 SCĂZUT
86 Târgu Frumos - urban 208,33 RIDICAT
87 Todirești 0 SCĂZUT
88 Tomeşti 58 SCĂZUT
89 Trifeşti 0 SCĂZUT
90 Ţibana 83,33 MEDIU
91 Ţuţora 0 SCĂZUT
92 Ungheni 0 SCĂZUT
93 Valea Lupului 8,33 SCĂZUT
94 Valea Seacă 8,33 SCĂZUT
95 Victoria 25 SCĂZUT
96 Vânători 0 SCĂZUT
97 Vlădeni 16,66 SCĂZUT
98 Voineşti 8,33 SCĂZUT