Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei și Cercetării

Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație


EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a
Matematică
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Test 25
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I
 Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie 5 puncte, fie 0 puncte.
 Nu se acordă punctaje intermediare.
SUBIECTUL al II-lea şi SUBIECTUL al III-lea
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 64 5p
2. 15 5p
3. 6 5p
4. 5 5p
5. 90 5p
6. 90 5p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Desenează rombul 4p
Notează rombul ABCD cu m  BAD   90 1p
2. n  15a  13 și n  22b  13 , unde a, b  , deci n  13  15a și n  13  22b  n  13 se
3p
divide cu 5 și cu 2 , de unde obținem că n  13 se divide cu 10
Ultima cifră a lui n  13 este 0 , deci ultima cifră a lui n este 3 2p
3. 65 575
x  x  x  4,5 , unde x este suma de bani pe care o are Ionel 3p
100 1000
x  20 de lei 2p
4.
2 1 2 2 1 2 1 2 2 1   
4  2 2  2 1
a) a 
2

2 2

: 53 2 
22
 : 53 2  4
: 53 2  3p 
1

 53 2 : 53 2 
4
 1
4
 2p

12  6  3  2  1 24
b) b   1 3p
24 24
2020
 1 
 4a  2b  2020
  4   2   1
2020
1 2p
 4 
5. E  x   x 2  2 x  1  2 x 2  6 x  x  3  9 x 2  6 x  1  3x  12 x 2  2 x  5 , pentru orice număr
3p
real x
 
Pentru orice număr întreg m , E  m   12m2  2m  5  2 6m 2  m  5 și, cum 6m 2  m este
2p
număr întreg, obținem că E  m  este număr impar

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1. AB  CD
a) Linia mijlocie a trapezului ABCD are lungimea egală cu  3p
2
20  5
  12,5cm 2p
2

Probă scrisă la matematică Test 25


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație
AO AB AO
b) AB CD  AOB COD 
   4 , deci AO  4 OC 3p
CO CD CO
Cum AC  AO  OC , obținem că AC  4 OC  OC  5 OC 2p
c) ADC dreptunghic în D și DO  AC  CD 2  OC  AC , deci 52  OC  5 OC , de unde
3p
obținem OC  5 cm , deci AC  5 5 cm și AD  AC 2  CD 2  125  25  10cm
 AB  CD   AD
ABCD   12,5 10  125cm 2 2p
2
2. a) ABCD este dreptunghi, deci PABCD  2  AB  BC   3p
 2  8  4   24cm 2p
b) AA '  2 BC  8cm , deci AA '  AB  ABB ' A ' este pătrat, deci AB '  A ' B 2p
BC   ABB ' și AB '   ABB '   AB '  BC și, cum AB '  A ' B și BC  A ' B   B , obținem
AB '   A ' BC  ; cum D '   A ' BC  , obținem AB '   BCD ' , deci măsura unghiului dintre 3p
dreapta AB ' și planul  BCD ' este de 90
c) E este mijlocul segmentului CD , deci DE  4 cm și EC  4 cm , deci ADE și BCE
2p
sunt dreptunghice isoscele  m  AEB  180  m  AED  m  BEC   180  45  45  90
B ' B   ABC  , BE  AE și AE   ABC   B ' E  AE , deci d  B ', AE   B ' E 2p
BE  4 2 cm și B ' BE este dreptunghic, deci B ' E  BE 2  BB '2  4 6 cm 1p

Probă scrisă la matematică Test 25


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 2 din 2