Sunteți pe pagina 1din 58

______________________ _____________ Varianta Test 1

Numele, prenumele pluton

1. Pistolul – mitralieră AKM este destinat pentru:


a) executarea exerciţiilor de front cu arma
b) nimicirea blindatelor inamicului
c) nimicirea forţei vii şi mijloacelor de foc a inamicului

2. Aruncătorul de grenade antitanc portativ RPG-7 este destinat pentru: (evidenţiaţi răspunsul
incorect)
a) distrugerea tancurilor, autotunurilor de toate tipurile şi altor mijloace (obiective) blindate ale inamicului
b) indicarea obiectivelor si corectarea focului, precum si nimicirea forţei vii a inamicului
c) nimicirea forţei vii ale inamicului, ce se află în adăposturi de tip uşor şi de campanie

3. Grenadele explozive de mână RGD-5, RG-42 sânt destinate pentru:


a) nimicirea tancurilor, autotunurilor, transportoarelor blindate, autoblindatelor inamicului
b) lovirea forţei vii a inamicului în lupta de apărare
c) distrugerea lucrărilor de apărare permanente şi de campanie

4. Focul concentrat din pistoale şi puşti mitraliere Kalaşnikov se execută la distanţe:


a) până la 500m.
b) până la 600m
c) până la 1000m

5. Mitraliera de calibru mare Vladimirov КPVT are calibrul:


a) 73 mm.
b) 14,5 mm.
c) 7,62 mm.

6. Distanţa de tragere după înălţător mitralierei PKM (PKB, PKS):


a) până la 1500 m.
b) până la 1300 m.
c) până la 1000 m.

7. Distanta loviturii directe puştii mitralieră AK-74 asupra ţintei alergând:


a) 525 m.
b) 540 m.
c) 625 m.

8. Cadenţa de tragere practică mitralierei KPVT:


a) 100 lov/min
b) 70-80 lov/min
c) 30 lov/min

9. Capacitatea încărcătorului puştii mitralieră RPK-74:


a) 75 cartuşe
b) 45 cartuşe
c) 40 cartuşe

10. Masa grenadei RGD-5:


a) 600 gr.
b) 420 gr.
c) 310 gr.

11. Distanţa medie de aruncare a grenadei F-1:


a) 15-20 m.
b) 35-45 m.
c) 40-50 m.

12. Timpul de întârziere funcţionării amorsorului (focosului) grenadelor de mână UZRGM:


a) 3,2 – 4,2 sec.
b) 4,2 – 5,2 sec.
c) 5,2 – 6,2 sec

13. Motorul reactiv al loviturilor pentru aruncătoarelor de grenade asigură:


a) nimicirea obiectivului (ţintei),
b) mişcarea loviturii pe traiectoria de zbor (spre ţintă)
c) ieşirea loviturii din ţeava aruncătorului

14. În care punct semnele convenţionale sunt enumerate corect?


a) puşca cu lunetă, pistol-mitralieră, mitralieră
b) pistol-mitralieră, puşcă cu lunetă, mitralieră
c) mitralieră, puşca cu lunetă, pistol-mitralieră

15. Glonţul trasor este destinat pentru:


a) indicarea obiectivelor si corectarea focului, precum si nimicirea forţei vii a inamicului
b) lovirea obiectivelor uşor blindate, precum si pentru aprinderea lichidelor inflamabile ce se afta după
blindajul străpuns
c) aprinderea lichidelor inflamabile în ambalaj de metal cu grosimea pereţilor de pana la 3 mm, precum si
materialelor uşor inflamabile

16. Ghinturile ţevii armelor servesc pentru:


a) micşorarea reculului armei
b) asigurarea tragerii cu cartuşe oarbe (de manevră)
c) imprimarea glonţului mişcare de rotaţie

17. Ordinea demontării incomplete a pistolului-mitralieră AK-74 este următoarea:


a) se scoate penarul, vergeaua, se verifică dacă este cartuş în detunător, ......;
b) se scoate încărcătorul, se verifică dacă este cartuş în detunător, se scoate penarul, vergeaua, ,........
c) se scoate penarul, vergeaua, încărcătorul, se verifică dacă este cartuş în detunător, ........;

18. În tir sau pe câmpul de tragere, focul se deschide:


a) numai cu permisiunea şi la comandă comandantului de grupă
b) numai cu permisiunea şi la comandă conducătorului tragerilor
c) numai cu permisiunea şi la comandă distribuitorului de muniţii

19. Grenadele de mâna se pregătesc pentru întrebuinţare (se înşurubează amorsoarele):


a) de sinestatator, în dependenţă de situaţia de luptă
b) la comanda conducătorul tragerilor (comandantului) “Înainte” sau “În atac – Înainte”
c) la comanda conducătorul tragerilor (comandantului) “Pregătiţi grenadele”

20. Gruparea loviturilor se consideră normală dacă: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) toate cele patru găuri intră într-o circumferinţă cu diametrul de 15 cm.
b) toate trei găuri (cu una desprinsă) intră într-o circumferinţă cu diametrul de 15 cm.
c) toate două găuri (cu două desprinse) intră într-o circumferinţă cu diametrul de 15 cm.

______________________ _____________ Varianta Test 2


Numele, prenumele pluton

1. Puşca cu lunetă SVD este destinată pentru:


a) executarea exerciţiilor de front cu arma
b) nimicirea diferitelor ţinte izolate, mobile, neacoperite şi mascate
c) nimicirea blindatelor inamicului

2. Grenadele explozive de mână cu acţiune fuzantă sânt destinate pentru:


a) lovirea cu schije a forţei vii a inamicului în lupta apropiată (ofensivă, apărare)
b) distrugerea lucrărilor de apărare permanente şi de campanie
c) lupta împotriva tancurilor, autotunurilor, transportoarelor blindate, autoblindatelor inamicului

3. Grenada cumulativă de mână RKG-3 este destinată pentru: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) lovirea forţei vii a inamicului în lupta de apărare
b) distrugerea tancurilor, autotunurilor, transportoarelor blindate, autoblindatelor inamicului
c) distrugerea lucrărilor de apărare permanente şi de campanie

4. Pistolul-mitralieră AK-74 are calibrul:


a) 5,45 mm
b) 7,62 mm
c) 9,0 mm

5. Distanţa de tragere după înălţător pistolului-mitralieră AKM:


a) până la 1500 m.
b) până la 1300 m.
c) până la 1000 m.

6. Distanţa de tragere cu PG-15V din tunul cu ţeava lisă 2A28 „Grom" cal. 73 mm:
a) până la 2000 m.
b) până la 1000 m.
c) până la 1300 m.

7. Cadenţa de tragere (în serie) practică pistolului-mitralieră AKM:


a) 100 lov/min
b) 150 lov/min
c) 250 lov/min

8. Instalaţia de rachete antitanc dirijate RATD “Maliutka” este instalată pe: (evidenţiaţi răspunsul
incorect)
a) BMD-1
b) BMP-1
c) TAB-71M, BTR-60PB

9. Muniţiile pentru pistolul-mitralieră AK-74:


a) cartuş 5,45 x 39mm
b) cartuş 7,62 x 39mm
c) cartuş 7,62 x 54mmR

10. Masa grenadei de mână F-1:


a) 310 gr.
b) 420 gr.
c) 600 gr.

11. Distanţa medie de aruncare a grenadei RKG-3:


a) 40-50 m.
b) 30-40 m.
c) 15-20 m.

12. Grenada cumulativă antitanc de mână PKГ-3 explodează


a) peste 3,2 - 4,2 sec. după aruncare
b) la 1,5 - 2,0 m. deasupra solului
c) la lovirea obiectivului

13. Poate folosi puşca-mitralieră RPK încărcătoare-sector cu capacitatea 30 cartuşe pentru pistol-
mitraliera AKM?
a) poate numai prin adaptor
b) da
c) nu

14. În care punct semnele convenţionale sunt enumerate corect?


a) Aruncător de grenade (AG-9), tun antitanc, aruncător de bombe
b) Tun antitanc, aruncător de bombe, aruncător de grenade (AG-9)
c) Aruncător de bombe, aruncător de grenade (AG-9), tun antitanc

15. Glonţul incendiar este destinat pentru:


a) indicarea obiectivelor si corectarea focului, precum si nimicirea forţei vii a inamicului
b) lovirea obiectivelor uşor blindate, precum si pentru aprinderea lichidelor inflamabile ce se afta după
blindajul străpuns
c) aprinderea lichidelor inflamabile în ambalaj de metal cu grosimea pereţilor de pana la 3 mm, precum si
materialelor uşor inflamabile

16. Când lungimea ţevii şi greutatea încărcăturii de pulbere sunt constante viteza iniţială a glonţului
va fi mai mare în caz că:
a) viteza iniţială nu depinde de greutatea glonţului
b) greutatea glonţului este mai mare
c) greutatea glonţului este mai mică

17. Se interzice categoric: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) a încărca arma cu cartuşe de luptă sau oarbe până la comanda conducătorului tragerii şi semnalul „Foc”
b) a îndrepta arma, indiferent de faptul dacă e încărcată sau nu, în direcţia oamenilor sau în direcţia apariţiei
lor posibile şi în spatele tirului
c) a executa tragerea cu cartuşe oarbe fără de dispozitivul (bucşa) de tragere cu cartuşe oarbe

18. Tragerea se interzice:


a) după semnalul ,,Încetaţi tragerea" şi ridicarea fanionului alb
b) după ridicarea fanionului roşu
c) asupra ţintelor deteriorate

19. Încercarea pistol-mitralierei prin tragere şi aducerea la bătaia normală se efectuează prin tragere
asupra ţintei de reglaj, care se instalează la distanţa:
a) 50 m.
b) 75 m.
c) 100 m.

20. Curăţirea armei se efectuează: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) în zilele de parc şi gospodărie
b) după tragerea cu cartuşe de luptă sau oarbe
c) în timpul stabilit de programul zilnic

______________________ _____________ Varianta Test 3


Numele, prenumele pluton
1. Puşca mitralieră RPK-74 este destinată pentru:
a) nimicirea forţei vii şi mijloacelor de foc a inamicului
b) nimicirea forţei vii şi mijloacelor blindate ale inamicului
c) lovirea mijloacelor de foc şi blindatelor inamicului

2. Grenadele cumulative de mână cu efect directiv sânt destinate pentru: (evidenţiaţi răspunsul
incorect)
a) lupta împotriva tancurilor, autotunurilor, transportoarelor blindate, autoblindatelor inamicului
b) distrugerea lucrărilor de apărare permanente şi de campanie
c) lovirea cu schije a forţei vii a inamicului în lupta apropiată (ofensivă, apărare)

3. Focul efectiv pistolului – mitralieră AKM asupra ţintelor terestre:


a) până la 500m.
b) până la 600m
c) până la 1000m

4. Pistolul-mitralieră AKM are calibrul:


a) 5,45 mm
b) 7,62 mm
c) 9,0 mm

5. Distanţa de tragere după înălţător pistolului-mitralieră AK-74:


a) până la 1500 m.
b) până la 1300 m.
c) până la 1000 m.

6. Distanţa de tragere din aruncătorul de grenade antitanc portativ RPG-7:


a) până la 1300 m
b) până la 1000 m.
c) până la 500 m.

7. Cadenţa de tragere practică puştii cu lunetă SVD:


a) 150 lov/min
b) 100 lov/min
c) 30 lov/min

8. Capacitatea încărcătorului pistolului-mitralieră AKM:


a) 10 cartuşe
b) 30 cartuşe
c) 75 sau 40 cartuşe

9. Muniţiile folosite pentru puşca cu lunetă SVD:


a) cartuş 5,45 x 39mm
b) cartuş 7,62 x 39mm
c) cartuş 7,62 x 54mmR

10. Masa grenadei de mână de tip RKG-3:


a) 1070 gr.
b) 600 gr.
c) 420 gr.

11. Raza efectului omorâtor al schijelor grenadei RG-42:


a) 200 m.
b) 100 m.
c) 25 m.

12. Pentru distrugerea sau deteriorarea maşinilor de luptă, tancurilor prin perforarea blindajului sânt
folosite:
a) loviturile cumulative (PG-7VS, PG-7VL, PG-15V)
b) loviturile thermobarice (TBG-7V)
c) loviturile cu schije (ОG-7V, OG-15V)

13. Mitraliere de curs PKT (două) sunt instalate pe maşinile de luptă:


a) BMP-1
b) BMD-1
c) BTR-80

14. În care punct semnele convenţionale sunt enumerate corect?


a) TAB, tanc, MLI (MLD)
b) Tanc, MLI (MLD), TAB
c) MLI (MLD), TAB, tanc

15. Viteza iniţială a glontelui se numeşte:


a) viteza glontelui la înşurubarea lui în ghinturi
b) viteza pe care o are glontele în momentul ieşirii din canalul ţevii (la gura ţevii)
c) viteza crescândă a glontelui în canalul ţevii

16. Recul se numeşte:


a) presiunea aerului asupra glontelui
b) poziţia pe care o capătă axa ţevii în momentul plecării glontelui din canalul ţevii.
c) mişcarea armei înapoi în momentul tragerii

17. Focul încetează imediat de sine stătător sau la comanda conducătorului tragerii în următoarele
cazuri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) la apariţia semnelor de deteriorare a ţintei
b) la apariţia oamenilor, maşinilor, animalelor în câmpul de ţinte
c) la apariţia avioanelor şi helicopterelor la înălţimi mici deasupra tragerilor

18. În tir sau pe câmpul de tragere arma se descarcă:


a) de sine stătător după executarea tragerilor
b) la comanda distribuitorului de muniţii
c) la comanda conducătorului tragerilor

19. Încercarea pistolului-mitralieră prin tragere şi aducerea lui la bătaia normală se efectuează prin
tragere asupra:
a) ţintei alergând nr. 8
b) ţintei de reglaj sau dreptunghiului negru cu înălţimea 35cm şi lăţimea 25 cm.
c) ţintei piept nr. 4 cu cercuri

20. Pentru curăţire şi ungerea armei la temperaturi mai sus de - 5ºC se foloseşte:
a) uleiul de arme (unsoarea lichidă)
b) unsoarea de arme
c) benzină sau motorină

______________________ _____________ Varianta Test 4


Numele, prenumele pluton
1. Mitraliera de calibru mare Vladimirov КPVT cal. 14,5 mm este destinată pentru: (evidenţiaţi
răspunsul incorect)
a) nimicirea tancurilor, autotunurilor şi altor mijloace (obiective) blindate ale inamicului
b) nimicirea obiectivelor uşor blindate (transportoarelor, tunurilor antitanc, automobilelor blindate)
c) nimicirea forţei vii şi aparatelor de zbor la înălţimi mici (până la 1500 m.)

2. În dependenţă de raza de împrăştiere a schijelor grenadele se împart în: (evidenţiaţi răspunsul


incorect)
a) grenade ofensive
b) grenade defensive
c) grenade cumulative

3. Focul efectiv puştii – mitralieră RPK-74 asupra ţintelor terestre:


a) până la 500m.
b) până la 600m
c) până la 1000m

4. Rezerva de muniţii pentru BMD-1:


a) 16 lovituri pentru tunul 2A28 „Grom”, 1 RATD „Maliutka”, 2000 cartuşe pentru mitraliera KPVT
b) 5 lovituri pentru RPG-7, 600 cartuşe (4 cutii) pentru PKM, 6000 cartuşe pentru mitraliera KPVT
c) 40 lovituri pentru tunul 2A28 „Grom”, 4 RATD „Maliutka”, câte 2000 cartuşe pentru fiecare mitralieră
PKT

5. Distanţa de tragere după înălţător puştii mitralieră RPK-74:


a) până la 1500 m.
b) până la 1300 m.
c) până la 1000 m.

6. Distanta loviturii directe pistolului-mitralieră AKM asupra ţintei alergând:


a) 525 m.
b) 540 m.
c) 625 m.

