Sunteți pe pagina 1din 1

Nume, prenume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grupa: . . . . . .

Examen Elemente de Algebră Modernă


19.05.2020

(1) (1 pct.) Daţi exemplu, dacă există , de corp K ce


(a) este extindere normală de gradul 5 a lui Q, dar Q ⊆ K nu este extindere
separabilă; √ √
(b) este extindere separabilă de gradul 5 a lui Q( 5), dar Q( 5) ⊆ K nu
este extindere normală.
Argumentaţi.
√ √
(2) (1.25 pct.) Găsiţi un element primitiv pentru extinderea Q ⊆ Q( 19, 3 5).
(3) (3.25 pct.) Fie L = CDQ (x6 − 8).
(a) Determinaţi grupul Galois Gal(L/Q).
(b) Determinaţi subcorpurile lui L, precum şi care dintre acestea sunt ex-
tinderi normale ale lui Q.
(4) (2.5 pct.) Argumentaţi dacă următoarele ecuaţii sunt rezolvabile prin radicali
relativ la Q:
(a) x4 − 2x2 = 0;
(b) x8 − 7x4 + 1 = 0;
(c) 3x5 − 5x3 + 1 = 0.
(5) (2 pct.) Fie K ⊆ L o extindere finită de corpuri. Arătaţi că dacă există α ∈ L
cu L = K(α), atunci există un număr finit de subcorpuri F cu K ⊆ F ⊆ L.
Este reciproca adevărată? Argumentaţi.

Justificaţi toate răspunsurile date, arătând calculele efectuate.


Se acordă 1 punct din oficiu.
Bonus: 0.5 pct pentru minimum 3 randuri de impresii şi sugestii pentru ı̂mbunătăţirea
cursului.
Timp de lucru: 2 ore şi 30 minute