Sunteți pe pagina 1din 2

A.

Efectul intrării BLANKING asupra intensității luminoase a afișajului

Intensitatea luminoasă a ledurilor ce formează afişajul alfa-numeric poate fi controlată dacă


se aplică un semnal dreptunghiular cu factor de umplere variabil la intrarea BLANKING a
afişajului alfa-numeric. Pentru a obţine un semnal dreptunghiular cu factor de umplere variabil se
foloseşte circuitul poartă denumit trigger Schmitt. Dacă la intrarea circuitului se aplică un semnal
sinusoidal peste care se suprapune o componentă continuă, semnalul de la ieşire va fi un semnal
dreptunghiular cu un factor de umplere proporţional cu valoarea componentei de curent
continuu.
NOTĂ:
Pentru realizarea acestui experiment aven nevoie de două surse de semnal:
- Pentru numărător vom folosi oscilatorul de pe placă.
- Pentru intrarea BLANKING vom folosi generatorul de funcții.
1. Conectaţi circuitul ca în Fig.6.16.

Fig.6.16.Circuitul formator Trigger Schmitt

2. Ajustăm generatorul funcții pentru a obţine un semnal sinusoidal cu amplitudinea de


10Vv-v şi cu o frecvenţă de 1 kHz.
NOTĂ:
- Circuitul cu G1 din figura 6.16 funcționează ca un Trigger Schmitt și ca urmare
semnalul de la ieșirea lui va fi dreptunghiular.
- Ajustând DC OFFSET de la generatorul de funcții se va modifica factorul de
umplere al semnalului dreptunghiular de la aprox.10% până la 90%. Factorul de
umplere este dat de relația: D(%)=Ton/(Ton+Toff)*100.
3. Ajustați DC OFFSET de la minim la maxim și observați pe osciloscop cum se modifică
factorul de umplere. În figura 6.17 este prezentat efectul modificării DC OFFSET asupra
semnalului de la ieșirea circuitului formator Trigger Schmitt.
Fig.6.17.Efectul modificării DC OFFSET asupra semnalului de la ieșirea circuitului
formator Trigger Schmitt.

4. Conectaţi circuitul ca în Fig.6.18.

Fig.6.18.Funcția BLANKING

5. Ajustaţi potenţiometrul P1 la poziţia de minim.(contrar acelor de ceasornic).


6. Ajustaţi uşor DC OFFSET de la minim la maxim şi observaţi efectul asupra intensităţii
luminoase a afişajului.
7. Scădeţi frecvenţa semnalului sinusoidal la 1 Hz.
8. Care este efectul asupra afişajului alfa-numeric?
9. Creşteţi frecvenţa semnalului sinusoidal la 10 Hz.
10. Care este efectul asupra afişajului alfa-numeric?

Aplicație:
Proiectați și realizați un numărător crescător care să numere de la 0 la 6. Desenați
forma semnalelor C/U,R,CAR , QA,QB,QC,QD.