7. Cadenţa de tragere (în serie) practică puştii mitralieră RPK-74:


a) 150 lov/min
b) 250 lov/min
c) 100 lov/min

8. Capacitatea încărcătorului puştii cu lunetă SVD:


a) 10 cartuşe
b) 30 cartuşe
c) 75 sau 40 cartuşe

9. Muniţiile folosite pentru mitraliera PKM, PKT:


a) cartuş 5,45 x 39mm
b) cartuş 7,62 x 39mm
c) cartuş 7,62 x 54mmR

10. Distanţa medie de aruncare a grenadei RG-42:


a) 35-45 m.
b) 30-40 m.
c) 15-20 m.
11. Raza efectului omorâtor al schijelor grenadei RGD-5:
a) 25 m.
b) 100 m.
c) 200 m.
12. Pentru nimicirea efectivului în teren descoperit, în lucrări de fortificaţie de campanie sau încăperi
prin unda de şoc şi căldură imensă sânt folosite:
a) loviturile cumulative (PG-7VS, PG-7VL, PG-15V)
b) loviturile thermobarice (TBG-7V)
c) loviturile cu schije (ОG-7V, OG-15V)

13. Maşina de luptă BMD-1 este dotată cu:


a) tun 2A28 „Grom” calibru 73 mm, 3 mitraliere 7,62 mm PKT, instalaţia RATD 9M14M „Maliutka”
b) tun 2A28 „Grom” calibru 73 mm, 2 mitraliere 7,62 mm PKT, instalaţia RATD 14M9A „Vâstrel”
c) tun 2A28 „Grom” calibru 73 mm, 1 mitralieră 7,62 mm PKT, mitralieră 14,5 mm KPVT

14. La cartuşul cu glonţ trasor, vârful glonţului este de culoarea:


a) roşie
b) verde
c) neagră

15. Balistica interioară studiază:


a) procesele ce se produc în timpul tragerii, îndeosebi în timpul mişcării glonţului în canalul ţevii
b) mişcarea glonţului în aer
c) regulile de tragere de pe loc

16. Acţiunea vântului lateral asupra traiectoriei mişcării glontelui:


a) vântul din dreapta, glontele se mişcă spre dreapta
b) vântul din dreapta, se măreşte distanţa de zbor
c) vântul din dreapta glontele se mişca spre stânga

17. Focul încetează imediat de sine stătător sau la comanda conducătorului tragerii în următoarele
cazuri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) ridicarea fanionului alb (noaptea - felinarul) la punctul de comandă
b) apariţia incendiului cauzat de tragere
c) la ridicarea fanionului roşu (noaptea - felinarul) la punctul de comandă

18. Încărcarea armei pe aliniamentul de tragere se execută: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) de sine stătător
b) la comanda "Încărcaţi armele"
c) la comanda “Pe aliniamentul de tragere - Marş”

19. Punctul de ochire asupra ţintei de reglaj la încercarea bătăii armei este:
a) mijlocul limitei de jos a ţintei de reglaj (dreptunghiului negru)
b) centrul ţintei de reglaj (dreptunghiului negru)
c) depinde de poziţia înălţătorului

20. Comandantul de grupă are următoarele obligaţii: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) să urmărească existenţa armamentului, tehnicii militare, bunurilor materiale, să le controleze zilnic şi să le
întreţină în ordine şi bună stare
b) să raporteze zilnic comandantului de unitate despre numărul militarilor bolnavi şi să prezinte militarii care
invocă probleme de sănătate medicului
c) să cunoască partea materială, regulile de exploatare a armamentului, a tehnicii militare şi a altor materiale
ale grupei

______________________ _____________ Varianta Test 5


Numele, prenumele pluton

1. Pistolul – mitralieră AKM este destinat pentru:


a) executarea exerciţiilor de front cu arma
b) nimicirea blindatelor inamicului
c) nimicirea forţei vii şi mijloacelor de foc a inamicului

2. Aruncătorul de grenade antitanc portativ RPG-7 este destinat pentru: (evidenţiaţi răspunsul
incorect)
a) distrugerea tancurilor, autotunurilor de toate tipurile şi altor mijloace (obiective) blindate ale inamicului
b) indicarea obiectivelor si corectarea focului, precum si nimicirea forţei vii a inamicului
c) nimicirea forţei vii ale inamicului, ce se află în adăposturi de tip uşor şi de campanie

3. Grenadele explozive de mână RGD-5, RG-42 sânt destinate pentru:


a) nimicirea tancurilor, autotunurilor, transportoarelor blindate, autoblindatelor inamicului
b) lovirea forţei vii a inamicului în lupta de apărare
c) distrugerea lucrărilor de apărare permanente şi de campanie

4. Focul concentrat din pistoale şi puşti mitraliere Kalaşnikov se execută la distanţe:


a) până la 500m.
b) până la 600m
c) până la 1000m

5. Mitraliera de calibru mare Vladimirov КPVT are calibrul:


a) 73 mm.
b) 14,5 mm.
c) 7,62 mm.

6. Distanţa de tragere după înălţător mitralierei PKM (PKB, PKS):


a) până la 1500 m.
b) până la 1300 m.
c) până la 1000 m.

7. Distanta loviturii directe puştii mitralieră AK-74 asupra ţintei alergând:


a) 525 m.
b) 540 m.
c) 625 m.

8. Cadenţa de tragere practică mitralierei KPVT:


a) 100 lov/min
b) 70-80 lov/min
c) 30 lov/min

9. Capacitatea încărcătorului puştii mitralieră RPK-74:


a) 75 cartuşe
b) 45 cartuşe
c) 40 cartuşe

10. Masa grenadei RGD-5:


a) 600 gr.
b) 420 gr.
c) 310 gr.

11. Distanţa medie de aruncare a grenadei F-1:


a) 15-20 m.
b) 35-45 m.
c) 40-50 m.
12. Timpul de întârziere funcţionării amorsorului (focosului) grenadelor de mână UZRGM:
a) 3,2 – 4,2 sec.
b) 4,2 – 5,2 sec.
c) 5,2 – 6,2 sec

13. Motorul reactiv al loviturilor pentru aruncătoarelor de grenade asigură:


a) nimicirea obiectivului (ţintei),
b) mişcarea loviturii pe traiectoria de zbor (spre ţintă)
c) ieşirea loviturii din ţeava aruncătorului

14. În care punct semnele convenţionale sunt enumerate corect?


a) puşca cu lunetă, pistol-mitralieră, mitralieră
b) pistol-mitralieră, puşcă cu lunetă, mitralieră
c) mitralieră, puşca cu lunetă, pistol-mitralieră

15. Glonţul trasor este destinat pentru:


a) indicarea obiectivelor si corectarea focului, precum si nimicirea forţei vii a inamicului
b) lovirea obiectivelor uşor blindate, precum si pentru aprinderea lichidelor inflamabile ce se afta după
blindajul străpuns
c) aprinderea lichidelor inflamabile în ambalaj de metal cu grosimea pereţilor de pana la 3 mm, precum si
materialelor uşor inflamabile

16. Ghinturile ţevii armelor servesc pentru:


a) micşorarea reculului armei
b) asigurarea tragerii cu cartuşe oarbe (de manevră)
c) imprimarea glonţului mişcare de rotaţie

17. Ordinea demontării incomplete a pistolului-mitralieră AK-74 este următoarea:


a) se scoate penarul, vergeaua, se verifică dacă este cartuş în detunător, ......;
b) se scoate încărcătorul, se verifică dacă este cartuş în detunător, se scoate penarul, vergeaua, ,........
c) se scoate penarul, vergeaua, încărcătorul, se verifică dacă este cartuş în detunător, ........;

18. În tir sau pe câmpul de tragere, focul se deschide:


a) numai cu permisiunea şi la comandă comandantului de grupă
b) numai cu permisiunea şi la comandă conducătorului tragerilor
c) numai cu permisiunea şi la comandă distribuitorului de muniţii

19. Grenadele de mâna se pregătesc pentru întrebuinţare (se înşurubează amorsoarele):


a) de sinestatator, în dependenţă de situaţia de luptă
b) la comanda conducătorul tragerilor (comandantului) “Înainte” sau “În atac – Înainte”
c) la comanda conducătorul tragerilor (comandantului) “Pregătiţi grenadele”

20. Gruparea loviturilor se consideră normală dacă: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) toate cele patru găuri intră într-o circumferinţă cu diametrul de 15 cm.
b) toate trei găuri (cu una desprinsă) intră într-o circumferinţă cu diametrul de 15 cm.
c) toate două găuri (cu două desprinse) intră într-o circumferinţă cu diametrul de 15 cm.

______________________ _____________ Varianta Test 6


Numele, prenumele pluton

1. Puşca cu lunetă SVD este destinată pentru:


a) executarea exerciţiilor de front cu arma
b) nimicirea diferitelor ţinte izolate, mobile, neacoperite şi mascate
c) nimicirea blindatelor inamicului

2. Grenadele explozive de mână cu acţiune fuzantă sânt destinate pentru:


a) lovirea cu schije a forţei vii a inamicului în lupta apropiată (ofensivă, apărare)
b) distrugerea lucrărilor de apărare permanente şi de campanie
c) lupta împotriva tancurilor, autotunurilor, transportoarelor blindate, autoblindatelor inamicului

3. Grenada cumulativă de mână RKG-3 este destinată pentru: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) lovirea forţei vii a inamicului în lupta de apărare
b) distrugerea tancurilor, autotunurilor, transportoarelor blindate, autoblindatelor inamicului
c) distrugerea lucrărilor de apărare permanente şi de campanie

4. Pistolul-mitralieră AK-74 are calibrul:


a) 5,45 mm
b) 7,62 mm
c) 9,0 mm

5. Distanţa de tragere după înălţător pistolului-mitralieră AKM:


a) până la 1500 m.
b) până la 1300 m.
c) până la 1000 m.

6. Distanţa de tragere cu PG-15V din tunul cu ţeava lisă 2A28 „Grom" cal. 73 mm:
a) până la 2000 m.
b) până la 1000 m.
c) până la 1300 m.

7. Cadenţa de tragere (în serie) practică pistolului-mitralieră AKM:


a) 100 lov/min
b) 150 lov/min
c) 250 lov/min

8. Instalaţia de rachete antitanc dirijate RATD “Maliutka” este instalată pe: (evidenţiaţi răspunsul
incorect)
a) BMD-1
b) BMP-1
c) TAB-71M, BTR-60PB

9. Muniţiile pentru pistolul-mitralieră AK-74:


a) cartuş 5,45 x 39mm
b) cartuş 7,62 x 39mm
c) cartuş 7,62 x 54mmR

10. Masa grenadei de mână F-1:


a) 310 gr.
b) 420 gr.
c) 600 gr.

11. Distanţa medie de aruncare a grenadei RKG-3:


a) 40-50 m.
b) 30-40 m.
c) 15-20 m.

12. Grenada cumulativă antitanc de mână PKГ-3 explodează


a) peste 3,2 - 4,2 sec. după aruncare
b) la 1,5 - 2,0 m. deasupra solului
c) la lovirea obiectivului

13. Poate folosi puşca-mitralieră RPK încărcătoare-sector cu capacitatea 30 cartuşe pentru pistol-
mitraliera AKM?
a) poate numai prin adaptor
b) da
c) nu

14. În care punct semnele convenţionale sunt enumerate corect?


a) Aruncător de grenade (AG-9), tun antitanc, aruncător de bombe
b) Tun antitanc, aruncător de bombe, aruncător de grenade (AG-9)
c) Aruncător de bombe, aruncător de grenade (AG-9), tun antitanc

15. Glonţul incendiar este destinat pentru:


a) indicarea obiectivelor si corectarea focului, precum si nimicirea forţei vii a inamicului
b) lovirea obiectivelor uşor blindate, precum si pentru aprinderea lichidelor inflamabile ce se afta după
blindajul străpuns
c) aprinderea lichidelor inflamabile în ambalaj de metal cu grosimea pereţilor de pana la 3 mm, precum si
materialelor uşor inflamabile

16. Când lungimea ţevii şi greutatea încărcăturii de pulbere sunt constante viteza iniţială a glonţului
va fi mai mare în caz că:
a) viteza iniţială nu depinde de greutatea glonţului
b) greutatea glonţului este mai mare
c) greutatea glonţului este mai mică

17. Se interzice categoric: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) a încărca arma cu cartuşe de luptă sau oarbe până la comanda conducătorului tragerii şi semnalul „Foc”
b) a îndrepta arma, indiferent de faptul dacă e încărcată sau nu, în direcţia oamenilor sau în direcţia apariţiei
lor posibile şi în spatele tirului
c) a executa tragerea cu cartuşe oarbe fără de dispozitivul (bucşa) de tragere cu cartuşe oarbe

18. Tragerea se interzice:


a) după semnalul ,,Încetaţi tragerea" şi ridicarea fanionului alb
b) după ridicarea fanionului roşu
c) asupra ţintelor deteriorate

19. Încercarea pistol-mitralierei prin tragere şi aducerea la bătaia normală se efectuează prin tragere
asupra ţintei de reglaj, care se instalează la distanţa:
a) 50 m.
b) 75 m.
c) 100 m.

20. Curăţirea armei se efectuează: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) în zilele de parc şi gospodărie
b) după tragerea cu cartuşe de luptă sau oarbe
c) în timpul stabilit de programul zilnic

______________________ _____________ Varianta Test 7


Numele, prenumele pluton

1. Puşca mitralieră RPK-74 este destinată pentru:


a) nimicirea forţei vii şi mijloacelor de foc a inamicului
b) nimicirea forţei vii şi mijloacelor blindate ale inamicului
c) lovirea mijloacelor de foc şi blindatelor inamicului

2. Grenadele cumulative de mână cu efect directiv sânt destinate pentru: (evidenţiaţi răspunsul
incorect)
a) lupta împotriva tancurilor, autotunurilor, transportoarelor blindate, autoblindatelor inamicului
b) distrugerea lucrărilor de apărare permanente şi de campanie
c) lovirea cu schije a forţei vii a inamicului în lupta apropiată (ofensivă, apărare)

3. Focul efectiv pistolului – mitralieră AKM asupra ţintelor terestre:


a) până la 500m.
b) până la 600m
c) până la 1000m

4. Pistolul-mitralieră AKM are calibrul:


a) 5,45 mm
b) 7,62 mm
c) 9,0 mm

5. Distanţa de tragere după înălţător pistolului-mitralieră AK-74:


a) până la 1500 m.
b) până la 1300 m.
c) până la 1000 m.

6. Distanţa de tragere din aruncătorul de grenade antitanc portativ RPG-7:


a) până la 1300 m
b) până la 1000 m.
c) până la 500 m.

7. Cadenţa de tragere practică puştii cu lunetă SVD:


a) 150 lov/min
b) 100 lov/min
c) 30 lov/min

8. Capacitatea încărcătorului pistolului-mitralieră AKM:


a) 10 cartuşe
b) 30 cartuşe
c) 75 sau 40 cartuşe

9. Muniţiile folosite pentru puşca cu lunetă SVD:


a) cartuş 5,45 x 39mm
b) cartuş 7,62 x 39mm
c) cartuş 7,62 x 54mmR

10. Masa grenadei de mână de tip RKG-3:


a) 1070 gr.
b) 600 gr.
c) 420 gr.

11. Raza efectului omorâtor al schijelor grenadei RG-42:


a) 200 m.
b) 100 m.
c) 25 m.

12. Pentru distrugerea sau deteriorarea maşinilor de luptă, tancurilor prin perforarea blindajului sânt
folosite:
a) loviturile cumulative (PG-7VS, PG-7VL, PG-15V)
b) loviturile thermobarice (TBG-7V)
c) loviturile cu schije (ОG-7V, OG-15V)

13. Mitraliere de curs PKT (două) sunt instalate pe maşinile de luptă:


a) BMP-1
b) BMD-1
c) BTR-80

14. În care punct semnele convenţionale sunt enumerate corect?


a) TAB, tanc, MLI (MLD)
b) Tanc, MLI (MLD), TAB
c) MLI (MLD), TAB, tanc

15. Viteza iniţială a glontelui se numeşte:


a) viteza glontelui la înşurubarea lui în ghinturi
b) viteza pe care o are glontele în momentul ieşirii din canalul ţevii (la gura ţevii)
c) viteza crescândă a glontelui în canalul ţevii

16. Recul se numeşte:


a) presiunea aerului asupra glontelui
b) poziţia pe care o capătă axa ţevii în momentul plecării glontelui din canalul ţevii.
c) mişcarea armei înapoi în momentul tragerii

17. Focul încetează imediat de sine stătător sau la comanda conducătorului tragerii în următoarele
cazuri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) la apariţia semnelor de deteriorare a ţintei
b) la apariţia oamenilor, maşinilor, animalelor în câmpul de ţinte
c) la apariţia avioanelor şi helicopterelor la înălţimi mici deasupra tragerilor

18. În tir sau pe câmpul de tragere arma se descarcă:


a) de sine stătător după executarea tragerilor
b) la comanda distribuitorului de muniţii
c) la comanda conducătorului tragerilor

19. Încercarea pistolului-mitralieră prin tragere şi aducerea lui la bătaia normală se efectuează prin
tragere asupra:
a) ţintei alergând nr. 8
b) ţintei de reglaj sau dreptunghiului negru cu înălţimea 35cm şi lăţimea 25 cm.
c) ţintei piept nr. 4 cu cercuri

20. Pentru curăţire şi ungerea armei la temperaturi mai sus de - 5ºC se foloseşte:
a) uleiul de arme (unsoarea lichidă)
b) unsoarea de arme
c) benzină sau motorină

______________________ _____________ Varianta Test 8


Numele, prenumele pluton

1. Mitraliera de calibru mare Vladimirov КPVT cal. 14,5 mm este destinată pentru: (evidenţiaţi
răspunsul incorect)
a) nimicirea tancurilor, autotunurilor şi altor mijloace (obiective) blindate ale inamicului
b) nimicirea obiectivelor uşor blindate (transportoarelor, tunurilor antitanc, automobilelor blindate)
c) nimicirea forţei vii şi aparatelor de zbor la înălţimi mici (până la 1500 m.)

2. În dependenţă de raza de împrăştiere a schijelor grenadele se împart în: (evidenţiaţi răspunsul


incorect)
a) grenade ofensive
b) grenade defensive
c) grenade cumulative

3. Focul efectiv puştii – mitralieră RPK-74 asupra ţintelor terestre:


a) până la 500m.
b) până la 600m
c) până la 1000m

4. Rezerva de muniţii pentru BMD-1:


a) 16 lovituri pentru tunul 2A28 „Grom”, 1 RATD „Maliutka”, 2000 cartuşe pentru mitraliera KPVT
b) 5 lovituri pentru RPG-7, 600 cartuşe (4 cutii) pentru PKM, 6000 cartuşe pentru mitraliera KPVT
c) 40 lovituri pentru tunul 2A28 „Grom”, 4 RATD „Maliutka”, câte 2000 cartuşe pentru fiecare mitralieră
PKT

5. Distanţa de tragere după înălţător puştii mitralieră RPK-74:


a) până la 1500 m.
b) până la 1300 m.
c) până la 1000 m.

