Sunteți pe pagina 1din 3

Biochimie

1 .Sodiul se găseşte : 5.Sunt adevărate afirmatiile referitoare la


a.în spatiul intracelular enzime cu exceptia:
 b.în spatiul extracelular  a.scad viteza de reactie
c.în sange b.işi pot modifica temporar structura şi
d.în alimente vegetale şi animale functiile
e.în plante c.nu se consumă in timpul reactiei
d.pot actiona intracelular şi extracelular
2.Necesarul zilnic de zinc este: e.sunt produse de organism pentru a cataliza
 a.8-11 mg un singur tip de reactive
b.7-9 mg
c.3 mg 6.Structura tertiara a enzimei :
d.1,8-2,3 mg a.apare doar in cazul unor enzime
e.0,9 mg b.pot fi intalnite legături disulfurice realizate
intre grupările tiol din structura
3.Unul din rolurile seleniului în organism tioaminoacizilor
este: c.constă in asocierea mai multor lanturi
a.intră în structura arginazei peptidice denumite oligomeri
b.determină scăderea insulinei d.apare datorită realizării legăturilor de
 c.intră in structura enzimelor hidrogen intre atomul de oxigen din grupa
d.creşte sinteza colesterolui carbonilică de la legatura amidică
e.intră in structura factorului de creştere  e.determină compactarea moleculelor

4.Rezistenta oaselor este dată de: 7.Pepsina se găseşte :


a.zinc a.in ficat
b.seleniu b.la nivel intestinal
c.mangan c.in glanda tiroidă
d.fier  d.in stomac
 e.fluor e.in splină
8.Enzima prezintă afinitate maximă pentru: d.alcool dehidrogenaza
a.glicerină  e.pepsina
b.metanol
 c.etanol 12.Reactia dintre dopamină si acid ascorbic
d.etilenglicol conduce la:
e.propanol a.metionină
b.adrenalină
9.Inductia enzimatică poate fi determinată  c.noradrenalină
de: d.carnitină
a.inhibitori care modifică structura e.acid folic
aminoacizilor
 b.reducerea procesului de degradare a 13.Antiinflamatoarele nesteroidiene(AINS)
enzimei inhibă:
c.blocarea sintezei enzimei a.muramoil-pentapeptid
d.creşterea ratei de eliminare din organism a  b.ciclooxigenazele COX1,COX2
substantei medicamentoase c.lanosterol demetilaza
e.creşterea toxicitatii unei substante d.H+,K+-ATP-aza
medicamentoase e.ADN-polimeraza

10.Vitamina D2 se mai numeşte: 14.Una din enzimele utilizate in prezent in


a.calcitriol terapie este:
b.retinal a.dehidrofolat reductaza
c.colecalciferol b.ureaza
c.uricaza
 d.ergocalciferol
 d.streptokinaza
e.acid ascorbic e.enterokinaza

15.In structura lactoperoxidazei,tiroid


11.In mediul acid,la nivel gastric,hidroliza
peroxidazei intră:
legaturii peptidice este catalizată de:
 a.hem L
a.tripsina
b.hem M
b.aminopeptidaza c.hem A
d.hem B
c.lactaza
e.hem C