Sunteți pe pagina 1din 7

SUBIECTE ORIENTATIVE EXAMEN

“LEGISLAȚIE ȘI MANAGEMENTUL CABINETULUI

STOMATOLOGIC”

1.Enumerați rolurile
managerului. Se împart în 3
categorii:
a) Roluri interpersonale:
- De reprezentare, orice manager are de îndeplinit sarcini ceremoniale;
- De lider, managerul stabilește o direcție și un mediu de muncă ce îi încurajează pe
subordonați să lucreze la un nivel optim, maximal;
- De agent de legătură, managerul are contacte în afara departamentului său de lucru;
acest rol se referă la lucrul în rețea.
b) Rolurile informaționale:
- Monitor, managerul caută permanent informații legate de munca pe care o desfășoară;
- Diseminator, informațiile alese de manager pot fi împărtășite și altora;
- Purtător de cuvânt, managerul are autoritatea de a vorbi ca reprezentant al
organizației.
c) Rolurile decizionale:
- Antreprenor, numit și rolul de agent de schimbare, acesta este cel mai important rol
decizional al managerului. Managerul trebuie să fie pregatit să recunoască și să facă
față în mod eficient forțelor motrice și celor care se opun schimbării;
- Mediator, trebuie să fie capabil să acționeze în vederea atenuării sau chiar a eliminării
conflictelor;
- Distribuitor de resurse, trebuie să aleagă cine și cât va primi din resursele limitate la
care au acces;
- Negociator, managerul reprezintă interesele organizației, în vederea obținerii
resurselor necesare.

2. Definiți tipul de manager și clasificați-l după temperament și după atitudine.

Tipul de manager se definește prin ansamblul de caracteristici principale referitoare la


calitățile, aptitudinile și temperamentul propriu unei categorii de oameni.
După temperament, tipurile de manageri sunt: coleric, sanguinic, flegmatic, melancolic.
După atitudine și comportament se disting următoarele tipuri de manageri: participativ,
participativ-autoritar, autoritar.

1
3. Responsabilitatea managerilor - clasificare.

- responsabilități privind programarea activităților curente și elaborarea strategiilor de dezvoltare


pe anumite perioade;

- responsabilități privind manifestarea funcției de organizare;

- responsabilități privind coordonarea care se referă, în special, la transmiterea către subordonați


a deciziilor, metodologiilor sau informațiilor necesare armonizării și sincronizării eforturilor
tuturor componenților unității;

- responabilități în domeniul antrenării și motivării subordonaților;

- responsabilități în domeniul controlului, care sunt instituite pentru toți managerii din unitate.

4. Care sunt așteptările pacienților legate de serviciile medicale?

- atmosfera să fie prietenoasă și să fie bineveniți tot timpul;

- cabinetul/clinica/spitalul să fie curat și confortabil;

- să primească sfaturile și informațiile adecvate corespunzătoare problemei lor particulare de


sănătate;

- respectarea confidențialității;

- să fie trimiși la un specialist când e necesar;

- rezolvarea problemelor cât mai curând posibil;

- respectarea programărilor;

- tratarea reclamațiilor cu seriozitate;

- în medicina dentară este foarte important să nu doară.

2
5. Triplul demers în tratarea unei reclamații.

- demers de ascultare, care presupune ascultarea și/sau înregistrarea reclamației sau plângerii și
răspunsul imediat; dacă reclamația este orală o minimă rezolvare se impune pe loc;

- demers empatic, de înțelegere și explicare, în care se comunică faptul că s-a înțeles motivul
nemulțumirii și se prezintă cauzele care au dus la manifestarea evenimentului negativ;

- demers de acțiune în care se prezintă scuze pacientului și se oferă soluțiile de remaniere a


situației.

6. Ce este malpraxisul medical?

Malpraxisul este definit de art. 642 alin. 1 lit. b) din legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății ca fiind eroarea profesională săvârșită în exercitarea actului medical sau
medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a
personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice.

7. Ce categorii de persoane răspund civil pentru malpraxis?

- personalul medical, respectiv: medicul, medicul dentist, farmacistul, asistentul medical, moașa
care acordă servicii medicale (malpraxis individual);

- furnizorul de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice (malpraxis instituțional).

8. Care sunt etapele ce trebuiesc parcurse în elaborarea planului de afaceri?

- colectarea informațiilor;

- determinarea tipului planului;

- stabilirea structurii planului;

3
- repartizarea responsabilităților.

9. Tipuri de planuri de afaceri - enumerare.

- plan sumar;

- planul de afaceri complet;

- planul de afaceri operațional.

10. Caracteristicile serviciilor medicale.

- intangibile: nu pot fi expuse, văzute, testate, gustate, simțite înainte de a fi realizate;

- inseparabile: serviciile sunt mai întâi vândute, apoi produse și consumate în același timp și loc,
neputând fi separate de furnizorii lor;

- variabilitate: serviciile variază foarte mult și depind de cine le oferă, când, unde și cum le oferă,
diagnosticul sau tratamentul pot fi diferite în funcție de medicul care le stabilește și de experiența
în domeniu;

- serviciile nu pot fi depozitate: se pot solicita sume suplimentare pacienților care au întârziat sau
nu au respectat programarea.

11. Enumerați elementele planului de afaceri.

- planul operațional: descrie locația cabinetului, echipamentul, personalul, serviciile;

- planul financiar: descrie costurile fixe și variabile ale cabinetului;

- planul de marketing: descrie modalitatea de abordare a potențialilor clienți.