6. Distanta loviturii directe pistolului-mitralieră AKM asupra ţintei alergând:


a) 525 m.
b) 540 m.
c) 625 m.

7. Cadenţa de tragere (în serie) practică puştii mitralieră RPK-74:


a) 150 lov/min
b) 250 lov/min
c) 100 lov/min

8. Capacitatea încărcătorului puştii cu lunetă SVD:


a) 10 cartuşe
b) 30 cartuşe
c) 75 sau 40 cartuşe

9. Muniţiile folosite pentru mitraliera PKM, PKT:


a) cartuş 5,45 x 39mm
b) cartuş 7,62 x 39mm
c) cartuş 7,62 x 54mmR

10. Distanţa medie de aruncare a grenadei RG-42:


a) 35-45 m.
b) 30-40 m.
c) 15-20 m.
11. Raza efectului omorâtor al schijelor grenadei RGD-5:
a) 25 m.
b) 100 m.
c) 200 m.

12. Pentru nimicirea efectivului în teren descoperit, în lucrări de fortificaţie de campanie sau încăperi
prin unda de şoc şi căldură imensă sânt folosite:
a) loviturile cumulative (PG-7VS, PG-7VL, PG-15V)
b) loviturile thermobarice (TBG-7V)
c) loviturile cu schije (ОG-7V, OG-15V)

13. Maşina de luptă BMD-1 este dotată cu:


a) tun 2A28 „Grom” calibru 73 mm, 3 mitraliere 7,62 mm PKT, instalaţia RATD 9M14M „Maliutka”
b) tun 2A28 „Grom” calibru 73 mm, 2 mitraliere 7,62 mm PKT, instalaţia RATD 14M9A „Vâstrel”
c) tun 2A28 „Grom” calibru 73 mm, 1 mitralieră 7,62 mm PKT, mitralieră 14,5 mm KPVT

14. La cartuşul cu glonţ trasor, vârful glonţului este de culoarea:


a) roşie
b) verde
c) neagră

15. Balistica interioară studiază:


a) procesele ce se produc în timpul tragerii, îndeosebi în timpul mişcării glonţului în canalul ţevii
b) mişcarea glonţului în aer
c) regulile de tragere de pe loc

16. Acţiunea vântului lateral asupra traiectoriei mişcării glontelui:


a) vântul din dreapta, glontele se mişcă spre dreapta
b) vântul din dreapta, se măreşte distanţa de zbor
c) vântul din dreapta glontele se mişca spre stânga

17. Focul încetează imediat de sine stătător sau la comanda conducătorului tragerii în următoarele
cazuri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) ridicarea fanionului alb (noaptea - felinarul) la punctul de comandă
b) apariţia incendiului cauzat de tragere
c) la ridicarea fanionului roşu (noaptea - felinarul) la punctul de comandă

18. Încărcarea armei pe aliniamentul de tragere se execută: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) de sine stătător
b) la comanda "Încărcaţi armele"
c) la comanda “Pe aliniamentul de tragere - Marş”

19. Punctul de ochire asupra ţintei de reglaj la încercarea bătăii armei este:
a) mijlocul limitei de jos a ţintei de reglaj (dreptunghiului negru)
b) centrul ţintei de reglaj (dreptunghiului negru)
c) depinde de poziţia înălţătorului

20. Comandantul de grupă are următoarele obligaţii: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) să urmărească existenţa armamentului, tehnicii militare, bunurilor materiale, să le controleze zilnic şi să le
întreţină în ordine şi bună stare
b) să raporteze zilnic comandantului de unitate despre numărul militarilor bolnavi şi să prezinte militarii care
invocă probleme de sănătate medicului
c) să cunoască partea materială, regulile de exploatare a armamentului, a tehnicii militare şi a altor materiale
ale grupei

______________________ _____________ Varianta Test 9


Numele, prenumele pluton

1. Pistolul – mitralieră AKM este destinat pentru:


a) executarea exerciţiilor de front cu arma
b) nimicirea blindatelor inamicului
c) nimicirea forţei vii şi mijloacelor de foc a inamicului
2. Aruncătorul de grenade antitanc portativ RPG-7 este destinat pentru: (evidenţiaţi răspunsul
incorect)
a) distrugerea tancurilor, autotunurilor de toate tipurile şi altor mijloace (obiective) blindate ale inamicului
b) indicarea obiectivelor si corectarea focului, precum si nimicirea forţei vii a inamicului
c) nimicirea forţei vii ale inamicului, ce se află în adăposturi de tip uşor şi de campanie

3. Grenadele explozive de mână RGD-5, RG-42 sânt destinate pentru:


a) nimicirea tancurilor, autotunurilor, transportoarelor blindate, autoblindatelor inamicului
b) lovirea forţei vii a inamicului în lupta de apărare
c) distrugerea lucrărilor de apărare permanente şi de campanie

4. Focul concentrat din pistoale şi puşti mitraliere Kalaşnikov se execută la distanţe:


a) până la 500m.
b) până la 600m
c) până la 1000m

5. Mitraliera de calibru mare Vladimirov КPVT are calibrul:


a) 73 mm.
b) 14,5 mm.
c) 7,62 mm.

6. Distanţa de tragere după înălţător mitralierei PKM (PKB, PKS):


a) până la 1500 m.
b) până la 1300 m.
c) până la 1000 m.

7. Distanta loviturii directe puştii mitralieră AK-74 asupra ţintei alergând:


a) 525 m.
b) 540 m.
c) 625 m.

8. Cadenţa de tragere practică mitralierei KPVT:


a) 100 lov/min
b) 70-80 lov/min
c) 30 lov/min

9. Capacitatea încărcătorului puştii mitralieră RPK-74:


a) 75 cartuşe
b) 45 cartuşe
c) 40 cartuşe

10. Masa grenadei RGD-5:


a) 600 gr.
b) 420 gr.
c) 310 gr.

11. Distanţa medie de aruncare a grenadei F-1:


a) 15-20 m.
b) 35-45 m.
c) 40-50 m.

12. Timpul de întârziere funcţionării amorsorului (focosului) grenadelor de mână UZRGM:


a) 3,2 – 4,2 sec.
b) 4,2 – 5,2 sec.
c) 5,2 – 6,2 sec

13. Motorul reactiv al loviturilor pentru aruncătoarelor de grenade asigură:


a) nimicirea obiectivului (ţintei),
b) mişcarea loviturii pe traiectoria de zbor (spre ţintă)
c) ieşirea loviturii din ţeava aruncătorului

14. În care punct semnele convenţionale sunt enumerate corect?


a) puşca cu lunetă, pistol-mitralieră, mitralieră
b) pistol-mitralieră, puşcă cu lunetă, mitralieră
c) mitralieră, puşca cu lunetă, pistol-mitralieră

15. Glonţul trasor este destinat pentru:


a) indicarea obiectivelor si corectarea focului, precum si nimicirea forţei vii a inamicului
b) lovirea obiectivelor uşor blindate, precum si pentru aprinderea lichidelor inflamabile ce se afta după
blindajul străpuns
c) aprinderea lichidelor inflamabile în ambalaj de metal cu grosimea pereţilor de pana la 3 mm, precum si
materialelor uşor inflamabile

16. Ghinturile ţevii armelor servesc pentru:


a) micşorarea reculului armei
b) asigurarea tragerii cu cartuşe oarbe (de manevră)
c) imprimarea glonţului mişcare de rotaţie

17. Ordinea demontării incomplete a pistolului-mitralieră AK-74 este următoarea:


a) se scoate penarul, vergeaua, se verifică dacă este cartuş în detunător, ......;
b) se scoate încărcătorul, se verifică dacă este cartuş în detunător, se scoate penarul, vergeaua, ,........
c) se scoate penarul, vergeaua, încărcătorul, se verifică dacă este cartuş în detunător, ........;

18. În tir sau pe câmpul de tragere, focul se deschide:


a) numai cu permisiunea şi la comandă comandantului de grupă
b) numai cu permisiunea şi la comandă conducătorului tragerilor
c) numai cu permisiunea şi la comandă distribuitorului de muniţii

19. Grenadele de mâna se pregătesc pentru întrebuinţare (se înşurubează amorsoarele):


a) de sinestatator, în dependenţă de situaţia de luptă
b) la comanda conducătorul tragerilor (comandantului) “Înainte” sau “În atac – Înainte”
c) la comanda conducătorul tragerilor (comandantului) “Pregătiţi grenadele”

20. Gruparea loviturilor se consideră normală dacă: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) toate cele patru găuri intră într-o circumferinţă cu diametrul de 15 cm.
b) toate trei găuri (cu una desprinsă) intră într-o circumferinţă cu diametrul de 15 cm.
c) toate două găuri (cu două desprinse) intră într-o circumferinţă cu diametrul de 15 cm.

______________________ _____________ Varianta Test 10


Numele, prenumele pluton

1. Puşca cu lunetă SVD este destinată pentru:


a) executarea exerciţiilor de front cu arma
b) nimicirea diferitelor ţinte izolate, mobile, neacoperite şi mascate
c) nimicirea blindatelor inamicului
2. Grenadele explozive de mână cu acţiune fuzantă sânt destinate pentru:
a) lovirea cu schije a forţei vii a inamicului în lupta apropiată (ofensivă, apărare)
b) distrugerea lucrărilor de apărare permanente şi de campanie
c) lupta împotriva tancurilor, autotunurilor, transportoarelor blindate, autoblindatelor inamicului

3. Grenada cumulativă de mână RKG-3 este destinată pentru: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) lovirea forţei vii a inamicului în lupta de apărare
b) distrugerea tancurilor, autotunurilor, transportoarelor blindate, autoblindatelor inamicului
c) distrugerea lucrărilor de apărare permanente şi de campanie

4. Pistolul-mitralieră AK-74 are calibrul:


a) 5,45 mm
b) 7,62 mm
c) 9,0 mm

5. Distanţa de tragere după înălţător pistolului-mitralieră AKM:


a) până la 1500 m.
b) până la 1300 m.
c) până la 1000 m.

6. Distanţa de tragere cu PG-15V din tunul cu ţeava lisă 2A28 „Grom" cal. 73 mm:
a) până la 2000 m.
b) până la 1000 m.
c) până la 1300 m.

7. Cadenţa de tragere (în serie) practică pistolului-mitralieră AKM:


a) 100 lov/min
b) 150 lov/min
c) 250 lov/min

8. Instalaţia de rachete antitanc dirijate RATD “Maliutka” este instalată pe: (evidenţiaţi răspunsul
incorect)
a) BMD-1
b) BMP-1
c) TAB-71M, BTR-60PB

9. Muniţiile pentru pistolul-mitralieră AK-74:


a) cartuş 5,45 x 39mm
b) cartuş 7,62 x 39mm
c) cartuş 7,62 x 54mmR

10. Masa grenadei de mână F-1:


a) 310 gr.
b) 420 gr.
c) 600 gr.

11. Distanţa medie de aruncare a grenadei RKG-3:


a) 40-50 m.
b) 30-40 m.
c) 15-20 m.

12. Grenada cumulativă antitanc de mână PKГ-3 explodează


a) peste 3,2 - 4,2 sec. după aruncare
b) la 1,5 - 2,0 m. deasupra solului
c) la lovirea obiectivului
13. Poate folosi puşca-mitralieră RPK încărcătoare-sector cu capacitatea 30 cartuşe pentru pistol-
mitraliera AKM?
a) poate numai prin adaptor
b) da
c) nu

14. În care punct semnele convenţionale sunt enumerate corect?


a) Aruncător de grenade (AG-9), tun antitanc, aruncător de bombe
b) Tun antitanc, aruncător de bombe, aruncător de grenade (AG-9)
c) Aruncător de bombe, aruncător de grenade (AG-9), tun antitanc

15. Glonţul incendiar este destinat pentru:


a) indicarea obiectivelor si corectarea focului, precum si nimicirea forţei vii a inamicului
b) lovirea obiectivelor uşor blindate, precum si pentru aprinderea lichidelor inflamabile ce se afta după
blindajul străpuns
c) aprinderea lichidelor inflamabile în ambalaj de metal cu grosimea pereţilor de pana la 3 mm, precum si
materialelor uşor inflamabile

16. Când lungimea ţevii şi greutatea încărcăturii de pulbere sunt constante viteza iniţială a glonţului
va fi mai mare în caz că:
a) viteza iniţială nu depinde de greutatea glonţului
b) greutatea glonţului este mai mare
c) greutatea glonţului este mai mică

17. Se interzice categoric: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) a încărca arma cu cartuşe de luptă sau oarbe până la comanda conducătorului tragerii şi semnalul „Foc”
b) a îndrepta arma, indiferent de faptul dacă e încărcată sau nu, în direcţia oamenilor sau în direcţia apariţiei
lor posibile şi în spatele tirului
c) a executa tragerea cu cartuşe oarbe fără de dispozitivul (bucşa) de tragere cu cartuşe oarbe

18. Tragerea se interzice:


a) după semnalul ,,Încetaţi tragerea" şi ridicarea fanionului alb
b) după ridicarea fanionului roşu
c) asupra ţintelor deteriorate

19. Încercarea pistol-mitralierei prin tragere şi aducerea la bătaia normală se efectuează prin tragere
asupra ţintei de reglaj, care se instalează la distanţa:
a) 50 m.
b) 75 m.
c) 100 m.

20. Curăţirea armei se efectuează: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) în zilele de parc şi gospodărie
b) după tragerea cu cartuşe de luptă sau oarbe
c) în timpul stabilit de programul zilnic

______________________ _____________ Varianta Test 11


Numele, prenumele pluton

1. Puşca mitralieră RPK-74 este destinată pentru:


a) nimicirea forţei vii şi mijloacelor de foc a inamicului
b) nimicirea forţei vii şi mijloacelor blindate ale inamicului
c) lovirea mijloacelor de foc şi blindatelor inamicului
2. Grenadele cumulative de mână cu efect directiv sânt destinate pentru: (evidenţiaţi răspunsul
incorect)
a) lupta împotriva tancurilor, autotunurilor, transportoarelor blindate, autoblindatelor inamicului
b) distrugerea lucrărilor de apărare permanente şi de campanie
c) lovirea cu schije a forţei vii a inamicului în lupta apropiată (ofensivă, apărare)

3. Focul efectiv pistolului – mitralieră AKM asupra ţintelor terestre:


a) până la 500m.
b) până la 600m
c) până la 1000m

4. Pistolul-mitralieră AKM are calibrul:


a) 5,45 mm
b) 7,62 mm
c) 9,0 mm

5. Distanţa de tragere după înălţător pistolului-mitralieră AK-74:


a) până la 1500 m.
b) până la 1300 m.
c) până la 1000 m.

6. Distanţa de tragere din aruncătorul de grenade antitanc portativ RPG-7:


a) până la 1300 m
b) până la 1000 m.
c) până la 500 m.

7. Cadenţa de tragere practică puştii cu lunetă SVD:


a) 150 lov/min
b) 100 lov/min
c) 30 lov/min

8. Capacitatea încărcătorului pistolului-mitralieră AKM:


a) 10 cartuşe
b) 30 cartuşe
c) 75 sau 40 cartuşe

9. Muniţiile folosite pentru puşca cu lunetă SVD:


a) cartuş 5,45 x 39mm
b) cartuş 7,62 x 39mm
c) cartuş 7,62 x 54mmR

10. Masa grenadei de mână de tip RKG-3:


a) 1070 gr.
b) 600 gr.
c) 420 gr.

11. Raza efectului omorâtor al schijelor grenadei RG-42:


a) 200 m.
b) 100 m.
c) 25 m.

12. Pentru distrugerea sau deteriorarea maşinilor de luptă, tancurilor prin perforarea blindajului sânt
folosite:
a) loviturile cumulative (PG-7VS, PG-7VL, PG-15V)
b) loviturile thermobarice (TBG-7V)
c) loviturile cu schije (ОG-7V, OG-15V)

13. Mitraliere de curs PKT (două) sunt instalate pe maşinile de luptă:


a) BMP-1
b) BMD-1
c) BTR-80

14. În care punct semnele convenţionale sunt enumerate corect?


a) TAB, tanc, MLI (MLD)
b) Tanc, MLI (MLD), TAB
c) MLI (MLD), TAB, tanc

15. Viteza iniţială a glontelui se numeşte:


a) viteza glontelui la înşurubarea lui în ghinturi
b) viteza pe care o are glontele în momentul ieşirii din canalul ţevii (la gura ţevii)
c) viteza crescândă a glontelui în canalul ţevii

16. Recul se numeşte:


a) presiunea aerului asupra glontelui
b) poziţia pe care o capătă axa ţevii în momentul plecării glontelui din canalul ţevii.
c) mişcarea armei înapoi în momentul tragerii

17. Focul încetează imediat de sine stătător sau la comanda conducătorului tragerii în următoarele
cazuri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) la apariţia semnelor de deteriorare a ţintei
b) la apariţia oamenilor, maşinilor, animalelor în câmpul de ţinte
c) la apariţia avioanelor şi helicopterelor la înălţimi mici deasupra tragerilor

18. În tir sau pe câmpul de tragere arma se descarcă:


a) de sine stătător după executarea tragerilor
b) la comanda distribuitorului de muniţii
c) la comanda conducătorului tragerilor

19. Încercarea pistolului-mitralieră prin tragere şi aducerea lui la bătaia normală se efectuează prin
tragere asupra:
a) ţintei alergând nr. 8
b) ţintei de reglaj sau dreptunghiului negru cu înălţimea 35cm şi lăţimea 25 cm.
c) ţintei piept nr. 4 cu cercuri

20. Pentru curăţire şi ungerea armei la temperaturi mai sus de - 5ºC se foloseşte:
a) uleiul de arme (unsoarea lichidă)
b) unsoarea de arme
c) benzină sau motorină

______________________ _____________ Varianta Test 12


Numele, prenumele pluton

1. Mitraliera de calibru mare Vladimirov КPVT cal. 14,5 mm este destinată pentru: (evidenţiaţi
răspunsul incorect)
a) nimicirea tancurilor, autotunurilor şi altor mijloace (obiective) blindate ale inamicului
b) nimicirea obiectivelor uşor blindate (transportoarelor, tunurilor antitanc, automobilelor blindate)
c) nimicirea forţei vii şi aparatelor de zbor la înălţimi mici (până la 1500 m.)
2. În dependenţă de raza de împrăştiere a schijelor grenadele se împart în: (evidenţiaţi răspunsul
incorect)
a) grenade ofensive
b) grenade defensive
c) grenade cumulative

3. Focul efectiv puştii – mitralieră RPK-74 asupra ţintelor terestre:


a) până la 500m.
b) până la 600m
c) până la 1000m

4. Rezerva de muniţii pentru BMD-1:


a) 16 lovituri pentru tunul 2A28 „Grom”, 1 RATD „Maliutka”, 2000 cartuşe pentru mitraliera KPVT
b) 5 lovituri pentru RPG-7, 600 cartuşe (4 cutii) pentru PKM, 6000 cartuşe pentru mitraliera KPVT
c) 40 lovituri pentru tunul 2A28 „Grom”, 4 RATD „Maliutka”, câte 2000 cartuşe pentru fiecare mitralieră
PKT

5. Distanţa de tragere după înălţător puştii mitralieră RPK-74:


a) până la 1500 m.
b) până la 1300 m.
c) până la 1000 m.

