Sunteți pe pagina 1din 1

ACORD DE PARTENERIAT

1.PARTILE SEMNATARE
1.1 Biblioteca Publica din s.Baius, reprezentata de Mateciuc
Eleonora,inchei acod de parteneriat cu primaria din
s.Baius ,reprezentat primarul satului Baius Topal
Alexandra.Partile au inchiat prezentul acord cu privire la
urmatoarele ;

2.ACORDUL
2.1 Acordul este prezentul document pentru partile
semnatoare valabil in perioada mentionata de
timp.Prezentul acord poate fi complimentat si notat cu
diverse anexe care vor constetui partile integrate.
2.2 Acordul poate fi completat cu acorduri specifice
referitoare la crearea si finantarea a unor proiecte noi
dezvoltate.

3.OBIECTUL ACORDULUI
3.1 Obictul acordului il constituie cooperarea eficienta si de
lunga durata in vederea implimentarii proiectilor sociale si
educationale din comunitate programelor si activitatilor de
voluntariat,avind ca finalitate consolidarea abilitatilor
parentare in educarea copiilor, sporirea activismului
comunitatii.
4.PRINCIPIILE ACORDULUI