Sunteți pe pagina 1din 6

Instituţia Publică Gimnaziul Negurenii Vechi

EVALUARE INIŢIALĂ LA MATEMATICĂ


SCRISĂ ÎN CLASA A IV-a ,Semestrul I

Varianta I

Numele, prenumele elevului_________________________ Clasa a-IV-a Data _______

Test de evaluare inițială

Itemi Punctaj
1. Calculează, apoi efectuează proba: L0123456

254 x 3 = 326:4 = 872:8 =

2. Află numerele necunoscute: L01234

x + 287 = 900 a : 2 = 377

3. Numerotează ordinea efectuării operaţiilor şi rezolvă exerciţiul: L012345

734-(384+235:5x3)=
4.Completează tabela : L0123

F. 8 4
F. 45 7
P. 720 707
5. Rezolvă problema cu justificări: L012345

Dacă 5 rochii costă 945 lei, cât vor costa 3 rochii de același fel.

Răspuns:________________________________________________________
_______________________________________________________ .
Instituţia Publică gimnaziul Negurenii Vechi
EVALUARE INIȚIALĂ LA MATEMATICĂ
SCRISĂ ÎN CLASA A IV-a , Semestrul I _____________________

Varianta II

Numele, prenumele elevului_________________________ Clasa a-IV-a Data _______

Test de evaluare inițială

Itemi Punctaj
1. Calculează, apoi efectuează proba: L0123456

323 :4 = 628:6 = 197x4=

2. Află numerele necunoscute:


L01234
x – 385 = 208 a x 3 = 762

L012345
3 . Numerotează ordinea efectuării operaţiilor şi rezolvă exerciţiul:

617-(245+141:3x4) =
L0123

4. Completează tabela :

Deimp 974 606


.
Împ. 2 3
Cât 522 6

5. Rezolvă problema cu justificări: L012345


Dacă 6 ghiozdane costă 858 lei, cât vor costa 4 ghozdane de același fel.

Răspuns:________________________________________________________
_______________________________________________________ .
Instituţia Publică Gimnaziul Negurenii Vechi
EVALUARE INIȚIALĂ LA MATEMATICĂ
SCRISĂ ÎN CLASA A IV-a ,Semestrul I 10.09.2018

Subcompetențe:

2.7 Completarea unor tabele sau scheme în care se organizează probleme, exerciţii.
3.1 Efectuarea operaţiilor de înmulţire şi împărţire în concentrul 0-1000, fără şi cu trecere peste
ordin.
3.2 Explicarea modului de calcul şi a ordinii efectuării operaţiilor în exerciţii cu, cel mult, trei operaţii,
cu şi fără paranteze.
3.5 Rezolvarea problemelor cu plan sau cu justificări, prin exerciţiu

Obiective operaționale:

- să completeze tabele cu numerele necunoscute;

- să determine ordinea efectuării operațiilor și apoi să calculeze ;

- să rezolve probleme cu plan,cu justificari, prin exercițiu;

- să efectueze înmulțiri și împărțiri cu treceri peste ordin;

Barem de apreciere

Nr.item Variante corecte Punctaj acordat

Varianta I Varianta II

Itemul I 254 x 3 = 762 323 :4 = 80rest3 6 puncte


762:3= 254 se acordă câte un punct
326:4 = 81 rest2 80x4+3=323 pentru fiecare număr
81x4+2=326 628:6 = 104rest4 determinat corect și cite un
872:8 = 109 punct pentru proba
109x8=872 104x6+4=628 efectuată corect
197x4=788

788:4=197

Itemul II x=613 x=593 4 puncte


a=754 a=254 se acordă câte un punct
pentru fiecare număr
determinat și cite un punct
pentru opera ția efectuată
corect
Itemul III 734-(384+235:5x3)= 617-(245+141:3x4) = 5 puncte
235:5=47 141:3=47 se acordă câte un punct
47x3=141 47x4=188 pentru fiecare operatie
384+141=525 245+188=433 rezolvată corect și un punct
734-525=209 617-433=184 pentru numerotarea
corectă a operațiilor
Itemul IV Variant I 3 puncte
F. 8 4 101
F. 45 180 7 se acordă un punct
P. 360 720 707 pentru fiecare număr
Variant II determinat corect
D 974 1566 606
Î 2 3 101
C 487 522 6
Itemul V 1)945lei:5=189lei – 5 puncte
costă o rochie Se acordă câte un punct
2)189lei x 3= 567lei – pentru fiecare operaţie
costă 3 rochii aleasă corect și rezultat
Răspuns: 3 rochii corect.
costă 567 lei Se acordă un punct pentru
justificări corecte şi un punct
pentru răspuns corect şi
complet.

Convertirea punctelor în note

Nota FB B S

Punctaj
23-21 20-14 13-7
23 puncte

Rezultatele clasa a IV-a

Pe Au Pe F B B S Media % %
listă scris calităţi însuşitei
i

AU COMIS GREŞELI:

Itemul 1 Itemul 2 Itemul 3 Itemul 4 Itemul 5

Învăţător: Ilchiu Silva