6. Distanta loviturii directe pistolului-mitralieră AKM asupra ţintei alergând:


a) 525 m.
b) 540 m.
c) 625 m.

7. Cadenţa de tragere (în serie) practică puştii mitralieră RPK-74:


a) 150 lov/min
b) 250 lov/min
c) 100 lov/min

8. Capacitatea încărcătorului puştii cu lunetă SVD:


a) 10 cartuşe
b) 30 cartuşe
c) 75 sau 40 cartuşe

9. Muniţiile folosite pentru mitraliera PKM, PKT:


a) cartuş 5,45 x 39mm
b) cartuş 7,62 x 39mm
c) cartuş 7,62 x 54mmR

10. Distanţa medie de aruncare a grenadei RG-42:


a) 35-45 m.
b) 30-40 m.
c) 15-20 m.
11. Raza efectului omorâtor al schijelor grenadei RGD-5:
a) 25 m.
b) 100 m.
c) 200 m.

12. Pentru nimicirea efectivului în teren descoperit, în lucrări de fortificaţie de campanie sau încăperi
prin unda de şoc şi căldură imensă sânt folosite:
a) loviturile cumulative (PG-7VS, PG-7VL, PG-15V)
b) loviturile thermobarice (TBG-7V)
c) loviturile cu schije (ОG-7V, OG-15V)
13. Maşina de luptă BMD-1 este dotată cu:
a) tun 2A28 „Grom” calibru 73 mm, 3 mitraliere 7,62 mm PKT, instalaţia RATD 9M14M „Maliutka”
b) tun 2A28 „Grom” calibru 73 mm, 2 mitraliere 7,62 mm PKT, instalaţia RATD 14M9A „Vâstrel”
c) tun 2A28 „Grom” calibru 73 mm, 1 mitralieră 7,62 mm PKT, mitralieră 14,5 mm KPVT

14. La cartuşul cu glonţ trasor, vârful glonţului este de culoarea:


a) roşie
b) verde
c) neagră

15. Balistica interioară studiază:


a) procesele ce se produc în timpul tragerii, îndeosebi în timpul mişcării glonţului în canalul ţevii
b) mişcarea glonţului în aer
c) regulile de tragere de pe loc

16. Acţiunea vântului lateral asupra traiectoriei mişcării glontelui:


a) vântul din dreapta, glontele se mişcă spre dreapta
b) vântul din dreapta, se măreşte distanţa de zbor
c) vântul din dreapta glontele se mişca spre stânga

17. Focul încetează imediat de sine stătător sau la comanda conducătorului tragerii în următoarele
cazuri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) ridicarea fanionului alb (noaptea - felinarul) la punctul de comandă
b) apariţia incendiului cauzat de tragere
c) la ridicarea fanionului roşu (noaptea - felinarul) la punctul de comandă

18. Încărcarea armei pe aliniamentul de tragere se execută: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) de sine stătător
b) la comanda "Încărcaţi armele"
c) la comanda “Pe aliniamentul de tragere - Marş”

19. Punctul de ochire asupra ţintei de reglaj la încercarea bătăii armei este:
a) mijlocul limitei de jos a ţintei de reglaj (dreptunghiului negru)
b) centrul ţintei de reglaj (dreptunghiului negru)
c) depinde de poziţia înălţătorului

20. Comandantul de grupă are următoarele obligaţii: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) să urmărească existenţa armamentului, tehnicii militare, bunurilor materiale, să le controleze zilnic şi să le
întreţină în ordine şi bună stare
b) să raporteze zilnic comandantului de unitate despre numărul militarilor bolnavi şi să prezinte militarii care
invocă probleme de sănătate medicului
c) să cunoască partea materială, regulile de exploatare a armamentului, a tehnicii militare şi a altor materiale
ale grupei

______________________ _____________ Varianta Test 13


Numele, prenumele pluton

1. Pistolul – mitralieră AKM este destinat pentru:


a) executarea exerciţiilor de front cu arma
b) nimicirea blindatelor inamicului
c) nimicirea forţei vii şi mijloacelor de foc a inamicului

2. Aruncătorul de grenade antitanc portativ RPG-7 este destinat pentru: (evidenţiaţi răspunsul
incorect)
a) distrugerea tancurilor, autotunurilor de toate tipurile şi altor mijloace (obiective) blindate ale inamicului
b) indicarea obiectivelor si corectarea focului, precum si nimicirea forţei vii a inamicului
c) nimicirea forţei vii ale inamicului, ce se află în adăposturi de tip uşor şi de campanie

3. Grenadele explozive de mână RGD-5, RG-42 sânt destinate pentru:


a) nimicirea tancurilor, autotunurilor, transportoarelor blindate, autoblindatelor inamicului
b) lovirea forţei vii a inamicului în lupta de apărare
c) distrugerea lucrărilor de apărare permanente şi de campanie

4. Focul concentrat din pistoale şi puşti mitraliere Kalaşnikov se execută la distanţe:


a) până la 500m.
b) până la 600m
c) până la 1000m

5. Mitraliera de calibru mare Vladimirov КPVT are calibrul:


a) 73 mm.
b) 14,5 mm.
c) 7,62 mm.

6. Distanţa de tragere după înălţător mitralierei PKM (PKB, PKS):


a) până la 1500 m.
b) până la 1300 m.
c) până la 1000 m.

7. Distanta loviturii directe puştii mitralieră AK-74 asupra ţintei alergând:


a) 525 m.
b) 540 m.
c) 625 m.

8. Cadenţa de tragere practică mitralierei KPVT:


a) 100 lov/min
b) 70-80 lov/min
c) 30 lov/min

9. Capacitatea încărcătorului puştii mitralieră RPK-74:


a) 75 cartuşe
b) 45 cartuşe
c) 40 cartuşe

10. Masa grenadei RGD-5:


a) 600 gr.
b) 420 gr.
c) 310 gr.

11. Distanţa medie de aruncare a grenadei F-1:


a) 15-20 m.
b) 35-45 m.
c) 40-50 m.

12. Timpul de întârziere funcţionării amorsorului (focosului) grenadelor de mână UZRGM:


a) 3,2 – 4,2 sec.
b) 4,2 – 5,2 sec.
c) 5,2 – 6,2 sec

13. Motorul reactiv al loviturilor pentru aruncătoarelor de grenade asigură:


a) nimicirea obiectivului (ţintei),
b) mişcarea loviturii pe traiectoria de zbor (spre ţintă)
c) ieşirea loviturii din ţeava aruncătorului

14. În care punct semnele convenţionale sunt enumerate corect?


a) puşca cu lunetă, pistol-mitralieră, mitralieră
b) pistol-mitralieră, puşcă cu lunetă, mitralieră
c) mitralieră, puşca cu lunetă, pistol-mitralieră

15. Glonţul trasor este destinat pentru:


a) indicarea obiectivelor si corectarea focului, precum si nimicirea forţei vii a inamicului
b) lovirea obiectivelor uşor blindate, precum si pentru aprinderea lichidelor inflamabile ce se afta după
blindajul străpuns
c) aprinderea lichidelor inflamabile în ambalaj de metal cu grosimea pereţilor de pana la 3 mm, precum si
materialelor uşor inflamabile

16. Ghinturile ţevii armelor servesc pentru:


a) micşorarea reculului armei
b) asigurarea tragerii cu cartuşe oarbe (de manevră)
c) imprimarea glonţului mişcare de rotaţie

17. Ordinea demontării incomplete a pistolului-mitralieră AK-74 este următoarea:


a) se scoate penarul, vergeaua, se verifică dacă este cartuş în detunător, ......;
b) se scoate încărcătorul, se verifică dacă este cartuş în detunător, se scoate penarul, vergeaua, ,........
c) se scoate penarul, vergeaua, încărcătorul, se verifică dacă este cartuş în detunător, ........;

18. În tir sau pe câmpul de tragere, focul se deschide:


a) numai cu permisiunea şi la comandă comandantului de grupă
b) numai cu permisiunea şi la comandă conducătorului tragerilor
c) numai cu permisiunea şi la comandă distribuitorului de muniţii

19. Grenadele de mâna se pregătesc pentru întrebuinţare (se înşurubează amorsoarele):


a) de sinestatator, în dependenţă de situaţia de luptă
b) la comanda conducătorul tragerilor (comandantului) “Înainte” sau “În atac – Înainte”
c) la comanda conducătorul tragerilor (comandantului) “Pregătiţi grenadele”

20. Gruparea loviturilor se consideră normală dacă: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) toate cele patru găuri intră într-o circumferinţă cu diametrul de 15 cm.
b) toate trei găuri (cu una desprinsă) intră într-o circumferinţă cu diametrul de 15 cm.
c) toate două găuri (cu două desprinse) intră într-o circumferinţă cu diametrul de 15 cm.

______________________ _____________ Varianta Test 14


Numele, prenumele pluton

1. Puşca cu lunetă SVD este destinată pentru:


a) executarea exerciţiilor de front cu arma
b) nimicirea diferitelor ţinte izolate, mobile, neacoperite şi mascate
c) nimicirea blindatelor inamicului

2. Grenadele explozive de mână cu acţiune fuzantă sânt destinate pentru:


a) lovirea cu schije a forţei vii a inamicului în lupta apropiată (ofensivă, apărare)
b) distrugerea lucrărilor de apărare permanente şi de campanie
c) lupta împotriva tancurilor, autotunurilor, transportoarelor blindate, autoblindatelor inamicului

3. Grenada cumulativă de mână RKG-3 este destinată pentru: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) lovirea forţei vii a inamicului în lupta de apărare
b) distrugerea tancurilor, autotunurilor, transportoarelor blindate, autoblindatelor inamicului
c) distrugerea lucrărilor de apărare permanente şi de campanie

4. Pistolul-mitralieră AK-74 are calibrul:


a) 5,45 mm
b) 7,62 mm
c) 9,0 mm

5. Distanţa de tragere după înălţător pistolului-mitralieră AKM:


a) până la 1500 m.
b) până la 1300 m.
c) până la 1000 m.

6. Distanţa de tragere cu PG-15V din tunul cu ţeava lisă 2A28 „Grom" cal. 73 mm:
a) până la 2000 m.
b) până la 1000 m.
c) până la 1300 m.

7. Cadenţa de tragere (în serie) practică pistolului-mitralieră AKM:


a) 100 lov/min
b) 150 lov/min
c) 250 lov/min

8. Instalaţia de rachete antitanc dirijate RATD “Maliutka” este instalată pe: (evidenţiaţi răspunsul
incorect)
a) BMD-1
b) BMP-1
c) TAB-71M, BTR-60PB

9. Muniţiile pentru pistolul-mitralieră AK-74:


a) cartuş 5,45 x 39mm
b) cartuş 7,62 x 39mm
c) cartuş 7,62 x 54mmR

10. Masa grenadei de mână F-1:


a) 310 gr.
b) 420 gr.
c) 600 gr.

11. Distanţa medie de aruncare a grenadei RKG-3:


a) 40-50 m.
b) 30-40 m.
c) 15-20 m.

12. Grenada cumulativă antitanc de mână PKГ-3 explodează


a) peste 3,2 - 4,2 sec. după aruncare
b) la 1,5 - 2,0 m. deasupra solului
c) la lovirea obiectivului

13. Poate folosi puşca-mitralieră RPK încărcătoare-sector cu capacitatea 30 cartuşe pentru pistol-
mitraliera AKM?
a) poate numai prin adaptor
b) da
c) nu

14. În care punct semnele convenţionale sunt enumerate corect?


a) Aruncător de grenade (AG-9), tun antitanc, aruncător de bombe
b) Tun antitanc, aruncător de bombe, aruncător de grenade (AG-9)
c) Aruncător de bombe, aruncător de grenade (AG-9), tun antitanc

15. Glonţul incendiar este destinat pentru:


a) indicarea obiectivelor si corectarea focului, precum si nimicirea forţei vii a inamicului
b) lovirea obiectivelor uşor blindate, precum si pentru aprinderea lichidelor inflamabile ce se afta după
blindajul străpuns
c) aprinderea lichidelor inflamabile în ambalaj de metal cu grosimea pereţilor de pana la 3 mm, precum si
materialelor uşor inflamabile

16. Când lungimea ţevii şi greutatea încărcăturii de pulbere sunt constante viteza iniţială a glonţului
va fi mai mare în caz că:
a) viteza iniţială nu depinde de greutatea glonţului
b) greutatea glonţului este mai mare
c) greutatea glonţului este mai mică

17. Se interzice categoric: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) a încărca arma cu cartuşe de luptă sau oarbe până la comanda conducătorului tragerii şi semnalul „Foc”
b) a îndrepta arma, indiferent de faptul dacă e încărcată sau nu, în direcţia oamenilor sau în direcţia apariţiei
lor posibile şi în spatele tirului
c) a executa tragerea cu cartuşe oarbe fără de dispozitivul (bucşa) de tragere cu cartuşe oarbe

18. Tragerea se interzice:


a) după semnalul ,,Încetaţi tragerea" şi ridicarea fanionului alb
b) după ridicarea fanionului roşu
c) asupra ţintelor deteriorate

19. Încercarea pistol-mitralierei prin tragere şi aducerea la bătaia normală se efectuează prin tragere
asupra ţintei de reglaj, care se instalează la distanţa:
a) 50 m.
b) 75 m.
c) 100 m.

20. Curăţirea armei se efectuează: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) în zilele de parc şi gospodărie
b) după tragerea cu cartuşe de luptă sau oarbe
c) în timpul stabilit de programul zilnic

______________________ _____________ Varianta Test 15


Numele, prenumele pluton

1. Puşca mitralieră RPK-74 este destinată pentru:


a) nimicirea forţei vii şi mijloacelor de foc a inamicului
b) nimicirea forţei vii şi mijloacelor blindate ale inamicului
c) lovirea mijloacelor de foc şi blindatelor inamicului

2. Grenadele cumulative de mână cu efect directiv sânt destinate pentru: (evidenţiaţi răspunsul
incorect)
a) lupta împotriva tancurilor, autotunurilor, transportoarelor blindate, autoblindatelor inamicului
b) distrugerea lucrărilor de apărare permanente şi de campanie
c) lovirea cu schije a forţei vii a inamicului în lupta apropiată (ofensivă, apărare)

3. Focul efectiv pistolului – mitralieră AKM asupra ţintelor terestre:


a) până la 500m.
b) până la 600m
c) până la 1000m

4. Pistolul-mitralieră AKM are calibrul:


a) 5,45 mm
b) 7,62 mm
c) 9,0 mm

5. Distanţa de tragere după înălţător pistolului-mitralieră AK-74:


a) până la 1500 m.
b) până la 1300 m.
c) până la 1000 m.

6. Distanţa de tragere din aruncătorul de grenade antitanc portativ RPG-7:


a) până la 1300 m
b) până la 1000 m.
c) până la 500 m.

7. Cadenţa de tragere practică puştii cu lunetă SVD:


a) 150 lov/min
b) 100 lov/min
c) 30 lov/min

8. Capacitatea încărcătorului pistolului-mitralieră AKM:


a) 10 cartuşe
b) 30 cartuşe
c) 75 sau 40 cartuşe

9. Muniţiile folosite pentru puşca cu lunetă SVD:


a) cartuş 5,45 x 39mm
b) cartuş 7,62 x 39mm
c) cartuş 7,62 x 54mmR

10. Masa grenadei de mână de tip RKG-3:


a) 1070 gr.
b) 600 gr.
c) 420 gr.

11. Raza efectului omorâtor al schijelor grenadei RG-42:


a) 200 m.
b) 100 m.
c) 25 m.

