Sunteți pe pagina 1din 2

OPTOELECTRONICA LUCRĂRI DE LABORATOR

.Fotorezistorul. Întrebări și probleme.

1. Enumerați factorii care influențează rezistența fotorezistorului.

2. Folosind cuvintele voastre enumerați avantajele și dezavantajele fotorezistorului.

3. Analizând experimentul cu circuitul comutator cu fotorezistor, explicați ce anume


forțează cele două stări ale lui L1,făcând referire la:
a. Starea fotorezistorului.
b. Starea tranzistorului comutator Q1.

4. Proiectați și desenați un circuit electronic care conține un fotorezistor, un bec, un


tranzistor și rezistoare. Scopul circuitului este de a stinge becul când fotorezistorul
este luminat și de a aprinde becul când este întuneric.

5. Proiectați și desenați un circuit electronic care conține o sonerie ca dispozitiv de


alarmă. Scopul circuitului este de a suna când este lumină și de a nu suna când nu este
lumină. . Presupuneți că aveți la dispoziție un fotorezistor, tranzistoare, sursă de
tensiune și rezistoarele corespunzătoare.

1
OPTOELECTRONICA LUCRĂRI DE LABORATOR
6. În circuitul din figura 1.12, Ra este un fotorezistor cu următoarele caracteristici:
Rîntuneric=500 kΩ
R lumină puternică= 500Ω.
Tranzistorul are βmin=50, VCEsat= VBEsat=0,7V.
Curentul de acționare releu imax= 25 mA.

Fig.1.12. Circuitul pentru întrebarea nr.6

Calculați:
a. Curentul de bază necesar pentru acționarea releului.
b. Valoarea rezistorului Rb necesară pentru funcționarea corespunzătoare.
c. Valoarea tensiunii Vx în condiții de întuneric și în condiții de iluminare puternică.

7. Circuitul din figura 1.12 poate fi folosit ca un circuit de tensiune constantă.


Explicați principiul de funcționare a circuitului.

1 R1
2
R2 47Ω R3
10Ω 1kΩ
4 3
VIN
Vout
LDR
0

Fig.1.12. Circuit de tensiune constantă