Sunteți pe pagina 1din 2

500 -700 m

PA

300 m
L

1 – 1,5 km
500 – 1000 m
PA
R

400 m
50 m
100 m
2 – 3 km
500 m

300 m

3 – 5 km
PAL

PAR
Rz

PAL

PAR
Rz

3 - 4 km (cu form. Log 8-10 km)


Art.376 - Plutonul de infanterie poate organiza siguranţa de luptă în timpul
misiunii de protecţie şi siguranţă. Distanţa la care se trimite siguranţa de luptă variază
în funcţie de teren, misiunea primită, mijloacele de întărire şi poate fi de 2-3 km faţă
de limita dinainte a apărării. Pe aliniamentul stabilit plutonul ocupă şi amenajează un
punct de sprijin cu o dezvoltare de până la 500 m.
Art.377 - (1) Primind ordinul de acţiune comandantul de pluton deplasează
plutonul pe aliniamentul indicat, organizează siguranţa nemijlocită, recunoaşte
terenul împreună cu comandanţii de echipe, recunoaşte punctul de sprijin, poziţiile de
tragere ale TAB sau MLI şi dă ordinul de acţiune.
(2) Comandantul de pluton pregăteşte sistemul de foc în aşa fel, încât inamicul
să poată fi lovit de la o distanţă cât mai mare şi să permită realizarea legăturii cu
vecinii din siguranţa de luptă, cu grupa din postul de luptă sau cu subunităţile care
duc acţiuni de luptă pe poziţia înaintată ca forţă de acoperire.
(3) Pe timpul planificării acţiunii comandantul împreună cu comandanţii de
grupe recunosc căile de repliere, stabilesc modul de acţiune, de rupere a luptei şi de
repliere a plutonului în poziţia de apărare din cadrul punctului de sprijin de companie.
Art.378 - Acţiunea plutonului pe timpul ducerii acţiunilor de luptă începe de la
bătaia maximă eficace a mijloacelor de foc împotriva elementelor de cercetare şi
siguranţă ale inamicului, producând pierderi, interzicând infiltrarea acestora spre
dispozitivul de luptă al forţelor principale, asigurând astfel o dezinformare asupra
caracterului acţiunilor forţelor care l-au trimis în misiune. Replierea se execută când
forţele principale ale inamicului au fost desfăşurate în dispozitiv de luptă.
Art.379 - (1) Siguranţa de luptă se retrage numai la ordinul comandantului
care a ordonat această acţiune.
(2) Acţiunea de retragere este organizată din timp în mai multe variante posibile,
stabilindu-se un cod de declanşare pentru fiecare sau creându-se o variantă nouă.
(3) În principiu, sub sprijinul de foc al aruncătoarelor şi artileriei, plutonul rupe
lupta prin surprindere, retrăgându-se organizat, în măsură să riposteze împotriva unui
atac neaşteptat al inamicului.
(4) Odată cu retragerea siguranţei de luptă trebuie să fie evacuaţi toţi răniţii şi
morţii împreună cu armamentul lor