12. Pentru distrugerea sau deteriorarea maşinilor de luptă, tancurilor prin perforarea blindajului sânt
folosite:
a) loviturile cumulative (PG-7VS, PG-7VL, PG-15V)
b) loviturile thermobarice (TBG-7V)
c) loviturile cu schije (ОG-7V, OG-15V)

13. Mitraliere de curs PKT (două) sunt instalate pe maşinile de luptă:


a) BMP-1
b) BMD-1
c) BTR-80

14. În care punct semnele convenţionale sunt enumerate corect?


a) TAB, tanc, MLI (MLD)
b) Tanc, MLI (MLD), TAB
c) MLI (MLD), TAB, tanc

15. Viteza iniţială a glontelui se numeşte:


a) viteza glontelui la înşurubarea lui în ghinturi
b) viteza pe care o are glontele în momentul ieşirii din canalul ţevii (la gura ţevii)
c) viteza crescândă a glontelui în canalul ţevii

16. Recul se numeşte:


a) presiunea aerului asupra glontelui
b) poziţia pe care o capătă axa ţevii în momentul plecării glontelui din canalul ţevii.
c) mişcarea armei înapoi în momentul tragerii

17. Focul încetează imediat de sine stătător sau la comanda conducătorului tragerii în următoarele
cazuri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) la apariţia semnelor de deteriorare a ţintei
b) la apariţia oamenilor, maşinilor, animalelor în câmpul de ţinte
c) la apariţia avioanelor şi helicopterelor la înălţimi mici deasupra tragerilor

18. În tir sau pe câmpul de tragere arma se descarcă:


a) de sine stătător după executarea tragerilor
b) la comanda distribuitorului de muniţii
c) la comanda conducătorului tragerilor

19. Încercarea pistolului-mitralieră prin tragere şi aducerea lui la bătaia normală se efectuează prin
tragere asupra:
a) ţintei alergând nr. 8
b) ţintei de reglaj sau dreptunghiului negru cu înălţimea 35cm şi lăţimea 25 cm.
c) ţintei piept nr. 4 cu cercuri

20. Pentru curăţire şi ungerea armei la temperaturi mai sus de - 5ºC se foloseşte:
a) uleiul de arme (unsoarea lichidă)
b) unsoarea de arme
c) benzină sau motorină

______________________ _____________ Varianta Test 16


Numele, prenumele pluton

1. Mitraliera de calibru mare Vladimirov КPVT cal. 14,5 mm este destinată pentru: (evidenţiaţi
răspunsul incorect)
a) nimicirea tancurilor, autotunurilor şi altor mijloace (obiective) blindate ale inamicului
b) nimicirea obiectivelor uşor blindate (transportoarelor, tunurilor antitanc, automobilelor blindate)
c) nimicirea forţei vii şi aparatelor de zbor la înălţimi mici (până la 1500 m.)

2. În dependenţă de raza de împrăştiere a schijelor grenadele se împart în: (evidenţiaţi răspunsul


incorect)
a) grenade ofensive
b) grenade defensive
c) grenade cumulative

3. Focul efectiv puştii – mitralieră RPK-74 asupra ţintelor terestre:


a) până la 500m.
b) până la 600m
c) până la 1000m

4. Rezerva de muniţii pentru BMD-1:


a) 16 lovituri pentru tunul 2A28 „Grom”, 1 RATD „Maliutka”, 2000 cartuşe pentru mitraliera KPVT
b) 5 lovituri pentru RPG-7, 600 cartuşe (4 cutii) pentru PKM, 6000 cartuşe pentru mitraliera KPVT
c) 40 lovituri pentru tunul 2A28 „Grom”, 4 RATD „Maliutka”, câte 2000 cartuşe pentru fiecare mitralieră
PKT

5. Distanţa de tragere după înălţător puştii mitralieră RPK-74:


a) până la 1500 m.
b) până la 1300 m.
c) până la 1000 m.

6. Distanta loviturii directe pistolului-mitralieră AKM asupra ţintei alergând:


a) 525 m.
b) 540 m.
c) 625 m.

7. Cadenţa de tragere (în serie) practică puştii mitralieră RPK-74:


a) 150 lov/min
b) 250 lov/min
c) 100 lov/min

8. Capacitatea încărcătorului puştii cu lunetă SVD:


a) 10 cartuşe
b) 30 cartuşe
c) 75 sau 40 cartuşe

9. Muniţiile folosite pentru mitraliera PKM, PKT:


a) cartuş 5,45 x 39mm
b) cartuş 7,62 x 39mm
c) cartuş 7,62 x 54mmR

10. Distanţa medie de aruncare a grenadei RG-42:


a) 35-45 m.
b) 30-40 m.
c) 15-20 m.
11. Raza efectului omorâtor al schijelor grenadei RGD-5:
a) 25 m.
b) 100 m.
c) 200 m.

12. Pentru nimicirea efectivului în teren descoperit, în lucrări de fortificaţie de campanie sau încăperi
prin unda de şoc şi căldură imensă sânt folosite:
a) loviturile cumulative (PG-7VS, PG-7VL, PG-15V)
b) loviturile thermobarice (TBG-7V)
c) loviturile cu schije (ОG-7V, OG-15V)

13. Maşina de luptă BMD-1 este dotată cu:


a) tun 2A28 „Grom” calibru 73 mm, 3 mitraliere 7,62 mm PKT, instalaţia RATD 9M14M „Maliutka”
b) tun 2A28 „Grom” calibru 73 mm, 2 mitraliere 7,62 mm PKT, instalaţia RATD 14M9A „Vâstrel”
c) tun 2A28 „Grom” calibru 73 mm, 1 mitralieră 7,62 mm PKT, mitralieră 14,5 mm KPVT

14. La cartuşul cu glonţ trasor, vârful glonţului este de culoarea:


a) roşie
b) verde
c) neagră

15. Balistica interioară studiază:


a) procesele ce se produc în timpul tragerii, îndeosebi în timpul mişcării glonţului în canalul ţevii
b) mişcarea glonţului în aer
c) regulile de tragere de pe loc

16. Acţiunea vântului lateral asupra traiectoriei mişcării glontelui:


a) vântul din dreapta, glontele se mişcă spre dreapta
b) vântul din dreapta, se măreşte distanţa de zbor
c) vântul din dreapta glontele se mişca spre stânga

17. Focul încetează imediat de sine stătător sau la comanda conducătorului tragerii în următoarele
cazuri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) ridicarea fanionului alb (noaptea - felinarul) la punctul de comandă
b) apariţia incendiului cauzat de tragere
c) la ridicarea fanionului roşu (noaptea - felinarul) la punctul de comandă

18. Încărcarea armei pe aliniamentul de tragere se execută: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) de sine stătător
b) la comanda "Încărcaţi armele"
c) la comanda “Pe aliniamentul de tragere - Marş”

19. Punctul de ochire asupra ţintei de reglaj la încercarea bătăii armei este:
a) mijlocul limitei de jos a ţintei de reglaj (dreptunghiului negru)
b) centrul ţintei de reglaj (dreptunghiului negru)
c) depinde de poziţia înălţătorului

20. Comandantul de grupă are următoarele obligaţii: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) să urmărească existenţa armamentului, tehnicii militare, bunurilor materiale, să le controleze zilnic şi să le
întreţină în ordine şi bună stare
b) să raporteze zilnic comandantului de unitate despre numărul militarilor bolnavi şi să prezinte militarii care
invocă probleme de sănătate medicului
c) să cunoască partea materială, regulile de exploatare a armamentului, a tehnicii militare şi a altor materiale
ale grupei

______________________ _____________ Varianta Test 17


Numele, prenumele pluton

1. Pistolul – mitralieră AKM este destinat pentru:


a) executarea exerciţiilor de front cu arma
b) nimicirea blindatelor inamicului
c) nimicirea forţei vii şi mijloacelor de foc a inamicului

2. Aruncătorul de grenade antitanc portativ RPG-7 este destinat pentru: (evidenţiaţi răspunsul
incorect)
a) distrugerea tancurilor, autotunurilor de toate tipurile şi altor mijloace (obiective) blindate ale inamicului
b) indicarea obiectivelor si corectarea focului, precum si nimicirea forţei vii a inamicului
c) nimicirea forţei vii ale inamicului, ce se află în adăposturi de tip uşor şi de campanie

3. Grenadele explozive de mână RGD-5, RG-42 sânt destinate pentru:


a) nimicirea tancurilor, autotunurilor, transportoarelor blindate, autoblindatelor inamicului
b) lovirea forţei vii a inamicului în lupta de apărare
c) distrugerea lucrărilor de apărare permanente şi de campanie

4. Focul concentrat din pistoale şi puşti mitraliere Kalaşnikov se execută la distanţe:


a) până la 500m.
b) până la 600m
c) până la 1000m

5. Mitraliera de calibru mare Vladimirov КPVT are calibrul:


a) 73 mm.
b) 14,5 mm.
c) 7,62 mm.

6. Distanţa de tragere după înălţător mitralierei PKM (PKB, PKS):


a) până la 1500 m.
b) până la 1300 m.
c) până la 1000 m.

7. Distanta loviturii directe puştii mitralieră AK-74 asupra ţintei alergând:


a) 525 m.
b) 540 m.
c) 625 m.

8. Cadenţa de tragere practică mitralierei KPVT:


a) 100 lov/min
b) 70-80 lov/min
c) 30 lov/min

9. Capacitatea încărcătorului puştii mitralieră RPK-74:


a) 75 cartuşe
b) 45 cartuşe
c) 40 cartuşe

10. Masa grenadei RGD-5:


a) 600 gr.
b) 420 gr.
c) 310 gr.

11. Distanţa medie de aruncare a grenadei F-1:


a) 15-20 m.
b) 35-45 m.
c) 40-50 m.

12. Timpul de întârziere funcţionării amorsorului (focosului) grenadelor de mână UZRGM:


a) 3,2 – 4,2 sec.
b) 4,2 – 5,2 sec.
c) 5,2 – 6,2 sec

13. Motorul reactiv al loviturilor pentru aruncătoarelor de grenade asigură:


a) nimicirea obiectivului (ţintei),
b) mişcarea loviturii pe traiectoria de zbor (spre ţintă)
c) ieşirea loviturii din ţeava aruncătorului
14. În care punct semnele convenţionale sunt enumerate corect?
a) puşca cu lunetă, pistol-mitralieră, mitralieră
b) pistol-mitralieră, puşcă cu lunetă, mitralieră
c) mitralieră, puşca cu lunetă, pistol-mitralieră

15. Glonţul trasor este destinat pentru:


a) indicarea obiectivelor si corectarea focului, precum si nimicirea forţei vii a inamicului
b) lovirea obiectivelor uşor blindate, precum si pentru aprinderea lichidelor inflamabile ce se afta după
blindajul străpuns
c) aprinderea lichidelor inflamabile în ambalaj de metal cu grosimea pereţilor de pana la 3 mm, precum si
materialelor uşor inflamabile

16. Ghinturile ţevii armelor servesc pentru:


a) micşorarea reculului armei
b) asigurarea tragerii cu cartuşe oarbe (de manevră)
c) imprimarea glonţului mişcare de rotaţie

17. Ordinea demontării incomplete a pistolului-mitralieră AK-74 este următoarea:


a) se scoate penarul, vergeaua, se verifică dacă este cartuş în detunător, ......;
b) se scoate încărcătorul, se verifică dacă este cartuş în detunător, se scoate penarul, vergeaua, ,........
c) se scoate penarul, vergeaua, încărcătorul, se verifică dacă este cartuş în detunător, ........;

18. În tir sau pe câmpul de tragere, focul se deschide:


a) numai cu permisiunea şi la comandă comandantului de grupă
b) numai cu permisiunea şi la comandă conducătorului tragerilor
c) numai cu permisiunea şi la comandă distribuitorului de muniţii

19. Grenadele de mâna se pregătesc pentru întrebuinţare (se înşurubează amorsoarele):


a) de sinestatator, în dependenţă de situaţia de luptă
b) la comanda conducătorul tragerilor (comandantului) “Înainte” sau “În atac – Înainte”
c) la comanda conducătorul tragerilor (comandantului) “Pregătiţi grenadele”

20. Gruparea loviturilor se consideră normală dacă: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) toate cele patru găuri intră într-o circumferinţă cu diametrul de 15 cm.
b) toate trei găuri (cu una desprinsă) intră într-o circumferinţă cu diametrul de 15 cm.
c) toate două găuri (cu două desprinse) intră într-o circumferinţă cu diametrul de 15 cm.

______________________ _____________ Varianta Test 18


Numele, prenumele pluton

1. Puşca cu lunetă SVD este destinată pentru:


a) executarea exerciţiilor de front cu arma
b) nimicirea diferitelor ţinte izolate, mobile, neacoperite şi mascate
c) nimicirea blindatelor inamicului

2. Grenadele explozive de mână cu acţiune fuzantă sânt destinate pentru:


a) lovirea cu schije a forţei vii a inamicului în lupta apropiată (ofensivă, apărare)
b) distrugerea lucrărilor de apărare permanente şi de campanie
c) lupta împotriva tancurilor, autotunurilor, transportoarelor blindate, autoblindatelor inamicului

3. Grenada cumulativă de mână RKG-3 este destinată pentru: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) lovirea forţei vii a inamicului în lupta de apărare
b) distrugerea tancurilor, autotunurilor, transportoarelor blindate, autoblindatelor inamicului
c) distrugerea lucrărilor de apărare permanente şi de campanie

4. Pistolul-mitralieră AK-74 are calibrul:


a) 5,45 mm
b) 7,62 mm
c) 9,0 mm

5. Distanţa de tragere după înălţător pistolului-mitralieră AKM:


a) până la 1500 m.
b) până la 1300 m.
c) până la 1000 m.

6. Distanţa de tragere cu PG-15V din tunul cu ţeava lisă 2A28 „Grom" cal. 73 mm:
a) până la 2000 m.
b) până la 1000 m.
c) până la 1300 m.

7. Cadenţa de tragere (în serie) practică pistolului-mitralieră AKM:


a) 100 lov/min
b) 150 lov/min
c) 250 lov/min

8. Instalaţia de rachete antitanc dirijate RATD “Maliutka” este instalată pe: (evidenţiaţi răspunsul
incorect)
a) BMD-1
b) BMP-1
c) TAB-71M, BTR-60PB

9. Muniţiile pentru pistolul-mitralieră AK-74:


a) cartuş 5,45 x 39mm
b) cartuş 7,62 x 39mm
c) cartuş 7,62 x 54mmR

10. Masa grenadei de mână F-1:


a) 310 gr.
b) 420 gr.
c) 600 gr.

11. Distanţa medie de aruncare a grenadei RKG-3:


a) 40-50 m.
b) 30-40 m.
c) 15-20 m.

12. Grenada cumulativă antitanc de mână PKГ-3 explodează


a) peste 3,2 - 4,2 sec. după aruncare
b) la 1,5 - 2,0 m. deasupra solului
c) la lovirea obiectivului

13. Poate folosi puşca-mitralieră RPK încărcătoare-sector cu capacitatea 30 cartuşe pentru pistol-
mitraliera AKM?
a) poate numai prin adaptor
b) da
c) nu
14. În care punct semnele convenţionale sunt enumerate corect?
a) Aruncător de grenade (AG-9), tun antitanc, aruncător de bombe
b) Tun antitanc, aruncător de bombe, aruncător de grenade (AG-9)
c) Aruncător de bombe, aruncător de grenade (AG-9), tun antitanc

15. Glonţul incendiar este destinat pentru:


a) indicarea obiectivelor si corectarea focului, precum si nimicirea forţei vii a inamicului
b) lovirea obiectivelor uşor blindate, precum si pentru aprinderea lichidelor inflamabile ce se afta după
blindajul străpuns
c) aprinderea lichidelor inflamabile în ambalaj de metal cu grosimea pereţilor de pana la 3 mm, precum si
materialelor uşor inflamabile

16. Când lungimea ţevii şi greutatea încărcăturii de pulbere sunt constante viteza iniţială a glonţului
va fi mai mare în caz că:
a) viteza iniţială nu depinde de greutatea glonţului
b) greutatea glonţului este mai mare
c) greutatea glonţului este mai mică

17. Se interzice categoric: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) a încărca arma cu cartuşe de luptă sau oarbe până la comanda conducătorului tragerii şi semnalul „Foc”
b) a îndrepta arma, indiferent de faptul dacă e încărcată sau nu, în direcţia oamenilor sau în direcţia apariţiei
lor posibile şi în spatele tirului
c) a executa tragerea cu cartuşe oarbe fără de dispozitivul (bucşa) de tragere cu cartuşe oarbe

18. Tragerea se interzice:


a) după semnalul ,,Încetaţi tragerea" şi ridicarea fanionului alb
b) după ridicarea fanionului roşu
c) asupra ţintelor deteriorate

19. Încercarea pistol-mitralierei prin tragere şi aducerea la bătaia normală se efectuează prin tragere
asupra ţintei de reglaj, care se instalează la distanţa:
a) 50 m.
b) 75 m.
c) 100 m.

20. Curăţirea armei se efectuează: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) în zilele de parc şi gospodărie
b) după tragerea cu cartuşe de luptă sau oarbe
c) în timpul stabilit de programul zilnic

______________________ _____________ Varianta Test 19


Numele, prenumele pluton

1. Puşca mitralieră RPK-74 este destinată pentru:


a) nimicirea forţei vii şi mijloacelor de foc a inamicului
b) nimicirea forţei vii şi mijloacelor blindate ale inamicului
c) lovirea mijloacelor de foc şi blindatelor inamicului

2. Grenadele cumulative de mână cu efect directiv sânt destinate pentru: (evidenţiaţi răspunsul
incorect)
a) lupta împotriva tancurilor, autotunurilor, transportoarelor blindate, autoblindatelor inamicului
b) distrugerea lucrărilor de apărare permanente şi de campanie
c) lovirea cu schije a forţei vii a inamicului în lupta apropiată (ofensivă, apărare)

3. Focul efectiv pistolului – mitralieră AKM asupra ţintelor terestre:


a) până la 500m.
b) până la 600m
c) până la 1000m

4. Pistolul-mitralieră AKM are calibrul:


a) 5,45 mm
b) 7,62 mm
c) 9,0 mm

5. Distanţa de tragere după înălţător pistolului-mitralieră AK-74:


a) până la 1500 m.
b) până la 1300 m.
c) până la 1000 m.

