Sunteți pe pagina 1din 5

CORNELIA BÎCLEŞANU

ANAMARIA FLORESCU

ODONTOTERAPIE
RESTAURATOARE ŞI
CONSERVATIVĂ
Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită

EDITURA UNIVERSITĂŢII „TITU MAIORESCU”


EDITURA HAMANGIU
Bucureşti, 2017
Copyright©2017 Editura Universităţii Titu Maiorescu
Copyright©2017 Editura Hamangiu SRL
Editură de prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor sociale CNATDCU
Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate editurii şi autorilor.
Nicio parte din această lucrare nu poate fi reprodusă, stocată sau
transmisă indiferent prin ce formă, fără acordul prealabil scris al autorilor.

Editura Universităţii Titu Maiorescu Bucureşti: tel.: 021.330.10.50; fax:


021.311.22.97
Editura Hamangiu: tel./fax: 021.336.01.25; 031.425.42.24; 031.805.80.21

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


BÎCLEŞANU, CORNELIA
Odontoterapie restauratoare şi conservativă, ed.a 2-a rev.şi adăug. / Cornelia
Bîcleşanu,
Anamaria Florescu. - Bucureşti : Editura Hamangiu : Editura Universităţii Titu
Maiorescu, 2017

ISBN 978-606-27-0840-5
ISBN 978-606-767-039-4
CUPRINS

Introducere 5
Capitolul 1. Noţiuni generale despre anatomia clinică a cavităţii
bucale.......................................................................... 7
Capitolul 2. Structura ţesuturilor dentare................................ 15
2.1 Smalţul dentar…………………………………………………. 15
2.2 Dentina........................................................................................ 24
2.3 Cementul dentar.......................................................................... 35
Capitolul 3. Caria dentară........................................................ 38
3.1 Epidemiologia cariei dentare………………………………….. 40
3.2 Sisteme de clasificare a cariei dentare........................................ 43
3.3 Morfopatologia cariei în smalţ.................................................... 52
3.4 Etiologia cariei dentare………………………………………... 56
3.5 Diagnosticul cariei simple…………………………………….. 85
Capitolul 4. Nomenclatura pentru pereţii şi unghiurile
cavităţii...................................................................................... 104
Capitolul 5. Tratamentul cariei dentare simple....................... 107
5.1 Etapa chirurgicală....................................................................... 109
5.2 Etapa medicamentoasă................................................................ 124
5.3 Etapa ortopedică.......................................................................... 135
Capitolul 6. Hipersensibilitatea şi hiperestezia dentară.......... 180
6.1 Hipersensibilitatea dentinară…………………………………... 180
6.2 Hiperestezia dentinară…………………………………………. 181
6.3 Examinarea clinică a pacientului cu hipersensibilităţii şi
hiperesteziei....................................................................................... 183
6.4 Coexistenţa hipersensibilităţii şi hiperesteziei............................ 184
6.5 Tratamentul hipersensibilităţii şi hiperesteziei dentinare……… 185
6.6 Tratamentul curativ al hipersensibilităţii şi hiperesteziei
dentinare............................................................................................ 186
6.7 Caria secundară marginală.......................................................... 191
6.8 Recidiva de carie......................................................................... 194
Capitolul 7. Diagnosticul şi tratamentul modern al cariei
dentare simple........................................................................... 197
7.1 Diagnosticul modern al cariei dentare simple............................. 197
7.2 Tratamentul modern al cariei dentare simple.............................. 209
7.3 Sisteme standardizate de diagnosticare a cariei dentare………. 218
Capitolul 8. Leziunile necavitare……………………………. 229
Capitolul 9. Tratamentul leziunilor necavitare……………… 259
9.1 Tratamentul preventiv…………………………………………. 259
9.2 Tratamentul propriu-zis al leziunilor necavitare......................... 266
Capitolul 10. Discromiile dentare…………………………… 277
10.1 Consideraţii generale…………………………………………. 277
10.2 Clasificarea discromiilor dentare (după Natoo)........................ 279
10.3 Examenul clinic al pacientului cu discoloraţii dentare............. 284
10.4 Tratamentul discromiilor dentare……………………………. 286
Capitolul 11. Sindromul dinţilor fracturaţi………………….. 305
11.1 Clasificarea fracturilor……………………………………….. 305
11.2 Examenul clinic obiectiv........................................................... 307
11.3 Simptomatologie....................................................................... 308
11.4 Etiologie……………………………………………………… 311
11.5 Tratamentul fracturilor dentare………………………………. 312
Capitolul 12. Adeziunea dentară…………………………….. 316
12.1 Adeziunea la nivelul smalţului……………………………….. 321
12.2 Adeziunea la dentină…………………………………………. 328
12.3 Adeziunea la cement…………………………………………. 342
Capitolul 13. Terapia minim invazivă………………………. 377
Capitolul 14. Estetica în dentistică………………………….. 407
Bibliografie………………………………………………….. 426