Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de activitate

DATA: 28.01.2020
GRĂDINIŢA: Grădinița cu Program Normal ,,Vasile Florea’’ Văleni
EDUCATOARE: Făgețan Simona
NIVEL DE VÂRSTĂ/ GRUPA: combinata „Albinuţele”
TEMA ANUALĂ : Când, cum si de ce se intampla?
TEMA PROIECTULUI: “Iarnă albă cu ninsoare”
TEMA SĂPTĂMÂNII: “Jocurile copiilor iarna”
ACTIVITATI DE INVATARE : Estetic și Creativ (activitate artistico-plastică) - ”Omul de zapada”
Tema plastică: modelaj
Tipulactivităţii: practică–formare de priceperi și deprinderi
Durata  : 20-25minute
Scopul :Formarea unor deprinderi tehnice de lucru de a realiza lucrări și forme tridimensionale în modelaj.
Dimensiuni ale dezvoltării:

 Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare


 Activare și manifestare a potențialului creativ
Comportamente vizate:

 Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate


 Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative

Obiective de referinţă:
 Să exersezede prinderiletehnicespecificemodelajuluiînredareaunortemeplastice.
 Să cunoască şi să diferenţieze material şi instrumente de lucru, săcunoascăşisăaplicereguli de utilizare a acestora.
 Săasculteşisărecunoascăfragmente din creaţiimuzicalenaţionaleşiuniversale, corespunzătoarespecificului de vârstă al
copiluluipreşcolarşipreocupăriloracestuia.

Obiective operaţionale:
O1.Să cunoască şi să diferenţieze material şi instrumente de lucru,
O2.Să pregătească materialul de modelat prin tehnicile cunoscute; obiectivul este atins dacă toţi copiii încălzesc plastilina suficient, astfel
încât să poată fi modelată;
O3.Să realizeze omul de zapada din plastilină, după model;
O4.Să-şi aprecieze propria lucrare;
Strategii didactice:
Metode şiprocedee:surpriza, explicația, observarea, demonstraţia, exerciţiul;
Mijloace de învățământ:imagini cu peisaj de iarna,cu oameni de zapada, fundal sonor ”Iarna” de Antonio Vivaldi,om de
zapadagonflabil,abţibilduri.
Resurse materiale: plastilină, planșete, CD cu muzica Anotimpurile de Vivaldi,combina muzicala.
Forme de organizare: frontal, individual.
Evaluare: formală
Bibliografie:
- Curriculum pentru educație timpurie, MEN, 2019
- Metodica activităţilorintructiv-educative în învăţământul (pre)primar, vol.II, Bucureşti, 2008, ed. Didactica Nova.
SCENARIUL ACTIVITĂŢII

Strategiididactice
Etapeleactivită Timp Ob Conținutulînvățării Evaluare
ţii Resursemate Resurse Forme de
riale procedurale organiza
re
1.Moment 1 min Se aeriseşte sala de grupă.
organizatoric Copiii se pregătesc pentru activitate, se așează la
măsuțe.
Se stabileşte un cadru afectiv optim pentru
desfăşurarea activităţii.

2.Captarea 1 min Educatoarea pregateste copiilor o surpriza pentru Om de Surpriza Frontal


atenției captarea atentiei. Are un om de zapada din plastelina. zapada

3. 2 min Pentru a creea un climate fectiv propice creativitatii. Conversația Observaresis


Reactualizareac Copiii sunt întrebaţi dacă isi aduc aminte de cantece Exercițiul tematică
unoștințelor de iarna din cantecele invatate sa cante impreuna o
strofa dintr-un cantec de iarna.(iarna a sositinzori,)
4.Anunțarea 1 min Copiii sunt anunțați că vor modela oameni de zapada Explicaţia Frontal
temeiși a din plastilină.
obiectivelor
5.Dirijarea 10 Pentru începerea activităţii de modelaj, copiii execută Plastilină, Exercițiul Frontal Observaresis
învăţării min mişcări de încălzire a mâinilor prin inchiderea si planșete, tematică
deschiderea pumnului, miscarii rotative din incheetura fundal sonor
mainii, miscare a degetelelor (“gheruţe de tigru”, ”Iarna” de
“picături de ploaie”,cantam la pian “stele sclipitoare” Antonio
etc.) Vivaldi. Explicaţia
Demonstraţia
Se impart planşetele şi plastilina. Exerciţiul
Educatoarea le spune copiilor că vor modela un “om Audiția
de zapada” din plastilină, astfel:
-se încălzeşte plastilina prin frământare;
O1 -se împarte plastilina în trei părţi egale;
-se modeleaza fiecare partepână se formează trei
sfere/bilute;
O2 -se aşază bilutele un apeste cealalta;
-forma realizata”omul de zapada” format se aşază pe o
planșetă. Individual
Copiii lucrează individual în timp ce ascultă în surdină
”Iarna” de Antonio Vivaldi.
6. 5 min Copiii pot modela si altceva pentru a obtine un tablou Exercițiul Individual Observaresis
Obținereaperfor de iarna sau mai multi “oameni de zapada“ si daca tematică
manței doresc, pot adauga si alte elemente pentru a alcatui un
tablou,bradut,fulgi,saucevor la alegere.

7. Evaluare 3 min O3 Se creează o expoziţie cu lucrarile copiilor. Lucrărilecopi Conversaţie Individual Aprecierisau
Fiecare copil îşi analizează lucrarea proprie şi pe cele ilor recomandări
ale colegilor, comunicând impresii.

8.Încheierea 2 min Educatoarea oferă abtibilduri cu imagini de iarna Abţibilduri Conversaţie Individual
activității fiecărui copilşi face aprecierisi ii incurajeaza pentru
modul de lucru si apreciaza creativitatea,
originalitatea.