6. Distanţa de tragere din aruncătorul de grenade antitanc portativ RPG-7:


a) până la 1300 m
b) până la 1000 m.
c) până la 500 m.

7. Cadenţa de tragere practică puştii cu lunetă SVD:


a) 150 lov/min
b) 100 lov/min
c) 30 lov/min

8. Capacitatea încărcătorului pistolului-mitralieră AKM:


a) 10 cartuşe
b) 30 cartuşe
c) 75 sau 40 cartuşe

9. Muniţiile folosite pentru puşca cu lunetă SVD:


a) cartuş 5,45 x 39mm
b) cartuş 7,62 x 39mm
c) cartuş 7,62 x 54mmR

10. Masa grenadei de mână de tip RKG-3:


a) 1070 gr.
b) 600 gr.
c) 420 gr.

11. Raza efectului omorâtor al schijelor grenadei RG-42:


a) 200 m.
b) 100 m.
c) 25 m.

12. Pentru distrugerea sau deteriorarea maşinilor de luptă, tancurilor prin perforarea blindajului sânt
folosite:
a) loviturile cumulative (PG-7VS, PG-7VL, PG-15V)
b) loviturile thermobarice (TBG-7V)
c) loviturile cu schije (ОG-7V, OG-15V)

13. Mitraliere de curs PKT (două) sunt instalate pe maşinile de luptă:


a) BMP-1
b) BMD-1
c) BTR-80

14. În care punct semnele convenţionale sunt enumerate corect?


a) TAB, tanc, MLI (MLD)
b) Tanc, MLI (MLD), TAB
c) MLI (MLD), TAB, tanc

15. Viteza iniţială a glontelui se numeşte:


a) viteza glontelui la înşurubarea lui în ghinturi
b) viteza pe care o are glontele în momentul ieşirii din canalul ţevii (la gura ţevii)
c) viteza crescândă a glontelui în canalul ţevii

16. Recul se numeşte:


a) presiunea aerului asupra glontelui
b) poziţia pe care o capătă axa ţevii în momentul plecării glontelui din canalul ţevii.
c) mişcarea armei înapoi în momentul tragerii

17. Focul încetează imediat de sine stătător sau la comanda conducătorului tragerii în următoarele
cazuri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) la apariţia semnelor de deteriorare a ţintei
b) la apariţia oamenilor, maşinilor, animalelor în câmpul de ţinte
c) la apariţia avioanelor şi helicopterelor la înălţimi mici deasupra tragerilor

18. În tir sau pe câmpul de tragere arma se descarcă:


a) de sine stătător după executarea tragerilor
b) la comanda distribuitorului de muniţii
c) la comanda conducătorului tragerilor

19. Încercarea pistolului-mitralieră prin tragere şi aducerea lui la bătaia normală se efectuează prin
tragere asupra:
a) ţintei alergând nr. 8
b) ţintei de reglaj sau dreptunghiului negru cu înălţimea 35cm şi lăţimea 25 cm.
c) ţintei piept nr. 4 cu cercuri

20. Pentru curăţire şi ungerea armei la temperaturi mai sus de - 5ºC se foloseşte:
a) uleiul de arme (unsoarea lichidă)
b) unsoarea de arme
c) benzină sau motorină

______________________ _____________ Varianta Test 20


Numele, prenumele pluton

1. Mitraliera de calibru mare Vladimirov КPVT cal. 14,5 mm este destinată pentru: (evidenţiaţi
răspunsul incorect)
a) nimicirea tancurilor, autotunurilor şi altor mijloace (obiective) blindate ale inamicului
b) nimicirea obiectivelor uşor blindate (transportoarelor, tunurilor antitanc, automobilelor blindate)
c) nimicirea forţei vii şi aparatelor de zbor la înălţimi mici (până la 1500 m.)

2. În dependenţă de raza de împrăştiere a schijelor grenadele se împart în: (evidenţiaţi răspunsul


incorect)
a) grenade ofensive
b) grenade defensive
c) grenade cumulative

3. Focul efectiv puştii – mitralieră RPK-74 asupra ţintelor terestre:


a) până la 500m.
b) până la 600m
c) până la 1000m

4. Rezerva de muniţii pentru BMD-1:


a) 16 lovituri pentru tunul 2A28 „Grom”, 1 RATD „Maliutka”, 2000 cartuşe pentru mitraliera KPVT
b) 5 lovituri pentru RPG-7, 600 cartuşe (4 cutii) pentru PKM, 6000 cartuşe pentru mitraliera KPVT
c) 40 lovituri pentru tunul 2A28 „Grom”, 4 RATD „Maliutka”, câte 2000 cartuşe pentru fiecare mitralieră
PKT

5. Distanţa de tragere după înălţător puştii mitralieră RPK-74:


a) până la 1500 m.
b) până la 1300 m.
c) până la 1000 m.

6. Distanta loviturii directe pistolului-mitralieră AKM asupra ţintei alergând:


a) 525 m.
b) 540 m.
c) 625 m.

7. Cadenţa de tragere (în serie) practică puştii mitralieră RPK-74:


a) 150 lov/min
b) 250 lov/min
c) 100 lov/min

8. Capacitatea încărcătorului puştii cu lunetă SVD:


a) 10 cartuşe
b) 30 cartuşe
c) 75 sau 40 cartuşe

9. Muniţiile folosite pentru mitraliera PKM, PKT:


a) cartuş 5,45 x 39mm
b) cartuş 7,62 x 39mm
c) cartuş 7,62 x 54mmR

10. Distanţa medie de aruncare a grenadei RG-42:


a) 35-45 m.
b) 30-40 m.
c) 15-20 m.
11. Raza efectului omorâtor al schijelor grenadei RGD-5:
a) 25 m.
b) 100 m.
c) 200 m.

12. Pentru nimicirea efectivului în teren descoperit, în lucrări de fortificaţie de campanie sau încăperi
prin unda de şoc şi căldură imensă sânt folosite:
a) loviturile cumulative (PG-7VS, PG-7VL, PG-15V)
b) loviturile thermobarice (TBG-7V)
c) loviturile cu schije (ОG-7V, OG-15V)

13. Maşina de luptă BMD-1 este dotată cu:


a) tun 2A28 „Grom” calibru 73 mm, 3 mitraliere 7,62 mm PKT, instalaţia RATD 9M14M „Maliutka”
b) tun 2A28 „Grom” calibru 73 mm, 2 mitraliere 7,62 mm PKT, instalaţia RATD 14M9A „Vâstrel”
c) tun 2A28 „Grom” calibru 73 mm, 1 mitralieră 7,62 mm PKT, mitralieră 14,5 mm KPVT

14. La cartuşul cu glonţ trasor, vârful glonţului este de culoarea:


a) roşie
b) verde
c) neagră

15. Balistica interioară studiază:


a) procesele ce se produc în timpul tragerii, îndeosebi în timpul mişcării glonţului în canalul ţevii
b) mişcarea glonţului în aer
c) regulile de tragere de pe loc

16. Acţiunea vântului lateral asupra traiectoriei mişcării glontelui:


a) vântul din dreapta, glontele se mişcă spre dreapta
b) vântul din dreapta, se măreşte distanţa de zbor
c) vântul din dreapta glontele se mişca spre stânga

17. Focul încetează imediat de sine stătător sau la comanda conducătorului tragerii în următoarele
cazuri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) ridicarea fanionului alb (noaptea - felinarul) la punctul de comandă
b) apariţia incendiului cauzat de tragere
c) la ridicarea fanionului roşu (noaptea - felinarul) la punctul de comandă

18. Încărcarea armei pe aliniamentul de tragere se execută: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) de sine stătător
b) la comanda "Încărcaţi armele"
c) la comanda “Pe aliniamentul de tragere - Marş”

19. Punctul de ochire asupra ţintei de reglaj la încercarea bătăii armei este:
a) mijlocul limitei de jos a ţintei de reglaj (dreptunghiului negru)
b) centrul ţintei de reglaj (dreptunghiului negru)
c) depinde de poziţia înălţătorului

20. Comandantul de grupă are următoarele obligaţii: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) să urmărească existenţa armamentului, tehnicii militare, bunurilor materiale, să le controleze zilnic şi să le
întreţină în ordine şi bună stare
b) să raporteze zilnic comandantului de unitate despre numărul militarilor bolnavi şi să prezinte militarii care
invocă probleme de sănătate medicului
c) să cunoască partea materială, regulile de exploatare a armamentului, a tehnicii militare şi a altor materiale
ale grupei

______________________ _____________ Varianta Test 21


Numele, prenumele pluton

1. Pistolul – mitralieră AKM este destinat pentru:


a) executarea exerciţiilor de front cu arma
b) nimicirea blindatelor inamicului
c) nimicirea forţei vii şi mijloacelor de foc a inamicului

2. Aruncătorul de grenade antitanc portativ RPG-7 este destinat pentru: (evidenţiaţi răspunsul
incorect)
a) distrugerea tancurilor, autotunurilor de toate tipurile şi altor mijloace (obiective) blindate ale inamicului
b) indicarea obiectivelor si corectarea focului, precum si nimicirea forţei vii a inamicului
c) nimicirea forţei vii ale inamicului, ce se află în adăposturi de tip uşor şi de campanie

3. Grenadele explozive de mână RGD-5, RG-42 sânt destinate pentru:


a) nimicirea tancurilor, autotunurilor, transportoarelor blindate, autoblindatelor inamicului
b) lovirea forţei vii a inamicului în lupta de apărare
c) distrugerea lucrărilor de apărare permanente şi de campanie
4. Focul concentrat din pistoale şi puşti mitraliere Kalaşnikov se execută la distanţe:
a) până la 500m.
b) până la 600m
c) până la 1000m

5. Mitraliera de calibru mare Vladimirov КPVT are calibrul:


a) 73 mm.
b) 14,5 mm.
c) 7,62 mm.

6. Distanţa de tragere după înălţător mitralierei PKM (PKB, PKS):


a) până la 1500 m.
b) până la 1300 m.
c) până la 1000 m.

7. Distanta loviturii directe puştii mitralieră AK-74 asupra ţintei alergând:


a) 525 m.
b) 540 m.
c) 625 m.

8. Cadenţa de tragere practică mitralierei KPVT:


a) 100 lov/min
b) 70-80 lov/min
c) 30 lov/min

9. Capacitatea încărcătorului puştii mitralieră RPK-74:


a) 75 cartuşe
b) 45 cartuşe
c) 40 cartuşe

10. Masa grenadei RGD-5:


a) 600 gr.
b) 420 gr.
c) 310 gr.

11. Distanţa medie de aruncare a grenadei F-1:


a) 15-20 m.
b) 35-45 m.
c) 40-50 m.

12. Timpul de întârziere funcţionării amorsorului (focosului) grenadelor de mână UZRGM:


a) 3,2 – 4,2 sec.
b) 4,2 – 5,2 sec.
c) 5,2 – 6,2 sec

13. Motorul reactiv al loviturilor pentru aruncătoarelor de grenade asigură:


a) nimicirea obiectivului (ţintei),
b) mişcarea loviturii pe traiectoria de zbor (spre ţintă)
c) ieşirea loviturii din ţeava aruncătorului

14. În care punct semnele convenţionale sunt enumerate corect?


a) puşca cu lunetă, pistol-mitralieră, mitralieră
b) pistol-mitralieră, puşcă cu lunetă, mitralieră
c) mitralieră, puşca cu lunetă, pistol-mitralieră
15. Glonţul trasor este destinat pentru:
a) indicarea obiectivelor si corectarea focului, precum si nimicirea forţei vii a inamicului
b) lovirea obiectivelor uşor blindate, precum si pentru aprinderea lichidelor inflamabile ce se afta după
blindajul străpuns
c) aprinderea lichidelor inflamabile în ambalaj de metal cu grosimea pereţilor de pana la 3 mm, precum si
materialelor uşor inflamabile

16. Ghinturile ţevii armelor servesc pentru:


a) micşorarea reculului armei
b) asigurarea tragerii cu cartuşe oarbe (de manevră)
c) imprimarea glonţului mişcare de rotaţie

17. Ordinea demontării incomplete a pistolului-mitralieră AK-74 este următoarea:


a) se scoate penarul, vergeaua, se verifică dacă este cartuş în detunător, ......;
b) se scoate încărcătorul, se verifică dacă este cartuş în detunător, se scoate penarul, vergeaua, ,........
c) se scoate penarul, vergeaua, încărcătorul, se verifică dacă este cartuş în detunător, ........;

18. În tir sau pe câmpul de tragere, focul se deschide:


a) numai cu permisiunea şi la comandă comandantului de grupă
b) numai cu permisiunea şi la comandă conducătorului tragerilor
c) numai cu permisiunea şi la comandă distribuitorului de muniţii

19. Grenadele de mâna se pregătesc pentru întrebuinţare (se înşurubează amorsoarele):


a) de sinestatator, în dependenţă de situaţia de luptă
b) la comanda conducătorul tragerilor (comandantului) “Înainte” sau “În atac – Înainte”
c) la comanda conducătorul tragerilor (comandantului) “Pregătiţi grenadele”

20. Gruparea loviturilor se consideră normală dacă: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) toate cele patru găuri intră într-o circumferinţă cu diametrul de 15 cm.
b) toate trei găuri (cu una desprinsă) intră într-o circumferinţă cu diametrul de 15 cm.
c) toate două găuri (cu două desprinse) intră într-o circumferinţă cu diametrul de 15 cm.

______________________ _____________ Varianta Test 22


Numele, prenumele pluton

1. Puşca cu lunetă SVD este destinată pentru:


a) executarea exerciţiilor de front cu arma
b) nimicirea diferitelor ţinte izolate, mobile, neacoperite şi mascate
c) nimicirea blindatelor inamicului

2. Grenadele explozive de mână cu acţiune fuzantă sânt destinate pentru:


a) lovirea cu schije a forţei vii a inamicului în lupta apropiată (ofensivă, apărare)
b) distrugerea lucrărilor de apărare permanente şi de campanie
c) lupta împotriva tancurilor, autotunurilor, transportoarelor blindate, autoblindatelor inamicului

3. Grenada cumulativă de mână RKG-3 este destinată pentru: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) lovirea forţei vii a inamicului în lupta de apărare
b) distrugerea tancurilor, autotunurilor, transportoarelor blindate, autoblindatelor inamicului
c) distrugerea lucrărilor de apărare permanente şi de campanie

4. Pistolul-mitralieră AK-74 are calibrul:


a) 5,45 mm
b) 7,62 mm
c) 9,0 mm

5. Distanţa de tragere după înălţător pistolului-mitralieră AKM:


a) până la 1500 m.
b) până la 1300 m.
c) până la 1000 m.

6. Distanţa de tragere cu PG-15V din tunul cu ţeava lisă 2A28 „Grom" cal. 73 mm:
a) până la 2000 m.
b) până la 1000 m.
c) până la 1300 m.

7. Cadenţa de tragere (în serie) practică pistolului-mitralieră AKM:


a) 100 lov/min
b) 150 lov/min
c) 250 lov/min

8. Instalaţia de rachete antitanc dirijate RATD “Maliutka” este instalată pe: (evidenţiaţi răspunsul
incorect)
a) BMD-1
b) BMP-1
c) TAB-71M, BTR-60PB

9. Muniţiile pentru pistolul-mitralieră AK-74:


a) cartuş 5,45 x 39mm
b) cartuş 7,62 x 39mm
c) cartuş 7,62 x 54mmR

10. Masa grenadei de mână F-1:


a) 310 gr.
b) 420 gr.
c) 600 gr.

11. Distanţa medie de aruncare a grenadei RKG-3:


a) 40-50 m.
b) 30-40 m.
c) 15-20 m.

12. Grenada cumulativă antitanc de mână PKГ-3 explodează


a) peste 3,2 - 4,2 sec. după aruncare
b) la 1,5 - 2,0 m. deasupra solului
c) la lovirea obiectivului

13. Poate folosi puşca-mitralieră RPK încărcătoare-sector cu capacitatea 30 cartuşe pentru pistol-
mitraliera AKM?
a) poate numai prin adaptor
b) da
c) nu

14. În care punct semnele convenţionale sunt enumerate corect?


a) Aruncător de grenade (AG-9), tun antitanc, aruncător de bombe
b) Tun antitanc, aruncător de bombe, aruncător de grenade (AG-9)
c) Aruncător de bombe, aruncător de grenade (AG-9), tun antitanc
15. Glonţul incendiar este destinat pentru:
a) indicarea obiectivelor si corectarea focului, precum si nimicirea forţei vii a inamicului
b) lovirea obiectivelor uşor blindate, precum si pentru aprinderea lichidelor inflamabile ce se afta după
blindajul străpuns
c) aprinderea lichidelor inflamabile în ambalaj de metal cu grosimea pereţilor de pana la 3 mm, precum si
materialelor uşor inflamabile

16. Când lungimea ţevii şi greutatea încărcăturii de pulbere sunt constante viteza iniţială a glonţului
va fi mai mare în caz că:
a) viteza iniţială nu depinde de greutatea glonţului
b) greutatea glonţului este mai mare
c) greutatea glonţului este mai mică

17. Se interzice categoric: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) a încărca arma cu cartuşe de luptă sau oarbe până la comanda conducătorului tragerii şi semnalul „Foc”
b) a îndrepta arma, indiferent de faptul dacă e încărcată sau nu, în direcţia oamenilor sau în direcţia apariţiei
lor posibile şi în spatele tirului
c) a executa tragerea cu cartuşe oarbe fără de dispozitivul (bucşa) de tragere cu cartuşe oarbe

18. Tragerea se interzice:


a) după semnalul ,,Încetaţi tragerea" şi ridicarea fanionului alb
b) după ridicarea fanionului roşu
c) asupra ţintelor deteriorate

19. Încercarea pistol-mitralierei prin tragere şi aducerea la bătaia normală se efectuează prin tragere
asupra ţintei de reglaj, care se instalează la distanţa:
a) 50 m.
b) 75 m.
c) 100 m.

