Sunteți pe pagina 1din 1

PEDOSFERA

A. SOLUL ŞI PEDOSFERA

Pedosfera= învelişul de soluri al Terrei; aproape continuă pe continente, dar în domeniul suboceanic
lipseşte.
Solul: sistem complex, situat la suprafața scoarței terestre, format dintr-o parte minerală, o parte
organică, aer si apă, sistem înzestrat cu o proprietate denumita fertilitate.
Pedogeneză = procesul de formare (geneză) a solului.
Principalele procese pedogenetice:
-formarea scoarței de alterare (prin dezagregare si alterare chimică),
-diferențierea unor orizonturi,
-formarea humusului (rezultatul descompunerii naturale biologice și chimice a substanței
organice, așa cum sunt materialul vegetal, animalele moarte, plante)
În formarea solurilor intervin m. multi factori (clima, rocile, relieful, microorganismele, vegetatia,
omul si timpul). Tipurile de soluri se reflectă si sunt identificabile prin ceea ce se numeste profilul de
sol, cuprinzând orizonturile solurilor şi caracteristicile lor.

Proprietăţile principale:
-fertilitatea (naturală sau artificială),
-culoarea,
-textura (constituenţii minerali ai părţii solide a solului reprezentaţi prin nisip, praf şi argilă),
-structura (proprietatea solului de a se prezenta sub formă de particule elementare reunite în
agregate de forme şi dimensiuni diverse),
-permeabilitatea,
-porozitatea,
-reacția solului (pH).

B. CLASIFICAREA SOLURILOR
Ia în considerație mai multe elemente legate de modul lor de formare și de structura solurilor.
Există 3 tipuri de fenomene care au o repartiție latitudinală si se îmbină teritorial:
1. fenomenul de podzolire, care generează spodosolurile si alfisolurile(soluri brune);
2. fen. de calcifiere → molisoluri si aridisoluri;
3. fen. de lateritizare→oxisoluri si ultisoluri.

a) Spodosolurile (în regiunile reci),stratul de humus are o grosime redusă, la suprafață.


b) Molisolurile : cernoziomuri (stepă), f. fertile.
c) Aridisolurile : în regiunile de deşerturi şi semideşerturi.
d) Ultisolurile : solurile feruginoase de savană.
e) Oxisolurile: soluri feralitice si feruginoase (pădurea ecuatorială şi savane).
f) Rendzine: soluri intrazonale, dezvoltate pe anumite tipuri de roci,
g) Terra rossa, o „rendzină" roşie, dezvoltată pe calcare, în climat umed sau semiuscat
h) Solurile gleice (influentate de prezența pânzei freatice),
i) Solurile lateritice etc.