4
12. Care sunt resursele financiare pentru lansarea unei afaceri?

- banii depuși de antreprenor în afacere (capital propriu);

- intrările de mijloace bănești care au loc în urma prestărilor de servicii de medicină dentară;

- bani împrumutați (ex. credit) în condițiile în care capitalul propriu și intrările nu satisfac
necesarul.

13. Definiți fluxul de numerar (cash flow)


Reprezintă diferența dintre încasările și plățile curente ale unei întreprinderi.
Arată capacitatea organizației de a asigura mijloacele financiare pentru a satisface plățile
curente și pentru a dezvolta afacerea.

14. Definiți bilanțul contabil.


Este documentul cel mai important din punct de vedere al performanțelor organizației.
Situația financiară a afacerii este reflectată de bilanțul contabil care determină: activele
afacerii, datoriile afacerii, investițiile proprii, profitul afacerii.

15. Ce reprezintă standardele ISO?


Familia standardelor ISO 9000 reprezintă un consens internațional privind bunele practici
manageriale necesare în scopul asigurării capabilității unei organizații de a satisface, la timp și în
mod continuu, cerințele clientului referitoare la calitate precum și cerințele reglementare
aplicabile, în scopul creșterii satisfacției clientului și al realizării îmbunătățirii continue a
propriilor performanțe în realizarea acestor obiective.
Standardele ISO reprezintă acorduri documentate conținând specificații tehnice sau alte
criterii precise utilizabile în mod consistent ca reguli, linii directoare sau definiții ale
caracteristicilor necesare pentru a se asigura că materialele, produsele/ serviciile și procesele sunt
adecvate cerințelor utilizării lor.

5
16. Rolurile codului deontologic.

Sunt prevăzute în Decizie nr. 15/2010 privind adoptarea Codului deontologic al


medicului dentist, Anexa | Codul deontologic al medicului dentist:
a) de a promova o relație de încredere între medicul dentist și pacient;
b) de a promova un comportament profesional-deontologic între membrii echipei
medicale;
c) de a defini abaterile de la disciplina de corp profesional;
d) de a apăra reputația corpului medicilor dentiști și libera practică a profesiei de
medic dentist;
e) de a garanta secretul profesional.

17. Conținutul minimal trusei de urgență pentru cabinetul de medicină dentară în ceea ce
privește aparatura și materialele obligatorii.
Este prevăzut în Decizia nr. 10/2007 și se referă la:
1. Tensiometre electronic cu măsurare la încheietura mâinii 1 buc.
2. Feșe 10 x 10 cm 3 role
3. Bandă adezivă 5 x 5 cm 2 role
4.Soluție polividon-iodat (BETADINE, IODINA, IODOSEPT, POLIODINE) sau
clorhexidină (HIBISCRUB, HIBITANE, CLORHEXIN, DESMANOL) pentru tegumente
1 flacon

5. Seringi 5 ml/10 ml sterile 5 buc.

18. Conținutul minimal trusei de urgență pentru cabinetul de medicină dentară în ceea ce
privește medicamentele obligatorii.
Este prevăzut în Decizia nr. 10/2007 și se referă la:
a. Nitroglicerină (NITROGLICERINA) /Nitroglicerină (MAYCOR NITRO SPRAY,
NITROMINT)
b. Nifedipină (ADALAT, CORDIPIN, CORINFAR, NIFEDIPIN, NIFADIL,
NIFELAT)
c. Acid acetilsalicilic (ASPIRINA)
6
d. Enalapril (ENAP)
e. Adrenalină 1:1000 / Adrenalină 1:1000 (EPIPEN, EPIPEN 300)
f. Adrenalină 1:2000 (EPIPEN JUNIOR, EPIPEN 150)
g. Hidrocortizon Hemisuccinat (FLEBOCORTID, HIDROCORTIZONE,
HIDROCORTIZONE NATRIU SUCCINAT)
h. Prometazină (ROMERGAN)
i. Loratadină (CLARITINE) / Desloratadină (AERIUS) / Cetirizină (ZYRTEC)
j. Salbutamol (BUVENTOL, SALBUVENT, VENTOLIN)
k. Glucoza 5%
l. Diazepam
m. Ketorolac (KETOROL, KETRODOL, TORADOL)
n. Metamizol (ALGOCALMIN, ANALGIN)
o. Drotavertină (NO-SPA)
p. Amoxicilină (OSPAMOX, DUOMOX, E-MOX, EPHAMOX, MOXILEN)
q. Clindamicină (DALACIN C, CLINDAMICIN, KLINDAN, LANACINE).

19. Care sunt elementele ce trebuiesc să apară în acordul scris al pacientului?


Acordul scris al pacientului, necesar potrivit art. 660 din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății, trebuie să conțină în mod obligatoriu cel puțin următoarele
elemente:
a) numele, prenumele și domiciliul sau, după caz, reședința pacientului;
b) actul medical la care urmează a fi supus;
c) descrierea, pe scurt, a informațiilor ce i-au fost furnizate de către medicul dentist;
d) acordul exprimat fără echivoc pentru efectuarea actului medical;
e) semnătura și data exprimării acordului.

20. La ce se referă articolul 4 din Decizia nr. 15/2016 privind elementele acordului
pacientului informat?
Articolul 4 = Acordul scris constituie anexă la documentația de evidență primară.