20. Curăţirea armei se efectuează: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) în zilele de parc şi gospodărie
b) după tragerea cu cartuşe de luptă sau oarbe
c) în timpul stabilit de programul zilnic

______________________ _____________ Varianta Test 23


Numele, prenumele pluton

1. Puşca mitralieră RPK-74 este destinată pentru:


a) nimicirea forţei vii şi mijloacelor de foc a inamicului
b) nimicirea forţei vii şi mijloacelor blindate ale inamicului
c) lovirea mijloacelor de foc şi blindatelor inamicului

2. Grenadele cumulative de mână cu efect directiv sânt destinate pentru: (evidenţiaţi răspunsul
incorect)
a) lupta împotriva tancurilor, autotunurilor, transportoarelor blindate, autoblindatelor inamicului
b) distrugerea lucrărilor de apărare permanente şi de campanie
c) lovirea cu schije a forţei vii a inamicului în lupta apropiată (ofensivă, apărare)

3. Focul efectiv pistolului – mitralieră AKM asupra ţintelor terestre:


a) până la 500m.
b) până la 600m
c) până la 1000m

4. Pistolul-mitralieră AKM are calibrul:


a) 5,45 mm
b) 7,62 mm
c) 9,0 mm

5. Distanţa de tragere după înălţător pistolului-mitralieră AK-74:


a) până la 1500 m.
b) până la 1300 m.
c) până la 1000 m.

6. Distanţa de tragere din aruncătorul de grenade antitanc portativ RPG-7:


a) până la 1300 m
b) până la 1000 m.
c) până la 500 m.

7. Cadenţa de tragere practică puştii cu lunetă SVD:


a) 150 lov/min
b) 100 lov/min
c) 30 lov/min

8. Capacitatea încărcătorului pistolului-mitralieră AKM:


a) 10 cartuşe
b) 30 cartuşe
c) 75 sau 40 cartuşe

9. Muniţiile folosite pentru puşca cu lunetă SVD:


a) cartuş 5,45 x 39mm
b) cartuş 7,62 x 39mm
c) cartuş 7,62 x 54mmR

10. Masa grenadei de mână de tip RKG-3:


a) 1070 gr.
b) 600 gr.
c) 420 gr.

11. Raza efectului omorâtor al schijelor grenadei RG-42:


a) 200 m.
b) 100 m.
c) 25 m.

12. Pentru distrugerea sau deteriorarea maşinilor de luptă, tancurilor prin perforarea blindajului sânt
folosite:
a) loviturile cumulative (PG-7VS, PG-7VL, PG-15V)
b) loviturile thermobarice (TBG-7V)
c) loviturile cu schije (ОG-7V, OG-15V)

13. Mitraliere de curs PKT (două) sunt instalate pe maşinile de luptă:


a) BMP-1
b) BMD-1
c) BTR-80

14. În care punct semnele convenţionale sunt enumerate corect?


a) TAB, tanc, MLI (MLD)
b) Tanc, MLI (MLD), TAB
c) MLI (MLD), TAB, tanc
15. Viteza iniţială a glontelui se numeşte:
a) viteza glontelui la înşurubarea lui în ghinturi
b) viteza pe care o are glontele în momentul ieşirii din canalul ţevii (la gura ţevii)
c) viteza crescândă a glontelui în canalul ţevii

16. Recul se numeşte:


a) presiunea aerului asupra glontelui
b) poziţia pe care o capătă axa ţevii în momentul plecării glontelui din canalul ţevii.
c) mişcarea armei înapoi în momentul tragerii

17. Focul încetează imediat de sine stătător sau la comanda conducătorului tragerii în următoarele
cazuri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) la apariţia semnelor de deteriorare a ţintei
b) la apariţia oamenilor, maşinilor, animalelor în câmpul de ţinte
c) la apariţia avioanelor şi helicopterelor la înălţimi mici deasupra tragerilor

18. În tir sau pe câmpul de tragere arma se descarcă:


a) de sine stătător după executarea tragerilor
b) la comanda distribuitorului de muniţii
c) la comanda conducătorului tragerilor

19. Încercarea pistolului-mitralieră prin tragere şi aducerea lui la bătaia normală se efectuează prin
tragere asupra:
a) ţintei alergând nr. 8
b) ţintei de reglaj sau dreptunghiului negru cu înălţimea 35cm şi lăţimea 25 cm.
c) ţintei piept nr. 4 cu cercuri

20. Pentru curăţire şi ungerea armei la temperaturi mai sus de - 5ºC se foloseşte:
a) uleiul de arme (unsoarea lichidă)
b) unsoarea de arme
c) benzină sau motorină

______________________ _____________ Varianta Test 24


Numele, prenumele pluton

1. Mitraliera de calibru mare Vladimirov КPVT cal. 14,5 mm este destinată pentru: (evidenţiaţi
răspunsul incorect)
a) nimicirea tancurilor, autotunurilor şi altor mijloace (obiective) blindate ale inamicului
b) nimicirea obiectivelor uşor blindate (transportoarelor, tunurilor antitanc, automobilelor blindate)
c) nimicirea forţei vii şi aparatelor de zbor la înălţimi mici (până la 1500 m.)

2. În dependenţă de raza de împrăştiere a schijelor grenadele se împart în: (evidenţiaţi răspunsul


incorect)
a) grenade ofensive
b) grenade defensive
c) grenade cumulative

3. Focul efectiv puştii – mitralieră RPK-74 asupra ţintelor terestre:


a) până la 500m.
b) până la 600m
c) până la 1000m

4. Rezerva de muniţii pentru BMD-1:


a) 16 lovituri pentru tunul 2A28 „Grom”, 1 RATD „Maliutka”, 2000 cartuşe pentru mitraliera KPVT
b) 5 lovituri pentru RPG-7, 600 cartuşe (4 cutii) pentru PKM, 6000 cartuşe pentru mitraliera KPVT
c) 40 lovituri pentru tunul 2A28 „Grom”, 4 RATD „Maliutka”, câte 2000 cartuşe pentru fiecare mitralieră
PKT

5. Distanţa de tragere după înălţător puştii mitralieră RPK-74:


a) până la 1500 m.
b) până la 1300 m.
c) până la 1000 m.

6. Distanta loviturii directe pistolului-mitralieră AKM asupra ţintei alergând:


a) 525 m.
b) 540 m.
c) 625 m.

7. Cadenţa de tragere (în serie) practică puştii mitralieră RPK-74:


a) 150 lov/min
b) 250 lov/min
c) 100 lov/min

8. Capacitatea încărcătorului puştii cu lunetă SVD:


a) 10 cartuşe
b) 30 cartuşe
c) 75 sau 40 cartuşe

9. Muniţiile folosite pentru mitraliera PKM, PKT:


a) cartuş 5,45 x 39mm
b) cartuş 7,62 x 39mm
c) cartuş 7,62 x 54mmR

10. Distanţa medie de aruncare a grenadei RG-42:


a) 35-45 m.
b) 30-40 m.
c) 15-20 m.
11. Raza efectului omorâtor al schijelor grenadei RGD-5:
a) 25 m.
b) 100 m.
c) 200 m.

12. Pentru nimicirea efectivului în teren descoperit, în lucrări de fortificaţie de campanie sau încăperi
prin unda de şoc şi căldură imensă sânt folosite:
a) loviturile cumulative (PG-7VS, PG-7VL, PG-15V)
b) loviturile thermobarice (TBG-7V)
c) loviturile cu schije (ОG-7V, OG-15V)

13. Maşina de luptă BMD-1 este dotată cu:


a) tun 2A28 „Grom” calibru 73 mm, 3 mitraliere 7,62 mm PKT, instalaţia RATD 9M14M „Maliutka”
b) tun 2A28 „Grom” calibru 73 mm, 2 mitraliere 7,62 mm PKT, instalaţia RATD 14M9A „Vâstrel”
c) tun 2A28 „Grom” calibru 73 mm, 1 mitralieră 7,62 mm PKT, mitralieră 14,5 mm KPVT

14. La cartuşul cu glonţ trasor, vârful glonţului este de culoarea:


a) roşie
b) verde
c) neagră

15. Balistica interioară studiază:


a) procesele ce se produc în timpul tragerii, îndeosebi în timpul mişcării glonţului în canalul ţevii
b) mişcarea glonţului în aer
c) regulile de tragere de pe loc

16. Acţiunea vântului lateral asupra traiectoriei mişcării glontelui:


a) vântul din dreapta, glontele se mişcă spre dreapta
b) vântul din dreapta, se măreşte distanţa de zbor
c) vântul din dreapta glontele se mişca spre stânga

17. Focul încetează imediat de sine stătător sau la comanda conducătorului tragerii în următoarele
cazuri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) ridicarea fanionului alb (noaptea - felinarul) la punctul de comandă
b) apariţia incendiului cauzat de tragere
c) la ridicarea fanionului roşu (noaptea - felinarul) la punctul de comandă

18. Încărcarea armei pe aliniamentul de tragere se execută: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) de sine stătător
b) la comanda "Încărcaţi armele"
c) la comanda “Pe aliniamentul de tragere - Marş”

19. Punctul de ochire asupra ţintei de reglaj la încercarea bătăii armei este:
a) mijlocul limitei de jos a ţintei de reglaj (dreptunghiului negru)
b) centrul ţintei de reglaj (dreptunghiului negru)
c) depinde de poziţia înălţătorului

20. Comandantul de grupă are următoarele obligaţii: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) să urmărească existenţa armamentului, tehnicii militare, bunurilor materiale, să le controleze zilnic şi să le
întreţină în ordine şi bună stare
b) să raporteze zilnic comandantului de unitate despre numărul militarilor bolnavi şi să prezinte militarii care
invocă probleme de sănătate medicului
c) să cunoască partea materială, regulile de exploatare a armamentului, a tehnicii militare şi a altor materiale
ale grupei

______________________ _____________ Varianta Test 25


Numele, prenumele pluton

1. Pistolul – mitralieră AKM este destinat pentru:


a) executarea exerciţiilor de front cu arma
b) nimicirea blindatelor inamicului
c) nimicirea forţei vii şi mijloacelor de foc a inamicului

2. Aruncătorul de grenade antitanc portativ RPG-7 este destinat pentru: (evidenţiaţi răspunsul
incorect)
a) distrugerea tancurilor, autotunurilor de toate tipurile şi altor mijloace (obiective) blindate ale inamicului
b) indicarea obiectivelor si corectarea focului, precum si nimicirea forţei vii a inamicului
c) nimicirea forţei vii ale inamicului, ce se află în adăposturi de tip uşor şi de campanie

3. Grenadele explozive de mână RGD-5, RG-42 sânt destinate pentru:


a) nimicirea tancurilor, autotunurilor, transportoarelor blindate, autoblindatelor inamicului
b) lovirea forţei vii a inamicului în lupta de apărare
c) distrugerea lucrărilor de apărare permanente şi de campanie

4. Focul concentrat din pistoale şi puşti mitraliere Kalaşnikov se execută la distanţe:


a) până la 500m.
b) până la 600m
c) până la 1000m
5. Mitraliera de calibru mare Vladimirov КPVT are calibrul:
a) 73 mm.
b) 14,5 mm.
c) 7,62 mm.

6. Distanţa de tragere după înălţător mitralierei PKM (PKB, PKS):


a) până la 1500 m.
b) până la 1300 m.
c) până la 1000 m.

7. Distanta loviturii directe puştii mitralieră AK-74 asupra ţintei alergând:


a) 525 m.
b) 540 m.
c) 625 m.

8. Cadenţa de tragere practică mitralierei KPVT:


a) 100 lov/min
b) 70-80 lov/min
c) 30 lov/min

9. Capacitatea încărcătorului puştii mitralieră RPK-74:


a) 75 cartuşe
b) 45 cartuşe
c) 40 cartuşe

10. Masa grenadei RGD-5:


a) 600 gr.
b) 420 gr.
c) 310 gr.

11. Distanţa medie de aruncare a grenadei F-1:


a) 15-20 m.
b) 35-45 m.
c) 40-50 m.

12. Timpul de întârziere funcţionării amorsorului (focosului) grenadelor de mână UZRGM:


a) 3,2 – 4,2 sec.
b) 4,2 – 5,2 sec.
c) 5,2 – 6,2 sec

13. Motorul reactiv al loviturilor pentru aruncătoarelor de grenade asigură:


a) nimicirea obiectivului (ţintei),
b) mişcarea loviturii pe traiectoria de zbor (spre ţintă)
c) ieşirea loviturii din ţeava aruncătorului

14. În care punct semnele convenţionale sunt enumerate corect?


a) puşca cu lunetă, pistol-mitralieră, mitralieră
b) pistol-mitralieră, puşcă cu lunetă, mitralieră
c) mitralieră, puşca cu lunetă, pistol-mitralieră

15. Glonţul trasor este destinat pentru:


a) indicarea obiectivelor si corectarea focului, precum si nimicirea forţei vii a inamicului
b) lovirea obiectivelor uşor blindate, precum si pentru aprinderea lichidelor inflamabile ce se afta după
blindajul străpuns
c) aprinderea lichidelor inflamabile în ambalaj de metal cu grosimea pereţilor de pana la 3 mm, precum si
materialelor uşor inflamabile

16. Ghinturile ţevii armelor servesc pentru:


a) micşorarea reculului armei
b) asigurarea tragerii cu cartuşe oarbe (de manevră)
c) imprimarea glonţului mişcare de rotaţie

17. Ordinea demontării incomplete a pistolului-mitralieră AK-74 este următoarea:


a) se scoate penarul, vergeaua, se verifică dacă este cartuş în detunător, ......;
b) se scoate încărcătorul, se verifică dacă este cartuş în detunător, se scoate penarul, vergeaua, ,........
c) se scoate penarul, vergeaua, încărcătorul, se verifică dacă este cartuş în detunător, ........;

18. În tir sau pe câmpul de tragere, focul se deschide:


a) numai cu permisiunea şi la comandă comandantului de grupă
b) numai cu permisiunea şi la comandă conducătorului tragerilor
c) numai cu permisiunea şi la comandă distribuitorului de muniţii

19. Grenadele de mâna se pregătesc pentru întrebuinţare (se înşurubează amorsoarele):


a) de sinestatator, în dependenţă de situaţia de luptă
b) la comanda conducătorul tragerilor (comandantului) “Înainte” sau “În atac – Înainte”
c) la comanda conducătorul tragerilor (comandantului) “Pregătiţi grenadele”

20. Gruparea loviturilor se consideră normală dacă: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) toate cele patru găuri intră într-o circumferinţă cu diametrul de 15 cm.
b) toate trei găuri (cu una desprinsă) intră într-o circumferinţă cu diametrul de 15 cm.
c) toate două găuri (cu două desprinse) intră într-o circumferinţă cu diametrul de 15 cm.

______________________ _____________ Varianta Test 26


Numele, prenumele pluton

1. Puşca cu lunetă SVD este destinată pentru:


a) executarea exerciţiilor de front cu arma
b) nimicirea diferitelor ţinte izolate, mobile, neacoperite şi mascate
c) nimicirea blindatelor inamicului

2. Grenadele explozive de mână cu acţiune fuzantă sânt destinate pentru:


a) lovirea cu schije a forţei vii a inamicului în lupta apropiată (ofensivă, apărare)
b) distrugerea lucrărilor de apărare permanente şi de campanie
c) lupta împotriva tancurilor, autotunurilor, transportoarelor blindate, autoblindatelor inamicului

3. Grenada cumulativă de mână RKG-3 este destinată pentru: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) lovirea forţei vii a inamicului în lupta de apărare
b) distrugerea tancurilor, autotunurilor, transportoarelor blindate, autoblindatelor inamicului
c) distrugerea lucrărilor de apărare permanente şi de campanie

4. Pistolul-mitralieră AK-74 are calibrul:


a) 5,45 mm
b) 7,62 mm
c) 9,0 mm
5. Distanţa de tragere după înălţător pistolului-mitralieră AKM:
a) până la 1500 m.
b) până la 1300 m.
c) până la 1000 m.

6. Distanţa de tragere cu PG-15V din tunul cu ţeava lisă 2A28 „Grom" cal. 73 mm:
a) până la 2000 m.
b) până la 1000 m.
c) până la 1300 m.

