Sunteți pe pagina 1din 3

Flux termic specific tubului fara depuneri

Pentru a evita fierberea peliculara,se calculeaza q maxim admisibil:


qe1<qc
qc=0.16*r*(ρv^2*(ρl-ρv)*σ*g)^0.25
qe1=ke1*Δtml

qe1= 34656.312 W/m^2

qc= 379422.297983143 W/m^2

qe1<qc

Coeficientul de convectie exterior mediu pe fascicul:

Se calculeaza N=numarul de tuburi pe sirul vertical central:


N=Di/s
N= 19 tuburi

Debitul specific de vaporizat corespunzator sectiunii libere dintre doua tuburi


G=(π*de*ke1*Δtml)/(r*1000*(s-de))
G= 1.590

Factorul de corectie pentru coeficientul de convectie exterior:


F=0.714*(((s-de)/0.3048)^(0.03097*G)/(N^(0.24*ln(N)-0.43)))

F= 0.263

Se calculeaza αe fascicul:
αe=F*αe1
αe= 1487.38 W/m^2°C

αe(1487.38)< αe1(5665.33)
r= 244.4 kJ/kg
mr=45 t/h= 12.50 kg/s
d4/20= 0.86 g/cm3
d=d15/15=0.9952*d4/20+0.0080 0.8639 g/cm3
k= 11.2
tc1= 275 °C
tc2= 210 °C
tr1= 194.6 °C
tr2= 194.6 °C
de= 0.025 m
di= 0.02 m
e= 0.6
P= 5 bar
tm=(tc1+tc2)/2 242.5 °C
Δtc=tc1-tc2 65 °C
Q= 1833 kW
Δtr=tr1-tr2 0 °C
di= 0.02 m
de= 0.025 m
Lt= 6m
Nt= 268 tuburi
Ae= 126.23 m^2
ked= 369.2 W/m^2°C
λo= 46 W/m°C
Np= 4 pasuri
mc= 10.448 kg/s
ked1= 881.84 W/m^2°C
αi= 1393.78 W/m^2°C
αe= 5665.33 W/m^2°C
s= 0.032 m
Di= 0.6 m
Δtml= 39.3 °C
g= 9.81 m/s^2
Proprietăţile fizice ale n-octanului la 194.6°C
ρv= 16.47 Kg/m^3
ρl= 541.007729683 Kg/m^3
μl= 0.00041676586 kg/ms
Cp= 2990.75296789 J/Kg·K
λ= 0.07720217975 W/m·K
σ= 0.00635 N/m

Proprietăţile fizice ale motorinei la tc=249.2°C


cp mot= 2820.64455267 J/kg°C
λ= 0.11740437551 W/m°C
ν= 3.0984545E-07 m^2/s
μ= 0.0002176 kg/m*s
Fc= 0.389
tc= 249.2 °C