Sunteți pe pagina 1din 1
©) bb dializa losie 2 OF 03 Redactia Sinatate INFO ‘Stimatd doamna Elena Cioina, ‘Ca urmare a solicitarl de informatie, compania BB-Dializé S.R.L Va comunicd urmdtoarele réspunsuri: in contract semnat cu CNAM, de la fondarea institutiei p in acest moment, adica inclusiv cel din 20207 In conformitate cu aliniatul 2, art, 13 al Legi cu privire la asigurare obligatorie de asistenté medicalé va comunicdm: Compania B8-Dializa SRL este institutie medicala privata care a semnat contractul nr. 05-08/437 din data de 31.12.2019 pentru servicii AMSP in valoare de 186 803 640,00 lei. Informatia este publicaté pe site- Ul CNAM si urmeaz sa fie pezentata pe site-ul dializa.md De ce informatia despre contractul cu CNAM nu a fost prezentata pnd in 2020? In conformitate cu art 4 aliniatul 8 al Legi cu privie la asigurare obligatorie, revizuité in 2019 Prestatorii de servicii medicale din sistemul asigurarilor obligatorii de asistent& medical sint prestatorii de servicii medicale ppublici si privati care au incheiat contract de acordare a asistentei medicale. Mentionarea prestatorilor privati contextul acestellegi a fost facut’ in 2019, modificarea intrand in vigoare pe 22.02.2019. Cand a fost semnat contractul cu CNAM? 31.12.2019 Care este spectrul servi 9 finantate de bani publici? ‘AMSP ati pacienti urmeaza si beneficieze in acest an de servicii de dializé in toate cele 4 centre pe care le detineti? Cuma fost estimat numarul beneficiarilor pentru acest an? ‘In prezent in serviciul de dializé prestat de compania 88-Dializé sunt incadrati 640 de pacienti. Dup demararea proiectului parteneriatului public-privatindicii tratamentului specializat cu R, Moldova constituie 230 Pacientla 1 min locuitori, comparativ cu 196,6 la inceputul anului 2019 si 137 in 2015, cauzat de o ipsa acuté a locurilor i , cauza care a si stat la baza proiectului de parteneriat public privat pentru servicii de dializa, Cresterea numérului de ,|ocuri la dalza” ne apropie de indi includeri in servciul de dialz8 din {firile Europei de Est ‘Va muttumim pentru interesul manifestat. Cu respect, Eduard PLAMADEALA, Director general ,B8-Dializa” S.R.L. ey Cee ue)