Sunteți pe pagina 1din 3

Motto: Dacă lectură nu e, nimic nu e! Caracterizarea personajului preferat: ( minimum douǎ trǎsǎturi?

Maximum patru)
Am început lectura_________ Am sfârşit lectura___________ Directă(Exemplul-citat) pagina
Data Data __________________________________________________ ____
Titlul____________________________________________Specia literară__________________ __________________________________________________
Autorul______________________________ Editura ,data ______________________________
Date importante din activitatea scriitorului___________________________________________ __________________________________________________
______________________________________________________________________________ __________________________________________________ ____
______________________________________________________________________________ __________________________________________________
Prima impresie după lectură: __________________________________________________ ____
 Opera mi-a trezit sentimente de __________________________________________
 Ceea ce impresionează este faptul ________________________________________
__________________________________________________
 La fel de surpinzător este momentul _______________________________________
 Demn de admirat este fragmentul în care ___________________________________
Opera e structurată în:
 Cărţi____ ; Părţi____; Volume____;Capitole____; Indirectă(Exemplu-situaţia) pagina
Cronotop ________________ ________________________ __________________________________________________ ____
Timpul Spaţiul __________________________________________________
Tehnici narative:(indică pagina, dacă există tehnica dată)( minimum o tehnicǎ/ maximum douǎ) __________________________________________________
 Relatarea de la persoana___ _____Fluxul memoriei___ Introspecţia__ __________________________________________________ ____
 Retrospecţia___Monologul interior___ Inelul compoziţional(simetria)___ __________________________________________________
 Reluări textuale__ Digresiunea___Paralelism__ __________________________________________________ ____
 Elipsa___
__________________________________________________
 Altele________________________________________________

Personajele:
Numele Tipologia Numele Tipologia Vocabular:( cuvinte necunoscute: arhaisme, regionalisme, neologisme,
_______________ __________________ ___________________ ______________ argou, jargon)
_______________ __________________ ___________________ ______________ Cuvântul Explicaţia Cuvântul Explicaţia
_______________ __________________ ___________________ ______________
_______________ __________________ ___________________ ______________  
_______________ __________________ ___________________ ______________  
 
 
Tipologii: Parvenitul;Zgârcitul; Snobul; Ratatul, Orfanul; Parazitul; Avarul; Muncitorul;Leneşul;  
Titanul;Demonul;Geniul,Inadaptatul;Visătorul;Mesianicul;Binefăcătorul;Copila inocentă,  
Retardatul, Cocheta, Junele amorez, Intelectualul, Creatorul, Îndrăgostitul, Țăranul etc.  
 
Citate care au impresionat (selectate din opera literară)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ Atitudini proprii :
______________________________________________________________________________ Faţă de personaje Vizavi de problematica Faţă de opera literară
______________________________________________________________________________ operei
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ Pun preţ pe ______________ Apreciez momentul în care____ În urma lecturii ai impresia___
______________________________________________________________________________ _________________________ __________________________ __________________________
__________________________ __________________________ __________________________
______________________________________________________________________________
__________________________ __________________________ __________________________
______________________________________________________________________________ __________________________ __________________________ __________________________
______________________________________________________________________________ __________________________ __________________________ __________________________
______________________________________________________________________________ __________________________ __________________________ __________________________
______________________________________________________________________________ Pasiunea scriitorului pentru __________________________ __________________________
______________________________________________________________________________ personaj o sesizăm prin______ __________________________ __________________________
______________________________________________________________________________ _________________________ Mi-a produs o impresie sublimă
______________________________________________________________________________ _________________________ Optez pentru_______________ __________________________
_________________________ __________________________ __________________________
Reflecţii critice( opinie avizatǎ/ personalǎ) __________________________ __________________________ __________________________
______________________________________________ __________________________ __________________________ __________________________
Personajul __________ prezintă __________________________ __________________________
______________________________________________________________________________
un model pentru tânăra __________________________ __________________________
______________________________________________________________________________ generaţie prin faptul că_______ __________________________ __________________________
______________________________________________________________________________ __________________________ __________________________
______________________________________________________________________________ __________________________ __________________________ Aş reveni ori de câte ori la
______________________________________________________________________________ __________________________ această lectură,întrucât_______
______________________________________________________________________________ __________________________ Mai impresionanat deât oriunde __________________________
______________________________________________________________________________ __________________________ opera culminează cu_________ __________________________
______________________________________________________________________________ __________________________ __________________________ __________________________
__________________________ _________________________ __________________________
______________________________________________________________________________
Personajul impresionează prin_ __________________________ __________________________
______________________________________________________________________________ __________________________ __________________________ __________________________
______________________________________________________________________________ _ __________________________ Este o creaţie inedită pentru
______________________________________________________________________________ __________________________ __________________________ că________________________
______________________________________________________________________________ _ __________________________ __________________________
Întrebări ce au apărut pe parcursul lecturii __________________________ __________________________ __________________________
_ __________________________ __________________________
______________________________________________________________________________ __________________________ __________________________
______________________________________________________________________________ __________________________ Spun cu fermitate___________ __________________________
______________________________________________________________________________ __________________________ __________________________ __________________________
______________________________________________________________________________ Mai interesant se prezintă __________________________ __________________________
______________________________________________________________________________ personajul prin __________________________ __________________________
_____________________________________________________________________________ __________________________ __________________________ __________________________
__________________________ __________________________ __________________________
_ Se creează impresia
Demn de admirat este ________ __________________________
__________________________ __________________________
_ __________________________
__________________________
_
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________