Sunteți pe pagina 1din 1

Olaru Adina-Daniela

Facultatea de Litere
Specializarea: Romana-Franceza
Anul I

FIŞA TEXTULUI LITERAR POPULAR

Denumirea textului: Roşitu ouălor

Informatorul: nume şi prenume, porecla, vârsta, ocupaţia: Şoptirean Emilia, Cricău


Locul de unde a fost cules (judeţul, comuna, satul): Braşov

Data culegerii textului: 2015-2016

Numele culegătorului: Şoptirean Ioana


Transcrierea textului (în graiul specific locului): transmis prin viu grai