Sunteți pe pagina 1din 1

4.

PRINCIPIILE ACORDULUI
4.1 In procesul de realizare a prevederilor prezentului acord,
partile se angajeaza sa actioneaze in interesul superior al
persoanelor,gindindu-se de urmatoarele principii;
a.Respectarea si promovarea interesului suprem al copilului.
b.Cooperare si parteneriat.
c.Corectitudine si responsabilitate.
d.Nondiscriminare si responsabilitate.
e.Eficienta si durabilitate.

5 COMPONENTELE COOPERARII
5.1 Pentru atingerea obectivelor propuse,partile vor
coopera in principalele directii de colaborare;
5.1.1 Sa coopereze la implimentarea actiunilor de interes
local prestabilite de comun acord in planurile de activitate.
5.1.2 Sa promoveze educarea tinerii generatii in spiritul
solidaritatii intre generatii prin dezvoltare,cresterea si
actualizarea permanenta a resurselor documentare si
informationale in sprijinul procesului educational.
5.1.3 Sa consolideze normele etice in rindul
familiilor,responsabilitatilor parintilor fata de copii si a
copiilor fata de parinti