7. Cadenţa de tragere (în serie) practică pistolului-mitralieră AKM:


a) 100 lov/min
b) 150 lov/min
c) 250 lov/min

8. Instalaţia de rachete antitanc dirijate RATD “Maliutka” este instalată pe: (evidenţiaţi răspunsul
incorect)
a) BMD-1
b) BMP-1
c) TAB-71M, BTR-60PB

9. Muniţiile pentru pistolul-mitralieră AK-74:


a) cartuş 5,45 x 39mm
b) cartuş 7,62 x 39mm
c) cartuş 7,62 x 54mmR

10. Masa grenadei de mână F-1:


a) 310 gr.
b) 420 gr.
c) 600 gr.

11. Distanţa medie de aruncare a grenadei RKG-3:


a) 40-50 m.
b) 30-40 m.
c) 15-20 m.

12. Grenada cumulativă antitanc de mână PKГ-3 explodează


a) peste 3,2 - 4,2 sec. după aruncare
b) la 1,5 - 2,0 m. deasupra solului
c) la lovirea obiectivului

13. Poate folosi puşca-mitralieră RPK încărcătoare-sector cu capacitatea 30 cartuşe pentru pistol-
mitraliera AKM?
a) poate numai prin adaptor
b) da
c) nu

14. În care punct semnele convenţionale sunt enumerate corect?


a) Aruncător de grenade (AG-9), tun antitanc, aruncător de bombe
b) Tun antitanc, aruncător de bombe, aruncător de grenade (AG-9)
c) Aruncător de bombe, aruncător de grenade (AG-9), tun antitanc

15. Glonţul incendiar este destinat pentru:


a) indicarea obiectivelor si corectarea focului, precum si nimicirea forţei vii a inamicului
b) lovirea obiectivelor uşor blindate, precum si pentru aprinderea lichidelor inflamabile ce se afta după
blindajul străpuns
c) aprinderea lichidelor inflamabile în ambalaj de metal cu grosimea pereţilor de pana la 3 mm, precum si
materialelor uşor inflamabile

16. Când lungimea ţevii şi greutatea încărcăturii de pulbere sunt constante viteza iniţială a glonţului
va fi mai mare în caz că:
a) viteza iniţială nu depinde de greutatea glonţului
b) greutatea glonţului este mai mare
c) greutatea glonţului este mai mică

17. Se interzice categoric: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) a încărca arma cu cartuşe de luptă sau oarbe până la comanda conducătorului tragerii şi semnalul „Foc”
b) a îndrepta arma, indiferent de faptul dacă e încărcată sau nu, în direcţia oamenilor sau în direcţia apariţiei
lor posibile şi în spatele tirului
c) a executa tragerea cu cartuşe oarbe fără de dispozitivul (bucşa) de tragere cu cartuşe oarbe

18. Tragerea se interzice:


a) după semnalul ,,Încetaţi tragerea" şi ridicarea fanionului alb
b) după ridicarea fanionului roşu
c) asupra ţintelor deteriorate

19. Încercarea pistol-mitralierei prin tragere şi aducerea la bătaia normală se efectuează prin tragere
asupra ţintei de reglaj, care se instalează la distanţa:
a) 50 m.
b) 75 m.
c) 100 m.

20. Curăţirea armei se efectuează: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) în zilele de parc şi gospodărie
b) după tragerea cu cartuşe de luptă sau oarbe
c) în timpul stabilit de programul zilnic

______________________ _____________ Varianta Test 27


Numele, prenumele pluton

1. Puşca mitralieră RPK-74 este destinată pentru:


a) nimicirea forţei vii şi mijloacelor de foc a inamicului
b) nimicirea forţei vii şi mijloacelor blindate ale inamicului
c) lovirea mijloacelor de foc şi blindatelor inamicului

2. Grenadele cumulative de mână cu efect directiv sânt destinate pentru: (evidenţiaţi răspunsul
incorect)
a) lupta împotriva tancurilor, autotunurilor, transportoarelor blindate, autoblindatelor inamicului
b) distrugerea lucrărilor de apărare permanente şi de campanie
c) lovirea cu schije a forţei vii a inamicului în lupta apropiată (ofensivă, apărare)

3. Focul efectiv pistolului – mitralieră AKM asupra ţintelor terestre:


a) până la 500m.
b) până la 600m
c) până la 1000m

4. Pistolul-mitralieră AKM are calibrul:


a) 5,45 mm
b) 7,62 mm
c) 9,0 mm
5. Distanţa de tragere după înălţător pistolului-mitralieră AK-74:
a) până la 1500 m.
b) până la 1300 m.
c) până la 1000 m.

6. Distanţa de tragere din aruncătorul de grenade antitanc portativ RPG-7:


a) până la 1300 m
b) până la 1000 m.
c) până la 500 m.

7. Cadenţa de tragere practică puştii cu lunetă SVD:


a) 150 lov/min
b) 100 lov/min
c) 30 lov/min

8. Capacitatea încărcătorului pistolului-mitralieră AKM:


a) 10 cartuşe
b) 30 cartuşe
c) 75 sau 40 cartuşe

9. Muniţiile folosite pentru puşca cu lunetă SVD:


a) cartuş 5,45 x 39mm
b) cartuş 7,62 x 39mm
c) cartuş 7,62 x 54mmR

10. Masa grenadei de mână de tip RKG-3:


a) 1070 gr.
b) 600 gr.
c) 420 gr.

11. Raza efectului omorâtor al schijelor grenadei RG-42:


a) 200 m.
b) 100 m.
c) 25 m.

12. Pentru distrugerea sau deteriorarea maşinilor de luptă, tancurilor prin perforarea blindajului sânt
folosite:
a) loviturile cumulative (PG-7VS, PG-7VL, PG-15V)
b) loviturile thermobarice (TBG-7V)
c) loviturile cu schije (ОG-7V, OG-15V)

13. Mitraliere de curs PKT (două) sunt instalate pe maşinile de luptă:


a) BMP-1
b) BMD-1
c) BTR-80

14. În care punct semnele convenţionale sunt enumerate corect?


a) TAB, tanc, MLI (MLD)
b) Tanc, MLI (MLD), TAB
c) MLI (MLD), TAB, tanc

15. Viteza iniţială a glontelui se numeşte:


a) viteza glontelui la înşurubarea lui în ghinturi
b) viteza pe care o are glontele în momentul ieşirii din canalul ţevii (la gura ţevii)
c) viteza crescândă a glontelui în canalul ţevii

16. Recul se numeşte:


a) presiunea aerului asupra glontelui
b) poziţia pe care o capătă axa ţevii în momentul plecării glontelui din canalul ţevii.
c) mişcarea armei înapoi în momentul tragerii

17. Focul încetează imediat de sine stătător sau la comanda conducătorului tragerii în următoarele
cazuri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) la apariţia semnelor de deteriorare a ţintei
b) la apariţia oamenilor, maşinilor, animalelor în câmpul de ţinte
c) la apariţia avioanelor şi helicopterelor la înălţimi mici deasupra tragerilor

18. În tir sau pe câmpul de tragere arma se descarcă:


a) de sine stătător după executarea tragerilor
b) la comanda distribuitorului de muniţii
c) la comanda conducătorului tragerilor

19. Încercarea pistolului-mitralieră prin tragere şi aducerea lui la bătaia normală se efectuează prin
tragere asupra:
a) ţintei alergând nr. 8
b) ţintei de reglaj sau dreptunghiului negru cu înălţimea 35cm şi lăţimea 25 cm.
c) ţintei piept nr. 4 cu cercuri

20. Pentru curăţire şi ungerea armei la temperaturi mai sus de - 5ºC se foloseşte:
a) uleiul de arme (unsoarea lichidă)
b) unsoarea de arme
c) benzină sau motorină

______________________ _____________ Varianta Test 28


Numele, prenumele pluton

1. Mitraliera de calibru mare Vladimirov КPVT cal. 14,5 mm este destinată pentru: (evidenţiaţi
răspunsul incorect)
a) nimicirea tancurilor, autotunurilor şi altor mijloace (obiective) blindate ale inamicului
b) nimicirea obiectivelor uşor blindate (transportoarelor, tunurilor antitanc, automobilelor blindate)
c) nimicirea forţei vii şi aparatelor de zbor la înălţimi mici (până la 1500 m.)

2. În dependenţă de raza de împrăştiere a schijelor grenadele se împart în: (evidenţiaţi răspunsul


incorect)
a) grenade ofensive
b) grenade defensive
c) grenade cumulative

3. Focul efectiv puştii – mitralieră RPK-74 asupra ţintelor terestre:


a) până la 500m.
b) până la 600m
c) până la 1000m

4. Rezerva de muniţii pentru BMD-1:


a) 16 lovituri pentru tunul 2A28 „Grom”, 1 RATD „Maliutka”, 2000 cartuşe pentru mitraliera KPVT
b) 5 lovituri pentru RPG-7, 600 cartuşe (4 cutii) pentru PKM, 6000 cartuşe pentru mitraliera KPVT
c) 40 lovituri pentru tunul 2A28 „Grom”, 4 RATD „Maliutka”, câte 2000 cartuşe pentru fiecare mitralieră
PKT

5. Distanţa de tragere după înălţător puştii mitralieră RPK-74:


a) până la 1500 m.
b) până la 1300 m.
c) până la 1000 m.

6. Distanta loviturii directe pistolului-mitralieră AKM asupra ţintei alergând:


a) 525 m.
b) 540 m.
c) 625 m.

7. Cadenţa de tragere (în serie) practică puştii mitralieră RPK-74:


a) 150 lov/min
b) 250 lov/min
c) 100 lov/min

8. Capacitatea încărcătorului puştii cu lunetă SVD:


a) 10 cartuşe
b) 30 cartuşe
c) 75 sau 40 cartuşe

9. Muniţiile folosite pentru mitraliera PKM, PKT:


a) cartuş 5,45 x 39mm
b) cartuş 7,62 x 39mm
c) cartuş 7,62 x 54mmR

10. Distanţa medie de aruncare a grenadei RG-42:


a) 35-45 m.
b) 30-40 m.
c) 15-20 m.
11. Raza efectului omorâtor al schijelor grenadei RGD-5:
a) 25 m.
b) 100 m.
c) 200 m.

12. Pentru nimicirea efectivului în teren descoperit, în lucrări de fortificaţie de campanie sau încăperi
prin unda de şoc şi căldură imensă sânt folosite:
a) loviturile cumulative (PG-7VS, PG-7VL, PG-15V)
b) loviturile thermobarice (TBG-7V)
c) loviturile cu schije (ОG-7V, OG-15V)

13. Maşina de luptă BMD-1 este dotată cu:


a) tun 2A28 „Grom” calibru 73 mm, 3 mitraliere 7,62 mm PKT, instalaţia RATD 9M14M „Maliutka”
b) tun 2A28 „Grom” calibru 73 mm, 2 mitraliere 7,62 mm PKT, instalaţia RATD 14M9A „Vâstrel”
c) tun 2A28 „Grom” calibru 73 mm, 1 mitralieră 7,62 mm PKT, mitralieră 14,5 mm KPVT

14. La cartuşul cu glonţ trasor, vârful glonţului este de culoarea:


a) roşie
b) verde
c) neagră

15. Balistica interioară studiază:


a) procesele ce se produc în timpul tragerii, îndeosebi în timpul mişcării glonţului în canalul ţevii
b) mişcarea glonţului în aer
c) regulile de tragere de pe loc

16. Acţiunea vântului lateral asupra traiectoriei mişcării glontelui:


a) vântul din dreapta, glontele se mişcă spre dreapta
b) vântul din dreapta, se măreşte distanţa de zbor
c) vântul din dreapta glontele se mişca spre stânga

17. Focul încetează imediat de sine stătător sau la comanda conducătorului tragerii în următoarele
cazuri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) ridicarea fanionului alb (noaptea - felinarul) la punctul de comandă
b) apariţia incendiului cauzat de tragere
c) la ridicarea fanionului roşu (noaptea - felinarul) la punctul de comandă

18. Încărcarea armei pe aliniamentul de tragere se execută: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) de sine stătător
b) la comanda "Încărcaţi armele"
c) la comanda “Pe aliniamentul de tragere - Marş”

19. Punctul de ochire asupra ţintei de reglaj la încercarea bătăii armei este:
a) mijlocul limitei de jos a ţintei de reglaj (dreptunghiului negru)
b) centrul ţintei de reglaj (dreptunghiului negru)
c) depinde de poziţia înălţătorului

20. Comandantul de grupă are următoarele obligaţii: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) să urmărească existenţa armamentului, tehnicii militare, bunurilor materiale, să le controleze zilnic şi să le
întreţină în ordine şi bună stare
b) să raporteze zilnic comandantului de unitate despre numărul militarilor bolnavi şi să prezinte militarii care
invocă probleme de sănătate medicului
c) să cunoască partea materială, regulile de exploatare a armamentului, a tehnicii militare şi a altor materiale
ale grupei

______________________ _____________ Varianta Test 29


Numele, prenumele pluton

1. Pistolul – mitralieră AKM este destinat pentru:


a) executarea exerciţiilor de front cu arma
b) nimicirea blindatelor inamicului
c) nimicirea forţei vii şi mijloacelor de foc a inamicului

2. Aruncătorul de grenade antitanc portativ RPG-7 este destinat pentru: (evidenţiaţi răspunsul
incorect)
a) distrugerea tancurilor, autotunurilor de toate tipurile şi altor mijloace (obiective) blindate ale inamicului
b) indicarea obiectivelor si corectarea focului, precum si nimicirea forţei vii a inamicului
c) nimicirea forţei vii ale inamicului, ce se află în adăposturi de tip uşor şi de campanie

3. Grenadele explozive de mână RGD-5, RG-42 sânt destinate pentru:


a) nimicirea tancurilor, autotunurilor, transportoarelor blindate, autoblindatelor inamicului
b) lovirea forţei vii a inamicului în lupta de apărare
c) distrugerea lucrărilor de apărare permanente şi de campanie

4. Focul concentrat din pistoale şi puşti mitraliere Kalaşnikov se execută la distanţe:


a) până la 500m.
b) până la 600m
c) până la 1000m

5. Mitraliera de calibru mare Vladimirov КPVT are calibrul:


a) 73 mm.
b) 14,5 mm.
c) 7,62 mm.

6. Distanţa de tragere după înălţător mitralierei PKM (PKB, PKS):


a) până la 1500 m.
b) până la 1300 m.
c) până la 1000 m.

7. Distanta loviturii directe puştii mitralieră AK-74 asupra ţintei alergând:


a) 525 m.
b) 540 m.
c) 625 m.

8. Cadenţa de tragere practică mitralierei KPVT:


a) 100 lov/min
b) 70-80 lov/min
c) 30 lov/min

9. Capacitatea încărcătorului puştii mitralieră RPK-74:


a) 75 cartuşe
b) 45 cartuşe
c) 40 cartuşe

10. Masa grenadei RGD-5:


a) 600 gr.
b) 420 gr.
c) 310 gr.

11. Distanţa medie de aruncare a grenadei F-1:


a) 15-20 m.
b) 35-45 m.
c) 40-50 m.

12. Timpul de întârziere funcţionării amorsorului (focosului) grenadelor de mână UZRGM:


a) 3,2 – 4,2 sec.
b) 4,2 – 5,2 sec.
c) 5,2 – 6,2 sec

13. Motorul reactiv al loviturilor pentru aruncătoarelor de grenade asigură:


a) nimicirea obiectivului (ţintei),
b) mişcarea loviturii pe traiectoria de zbor (spre ţintă)
c) ieşirea loviturii din ţeava aruncătorului

14. În care punct semnele convenţionale sunt enumerate corect?


a) puşca cu lunetă, pistol-mitralieră, mitralieră
b) pistol-mitralieră, puşcă cu lunetă, mitralieră
c) mitralieră, puşca cu lunetă, pistol-mitralieră

15. Glonţul trasor este destinat pentru:


a) indicarea obiectivelor si corectarea focului, precum si nimicirea forţei vii a inamicului
b) lovirea obiectivelor uşor blindate, precum si pentru aprinderea lichidelor inflamabile ce se afta după
blindajul străpuns
c) aprinderea lichidelor inflamabile în ambalaj de metal cu grosimea pereţilor de pana la 3 mm, precum si
materialelor uşor inflamabile

16. Ghinturile ţevii armelor servesc pentru:


a) micşorarea reculului armei
b) asigurarea tragerii cu cartuşe oarbe (de manevră)
c) imprimarea glonţului mişcare de rotaţie

17. Ordinea demontării incomplete a pistolului-mitralieră AK-74 este următoarea:


a) se scoate penarul, vergeaua, se verifică dacă este cartuş în detunător, ......;
b) se scoate încărcătorul, se verifică dacă este cartuş în detunător, se scoate penarul, vergeaua, ,........
c) se scoate penarul, vergeaua, încărcătorul, se verifică dacă este cartuş în detunător, ........;

18. În tir sau pe câmpul de tragere, focul se deschide:


a) numai cu permisiunea şi la comandă comandantului de grupă
b) numai cu permisiunea şi la comandă conducătorului tragerilor
c) numai cu permisiunea şi la comandă distribuitorului de muniţii

19. Grenadele de mâna se pregătesc pentru întrebuinţare (se înşurubează amorsoarele):


a) de sinestatator, în dependenţă de situaţia de luptă
b) la comanda conducătorul tragerilor (comandantului) “Înainte” sau “În atac – Înainte”
c) la comanda conducătorul tragerilor (comandantului) “Pregătiţi grenadele”

20. Gruparea loviturilor se consideră normală dacă: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) toate cele patru găuri intră într-o circumferinţă cu diametrul de 15 cm.
b) toate trei găuri (cu una desprinsă) intră într-o circumferinţă cu diametrul de 15 cm.
c) toate două găuri (cu două desprinse) intră într-o circumferinţă cu diametrul de 15 cm.