Sunteți pe pagina 1din 1

APĂRAREA NBC

1. Factorii distructivi ai exploziei nucleare sunt: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) emisia de lumină, unda de şoc, contaminarea radioactivă
b) radiaţia penetrantă, impulsul electromagnetic
c) tipul de fuziune a exploziei nucleare

2. Din mijloacele de protecţie a pielii fac parte: (care ?)

3. Distanţa de 1 km unda de şoc o parcurge în: (cît timp ?)

4. Aparatul destinat pentru măsurarea nivelurilor de radiaţie gama şi de contaminare radioactivă a


diferitelor suprafeţe este:

5. În maşinile de luptă BMP-1, BMD-1 sunt instalate aparatul de cercetare radioactivă şi chimică:

6. Arma chimică constituie un mijloc de distrugere în masă a personalului. Baza armei chimice o
constituie:

7. Protecţia personalului împotriva radiaţiei penetrante se asigură prin folosirea:

8. Din mijloacele individuale de protecţie a aparatului respirator fac parte: (care ?)

9. Trecerea zonelor (raioanelor) contaminate radioactiv se execută: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) pe jos în dispozitivul premărgător de luptă sau lanţ de trăgători
b) pe mijloace de transport, prin traversarea rapidă fără a aştepta scăderea nivelului de radiaţie
c) prin ocolirea raioanelor cu niveluri mari de radiaţie

10. Completul de dozimetri individuali DP-22B, DP70M este destinat pentru:

11. Mantaua de protecţie din componenţa CMP cu masca antigaz poate fi folosită: (evidenţiaţi răspunsul
incorect)
a) în formă de pelerină
b) îmbrăcată pe mâneci în formă de combinezon
c) în formă de umbrelă

12. Mantaua de protecţie din componenţa CMP cu masca antigaz se îmbrăcă pe mâneci la comanda:

13. Completul militar pentru cercetare chimică (VPHR) este destinat pentru:

14. Ciorapii de protecţie se confecţionează de:

15. Tratarea specială parţială include: (ce activităţi)