Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

.ro
97 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 097
1. Se consideră funcţia f : \ → \, f ( x) = arctg x .
5p a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0, ∞) .
5p b) Să se calculeze lim x 2 ( f ( x + 1) − f ( x) ) .
x →∞

ate
x3
5p c) Să se rezolve inecuaţia f ( x) < x − , x∈\ .
3
1
2. Fie funcţia f : \ → \, f ( x) = .
(1 + x 2 ) 2
1
∫0 x(1 + x
2
5p a) Să se calculeze ) f ( x)dx .
x
5p b) Să se arate că funcţia F : \ → \, F ( x) = ∫ t 4 f (t )dt este strict crescătoare.

-m
0
a 1
5p c) Să se arate că, pentru orice a ∈ \ , are loc relaţia ∫1 f ( x)dx <
4
.
nte
ria
/va
p:/
htt

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1