Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Misiunea si obiectivele Bibliotecii Publice


Misiunea;
Fiecarui membru a societatii---acces liber si egal la
serviciile informationale.
Obiectivele bibliotecii;
-----Asigurarea dreptului la informative si accesul la
internet;
-----Participarea active la toate activitatile care se
petrec in localitate ,la cele mai de amploare sarbatori;
-----Contribuirea la pastrarea ,valorificarea si
promovarea istoriei localitatii;
-----Sustinerea crearii deprinderilor de lectura la copii.
2.Prioritatile anului 2020
In anul 2020 biblioteca din s.Baius are urmatoarele
prioritati;
-----Actualizarea cadrului de reglementare a bibliotecii
in conformitate noua Lege cu privire la biblioteci
nr.160 din 20.07.2017
-----Implicarea membrilor comunitatii in activitatea
bibliotecii si in crearea continuturilor.