Sunteți pe pagina 1din 2

5.1.

4 Sa facelizeze accesul gratuit la colectiile


Bibliotecii,extinderea ofertei de servicii prin implimentarea
noilor proecte educationale.
5.1.5 Sa implice in desfasurarea programului activitatilor
social-culturale pe o perioada determinata a acordului.
5.1.6 Sa se asigure transparent si flexibil in desfasurarea
programelor.

6.COMUNICAREA SI CARACTERUL
COFIDENTIAL
6.1 In scopul implimentarii activitatilor.Partile;
6.1.1 Se angajeaza sa asigure cooperare, comunicare si
coordonarea eficienta,permanenta si continua a actiunilor
pe parcursul implimentarii proectilor.
6.1.2 Se oblige sa se facilizeze schimbul de informatii si
utilizarea informatiei pentru planificare, desfasurarea si
monitorizarea activitatilor din cadrul proectelor atit la nivel
national cit si local.
6.1.3 Partile pastreaza confidentialitatea in ceea ce priveste
orce chestiune sau informative pe care o vor detine ca
rezultat al incheerii prezentului accord.
6.1.4 Partile isi exprima acordul sa se respecte cerintele
privind datele cu character personal prevazute de legislatia
in vigoare si permite prelucrarea datelor benificiarilor cu
consetamintul lor prealabil.